Agneta Norberg: Sverige ska inte vara värdland för NATO:s stridsövningar i Norden

publicerad 11 november 2020
- Gästskribent
Agneta Norberg | Fotograf okänd
Agneta Norberg | Fotograf okänd
Bild: Agneta Norberg | Fotograf okänd (meddela NewsVoice om fotografens namn)

WARZONE. Agneta Norberg (83) är en av Sveriges mest färgstarka fredsaktivister, som lyckats ta sig in på flera NATO-baser runt om i världen för att protestera mot USA som krigsnation. Följande text är ett sammandrag av Norbergs framträdande som talare på Mynttorget den 24 oktober 2020 på Förenta Nationernas 75-årsdag (FN-dagen). Samma datum 1945 var dagen då FN-stadgan trädde i kraft.

Det borde ha varit en dag av stolthet över Sveriges insatser i världen, men Sveriges har gradvis förvandlats, från att vara ett hjälpsamt solidariskt land, till att bli en lydig efterföljare till USA:s grymma utrikespolitik och vi har dessutom inte ett [enda] politiskt parti i Sveriges riksdag som allvarligt vågar kritisera USA:s förehavanden i vårt land eller i världen.

Sverige var en gång en fredsnation och en förebild för många länder i världen under många år. Jag talade med en städerska i FN-byggnaden 2005, när jag var där. Hon berättade att när Sveriges statsminister Olof Palme talade i generalförsamlingen i FN, stod arbetet stilla. Alla ville lyssna.

Men jag vill här passa på att uttrycka ett stort tack till de kvinnor som under det förra kalla kriget gjorde stora insatser för freden: Alva Myrdal, Inga Thorsson, Agda Rössel, och fortfarande Maj Britt Theorin, och vi ska inte glömma läkaren Andrea Andrén som var ett lysande exempel i fredsarbetet.

Från att ha varit en nation som setts som en förebild i världen har landet Sverige gradvis utvecklats till att bli ett redskap för USA:s globala förtryckarpolitik.

Vi står skamligt nog inte med i uppräkningen av de 49 länder som vill förbjuda kärnvapen, men små länder som Nicaragua,  Kuba, Vanuatu, Palau…de vågar. Idag formuleras svensk utrikespolitik i Washington. Vi minns Vidkun Quisling som beredde marken i Norge för tysk världsdiktatur – idag i Sverige finns en hel uppsättning quislingar som tex Sveriges försvarsminister, Peter Hultqvist, och till viss del även utrikesminister Ann Linde, med flera.

Försvarsministrarna Jim Mattis och Peter Hultqvist träffades på Pentagon 18 maj 18, 2017 - Foto: Sergeant Amber I. Smith, DOD
Försvarsministrarna Jim Mattis och Peter Hultqvist träffades på Pentagon 18 maj 18, 2017 – Foto: Sergeant Amber I. Smith, DOD.

Glädjande nog har protester har hörts. 69 svenska organisationer kräver att Sverige skriver under konventionen mot kärnvapen. Jag vill här göra ett personligt inpass: Kärnvapen är inte ett vapen. Det är ett folkutrotningsmedel. Snart 50 länder har redan skrivit under varav många väldigt små och försvarslösa länder som ändå vågat gå emot USA:s diktat. Sverige har i praktiken blivit USA:s 51:a stat, så lydigt följer Sveriges regering och riksdag USA:s diktat. Denna vändning har gradvis utvecklats under många år och inleddes i och med mordet på Sveriges statsminister, Olof Palme.

En annan skamlig sak är att Sverige ingått ett Världlandsavtal med USA/NATO, 2014. Hela avtalet är en strategisk planering i förberedelserna för krig med Ryssland. Sverige utlovar i avtalet största möjliga stöd för NATO:s militära verksamhet i vårt land. Svenskt territorium ska upplåtas för NATO:s trupper vilka inte ska lyda under svenskt befäl utan under NATO:s, som har rätt att upprätta högkvarter och militärbaser för att gå till anfall mot Ryssland. Det finns ingen punkt i avtalet om förbud mot kärnvapen. NATO har en förstaslagsdoktrin när det gäller kärnvapen. Sverige ingår med detta avtal i inringningen av Ryssland. De ryska fartyg som med all rätt befinner sig i Östersjön beskrivs som aggressiva och provokativa.

Vi måste för vår stats överlevnad kräva att Sverige upphör att vara ett lydigt verktyg för USA:s krigspolitik. Sverige ska upphöra att delta och vara plattform för de många krigiska och provokativa stridsövningarna i Norden tex: NATO-övningarna Cold Response, Arctic Challenge Exercise, Baltops och andra NATO-stridsövningar praktiskt taget året runt.

Jag vill här citera författaren Sara Lidman när hon 1984 talade vid ett protestmöte vid Bilderberg gruppens möte i Saltsjöbaden:

“Medan vår nationella kultur trängs undan av ockupationsmaktens sämsta produkter, skryter de som säljer ut oss om vår tryckfrihet, vår nationella suveränitet… De säjer: Vi tar inte order från främmande makt, inte på något område.. Men när SKF under USAs krig i Vietnam bidrar med kullager till USAs stridshelikoptrar och hangarfartyg så kunde Sveriges regering inte hindra detta.

Trots att vi har en lag som förbjuder strategiskt material till krigförande land… och svensk press rullar sig oberoende i stoftet… tänk om USA inte finner oss pålitliga… tänk om de tror att i inte vill delta i den fiendskap som USA påbjuder …tänk om de tror att vi är neutralister?”

Sara Lidman avslutar sitt tal med följande som jag instämmer i:

“Kamrater! Vi kan inte säja något lättvindigt och hoppfullt denna förnedringens dag! När vår tids stora folkmördare håller krigsråd i Sverige. Vi borde tjuta som de galna mödrarna i Argentina… Ve över Bilderberggruppen! Ve över denna ockupationsmakt i hjärtat av vårt vackra land!”

Vi ska upphöra med vårt lydiga samarbete med NATO och med denna mordiska makt, USA, som lägger sig i och dikterar vår politik, och som för ständiga, ofta hemliga krig och handelskrig runt hela världen idag i Mellanöstern, i Afrika, i Latinamerika och är den makt som med sina stora krigsflottor förgiftat alla hav tex Stillahavet och Medelhavet. Pentagon är den allra största miljöboven! Professor Noam Chomsky, i USA, yttrade en gång följande.

“Om Nürnberg-lagarna hade applicerats skulle alla USA:s presidenter ha blivit hängda”.

Kräv försvarsminister Peter Hultqvists avgång! Han är en fara för vår säkerhet. Leve ett oberoende och fritt Sverige!

Talare: Agneta Norberg

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Om man betänker hur historien varit, är väl USA:s “beskydd” det värsta ett litet land som Sverige kan råka ut för. Om svenska folket i ett framtida val röstat fram en regering som ogillar USA:s embargon mot fredliga stater och kanske nationaliserat banker och alltför stöddiga globala bolag, kommer säkert oroligheter att uppstå – eller skapas. Då vill säkert USA undsätta oss med några av sina dresserade värstingar för att skydda den svenska befolkningen från sin regerings gatuvåld. Ett våld som dessa gästarbetare levererat.

  Som USA blivit sedan andra världskriget, kan de besuttna inte behålla sina positioner och rikedomar utan ständigt pågående krig – för säkerhets skull förlagda i andra länder. President Eisenhower varnade USA:s befolkning för det militärindustriella komplexets stora inflytande i sitt sista tal. Nu, efter genomförandet av “patriot act” och andra lagändringar som skapades med hjälp av 9-11 och Anthrax, är varningen än mer befogad.
  Att våra valda ledare inte förstår detta, betyder att det är en allvarlig skavank i vårat valsystem. Valda ombud i en demokrati ska rimligtvis verka för en politik väljarna gillar.

 • Om man betänker hur historien varit, är väl USA:s “beskydd” det värsta ett litet land som Sverige kan råka ut för. Om svenska folket i ett framtida val röstat fram en regering som ogillar USA:s embargon mot fredliga stater och kanske nationaliserat banker och alltför stöddiga globala bolag, kommer säkert oroligheter att uppstå – eller skapas. Då vill säkert USA undsätta oss med några av sina dresserade värstingar för att skydda den svenska befolkningen från sin regerings gatuvåld. Ett våld som dessa gästarbetare levererat.

  Som USA blivit sedan andra världskriget, kan de besuttna inte behålla sina positioner och rikedomar utan ständigt pågående krig – för säkerhets skull förlagda i andra länder. President Eisenhower varnade USA:s befolkning för det militärindustriella komplexets stora inflytande i sitt sista tal. Nu, efter genomförandet av “patriot act” och andra lagändringar som skapades med hjälp av 9-11 och Anthrax, är varningen än mer befogad.
  Att våra valda ledare inte förstår detta, betyder att det är en allvarlig skavank i vårat valsystem. Valda ombud i en demokrati ska rimligtvis verka för en politik väljarna gillar.

  • Kanske ska vi byta ut de två sista bokstäverna i förnamnet mot ett -a och sätta uttrycket i plural imperativ – för det finns fler.

   Här är ett exempel på det:
   https://www.armscontrol.org/factsheets/openskies

   Svenska “förtroendevalda” som ger främmande makt rätt att låta sina militärflygplan flyga över svenskt territorium!

   Avtalet undertecknades den 24 mars 1992, när Carl Bildt var statsminister och trädde i kraft den 1 januari 2002, när Göran Persson var statsminister.

   Utdrag ur avtalet:
   “Territory: All of a state-party’s territory can be overflown. No territory can be declared off-limits by the host nation.”

 • En klar majoritet av det svenska folket vill inte bli medlem i NATO (eller i något s k partnerskap).
  Visserligen har aldrig frågan om medlemskap i NATO varit föremål för en folkomröstning. Inför valet 2014, då Fredrik Reinfeldt var statsminister, var frågan faktiskt uppe till diskussion och flera partier uttryckte sig i mycket positiva ordalag om ett ordinarie medlemskap. L (Fp), M, C och Kd ville det, om minnet inte sviker. Även Sossarna, men dom var lite försiktigare. Peter Hultqvist ansåg att Värdlandsavtalet var bra, även om det innebär att vi tillåter (vid krigsrisk) att NATO:s bomb- och attackflygplan inklusive kärnvapenbestyckning, må stationeras på FV:s krigsflygbaser. Fast Hultqvist ansåg samtidigt att det utgjorde ingen risk för oss och att vi skulle inte bli utsatta för motangrepp (från Ryssland!?)
  Logiken i hans tro angående detta, måste uppfattas som något haltande, minst sagt.
  Kan Biden och hans åsnor hållas borta från POTUS-positionen och Trump rätteligen via HD-dom åter sväras in under kommande januari, blir NATO frågan endast akademisk. Och Peter Hultqvist är inte längre krigsminister.
  Artikelförfattaren Agneta Norberg skriver: “Vi minns Vidkun Quisling som beredde marken i Norge för tysk världsdiktatur”. Historiskt fullständigt felaktigt. Jo, jag vet att det ofta sägs ungefär så. Men det blir inte mer riktigt, för det.
  Det Tredje Tyska Riket ville, i samarbete med Storbritannien, vara en makt att räkna med igen, så som man blivit efter Tyska Rikets enande 1871, undertecknat just i Versailles, efter två långa decenniers förnedring av Versailles diktatet. Således, en revision av det hatade diktatet och åter en rättmätig plats bland jordens stora nationer.

 • Äntligen en som uttrycker vad jag länge känt och tyckt. Har USA hållhakar på våra valda representanter i riksdag och regering? Eller är de kanske vanliga mobbare, vana vid att låta den elake hålla på, så länge de inte drabbas själva?

  • Kanske ska vi byta ut de två sista bokstäverna i förnamnet mot ett -a och sätta uttrycket i plural imperativ – för det finns fler.

   Här är ett exempel på det:
   https://www.armscontrol.org/factsheets/openskies

   Svenska “förtroendevalda” som ger främmande makt rätt att låta sina militärflygplan flyga över svenskt territorium!

   Avtalet undertecknades den 24 mars 1992, när Carl Bildt var statsminister och trädde i kraft den 1 januari 2002, när Göran Persson var statsminister.

   Utdrag ur avtalet:
   “Territory: All of a state-party’s territory can be overflown. No territory can be declared off-limits by the host nation.”

 • En klar majoritet av det svenska folket vill inte bli medlem i NATO (eller i något s k partnerskap).
  Visserligen har aldrig frågan om medlemskap i NATO varit föremål för en folkomröstning. Inför valet 2014, då Fredrik Reinfeldt var statsminister, var frågan faktiskt uppe till diskussion och flera partier uttryckte sig i mycket positiva ordalag om ett ordinarie medlemskap. L (Fp), M, C och Kd ville det, om minnet inte sviker. Även Sossarna, men dom var lite försiktigare. Peter Hultqvist ansåg att Värdlandsavtalet var bra, även om det innebär att vi tillåter (vid krigsrisk) att NATO:s bomb- och attackflygplan inklusive kärnvapenbestyckning, må stationeras på FV:s krigsflygbaser. Fast Hultqvist ansåg samtidigt att det utgjorde ingen risk för oss och att vi skulle inte bli utsatta för motangrepp (från Ryssland!?)
  Logiken i hans tro angående detta, måste uppfattas som något haltande, minst sagt.
  Kan Biden och hans åsnor hållas borta från POTUS-positionen och Trump rätteligen via HD-dom åter sväras in under kommande januari, blir NATO frågan endast akademisk. Och Peter Hultqvist är inte längre krigsminister.
  Artikelförfattaren Agneta Norberg skriver: “Vi minns Vidkun Quisling som beredde marken i Norge för tysk världsdiktatur”. Historiskt fullständigt felaktigt. Jo, jag vet att det ofta sägs ungefär så. Men det blir inte mer riktigt, för det.
  Det Tredje Tyska Riket ville, i samarbete med Storbritannien, vara en makt att räkna med igen, så som man blivit efter Tyska Rikets enande 1871, undertecknat just i Versailles, efter två långa decenniers förnedring av Versailles diktatet. Således, en revision av det hatade diktatet och åter en rättmätig plats bland jordens stora nationer.

 • Äntligen en som uttrycker vad jag länge känt och tyckt. Har USA hållhakar på våra valda representanter i riksdag och regering? Eller är de kanske vanliga mobbare, vana vid att låta den elake hålla på, så länge de inte drabbas själva?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *