Martin Armstrong: Därför åtalas inte bankirer

publicerad 21 oktober 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Martin Armstrong (2017) - Eget arbete
Martin Armstrong, own work
Martin Armstrong, eget verk

NOTERAT. Ekonomen Martin Armstrong fick frågan om varför bankirer aldrig åtalas trots att de ligger bakom stora och omfattande pengabedrägerier samt  dessutom kan begå samma brott igen utan påföljd.

Martin Armstrong svarar att det egentligen är ganska enkelt, det är aktiägarna som får betala notan och han skriver att individerna alltid går fria eftersom regeringar vet att de inte kan få ut annat än mycket lite pengar från individuella bankirer.

"It is very simple and the shareholders are the ones who are being defrauded. The banks can routinely engage in fraud all they want."

Istället bötfälls bankerna (i de fall bedrägerier avslöjas) på stora belopp medan bankirerna själva, som ligger bakom bedrägerierna, aldrig åtalas. Det handlar om grov korruption. Bankirerna kan fortsätta begå brott och de får till och med bonusar om de lyckas. Även om ekonomiska bedrägerier uppdagas får bankirerna behålla sina bonusar medan aktieägarna får stå för bötesbeloppen, skriver Armstrong.

NewsVoice kommentar

Banker framställer sig själva som samhällspelare i sin marknadsföring och kommunikation med allmänheten. De noga med att undvika att skylta med att de är vinstdrivande aktiebolag. I dyningarna av coronakrisen runt om i världen gör bankerna enorma affärer när länder lånar astronomiska summor av pengar från affärsbanker till diverse coronapaket. Människor och företagare "erbjuds" lån för att överleva privat och företagsmässigt.

Är i själva verket bankerna parasiterande organisationer som tjänar pengar under både låg- och högkonjunktur, i alla väder?

Ja.

Text: Torbjörn Sassersson (som arbetat 14 månader heltid som konsult på en kommunikations- och affärsutvecklingsavdelning på en bank)