Fransk vårdpersonal gav dödshjälp till äldre covidpatienter istället för vård

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 november 2020
- NewsVoice redaktion
Bild: sjuksköterskan Sandra Rotureau. Foto: Hold-Up, fransk dokumentär

I dokumentären Hold-Up avslöjas att den franska regeringen i slutet av mars 2020 i ett direktiv beslutade tillåta läkemedel som tidigare varit förbjudna, läkemedel som gör att de gamla dör snabbare. Det säger chockerad personal som anser att de tvingades medverka i dödshjälp av äldre Covid-19-sjuka.

Det innebar att man inte gav de gamla någon chans att överleva om de drabbats av virusinfektion, säger kritisk personal till beslutet att använda dessa läkemedel, bla Midazolan, ett ångestdämpande och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner.

“Man begärde av oss att vi skulle bedriva passiv dödshjälp”, säger en sjuksköterska.

Vid ungefär samma tidpunkt förbjöds i Frankrike vad som anses vara ett både effektivt och billigt läkemedel innehållande hydroxiklorokin (HCQ) som behandling mot Covid-19.

“Det var paradoxalt – vi förbjöds att skriva ut något som kunde bota, men får bara tillstånd att skriva ut något som hjälper dem att dö”, säger en läkare.

Svenska Läkemedelsverket skriver att klorokin och hydroxiklorokin endast bör användas för behandling av patienter med covid-19 inom kliniska studier, men i andra sammanhang rapporteras om stor framgång med denna typ av läkemedel.

Många medier rapporterar om att hydroxiklorokin kan vara riskabelt att inta, men innan coronakrisen har hydroxiklorokin använts i flera decennier som malariamedicin, men utan åtföljande kritik trots att både malaria och Covid-19 kan vara livshotande för äldre patienter.

WHO har listat hydroxiklorokin som en essentiell medicin.

“Hydroxychloroquine was approved for medical use in the United States in 1955. It is on the World Health Organization’s List of Essential Medicines. In 2017, it was the 128th most commonly prescribed medication in the United States, with more than five million prescriptions.”Wikipedia

Kinas sjukvård behandlade Covid-19-patienter med (H)CQ och vårdpersonal intog medlet i förebyggande syfte. Studier i Kina visade att Covid-19-patienter, som behandlats med klorokin klarade sig bättre än kontrollgrupperna.

Trots indikationer på att hydroxiklorokin kan hjälpa patienter mot Covid-19 valde franska sjukvården att ge läkemedel för dödshjälp. Konsekvensen blir att dödstalen för Covid-19 ökar. Massmedier i Frankrike förkastar dokumentären Hold-Up som desinformation.

Text: NewsVoice, text uppdaterad kl 12:07 | Videokälla: Hold-Up

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq