Henrik Persson: “Svininfluensan” – lögn och svineri – Minns du debatten 2009?

publicerad 12 november 2020
- Gästskribent
Tamsvin. Licens: Pixabay.com
Tamsvin. Licens: Pixabay.com
Tamsvin. Licens: Pixabay.com

DEBATT. “Så, var ska man börja i detta gytter av myter, lögner och bedrägeri som den “moderna medicinen” är byggd på och som den så kallade “svininfluensan” bara är den senaste produkten utav. För enkelhets skulle börjar jag i mitten.” Det skrev Henrik Persson på Newsmill 2009. NewsVoice återpublicerar artikeln eftersom den är aktuell mitt i coronakrisen.

Text: Henrik Persson | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2009-05-04

De gigantiska myter och vanföreställningar som ligger till grund för hela den ‘moderna medicinens’ föreställning om vad som orsakar sjukdomar och vad som premierar hälsa är så förryckt och brott mot förnuft och logik att det enda rimliga vore att bränna upp hela denna samling av vankunskap och bevara askan i en kruka som en påminnelse till kommande tiders människor om hur det kan gå när man helt upphör med all form av kritiskt tänkande och låter sig totalt underkasta sig svammelauktoriteters ord som den absoluta Sanningen, “sanning” som förefaller så given att all form av sakligt och rationellt ifrågasättande blir tecken på dårskap.

Detta senaste drev av fantastiska lögner som har dragit över världen den senaste tiden med den så kallade “svininfluensan” kan, om människor tar ett steg tillbaka och inser dårskapen i dessa fantasier, bli till en möjlighet för var och en av oss att mera grundläggande ifrågasätta giltigheten bakom de teser och teorier som hela den moderna medicinen och läkemedelsindustrin bygger på, dessa “Stora Sanningar” som är så djupt rotade i vårt medvetande och inpräntat i oss sedan före födseln.

Om människor skulle börja ifrågasätta dessa givna vanföreställningar om vad som orsakar sjukdomar, hur medicin “verkar” i kroppen och huruvida bakterier/virus/infektioner överhuvudtaget någonsin är upphov till sjukdomar om man rationellt och med sakliga frågeställningar, utan att blanda in fackspråkssvammel och vetenskapligt nonsens, kanske man skulle börja inse att dessa “Sanningar” som man blint varit trogen sakterligen börjar falla samman till en enda härva av lögner.

Den masshysteri som dessa typer av drev skapar för tankarna till Goebbels insikter om den rena manipulationens kraft och styrka, ren som oblandat kokain och med liknande effekt på medvetandet.

Därför tänkte jag nu kasta ut några tankenötter att fundera på för var och en som är intresserad, frågor som om man försöker besvara dem rationellt och utan påverkan av läkemedelsindustrins cyniska propaganda eller vanbildning från det “vetenskapliga” svammlet, kan få upp ögonen för det absurda i dessa vedertagna “Sanningar”

Några funderingar

1. För alla som har en burk medicin till hands. Vänd på burken och ta en titt på ‘innehållsförteckningen’. Verkar det rimligt att det som står där, detta hopkok av kemikalier, hör hemma i kroppen och med inneboende potential att uträtta underverk, och utan oundvikliga djupt skadliga konsekvenser? Detta låter som magi och rena häxkonsterna i mina öron.

2. Hur kommer det sig, som ofta sägs, att mediciner kan göra en frisk människa sjuk men göra en sjuk människa frisk? Är det rimligt att påstå att en sjuk människa, som uppenbarligen befinner sig i ett mer sårbart och svagt tillstånd än en frisk människa, att en sjuk och svag människa skulle kunna hjälpas av att svälja/injicera giftiga kemikalier (medicin), medan en frisk person skulle kunna bli illa däran av samma kemiska substanser?

Eller är det så att all medicin “verkar” precis som droger “verkar” hos en missbrukare, dvs att det undertrycker själva sjukdomstillståndet genom att ge kroppen ett betydligt större hot att angripa i form av främmande och högst skadliga kemikalier? Om en människa som känner sig deprimerad eller allmänt krasslig tar kokain och därpå genast känner sig bättre, betyder detta att personen plötsligt har botat alla sina krämpor, eller betyder det bara att han dövat kroppens signaler och att problemen “lagras” i kroppen där de växer sig större och större tills det slutligen brister. Skulle det inte kunna vara precis samma effekt som “lagliga” mediciner har på den sjuke?

3. Om man tar ett steg tillbaka och sansar sig lite kan var och en inse att det senaste drevet av “svininfluensa” bara är en av de senaste årens alla masshysteriska fantasier. För var och en som söker information utanför de stora mediekoncernerna finns sansad information att få om denna bluff, inte bara bluff därför att hysterin är helt utan proportioner utan också information som genom saklighet bryter ner del för del om varför dessa “epidemier” är lögner från första stavelsen.

Om man funderar på den senaste tidens stora “hot”, var blev de av? Vad hände med ‘fågelinfluensan’, ‘SARS’ och alla andra domedagsvirus av den senaste tiden, vad hände med ‘svininfluensan’ 1976, förra gången den var i ropet? De som går tillbaka och läser om den kommer inse att det var precis samma makalösa hysteri som rådde den gången, och precis samma förvrängning och information, precis samma lögner. Det blev ett rejält fiasko den gången, liksom alla andra så kallade epidemier från den senaste tiden. Är dessa endast rena bedrägerier i omfattande skala?
Svar ja!

Varje drev av en ‘ny epidemi’ har stora politiska och ekonomiska motiv, det är ett cyniskt spel med människors liv för att vinna politisk kontroll, för att få den politiska utvecklingen att gå i en, för ‘makten’, önskad riktning. Det är ekonomiskt en mångmiljard-affär för läkemedelsindustrin, det stärker inte bara deras finanser, det stärker även deras aktier i politiskt inflytande, men det stärker även föreställning hos människor om läkemedelsindustrins absoluta nödvändighet.

4. Finns det några sakliga belägg för att teorin som hela läkemedelsindustrin bygger sin verksamhet kring har någon grund, dvs att bakterier/virus/infektioner orsakar sjukdomar?

Detta är en mycket större fråga att den vid första anblicken kan verka ogripbar och stå i strid med våra med grundläggande föreställningar om vad vi tror oss veta om saken.

För att göra en liknelse – Är det flugorna som orsakar sopor i en soptunna eller är det soporna som är orsaken till sopberget? Vad är flugornas funktion i en hög sopor? Dess naturliga funktion är att bryta ner död materia, de är hjältar i den undre världen, precis som bakterier, bakterier finns närvarande alltid, och i synnerhet i tid av sjukdom – av goda skäl, de finns där för att bryta ner död materia, för att bryta ner död vävnad och döda celler, för att göra det möjligt för kroppen att transportera dessa genom blodet ut ur kroppen så att kroppen kan skapa nya celler, vävnad etc. De finns där för att röja undan bråte så att vägen skall bli mer framkomlig för kroppen att utföra sina funktioner, för att kroppen skall ha möjlighet till att laga det som är trasigt.

Tar man “mediciner” som är gjorda för att döda dessa bakterier, dödar man inte bara bakterierna, som finns där för att hjälpa till som en viktig del i naturens kretslopp, utan ett kemiskt ämne som är starkt nog att döda bakterier är starkt nog att döda annat det kommer i kontakt med i kroppen – såsom nya celler, vävnad etc.

Detta är bara en av effekterna av dessa kemiska ämnen så klart. Det påverkar även kroppen på så många sätt i övrigt, precis som vilken annan drog som helst.

Läkemedelsindustrin är en laglig form av maffiaverksamhet. Att en medicin är ‘laglig’ innebär inte att den inte har förödande effekter på brukarnas hälsa, absolut inte. De har starkt politiskt inflytande, de vet hur man genom rädsla skall skrämma människor till underkastelse av deras propaganda. Ett sett att ta del av de många sätt de bedriver storskalig propaganda genom hets och hysteri är att analysera valfritt reklamsegment på tv. Vad är det som vanligast görs reklam för om inte olika typer av sjukdomar och nya droger för behandling för dessa.

Det krävs en mäktig ekonomisk och politisk apparat för att få människor dit att de helt slutar använda sitt förnuft och bara tar för givet vad de fått höra, hur orimligt detta än må vara om man skulle börja tänka på saken.

Det är tid väl nog att börja tänka på saken vid det här laget. Det är väl tid att starkt börja ifrågasätta dessa vanföreställningar vi har levt under flera århundraden för länge. Hela läkemedelsindustrin och den så kallade “moderna medicinen” stinker rutten avföring. Det är dags att börja lyssna till kritiska röster mot detta vansinne, hur befängda de till en början än må förefalla oss ställda gentemot våra vedertagna föreställningar.

Gällande den senaste “svininfluensan” uppmanar jag alla att inte dras med i den masshysteri som råder och att under inga omständigheter ta några som helst “vacciner” liksom inga andra droger eller häxbrygder.

Det som skapar de faktiska sjukdomsfallen i denna typ av hysterier, även om diagnosen inte har något att göra med någon så kallad “svininfluensa”, är just effekten av hysterin och stressen skapad av det fantastiska hetsdrev av lögner, som har stark negativ inverkan på kroppslig och mental hälsa, och i synnerhet de förödande effekterna av att människor underlåter sig att vaccineras. Vaccin = aggressiva kemikalier – mycket skadliga och förödande hopkok av kemiska substanser.

För den som är intresserad av att veta mer om vacciners verkliga “verkan”, vacciner och hysteri är de enda verkliga epidemierna i dessa typer av soppa, för den rekommenderar jag att hitta och läsa en bra kritisk granskning om vacciners rätta ansikte.

Det är min absoluta övertygelse att varken bakterier, virus eller infektioner är orsaken till sjukdomar. Sjukdomar uppstår när man överbelastar kroppen genom en enerverande livsföring, på vilket sätt och i vilken utsträckning man frångår kroppens naturliga behov och lever under förhållanden som tvingar kroppen att arbeta utöver sin, ändå mycket fascinerande stora, förmåga.

Det handlar om levnadsförhållanden som orsakar ett enerverat och förgiftat tillstånd i kropp och sinne, det handlar om faktorer som möjligheten till ren och oförorenad luft att andas, tillgången till rent och oförorenat vatten, naturlig biologiskt anpassad kost, graden av negativ stress i ens liv, om man sover tillräckligt, hur aktivt liv man lever så som att man rör på påkarna då och då, frisk luft och solljus det handlar också om känslomässig balans.

Dessa och liknande levnadsförhållanden är faktorerna som avgör om hälsa och sjukdom. Föga förvånande då att denna typ av ‘epidemier’ tenderar att uppstå i de mest förorenade stressfulla och fattiga delarna av världen, där bristen på mat och rent vatten är högst påtaglig. För att lösa problemen är det först nödvändigt att kommer fram till vad det verkliga problemet är. Men så länge det finns starka ekonomiska och politiska orsaker att hålla människor i sjukdomens bojor och så länge ingen synar bluffen så kommer den växa sig större och till synes allt mer övermäktig.

Därför är det dags att göra någonting åt detta nu genast. En alldeles utmärkt början vore att ställa läkemedelsindustrin och den härva av rena fantasier som göder den till svars. Och att börja ifrågasätta alla vanföreställningar som härjar fritt på alla håll och kanter utan att bemötas med sakliga argument.

“En lögn far halva världen runt innan sanningen fått på sej stövlarna.” Som det är sagt.

Trots det är jag av den starka och orubbliga övertygelsen att sanningen alltid drar det längsta strået. Sanningen är konstant medan lögnen är skapad och vad som är skapat kommer en dag oundvikligen förgås, enligt min ringa mening.

Sanningen är organisk och finns inom var och en av oss medan lögnen är och förblir för all tid artificiell och oorganisk. Men för att hitta till sanningens kärna krävs det att vi aktivt dekonstruerar såväl historiens som vår tids stora myter. Låt oss börja idag!

Text: Henrik Persson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet skriver i LÄKARTIDNINGEN:

  “I februari–mars 2018 dog 17 774 personer i Sverige. Under samma period 2020 dog 1 687 färre, men med daglig rapportering av antal döda i covid-19. Rapporteringen har fortsatt, trots att Sverige sedan mitten av juni inte har någon överdödlighet jämfört med 2015–2019!”

  https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/2020/08/fixeringen-vid-antal-doda-med-covid-19-ar-vilseledande/

 • Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet skriver i LÄKARTIDNINGEN:

  “I februari–mars 2018 dog 17 774 personer i Sverige. Under samma period 2020 dog 1 687 färre, men med daglig rapportering av antal döda i covid-19. Rapporteringen har fortsatt, trots att Sverige sedan mitten av juni inte har någon överdödlighet jämfört med 2015–2019!”

  https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/2020/08/fixeringen-vid-antal-doda-med-covid-19-ar-vilseledande/

 • Dansk jurist varnar för lagförslag:
  “Mads Palsvig är utbildad jurist och ekonom som har arbetat som investmentbankman med att köpa och sälja statsobligationer över hela världen. Efter att ha lagt karriären som värdepappershandlare bakom sig återvände han till Danmark efter att ha jobbat många år utomlands och lanserade ett politiskt parti under namnet Folkpartiet JFK21. I egenskap av jurist är han mycket kritisk till det lagförslag som de danska politikerna kommer att rösta om i Folketinget fredagen den 13 november 2020, kallat epidemilagen, och varnar för att Danmarks hälsominister med teknokrater kan komma att få oinskränkt makt över folket.”
  https://www.vaken.se/det-sker-en-statskupp-i-danmark-epidemilagen-ar-legaliserad-bolsjevism/
  (Det sker en statskupp i Danmark – Epidemilagen är legaliserad bolsjevism)

  • Bra Hans att du tog upp det danska dokumentet. Det var kanske svaret på det som Sacha Stone tog upp i sin beskrivning av hur man utnyttjar de skandinaviska länderna som pionjärer i NWO-övertagandet. Här talar han den 31 okt Sacha Stone börjar ca 1.50 in i filmen (Sedan lär jag komma)

   • Immunologen professor Dolores Cahill framhöll följande i sitt tal i Kungsträdgården:

    “There is no need to wear masks, there is no need for vaccines, there is no need for social distancing, there is no need for lockdown!”

 • Alla borde läsa och begrunda dessa kloka synpunkter.

  Det är viktigt att vi inte låter oss bli uppskrämda, utan bevarar vårt lugn.
  Då kan vi tänka logiskt och förstå vilken riktning som är riktig.

  Människor i panik är lätta att leda fel, men människor som är lugna och logiska väljer själva den väg som de anser vara riktig.

  Och alla som kallar sig ledare, lärare och fader måste prövas på motiv och förstånd.

 • Ja, jag är med i detta “största bluff” i modernt tid om att driva folket till vansinnet, det är att göra människan till slaver om produkter som läkemedels industri driver och marknadsföra genom att skrämma livet på oss på ett sofistikerade sätt, som stressa och som vi inte ens funderar på vad det är. Är det inte så?
  Förra året prova det vi ” influensa vaccinet” och som gjorde att vi blev så sjuka, veckan depå, att man låg i nästan 14 dagar helt utslagna fysiskt och psykiskt. Man förklarade aldrig vilka biverkningar skulle man få men innan man tog detta, men det kändes det redan att något var fel. Aldrig mer gå vi med, på sådant, som man inte vet ens vad som finns, jag gjorde lite researcher på detta som gjorde mig liv rädd och veta att sådant “Skit” kom in i mig som ex. levande/döda foster celler på aborter, kycklingar, grisar mm samt andra ämnet som går in i kroppen och tar plats i våran DNA ? i dessa preparatet som gör oss sjuka, eftersom vi var friska innan vi tog vaccinet och hur länge till ska dessa ska ligga i våra kroppar? Well, du har rätt man ska tar reda på sanningar innan dessa lurar oss i sin marknadsföring att alla vacciner är bra? men som jag tror att dem själva och sina familjer tar aldrig del utav.

 • Dansk jurist varnar för lagförslag:
  “Mads Palsvig är utbildad jurist och ekonom som har arbetat som investmentbankman med att köpa och sälja statsobligationer över hela världen. Efter att ha lagt karriären som värdepappershandlare bakom sig återvände han till Danmark efter att ha jobbat många år utomlands och lanserade ett politiskt parti under namnet Folkpartiet JFK21. I egenskap av jurist är han mycket kritisk till det lagförslag som de danska politikerna kommer att rösta om i Folketinget fredagen den 13 november 2020, kallat epidemilagen, och varnar för att Danmarks hälsominister med teknokrater kan komma att få oinskränkt makt över folket.”
  https://www.vaken.se/det-sker-en-statskupp-i-danmark-epidemilagen-ar-legaliserad-bolsjevism/
  (Det sker en statskupp i Danmark – Epidemilagen är legaliserad bolsjevism)

  • Bra Hans att du tog upp det danska dokumentet. Det var kanske svaret på det som Sacha Stone tog upp i sin beskrivning av hur man utnyttjar de skandinaviska länderna som pionjärer i NWO-övertagandet. Här talar han den 31 okt Sacha Stone börjar ca 1.50 in i filmen (Sedan lär jag komma)

   • Immunologen professor Dolores Cahill framhöll följande i sitt tal i Kungsträdgården:

    “There is no need to wear masks, there is no need for vaccines, there is no need for social distancing, there is no need for lockdown!”

 • Alla borde läsa och begrunda dessa kloka synpunkter.

  Det är viktigt att vi inte låter oss bli uppskrämda, utan bevarar vårt lugn.
  Då kan vi tänka logiskt och förstå vilken riktning som är riktig.

  Människor i panik är lätta att leda fel, men människor som är lugna och logiska väljer själva den väg som de anser vara riktig.

  Och alla som kallar sig ledare, lärare och fader måste prövas på motiv och förstånd.

 • Ja, jag är med i detta “största bluff” i modernt tid om att driva folket till vansinnet, det är att göra människan till slaver om produkter som läkemedels industri driver och marknadsföra genom att skrämma livet på oss på ett sofistikerade sätt, som stressa och som vi inte ens funderar på vad det är. Är det inte så?
  Förra året prova det vi ” influensa vaccinet” och som gjorde att vi blev så sjuka, veckan depå, att man låg i nästan 14 dagar helt utslagna fysiskt och psykiskt. Man förklarade aldrig vilka biverkningar skulle man få men innan man tog detta, men det kändes det redan att något var fel. Aldrig mer gå vi med, på sådant, som man inte vet ens vad som finns, jag gjorde lite researcher på detta som gjorde mig liv rädd och veta att sådant “Skit” kom in i mig som ex. levande/döda foster celler på aborter, kycklingar, grisar mm samt andra ämnet som går in i kroppen och tar plats i våran DNA ? i dessa preparatet som gör oss sjuka, eftersom vi var friska innan vi tog vaccinet och hur länge till ska dessa ska ligga i våra kroppar? Well, du har rätt man ska tar reda på sanningar innan dessa lurar oss i sin marknadsföring att alla vacciner är bra? men som jag tror att dem själva och sina familjer tar aldrig del utav.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *