Carl Norberg föreläser: Spionfabriken Sverige

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 december 2020
- NewsVoice redaktion
Carl Norberg. Foto: De Fria

ÖVERVAKNING. Carl Norberg föreläser om de svenska företagsintressen och personer som mer än något annat format vår historia under 1900-talet fram till idag. Drivkraften har alltid varit att vinstmaximera och där anses inget pris i mänskligt lidande vara för högt, skriver De Fria.

Carl Norberg går igenom den första halvan av förra århundradet och framväxten av den djupa staten med sitt underrättelsetjänstkollektiv som kärnan för en operativ, strategisk och geopolitisk planering där telekombolaget Ericson haft en central position som Wallenbergs instrument för att inhämta information om industrier, menar Norberg.

Norberg knyter samman släkter som: Palme, Wallenberg, Hambro, Warburg, Dulles, Roosevelt med flera. En startpunkt i föredraget är första revolutionsförsöket i Ryssland 1905.

Föredraget arrangeras av De Fria, en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning.

Text: NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq