Martin Armstrong: Därför åtalas inte bankirer

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 21 oktober 2020
- Torbjörn Sassersson red.
Martin Armstrong (2017) - Eget arbete
Martin Armstrong, eget verk

Ekonomen Martin Armstrong fick frågan om varför bankirer aldrig åtalas trots att de ligger bakom stora och omfattande pengabedrägerier samt  dessutom kan begå samma brott igen utan påföljd.

Martin Armstrong svarar att det egentligen är ganska enkelt, det är aktiägarna som får betala notan och han skriver att individerna alltid går fria eftersom regeringar vet att de inte kan få ut annat än mycket lite pengar från individuella bankirer.

“It is very simple and the shareholders are the ones who are being defrauded. The banks can routinely engage in fraud all they want.”

Istället bötfälls bankerna (i de fall bedrägerier avslöjas) på stora belopp medan bankirerna själva, som ligger bakom bedrägerierna, aldrig åtalas. Det handlar om grov korruption. Bankirerna kan fortsätta begå brott och de får till och med bonusar om de lyckas. Även om ekonomiska bedrägerier uppdagas får bankirerna behålla sina bonusar medan aktieägarna får stå för bötesbeloppen, skriver Armstrong.

NewsVoice kommentar

Banker framställer sig själva som samhällspelare i sin marknadsföring och kommunikation med allmänheten. De noga med att undvika att skylta med att de är vinstdrivande aktiebolag. I dyningarna av coronakrisen runt om i världen gör bankerna enorma affärer när länder lånar astronomiska summor av pengar från affärsbanker till diverse coronapaket. Människor och företagare “erbjuds” lån för att överleva privat och företagsmässigt.

Är i själva verket bankerna parasiterande organisationer som tjänar pengar under både låg- och högkonjunktur, i alla väder?

Ja.

Text: Torbjörn Sassersson (som arbetat 14 månader heltid som konsult på en kommunikations- och affärsutvecklingsavdelning på en bank)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Institutionella ägare som frodas och lever på utplundrade skattepengar kan heller aldrig straffas vad jag vet.

  • Nej så länge tjänstemannaansvaret, liksom för de privata storbankerna, också är avskaffat i Sveriges land kommer dom undan för dåliga prioriteringar.
   Men orsaken till alla dessa missförhållanden går tillbaka till den oligarki som spänner över alltihop globalt och därför även genom sin mediamakt bär ansvaret för den bristande bevakningen av dessa tjänstemän som du kritiserar.

 • I samband med det förra stora ekonomiska debaclet 2008/09 hette det:
  “Nov 9, 2009 — The chief executive of Goldman Sachs, which has attracted widespread media attention over the size of its staff bonuses, says he believes banks serve a social purpose and are “doing God’s work.” “We’re very important,” Lloyd C. Blankfein said in an interview with The Times of London.”
  Höga tankar om sig själva, således! Befinner man sig i nivå med Gud och tillhör det utkorade folket, är ju uttalanden som detta fullt begripligt.

  Dessutom heter det från de bättre insattas sida, att “All Wars are Bankers Wars”. Synnerligen applicerbart på amerikanska FED, den s k amerikanska statsbanken, den som har ensamrätt att trycka pengar alltsedan 1913, då den manipulerades fram dagen före julafton, i en då glest besatt kongressbyggnad.
  “Federal Reserve Bank”, ägd av de “Åtta Familjerna” är helt privat ägd, alltså inte “federalt ägd”, har inga reserver, eller som Allan Greenspan uttryckte det: tar pengarna slut, trycker vi bara nya och det är heller ingen bank i ordets vanliga bemärkelse!
  Sedan FED:s tillkomst har krigen ju avlöst varandra. På den ränta som FED erhåller då krig beordrats och belånats av FED, betalas så småningom av amerikanska skattebetalare. Alltsedan 1971 saknas fullständigt täckning för detta, så förstår man att krig är en lukrativ sysselsättning. För USA och amerikanerna, har sedan 1944, då man vid konferensen i Bretton Woods bestämde att dollarn skulle bli efterkrigstidens reservvaluta, man uppfattat sig själva som “exceptionella” och har en mission i världen, att medelst krigföring forma klotets öde.
  Det krävdes tämligen omgående vid Tysklands villkorslösa kapitulation 1945, att en ny fiende måste skapas: Sovjetunionen, den tidigare allierade parten, som erhållit enorma bistånd sedan 1941, blev redan 1946 utnämnd till ärkefienden av Winston Churchill i ett berömt tal, då han meddelade att en “järnridå” hade sänkts sig över Europa, från Stettin i Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet. “Kalla Kriget” var ett faktum. Några trodde det var slut under en kort tid på 90-talet, men det återkom strax under än färre former, nu som ett “krig mot terrorn” efter 11.9.2001.
  Näh, det militärindustriella komplexet, det som avgående president Eisenhower tydligt varnade för, liksom JFK, har varit den stora drivmotorn, tekniskt och ekonomiskt, för särskilt Väst. Då inkluderar jag alldeles särskilt oss svenskar för denna bravad, där vi med den svenska “djupa” staten, alltså exakt den samma som den svenska staten, kunnat leva gott i en märklig symbios mellan “Arbetet och Kapitalet”.
  Av alla konspirationer som förevarit i världen, måste Kalla Kriget och dess med “näbbar och klor” upprätthållna existens, fortbestånd och skapande i nya former, betraktas som den främsta drivkraften. Där finns pengarna.

 • TOO BIG FO FAIL, TOO BIG TO JAIL!

  Det har under senare decennier skett en enorm förflyttning av ägande, från människor i allmänhet till de allra rikaste.

  Samtidigt har det skett en enorm förflyttning av makt i alla former i samma riktning.

  Denna starkt utökade maktställning hos en liten grupp människor, som även inkluderar deras utvalda medarbetare, manifesterar sig bland annat genom att de gjort sig oantastliga. De kan nu bryta mot lagar, ljuga, bedra och mörda utan att behöva frukta att bli ställda inför rätta.

  Men kanske öppnas nu en väg för att stoppa denna rättslösa utveckling av givande av “IMMUNITET” till högt uppsatta kriminella.

  [Off topic, raderat]

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *