Tornvall: Coronakrisen påverkar inte klimatet

publicerad 4 oktober 2020
- Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

KLIMATVETENSKAP & DEBATT. De som varnar för hotande global uppvärmning menar att tillskott av koldioxid från mänsklig verksamhet skulle värma atmosfären farligt mycket. Dessa tillskott beror på hur mycket energi människan använder för sin försörjning.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Det mesta (85 procent) av denna energi kommer från kol, olja och gas under markytan. Bara 15 procent kommer från vatten-, vind- och solkraft, jordvärme, biomassa och andra energiformer.

Nu minskar coronapandemin världens energiförbrukning och därmed även mänsklighetens koldioxidtillskott till atmosfären, men det tycks inte ha någon mätbar effekt på atmosfärens totala koldioxidhalt. Det framkom när Dagens Nyheter nyligen besökte en mätstation i Norunda norr om Uppsala. Den är en av tre i Sverige som mäter koldioxid, metan och andra så kallade växthusgaser i atmosfären.

De mäts från en hundra meter hög mast och täcker 30 mils radie runt masten. Mätta värden sänds till ett europeiskt nätverk som samlar data från hela världen.

Sajten Carbon Monitor har redovisat 7 procent mindre mänskliga koldioxidtillskott till atmosfären globalt och 11 procent mindre i EU. I fortsatta coronatider lär denna minskning fortgå, men det påverkar inte atmosfärens totala koldioxidhalt. ”Vi kan inte se någon coronaeffekt alls”, säger forskningsingenjören Irene Lehner. Mänskliga koldioxidtillskott måste minska tiotals år för att kunna märkas globalt, menar hon.

Mätstationen i Norunda har de senaste decennierna registrerat minskade koldioxid-tillskott inom 30 mils radie från masten (inkl. Stockholm). Ändå ökar den globala koldioxidhalten enligt mätningar världen runt.


Däremot märks minskade utsläpp av miljöfarliga gaser och partiklar i storstäder världen runt. När transporter och industri minskar, minskar förstås också deras utsläpp av hälsofarliga ämnen. Dit hör dock inte koldioxid, som är växtlighetens livsnödvändiga näring och genom fotosyntes ger atmosfären dess lika livsnödvändiga syre.


Sedan Lilla Istidens kyla, missväxt och nöd upplever Jorden en välkommen återhämtning med högre temperatur och mer koldioxid i atmosfären.

Sedan 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Fler har fått det bättre. Färre lider nöd och svält. Det är det konkreta resultatet av global uppvärmning sedan Lilla Istiden. Det skall vi vara glada för.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Coronakrisen
Stöd NewsVoice 2024
 • ” Mänskliga koldioxidtillskott måste minska tiotals år för att kunna märkas globalt, menar hon.”

  Tege det hon säger innebär helt enkelt att hon tycks anse att den hittillsvarande effekten av Corona är för liten för att övervinna de statistiska fluktuationerna och det säger därför inget signifikant.

  Och nog förstod du det?

  Hon har nog rätt om att det krävs tålamod i den stilen 10-tals år för att det ska bli tydligt.

  I väntan på det får vi därför förlita oss på vetenskapens beräkningar.

 • Bra skrivet. Åter igen ett tecken hur lurat vi blir om vi tror politiker och skattesubventionerade Media.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *