Tege Tornvall: Sveriges bilägare svarar för det mesta av landets persontransporter

publicerad 27 oktober 2020
- Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

TEKNIK. Vilket transportmedel går när man vill, vart man vill, vilken väg man vill, med vilka stopp eller omvägar man vill och med vilka passagerare och vilken last man vill? Rätt svar är Bilen.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans | Artikeln är uppdaterad kl 13:12, 28 okt

Den 28 oktober är Bilens dag, väl värd att fira. För att lösa sina transportbehov har svenska hushåll, företag, förvaltningar och myndigheter investerat kanske 500 miljarder kronor (nuvärde) i landets runt fem miljoner personbilar i trafik.

Landets 6,7 miljoner körkortsinnehavare kör årligen 6 miljarder mil för att frakta sig själva, medåkande och last kors och tvärs. Det kostar dem 150-200 miljarder kronor per år i rena kostnader. Bara boendekostnader är högre.

Med t. ex. 50 km/h snitthastighet tar bilkörandet 1,2 miljarder timmar per år. Med hälften privat och 250 kr per privat timme kan privat bilkörande värderas till uppåt 150 miljarder kronor. Med andra hälften i arbetet och 600 kronor per arbetstimme kan bilkörande i arbetet värderas till 360 miljarder kronor.

Tillsammans utför Sveriges bilister ett transportarbete motsvarande minst 500 miljarder kronor per år. Som jämförelse omsätter SJ knappt 9 miljarder och Green Cargo för godstrafik på järnväg ca 4 miljarder kronor.

Sveriges bilägare och bilförare svarar för det mesta av Sveriges persontransporter och även för en stor del av gods- och varutransporter. För krisplanering räknar svenska myndigheter med bilar som främsta transportresurs.

Förslag till politik och åtgärder:

  • Gör ägande och bruk av bilar enklare och billigare.
  • Straffbeskatta inte bilar eller bränslen.
  • Bygg ut och underhåll vägar.
  • Skydda stads- och närmiljöer med förbifarter.
  • Ordna vettiga parkeringar i städer och tätorter.
  • Medge skäliga avdrag för bilfärd till resp. i jobbet.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq