Vaccinerna mot C19 skyddar inte mot infektioner och liknar smärtstillande hostmedicin

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 november 2020
- Torbjörn Sassersson
Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com

FORSKNING. Moderna, Pfizer, AstraZeneca och Johnson & Johnson leder utvecklingen av vaccin mot Covid-19 (C-19). Forskningsprotokollen visar att effektiviteten är minimal och att målet endast är att mildra symptom som hosta och huvudvärk. Det mest anmärkningsvärda är att dessa vacciner inte ens skyddar mot infektion, enligt tidningen Forbes som undersökt forskningen.

Text: Torbjörn Sassersson. Källa: “C-19 Vaccine Protocols Reveal…” av William A. Haseltine, en amerikansk vetenskapsskribent | “Forbes is a global media company, focusing on business, investing, technology, entrepreneurship, leadership, and lifestyle.” | Foto: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com

Vetenskapsskribenten William A. Haseltine på Forbes skriver att alla förväntar sig att ett effektivt vaccin förhindrar infektioner, men tre av vaccinprotokollen som redovisas av Moderna, Pfizer och AstraZeneca, kräver inte ens att vaccinerna ska förhindra infektion med C19-viruset. Protokollen är istället utformade för att säkra att vaccinerna ska dämpa måttliga symptom som hosta och huvudvärk.

William A. Haseltine, pressfoto
William A. Haseltine, pressfoto. Licens: Wikimedia Commons

“Measuring differences amongst only those infected by SARS-CoV-2 underscores the implicit conclusion that the vaccines are not expected to prevent infection, only modify symptoms of those infected.”

“We all expect an effective vaccine to prevent serious illness if infected. Three of the vaccine protocols—Moderna, Pfizer, and AstraZeneca—do not require that their vaccine prevent serious disease only that they prevent moderate symptoms which may be as mild as cough, or headache.” – William A. Haseltine

Med andra ord fungerar dessa vacciner snarare som en kombination av hostmedicin och smärtstillande. Personer som får dessa vacciner kommer varken bli immuniserade med antikroppar mot C-19 eller skyddade från att bli sjuka (red anm).

William A. Haseltine skriver att den största rädslan människor har är att dö av denna sjukdom. Ett vaccin måste därför avsevärt eller helt minska dödsfallen av C19.

Den första överraskningen:

“The first surprise found upon a closer reading of the protocols reveals that each study intends to complete interim and primary analyses that at most include 164 participants.”

  • Moderna studie baseras på infektionsresultat hos endast 53 personer och företagets framgångsmarginal är att maximalt 13 eller färre av dessa 53 ska utveckla symptom jämfört med 40 eller fler i en kontrollgrupp.
  • Johnson & Johnson analyserar 77 vaccinmottagare, med en framgångsmarginal på 18 eller färre som utvecklar symptom jämfört med 59 i kontrollgruppen.
  • AstraZeneca testar 50 vaccinmottagare, med en framgångsmarginal på 12 eller färre.
  • Pfizer har ännu lägre framgångskrav. Deras ursprungliga grupp inkluderar blott 32 vaccinmottagare, med en framgångsmarginal på 7 eller färre som utvecklar symptom.

William A. Haseltine fortsätter med vad han kallar: “den andra överraskningen” från dessa protokoll och det handlar om hur milda kraven är på kontraherade C19-symptom. Minimikvalifikationen för ett fall av C19 är ett positivt PCR-test och ett eller två milda symptom. Dessa inkluderar symptom som: huvudvärk, feber, hosta eller milt illamående. Detta milda symptom är långt ifrån tillräckliga, anser Haseltine.  Försöken garanterar verkligen inte att vaccinet skyddar mot de allvarliga konsekvenserna av C19. Johnson & Johnson är det enda företaget som kräver att allvarliga C19-fall inkluderas.

Vaccinerna skyddar inte mot infektion

En av de viktigaste syftena med vaccinförsök är att se till att ett vaccin ska förhindrar infektion. Om någon tar detta vaccin, är de då mycket mindre benägna att smittas med viruset? Dessa studier fokuserar istället på att dämpasymptom på C19 och inte att eliminera själva infektionen. Asymptomatiska infektioner listas som ett sekundärt mål i dessa försök när de borde vara av avgörande betydelse, påpekar Haseltine.

“It appears that all the pharmaceutical companies assume that the vaccine will never prevent infection. Their criteria for approval is the difference in symptoms between an infected control group and an infected vaccine group. They do not measure the difference between infection and noninfection as a primary motivation.”

William A. Haseltine drar slutsatsen att svår sjukdom och död endast är sekundära mål i dessa prövningar. Inget av företagen redovisar att förhindrandet av sjukdom och död utgör gränser för vad som vaccinerna ska medverka till och han skriver att de snart godkända vaccinerna faktiskt måste minska infektioner, sjukhusvistelser och dödsfall.

“These protocols do not emphasize the most important ramifications of Covid-19 that people are most interested in preventing: overall infection, hospitalization, and death. It boggles the mind and defies common sense that the National Institute of Health, the Center for Disease Control, the National Institute of Allergy and Infectious Disease, and the rest would consider the approval of a vaccine that would be distributed to hundreds of millions on such slender threads of success.”

Det trotsar sunt förnuft att myndigheter som: National Institute of Health, Center for Disease Control och National Institute of Allergy & Infectious Disease, överväger att godkänna vaccin till hundratals miljoner människor på en så skör tråd av framgång. Det verkar i själva verket som att dessa försök syftar till att passera den lägsta möjliga tröskeln för framgång, skriver Haseltine i slutet av sin artikel.

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: C19vacciner