Ny studie: Munskydd inte effektivt som skydd mot Covid-19

publicerad 18 november 2020
- av NewsVoice
Munskydd inte effektivt mot Covid19, enligt dansk studie. Foto: Juraj Varga Licens. Pixabay.com

FORSKNING. En ny och stor dansk studie publicerad på Annals of Internal Medicine visar att munskydd inte är effektivt för att förhindra smittspridning av viruset SARS-Cov-2 som ger sjukdomen Covid-19. Munskydd ger i bästa fall ett skydd på endast 15–20%.

Text: NewsVoice, artikeln är uppdaterad kl 20:14 | Munskydd inte effektivt mot Covid19, enligt dansk studie. Foto: Juraj Varga Licens. Pixabay.com

Två grupper undersöktes i studien. Den ena bar munskydd medan en andra kontrollgrupp inte bar munskydd. Forskarna undersökte om personerna som hade munskydd själva var skyddade mot viruset, men inte om de skyddade andra från att smittas.

Under perioden april-maj 2020 deltog över 6000 personer i försöket. I gruppen utan munskydd fick 2,1% av deltagarna Covid-19 medan 1,8% av deltagarna med munskydd fick Covid-19.

Forskarna menar att skillnaden mellan antal smittade, med respektive utan munskydd, inte är tillräckligt stor för att det ska vara möjligt att dra slutsatsen att munskydd skyddar mot covid-19.

Det förväntade utfallet var en halveringen av smittorisken medan resultatet istället visar på ett skydd motsvarade endast 15–20%.

Studien visade inte någon effekt av att bära munskydd i situationer där det inte är möjligt att hålla de sociala avstånden som krävs, men det går inte heller att konstatera att munskydd saknar betydelse, skriver forskarna.

Text: NewsVoice, artikeln är uppdaterad kl 20:14

Källa och relaterat