Fakta om vacciner viktigare än någonsin – The Truth About Vaccines 2020

publicerad 6 oktober 2020
- av Gästskribent
Ty Bollinger - Foto: Truth About Cancer

https://www.youtube.com/watch?v=OgMvqoCvFKg

VACCINDEBATT & AKTIVISM. I och med corona och den globala tvångsvaccinering som hotar, så är det viktigare än någonsin att så många som möjligt sätter sig in i frågan om vacciner. Detta gör man bäst genom att se världens mest omfattande och välgjorda dokumentärserie i ämnet.

I de nio första avsnitten besvarar The Truth About Vaccines 2020 med hjälp av 60 experter följande frågor:

  • Är vacciner effektiva och har de betytt så mycket för människors hälsa som Big Pharma, mainstreammedia och resten av etablissemanget påstår?
  • Finns det möjligen andra förklaringar till att genomsnittsåldern började öka i de rikare delarna av världen under 1900-talets första hälft?
  • Är vacciner säkra eller innehåller de olika gifter som kan ge både akuta skador och en mängd olika kroniska sjukdomar?
  • Finns det naturliga metoder att skydda sig mot smitta som inte ger biverkningar och fungerar bättre än vacciner?
  • Hur tar censuren och bannlysningen av vaccinkritiska röster sig uttryck i samhället, på internet och i reguljär media?
  • Är World Health Organization (WHO) sanningsenliga i sina påståenden om vacciner eller har de en dold agenda?

I det nya och tionde avsnittet av The Truth About Vaccines granskas corona/Covid-19. Det är viktigare nu än någonsin att så många som möjligt sätter sig in i frågan om vacciner, detta på grund av corona och den globala tvångsvaccinering som hotar. Registrera dig via denna länk, så att du från den 13 oktober (i Sverige från den 14 oktober) kan se The Truth About Vaccines 2020 gratis.

Dela vidare informationen om The Truth About Vaccines 2020 till andra människor. Ju fler som ser serien, desto större är chansen att vi alla tillsammans kan avstyra tvångsvaccinering eller inskränkningar i de mänskliga fri- och rättigheterna för de som vägrar vacciner.

Text: Per Melin

Ty Bollinger - Foto: Truth About Cancer
Ty Bollinger - Truth About-serierna