SCB: Smittspridningen i höstens dödsstatistik syns inte (ännu)

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 november 2020
- NewsVoice redaktion

”Den ökande spridningen av coronaviruset visade sig inte som en ökning av dödsfallen i Sverige i oktober”. Det skriver Statistiska Centralbyrån (SCB) som visar preliminära siffror som istället visar en underdödlighet i oktober 2020. Sedan halvårsskiftet har antalet döda till och med varit något lägre än de senaste åren, skriver myndigheten.

Ytterligare statistik över döda publiceras även i Eurostats databas. Där finns motsvarande siffror för flera andra EU-länder.

Den preliminära statistiken om dödsfall gäller till och med den 13 november 2020. SCB jämför siffrorna med ett genomsnitt för motsvarande perioder åren 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet beskrivs som överdödlighet.

Perioden 1:a januari till den 31:a oktober 2020 dog 79309 personer i Sverige. Det är 4040 dödsfall fler än genomsnittet för motsvarande period åren 2015–2019. Det betyder en överdödlighet på 5% hittills under 2020.

”…den observerade överdödligheten i år är främst koncentrerad till det andra kvartalet, alltså april till och med juni. Då dog det 5 313 personer fler än genomsnittet för 2015–2019”, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Sedan halvårsskiftet 2020 har å andra sidan antalet döda varit något lägre än snittet, fortsätter han, alltså färre döda än snittet

”Den höga överdödligheten under årets andra kvartal (april–juni) följdes alltså av en marginell underdödlighet under det tredje (juli–september)”.

SCB skriver att under oktober 2020 dog 7182 personer, vilket är 275 dödsfall färre än snittet för samma månad åren 2015–2019. Det betyder en underdödlighet på 4%.

I relativa tal dog cirka 67 personer per 100 000 invånare i oktober i år, vilket är lägre än någon oktobermånad 2015–2019. SCB tror att rapporteringen av dödsfallen kommer att öka eftersom den finns en eftersläpning av inkommande data.

Sammanställning: NewsVoice | Källa: SCB

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq