Magnus Thisner: Skrota välfärdssystemet – Bygg ett nytt

publicerad 1 november 2020
- Gästskribent
Magnus Thisner. Foto: selfie
Magnus Thisner: Skrota välfärdssystemet. Foto: selfie
Magnus Thisner, ekonom. Foto: selfie

DEBATT. Har det omhuldade svenska välfärdssystemet nått vägs ände? Att med ett av världens högsta skattetryck garantera svensken ett liv i trygghet från vaggan till graven med ett omfattande bidrags- och transfereringssystem har närmast setts som en självklarhet hos alla etablerade partier. Knappast någon svensk har upplevt hur det är att inte leva med detta. Sakta börjar det dock gå upp för allt fler att det som varit nog inte kommer att bestå i evighet.

Text: Magnus Thisner (Facebook-profil)

Försämrad samhällsservice och relativt sett mindre resurser till sjuk- och hälsovård, äldreomsorgen, pensioner, infrastruktur, polis, skolor etc. tyder på att det är andra tider nu där kommande generation kommer att få det sämre, kanske betydligt sämre än idag. Den mycket kraftiga migrationen som till stor del är för lågkvalificerad för svenska arbetsmarknaden gör att det redan vildvuxna bidragssystemet överbelastas okontrollerat. Immigranter från kulturer med helt andra etiska och moraliska måttstockar förstår oftast inte heller att det svenska generösa välfärdssystemet ska användas ansvarsfullt och med måtta såsom det var tänkt när det utformades.

 • Ska vi fortsätta att lappa och laga eller ska vi tänka helt nytt?
 • Är överhuvudtaget ett välfärdssystem av svensk modell bra för människor?
 • Det tycks närmast vara ett axiom att så är fallet, men vad gör det med oss som individer egentligen?

Jag är själv barn av min tid och dagens välfärdssystem. Enligt mina observationer inbjuder ett system som ”det spelar ingen roll vad jag gör, staten tar ändå hand om en” till att man sänker gardet, och inte tänker lika målinriktat i konstruktiva banor: vilken utbildning ska jag ta för att verkligen få ett bra, välbetalt arbete; vilka alternativa förmågor och möjligheter har jag ifall det går snett; hur mycket behöver jag spara; vilket kontaktnät har jag ifall jag ändå behöver hjälp?

I ett välfärdssystem där man lätt kan ta sin tillflykt till A-kassa och en flora av bidrag, arbetsmarknadsåtgärder etc, sänks givetvis nödvändighets- och därmed även ansvarsnivån. Beroendet av systemet bygger upp en osäkerhet, tvivel på den egna förmågan och självkänslan. Att på allvar utsätta sig för risker när så krävs, att verkligen anstränga sig, att ta sig igenom barriärer, att misslyckas men resa sig igen, gör människor allmänt starkare, ökar moralen och självaktningen – och tvärtom.

Ger ett system där man skjuter större ansvar till och ställer högre krav på den enskilde individen ett kallare och hårdare samhälle? Det kanske blir tvärtom! Om man vet med sig att det är lång väg att gå för att få samhällets stöd ifall det krisar blir automatiskt ”den lilla värden” så mycket viktigare som familjen, släkten, vänkretsen, grannar m fl. Familj- och släktbanden förstärks, man börjar hälsa på grannarna i trapphuset, man tittar över sitt naturliga nätverk och skickar några fler julkort än vanligt. Man börjar helt naturligt att hjälpa varandra eftersom det finns ett ömsesidigt intresse i detta.

I ett samhälle med kraftigt bantad välfärdssektor kan givetvis skatterna sänkas drastiskt. Varför inte sätta ett tak på 25% av BNP och anpassa välfärdssamhället därefter. Inför platt skatt så gör man det dessutom enkelt. 25% av BNP bör räcka mer än väl för samhällets utgifter för bra utbildning, sjuk- hälsovård, rättsväsende och försvar och ändå få mycket över för annat.

Skrota välfärdssystemet

Bygg sedan upp ett välfärdssystem/bidragssystem som kräver en sådan lång process att ingen reflekterar över att utnyttja systemet eller vara ”systemsmart”. Den som i slutändan får bidrag eller typ försörjningsstöd (detta gäller personer i arbetsför ålder som borde kunna arbeta), måste gå igenom flera instanser som omfattat allt från: coachning för att komma tillbaka, inventering av familj eller släkt som skulle kunna ställa upp, olika härbärgen, soppkök, välgörenhet, kommittéer, t o m en viss tid på ”parkbänken” – för att sedan, om inte personen kommit på fötter, få en modest förtidspension/försörjningsstöd och bostad i något enkelt boende. Lån i stället för försörjningsstöd borde utgå till vanligtvis skötsamma medborgare som hamnat i en akut försörjningsknipa.


Det gäller att få bort allt tänk om att allt annat än att tidigt gardera sig i livet med en tillräckligt bra utbildning, åtminstone ha en viss ambition, hårt arbete och studier för att få ett arbete för sin försörjning samt att bygga upp buffertar genom sparande.


 

Att gardera sig ytterligare med alternativ kompetens ifall man förlorar jobbet och om arbetsmarknaden förändras. Inte minst att vårda sina familjerelationer samt vänskapsband och grannrelationer. Detta för att få deras stöd och kunna stödja dem ifall man trots allt hamnar på obestånd. Om människor nu får betydligt mer över efter skatt finns det också utrymme för välgörenhet som har varit den traditionella formen för hjälpverksamhet till de som det inte gått så bra för i livet. Människor vill i regel hjälpa!

Fri sjukvård ska dock få vara kvar i stort sett i sin nuvarande form, möjligen något individanpassad utifrån hur var och en sköter sin hälsa. En extra avgift kan tas ut för dem som kraftigt missköter sig kroppsligt och därmed belastar vården.

Upplysningskampanjer av beprövade metoder för goda kost- och levnadsvanor bör promotas. Den enskilde får själv teckna de extra försäkringar som de anser de behöver för arbetslöshet, olyckor etc. Det ovanstående bidrar säkerligen till en betydlig ökning av BNP då så många fler i gråzonen skulle se till att inte hamna i bidragsberoende och ”rycka upp sig” och istället jobba, och att komma ut ur dilemmat: ska jag jobba eller leva på bidrag?

Det kommer överhuvudtaget bli en kraftig BNP-tillväxt med ovannämnda övergång. Kanske en tredjedel eller t o m hälften av de som arbetar inom den skattefinansierade offentliga sektorn kunna slussas över till produktiva arbeten inom skattegenererande privata sektorn. Är det här vi har kommande decenniers tillväxtmotor? Att bygga upp ett nytt system görs naturligtvis inte över en mandatperiod, utan bör ske stegvis under en hel generation.

Text: Magnus Thisner (Facebook-profil)

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Om man aldrig varit arbetslös, vilket jag förmodar att Magnus inte har varit under de senaste 15 åren, så kan man som åskadare lätt tro att det finns bidragssjöar att ösa ur. Alla skall utbilda sig till flera yrken och det är lätt att säga när CSN styrs av åldersgränser. Det har varit ett bra sug på ekonomer men för de som valt andra yrkesvägar är verkligheten besk. Alla är inte unga och har barn eller anses ha andra speciella behov.

  Vad spelar utbildning och behörighet för roll när företag väljer att i första hand ta in bidragsanställda där staten står för hela eller största delen av lönerna?

  Arbetslösa kan inte: byta lägenhet, köpa bil, låna pengar m.m. och sak samma gäller för visstidsanställda. Utan fast jobb i Sverige idag är du inte värd någonting.
  AF har den arbetslöse i sitt grepp och hoten haglar, hoppar du inte så blir det avstängning. Men det gäller förstås inte alla, det beror på vem du är och var du kommer ifrån, vilka möjligheter som öppnas för dig. Det är alltid den arbetslöses fel att den inte blir anställd.

  Det är inget fel på att ha välfärd men det förutsätter att pengarna används till avsett ändamål. Alla gyllene undantag borde tas bort så att det blir lika för alla.
  Agenda 2030 där alla skall chippas och där chippen skall innehålla de enda pengar vi får lov att äga kommer bara närmare och närmare. Att förtala de som ramlat mellan stolarna i det politiska spelet löser inga problem.
  Vi blöder skattekronor varje gång våra politiker tar på sig spenderbyxorna och skänker bort pengarna till allsköns projekt. Det krävs nog förändring på många plan.

 • Oj vad socialism liknar förstorad prostata! Den växer sig större i tron att den fixar allt, tills flödena helt stannar av!

 • Ytterligare en idé som syftar till att sparka på enskilda individer, vilka lärt sig att lita på systemet. Artikelförfattaren tycks utgå att alla är onda och vill utnyttja systemet till max. I takt med att korruption och självberikande politiker eskalerat i omfattning, har ett sådant beteende självklart avspeglat sig på folket, men att vifta med Reinfeldts jobbpiska fattar de flesta inte är fruktbart paradigmet går på knäna. Idag undrar både rik och fattig vad fan man får för pengarna?
  Det som behövs nu är istället att skrota mellanhänderna som suger ut systemet såsom de parasiter de är. Med en direktdistribuerad medborgarlön slipper folk tigga med mössan i hand för att få del av sina försäkringar för arbetslöshet, sjukdom och pension. I utbyte och i direkt kostnadsmässig paritet kan ALLA transfereringsmyndigheter läggas ned. Jag såg partiet Enhets beräkningar på detta.
  Framför allt kan vi tacka fackförbunden för visat intresse och skrota dem lika elegant. Med basinkomsten som skyddsnät kan individerna förhandla jämlikt med arbetsgivare om de jobb som kommer att finnas kvar efter att det rullande systemhaveriet har gjort sitt. Om man inte kommer överens om lön och arbetsförhållanden i övrigt så väljer man helt enkelt att tills vidare leva på basinkomsten. Friheten att välja bestäms av de kostnader som individen dragit på sig. Den som väljer att leva på basinkomsten (15 000 brutto, 11 000 netto inom nuvarande system) kan då slippa jaga jobb som andra behöver bättre eller åtrår mer.

  Högerliberaler ser rött av medborgarlönsförslag, men balansen mellan “vänster” och “höger” i en sådan lösning blir uppenbar genom den fria förhandlingen mellan jämlika parter. Det är inte medborgarlönen i sig som ska diskuteras, förty den är oundviklig. Det väsentliga är att se till att inga dolda motprestationer smyger sig in, t ex chipning eller vaccintvång.

 • En tänkvärt utdrag från zero hedge:
  utdrag från en artikel i zero hedge:
  Nonetheless, the fatal imbalances that corrode an empire’s political, economic, and social foundations do become discernible well in advance of the ultimate collapse. As a rule these imbalances emerge as consequences of too much war and too much debt. As they decay, empires always degrade their own currency in the process of extracting wealth from the population to funnel it toward the ruling oligarchy and the military. In ancient times this was done by diluting gold or silver content of the coins in circulation. In modern times, it is done through inflation of the currency.
  ________________
  Now Sweden has iron tokens metalized with copper as coins. The stealth war is immigration. Here we go.!

 • Tack Magnus för en tänkvärd, välbehövlig väckarsignal. Den Ofantliga sektorn har ju som bekant en förmåga att föröka sig exponentiellt. Se på antalet kanslianställda, och hur bra har det blivit med denna enorma mängd människor.
  Den som strävar efter ett självständigt liv och på ett ansvarsfullt sätt “drar sitt strå till stacken” ska också kunnas erbjudas hjälp vid någon tillfällig kris, men den som inte ens försöker blir en belastning för hela vårt samhälle. Ska vi slösa våra resurser på någon som inte förstår att hjälpa till?
  När vår “Regering” har skapat ett enormt berg av personer som systematiskt kräver hjälp i en aldrig sinande tendens, så ställer detta faktum frågan på sin spets. Ska vi, i en ansträngning hjälpa alla och därigenom förinta möjligheterna att att överleva själva? Jag är inte självmordsbenägen.
  De som är det kan ju bidra med sina egna personliga resurser. Jag vill det inte.

 • Magnus det var den bästa insändaren jag läst, någonsin, så otroligt spot on. Hoppas politiker läser denna och tillämpar vad du skrev Magnus annars får man väl snoka upp det parti som ligger närmast dina förslag. Dina förslag skulle verkligen hjälpa det svenska samhället och garanterat minska psykiska problem. Tja varför inte skrota den värdelösa och destruktiva och dyra psykiatrin i samma veva.

 • Du lever i en fantasivärld !

  Big food och Big Pharma skadar och dödar oss . Ägarna till dessa bolag kontroller våra myndigheter och politiker. De har förstört skolan och nu försöker de införa skolplikt från två års ålder.

  Det är en bra idé att de som är friska betalar för de som är sjuka men det fungerar inte när det är sjukvård som inte botar utan i stället skadar ännu mer och gör oss oförmögna att klara oss själva.

  “Fri sjukvård ska dock få vara kvar ” säger du. Vad menar du med det ? Vi har ingen fri sjukvård !!
  Det är lagar som förbjuder alternativa att behandla barn under 8 år och cancer. Dessutom försöker de höja åldern på barn och förbjuda alternativa att behandla andra sjukdomar som diabetes också.

  Har du inte läst Lars Berns bok ” Den Metabola Pandemin” ?

  Ärliga läkare inom skolmedicinen som verkligen vill bota blir fråntagna sin licens och förföljs.
  Alternativa som botar får sitta i fängelse.

  Du kan kolla upp vad läkaren Mikael Nordfors tycker om svenska sjukvården.

  Det bästa vore att staten bara bekostar akutsjukhus.
  All annan sjukvård ska bekostas av patienten själv.

  Om man själv får betala så väljer man den vård som botar.

  Min väninna Inger sitter nu förlamad på Attendos hem. Så blev det efter att omsorgen såg till att avstänga mig som krävde rätt vård. Inget gjorde åt hennes brist på acetylcolin, en signalsubstans som går att återställa med kosttillskott. De höll henne inlåst i sin lägenhet , hon fick ligga där ensam på sin soffa så hon fick kontraktioner i benen och blev oförmögen att gå. Dessutom har jag botemedel mot även det
  Förutom Ingers lidande vad har inte detta kostat skattebetalarna ?

  Likadant inom BUP där man undviker vilka de fysiska orsakerna kan vara till exempel brist på signalsubstanser och förgiftningar av vaccinationer.
  Där ser de verkligen till att få fram bidragstagare.

  • All personal på BUP, alla läkare, alla föräldrar till barn med psykiatriska diagnoser, alla som mår dåligt psykiskt, alla som överväger att ta sitt liv bör se denna oerhört viktiga och välgjorda filmtriologi om psykiatriska mediciner, där ärliga forskare inom psykiatri – och andra experter – djupt kritiserar det nuvarande systemet inom psykiatrin i synnerhet, men även inom sjukvården i allmänhet – ETT SYSTEM SOM STYRS NÄSTAN UTESLUTANDE AV MULTINATIONELLA LÄKEMEDELSBOLAG!

   https://www.artimus.se/whocaresinsweden.php

  • Och här filmtriologin om psykiatrin på svenska:
   https://www.artimus.se/whocaresinsweden/sv/whocaresinsweden.php

   VARJE människa som vill att vi ska kämpa för att uppnå ett omtänksamt, fritt, gott, rättfärdigt samhälle bör se dessa tre filmer!

   De ger inblick i maktförhållanden och styrmekanismer som de flesta inte är medvetna om.

   Sveriges “välfärd” och hälso- och sjukvård är i händerna på fullständigt hänsynslösa krafter. Och för att kunna ändra på det behöver vi ha kunskap om det.

 • I naturen finns det en fantastisk ekologi, ett nästan ofattbart fungerande samspel.

  Människor har fått förmågan att genom sitt ingripande i naturliga processer kunna sätta denna jämvikt ur funktion. Monokulturer är ett känt exempel på det.

  Etnologiska studier av så kallade naturfolk har visat att de lever i harmoni med naturens ekologi och själva är en del av det.

  Det så kallade välfärdssystemet är som en jättelikt monokultur i vårt makro-samhälle. Det är onaturligt och det hämmar individer från att utveckla egna färdigheter i det sociala samspelet, precis som ett vilt djur, som människor har börjat mata, förlorar förmågan att föda sig själv.

  I våra dagar när detta så kallade välfärdssystem håller på att vittra sönder är det många människor som drabbas mycket hårt. Sjuka, gamla, folk som är hemlösa…

  Det finns ett smått komiskt uttryck för det: “ramla mellan stolarna.

  Stolar som rycks undan, den ena efter den andra, av stollarna som styr.

  Detta onaturliga makrosystem, som kallas välfärdssamhälle, är den feta statsledningens strävanden att styra ALLT. Det är ett monumentalt bevis på människofientligheten i kommunismens jättebyggen.

  • Du är en av dem som alltid ska vrida till det så att det beror på kommunism. Så är det inte, det är kapitalism som orsakat all misär i världen.

   Kapitalism = en liten klick som har tillgångar och makt att suga ut den stora delen av befolkningen.

   Att partier kallar sig demokratiska, socialistiska, liberaler. moderata, kristna, miljövänliga och nya arbetarpartier betyder ingenting. Partitopparna är Bilderbergare och annat = Deep States lakejer.

   • Maj, jag läser alltid dina kommentarer med största intresse och jag anser att du har rätt i väldigt mycket av det du säger.

    Så din tillrättavisning till mig här handlar nog mycket mer om ordförbistring och olika tolkning av termer än reella meningsskiljaktigheter, tror jag.

    Socialism och kommunism kan ha en positiv klang för många som längtar efter rättfärdighet.

    Men den kommunism som finansierats av världens ekonomiska elit, som framför allt under 1900-talet, tagit livet av hundratals miljoner människor i Ryssland, Sovjetunionen, östblocket, Kina, Kambodja, Vietnam, Korea… var inte rättfärdig eller god. Det var elitistiska, diktatoriska oligarkier i hierarkiskt uppbyggda diktaturer som förtryckte och mördade människor.

    Och även ordet kapitalism har många olika konnotationer och uttydningar.

    Maj, vi är båda emot de övergrepp som genomförs av en liten elitistisk skara människor.

    För övrigt anser jag att dina inlägg om hälsa, sjukvård och vård av utsatta, svaga människor är oerhört viktiga. Du bjuder på dig själv med alla dina erfarenheter, som går rätt in i hjärtat på oss som tar det av dem.

    Och du är en härlig kämpe, Maj.

    • Tack, ja i grunden är vi väl överens.

     Jag ser det som så att människor har inte kunnat genomföra kommunism som den ska vara. En av orsakerna har varit kapitalistiska och imperialistiska USA som stoppat det.

     Världen skulle varit mycket bättre om USA hade hållit sig inom sina gränser ock låtit andra länders befolkningar sköta sitt.

     Jag tycker vi ska inrikta oss på att avslöja alla de lögner som pågår nu.
     De flesta svenskar försöker uppnå sina mål som de har blivit indoktrinerade till att tro att de är viktiga.

     Detta har oligarkerna räknat ut och med teknikens hjälp och att genom felaktiga kostråd, processad mat , forskning som mörklagts så vi blir sjukare och sjukare, skolans urlakning dvs elever som är metabolt och neurologiskt skadade och inte kan inta kunskap.

     Detta har skapat en befolkning som är försoffad och orkar bara se till sig själv och sitt eget i bästa fall.

     De måste vakna upp och se det som pågår och många av dem vill ha ett socialistiskt samhälle. Dem får vi ju aldrig med oss om vi hela tiden säger att allt ont beror på deras ideologi.

     Det som ska avslöjas och som de politiska riksdagspartierna ska stå till svars för är
     ! Pandemibluffen
     2 Klimatförändringsbluffen
     3 Förnekandet om Chemtrails och HAARP
     4 Utbyggnad av 5G
     5 Massinvandringen
     6 Borttagande av författningsdomstolen och tjänstemannaansvaret.
     7 Korrupta rättssystemet.
     8 En fri press måste införas
     9 Hälso- och forskningsfrihet.

     De kan bilda en samlingsregering och reda ut allt. Då tänker jag att de som sitter i partitoppen nu avsätts och utreds för sitt samröre med Deep State.

     • Jag instämmer, Maj, men när det gäller de människor som sätter sin förhoppning till socialism och kommunism är det viktigt att hjälpa dem att förstå att bakom alla fina visioner finns en manipulerande, hänsynslös elit.

      Vi behöver lämna ideologierna och deras organisationer bakom oss och istället gå efter sunt förnuft och “bond-klokhet”.

      Människor vaknar upp säger läkaren Mikael Nordström, som både du och jag och andra hänvisar till. Han är en av tiotusentals läkare världen över som gått samman för att avslöja corona-bluffen.

      Jag har samma erfarenheter som han – nu på senare tid – av att människor i min omgivning vaknar upp. Jag talar med sådana “nyvakna” människor varje dag.

      Det är glädjande och hoppingivande.

      Här är intervjun med den rakryggade läkaren Mikael Nordfors igen för alla som ännu inte lyssnat på honom:

      https://www.vaken.se/mikael-nordfors-lockdown-ger-inte-minskad-mortalitet-i-corona/

  • Jag tror att ett välfärdssystem är nödvändigt om människor skall ut i arbetslivet men då skall det inte gå att få del av det om man inte varit med och betalat till det. Eller haft släktingar som tidigare betalat.

   • Maj-Britt, jag är överens med dig om att ett välfärdssystem är nödvändigt. Men det ska fokusera på att hjälpa människor som är behöver särskild hjälp: sjuka, handikappade, gamla, svaga, drabbade…

    Ett välfärdssystem ska inte få användas som en maktfaktor för att styra hela samhällsutvecklingen.

    Sverige – och andra nationer – skulle lätt kunna finansiera ett välfungerande välfärdssystem, där INGEN som befinner sig i en utsatt position skulle “ramla mellan stolarna”.

    Vårt nuvarande centralbanks-system åderlåter ekonomin på ett förblödande sätt för nationerna genom att ränta på lån till internationella storbanker tar enormt stor del av ett lands samlade skatteintäkter. Det är rent kriminell, sofistikerad stöld. Varje land skulle kunna tillhandahålla eget kapital för kreditfinansiering genom de samlade tillgångar som finns inom landet i form av naturtillgångar och gemensamt arbete. Men nu betalar nationerna ränta på lån på pengar utan uppbackning, utan säkerhet. Robert Davis Steele sade att en liten klick hänsynslösa människor i den informella makteliten behandlar resten av mänskligheten som kreatur och att minst 90 % av allt som produceras går till denna lilla klick. Och denna procentsats har säkert höjts sedan dess.

    Denna lilla klick styr genom korruption och infiltration.

    Därför behöver vi befria våra nationer från detta vanstyre. Kunskap om bedrägeriet och bedragarna är därför en förutsättning för kunna kasta av sig oket.

 • I sak håller jag med Magnus Thisner: skrota alltsammans! Tre miljoner invällare har förstört det.
  För politiker och myndigheter har “välfärdssystemet” dock blivit en fullträff i att ge DOM makt och pengar och i en omfattning som har varit ytterst vanebildande och berusande för den egna välfärden. Riksdagspolitikerna ägnar mest tid åt att snegla utåt i världen och med SIDA-klöver bygga upp egna nätverk, som förhoppningsvis skall ge nya fina karriärmöjligheter, helst i FN-verksamhet i New York.
  Påminner om hur Anders Tegnell, folkhälsomyndighetens Corona-referent, betedde sig alldeles i början av plandemin: Han for iväg till ett arrangemang i Somalia, som han slösade bort våra skattemedel med. Det var viktigare än en eventuellt farlig virussjukdom hos svenska folket. Miljontals offer hade ju predikterats av diverse experter! Trolöshet mod huvudman har blivit svenska politiker och ämbetsmäns främsta signum, om man bortser från all den kriminalitet dom eljest beskyddar och ägnar sig åt inom ramen för “Stockholms Byråkratin”, så som den svenska korruptionen kallas i utlandet.

  • Ni som skyller nedmonteringen av den så kallade välfärden på invandringen har varit blinda och inte sett att Big Food och Big Pharma förstört befolkningen och ekonomin.

   Ni har låtit politikerna förstöra vårt land, flytta näringar utomlands, monopolisera med mera.
   Ni är för fri företagsamhet och ändå har det blivit väldigt svårt för egenföretagare.

   Varför är ni här på Newsvoice och skriver och inte i etablissemangets media ? Är det också invandrarnas fel?

   Tegnell vet att det inte är något farligt virus.

   Varför påtalar inte du och Magnus Thisner lurendrejeriet med pandemin ?

  • Ja mycket tänkvärd. Invandrarna är vana vid ett alternativt välfärdssystem. Det kallas klansamhälle. Där tar klanen hand om sina medlemmar. På samma sätt som klanen svenska folket tagit hand om sina klamedlemmar genom välfärdssystemet. Det har varit så utformat så att vi inte behövt ha en klanledare som styrt och ställt. Det har reglerats genom lagar och med hjälp av ärliga och redbara svenska tjänstemän. Det har varit självstyrande. Svenska folket uppfostrades att skämmas för att utnyttja systemet. Därför fungerade det bra så länge vi var ensamma. Undantag fanns men de var få. Vi utnyttjade bara försäkringarna och socialbidragen när det var nödvändigt. Vi var dessutom tacksamma för det vi fick.
   Med andra kulturer förändrades detta.I stället för att skämmas för att utnyttja samhällets resurser skäms man om man inte kan ta för sig lika mycket som de andra klanmedlemmarna. Man drar sig inte för att hota och skrämma. Eftersom vi inte har en stark klanledare som ger igen och straffar dem utökas gränserna. Nu ser vi att de främmande klanerna tar för sig betydligt mer än våra egna klanmedlemmar någonsin gjort. Svenska pensionärer slängs ut på på gatan.De är inte vana vid att hota och skrika för att få som de vill. Det är fritt fram för de främmade klanerna att göra som de behagar med oss och våra barn och tillgångar då ingen klanledare skyddar oss.

   Vad som behövs är en stark ledare som skyddar vår klan mot andra klaner. Vårt system mot främmande system. Kulturkrockar kan vara mycket farliga när man inte är medveten om dem.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *