Förbered och stärk migranternas förutsättningar för hemvändande

publicerad 22 november 2020
- av Extern resurs
Migranter - Foto: FS1 - Community TV Salzburg, CC BY 2.0
Migranter - Foto: FS1 - Community TV Salzburg, CC BY 2.0
Migranter – Foto: FS1 – Community TV Salzburg, CC BY 2.0

MIGRATIONSDEBATT. Vi måste skilja på flyktingmottagning och immigration. Människor som vi tar emot från akuta stridsområden kan förslagsvis samlas i speciella flyktingläger där inget visum eller uppehållstillstånd krävs. Dessa läger skall se till att flyktingar snabbt får en trygg livssituation.

Text: Rolf Dovrén

Folk i flyktinglägren ska få tillgång till undervisning i det landets språk som flyktinglägret ligger i eller något annat europeiskt språk om man så önskar. Från dessa läger skall man ha möjligheter att ansöka om uppehållstillstånd i något av EU-länderna, om man lärt sig det landets språk som man ansöker till och erhållit ett arbetserbjudande som är seriöst.

FN eller EU skall stå för kostnaderna för personer i dessa läger.

Dessutom ska man starta skolor för barn i lägren, förhoppningsvis med lärare som kanske finns bland flyktingarna, och som motsvarar den skola som finns i de länder dom kommer från. Även andra servicefunktioner ska kunna byggas upp såsom enklare sjukvård och äldreomsorg mm. En intern infrastruktur ska byggas upp för exempelvis matförsörjning och affärer.


Värdlandet måste ha ett stort ansvar för att förhållandet i lägren blir trygga och säkra. Politisk agitation och förföljelse får inte förekomma. Värdlandets lagar måste gälla.


Hjälp migranter att återuppbygga sina hemländer

Det är angeläget att aktiviteter startas som förbereder lägerdeltagarna för att återvända till sitt hemland. Dessa förberedelser kan vara utbildning och träning i att bygga upp bostäder, kommunikationer, infrastruktur, företagande, mm. Det kan också vara lämpligt med skolning i politik och förvaltning för stat och kommun.

Det är inte rimligt att europeiska länderna åderlåter de länder som drabbas av krig genom att försöka integrera attraktiva personer som måste fly från sitt hemland. I stället borde insatser göras för att skickliggöra dessa för en snabb återuppbyggnad av hemlandet efter en fred.

En aktivitet i lägret kan vara att ta vara på exempelvis utrangerad sjukvårdsutrustning såsom rullstolar, sjukhussängar och diverse instrument mm, det kan också gälla utrustning från andra områden än sjukvård.  Att träna lägerinvånarna att rusta upp dessa utrustningar, för att sedan ta med allt detta när det går att återvända hem. Det gäller speciellt utrustning som kan vara till hjälp vid återuppbyggnad av landet

För att kunna ordna bostäder till folk som kommer till dessa flyktingläger måste vi snabbt kunna få fram enkla men bra monteringsfärdiga byggsatser som går fort att bygga upp, lämpligen också att demontera.  För att lägga grunden till och montera dessa bostäder borde personer inom lägren lämpligen utbildas till det, en färdighet som skulle vara mycket användbar när de kan återvända till sitt raserade hemland. Eventuellt kunde man ta med sig de demonterade husen hem.

Ovanstående lösningar kan innebära att de flyktingläger som i dag är totalt överbelagda i krigszonernas närhet skulle kunna avlastas genom att på säkra vägar förflytta människor till uppbyggda läger inne i Europa. Folk i dessa läger måste ha en speciell status som innebär att de inte ska betraktas som invandrare i det landet lägret ligger i. Människorna som kommer till dessa läger måste ha en klar flyktingstatus och vara medvetna om villkoren som gäller.

Andra kategorier av invandrare, såsom ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan eller flyktingar från Somalia, borde också erbjudas plats i sådana flyktingläger och där få utbildning och träning i yrken som kan vara mycket användbara i motsvarande hemländer.

De kan där efter utbildning med hjälp av FN flyttas hem och där starta upp verksamhet som de kan leva på.  Här skulle man behöva samla ihop ett större antal individer, så att de sedan tillsammans kan bygga upp ett gott samhälle i sitt hemland, där dom kan verka tillsammans.

Det vore kanske till och med lämpligt att ”importera” flickor från Afghanistan som pojkarna kunde gifta sig med och bilda familjer som är inställda på att återvända hem.

Förhoppningsvis skulle dessa hemvändare ta med sig lite av kultur och värderingar från Europa. Detta skulle ge Europa möjlighet till att visa sin storhet som en civiliserad och human världsdel.

Text: Rolf Dovrén