Coronakommissionen granskas av oberoende utredare – Flera brister

publicerad 29 december 2020
- Gästskribent
Den 15:e december 2020 levererades en första rapport från Coronakommissionen tillsatt av regeringen. Det som saknas, kan vara det viktigaste.
Den 15:e december 2020 levererades en första rapport från Coronakommissionen tillsatt av regeringen. Det som saknas, kan vara det viktigaste. Pressfoto från event i Stockholm. Reservation: fotot är inte omedelbart relaterat till denna artikel, men individerna som förekommer på fotot har alla i stora drag framfört det som denna artikel avhandlar.

GRANSKNING. Tisdagen den 15:e december 2020 levererades en första rapport från Coronakommissionen tillsatt av regeringen. Det som saknas, kan vara det viktigaste som betydelsen av zink, C- och D-vitamin, livshållning och kost samt immunförsvarets roll för att bekämpa smittämnet som orsakar Covid-19. Detta framförs av en grupp av sakkunniga personer inom vård och hälsa.

Coronakommissionens största misstag

Presskonferensen hölls den 15 december 2020. Vi lyssnade först på vad de hade att säga och sedan blev det genomläsning av rapporten. En hel del hann bara skummas igenom av den digra luntan på 318 sidor. Är man journalist eller lekmannapolitiker kan man ju imponeras av all den information den innehåller, men är man som vi, intresserade av att finna den mest effektiva, såväl ekonomiskt som biologiskt, vägen ur en ny farsot, så frapperas man av att man på dessa 300 sidor vare sig finner ordet C-vitamin eller D-vitamin. Trots att det framkommit vetenskapliga väl underbyggd data om det från forskare och specialister världen över.

 

Likadant har man inte med den minsta betraktelse över mänsklighetens viktigaste svar mot alla sjukdomar: Det egna immunsystemet. Varje transplantationskirurg vet hur viktig det är att ta hänsyn till människans immunsystem. I fallet med en transplantation gäller det att hämma ett system som är oerhört effektivt på att skilja på önskvärda artegna ämnen och molekyler, för att det välkomna dem.

Samma immunsystem är också lika effektivt på att identifiera främmande ämnen för att neutralisera dem. Det sistnämnda är speciellt giltigt för olika patogener, i det här fallet ett nytt coronavirus SARS-CoV-2, men vårt immunsystem är också beroende av att vi med vår livshållning och kost upprätthåller optimala nivåer av exempelvis kolesterol, D-vitamin och C-vitamin, zink, magnesium och selen i våra celler.

Här gör faktiskt kommissionen exakt samma fel som Folkhälsomyndigheten gjort. Man bortser helt från det mest adekvata system som håller oss relativt fria från infektionssjukdomar. Man ger inte några som helst råd om hur man kan stärka immunsystemet. Detta är precis samma hållning som WHO har och varifrån myndigheterna också hämtar sina order.  Varför kan de istället inte se och lära från de länder som lyckats bäst? – är en av många frågor som reser sig.

Tidigare kommissioner har försvarat lögner

Tidigare under 2020 hade två andra kommissioner hamnat under medias lupp. Den ena rörde sig om Palmes bortgång och den andra om Estonias undergång. I båda fallen blir intrycket att regering, ledande media och därmed också kommissionerna gjort allt för att dölja sanningen för medborgarna. Därför var förhoppningarna på Coronakommissionen kanske inte så högt ställda, men en av oss hade faktiskt uppmärksammat detta genom en personlig, men ändå mycket omfattande vitbok från den 16 juli, som tillställts de 8 ledamöterna. (REF 1). Där uttrycktes som inledning just jämförelsen, med Palme och Estonia visavi undersökningen av Coronans framfart.

Coronakommissionens presskonferens den 15/12, 2020

I den mediagenomgång som gjordes så skedde denna via uppkoppling. Den som skötte det mesta av redovisningen var kommissionens ordförande Mats Melin. Till redovisningens stora förtjänster var att man denna gång faktiskt kunde peka ut de huvudansvariga för att Sverige uppvisade ett av de högsta dödstalen i Europa De främst skyldiga var givetvis regeringen med Socialministern Lena Hallengren som främsta namn. Men kommissionen hade också med rätta fördelat ansvaret på tidigare regeringar där man utan att nämna namn indirekt utpekade Göran Hägglund som var Socialminister under Fredrik Reinfeldt (2006 – 2014).

Socialminister Lena Hallengren festar. Foto: (S)/Anders Löwdin. Licens: CC BY-NC-ND 2.0
Socialminister Lena Hallengren. Foto: (S)/Anders Löwdin. Licens: CC BY-NC-ND 2.0

Lena Hallengren kvittrade

Däremot var det vid presskonferensen en mycket glad och nästintill kvittrande Lena Hallengren som inledde med regeringens nya storsatsning till en förstärkt äldreomsorg. När hon senare fick frågan om hon skulle avgå från en engelsk journalist, så blev svaret nej och då med ett leende på läpparna. Det verkade ganska genomskinligt att man lagt stor vikt vid framträdandet vid presskonferensen där ordföranden för kommissionen Mats Melin och Lena Hallengren hade samspelat om tågordningen.

Mats Melin och hans ledamöter ska dock ha en stor eloge för att man framförde en oerhört kraftfull och saklig kritik i de flerfaldiga gropar svensk offentlig vård trampat i och där det undermåliga hanterandet har en lång historia alltsedan en bra offentlig äldreomsorg omorganiserades i och med Ädelreformen.

Coronakommissionens muntliga presentationen gedigen

Det fanns inte mycket vi kunde anmärka på i det som sades. Möjligen att Mats Melin upprepat använde ordet pandemi. Det blir ju helt fel eftersom WHO för flera månader sedan tonat ner faran genom att ta bort pandemistämpeln och istället benämner den för en världsomfattande epidemi.

Däremot hade ordet pandemi bättre motsvarat realiteterna då den hysteri som piskats upp av flera aktörer inte har sin motsvarighet i verkligheten.

Fram tills nu har inte Coronasmittan varit på något avgörande sätt varit mer allvarlig än normala säsongsinfluensor.

I de förslag till förbättringar som Mats Melin tog upp var många konstruktiva. Det måste på äldreboendena finnas en högre personaltäthet med bättre utbildning och med läkare närvarande. Dessutom tog han också upp att det borde finnas tillgång på syrgas för att underlätta andningen. Han nämnde också dropp, men sa inte vad det borde finnas i droppåsen. Rör det sig om C-vitamin och D-vitamin med Zink är vi nöjda, men rör det sig om glukos för att tillföra energi så är inte mycket vunnet.

Internationella jämförelser

I jämförande studier med andra länder angående dödlighet så hamnar Sverige bland de länder som befinner sig högt upp. Medan alla våra nordiska grannländer hade lyckats hålla såväl dödstal som smitto nivån nere. Det var utifrån denna jämförelse Melin utgick när han fastställde att det var inom äldreomsorgen som det stora flertalet med onödiga dödsfall inträffat. Orsakerna till detta i sin tur var många, allt från bristande organisation till uttömda beredskapslager. Däremot var han inte direkt kritisk mot det stora inslaget av NPM, det nyliberala synsättet att betrakta gamla människor främst som kunder istället för medmänniskor.

Uppdrag begränsat för Coronakommissionen

Nu var uppdraget begränsat för haverikommissionen. Man hade inte mandat att sätta in Coronaepidemin i ett omvärldsperspektiv, som brukligt är. Det omvärldsperspektivet kan man emellertid fördjupa när man ska avlägga en slutrapport i mars 2022.

Då vore det verkligen på plats att placera in epidemin som ett verktyg för att utlösa en kaskad med åtgärder för att förverkliga det som Klaus Schwab i sin bok kallar för “The Great Reset”. Detsamma som FN ställt upp i sin Agenda 2030 eller som ibland en del statsmän kallat för “The New World Order”. Detta är ju om inte annat fundamentalt för att kunna förklara den ekonomiska tvångströja som Sverige nästintill frivilligt dragit på sig sedan Stefan Löfven skuldsatt oss, precis som andra ledare gjort i andra europeiska nationer. Detta som man motiverat för folket för att dels rädda flera företag och anställda ur en akut ekonomisk kris och dels för att kunna stå beredda för att kunna betala för de kostnader som uppstår kring den aviserade massvaccineringen. Vaccinet är långt ifrån gratis, även om någon försöker lura oss att tro så.

Den medicinska expertisen försvarade inte grundläggande biologi

Då blir också den korrekta vetenskapligt medicinska beskrivningen viktig. Bland kommissionen fanns bara två personer med medicinska titlar. Det var Göran Stiernstedt och Mats Thorslund som båda representerade Karolinska Institutet.

Karolinska är det Institut som varit den största maktfaktorn för att föra ut Rockefellerdoktrinen inom Sverige. Det vill säga att i symbios med läkemedelsindustrin promota patenterade läkemedel som hjälpligt lindrar symtom men låter sjukdomen bestå.  Det ingår inte i Karolinska Institutets koncept att studera verklig hälsa och därmed med relativt enkla biologiska molekyler upptäcka, bota brister och därmed återge människor hälsa.

Coronakommissionen har inte lärt av Kinas lyckade exempel

Hade man gjort det och den kunskapen funnits vid handen hade man snabbt förvandlat coronaepidemin till en relativt beskedlig säsongsinfluensa. I Kina förvandlade man en enorm smittspridning ganska raskt till en behandlingsbar sjukdom där den allra största delen kunde återgå till hälsa.

De använde sig av en palett av metoder och medel. Dessa kunde bestå av traditionella kinesiska örter, samt vitaminbehandling med D- och C-vitamin. Man använde sig även av kolloidalt silver för att desinficera lokaler.

När man exempelvis delade ut C-vitamin till personalen blev resultaten så strålande att den stora vetenskapliga studien man skulle utföra på patienterna fick avbrytas, eftersom patienterna tog slut – de blev friska. Det föreligger dock sådana placebokontrollerade, randomiserade, dubbelblinda studier på patienter som fått en svår livshotande Covid-19. Slutsatsen blir att 2 av 3 kan räddas till livet (REF 2)

Man diskuterar inte den underliggande metabola ohälsan

I den skriftliga redovisningen som omfattar 318 sidor har jag ännu inte sett det goda exemplet som Kina utgör. Likadant saknas de rapporter om statusen hos de som fick smittan och hur skillnaderna i deras förmåga att undvika att bemästra den. Det hade varit mycket avgörande om man jämfört såväl D-vitamin status och kolesterolhalt hos de som kom till vården och deras möjligheter att klara sig igenom sjukdomen.

På de platser som man gjort dessa undersökningar så har man sett en klar skillnad. De med höga halter av exempelvis kolesterol och vitamin D (kolesterol är för övrigt en precursor från vilken D-vitamin bildas) har mycket lättare att klara av en Coronainfektion. Dessa undersökningar kom man först ut med i Indonesien och Filipinerna. Där hade man utfört dessa undersökningar och därmed var det mycket enkelt att via kosttillskott förbättra patienternas näringsstatus.

I utredningen har man bara på något ställe kallat de gamla för sköra och med dålig näringsstatus. Det är helt otillräckligt. Det är precis samma undermåliga hållning som Folkhälsomyndighetens talespersoner har när de efter gängse epidemiologiska åtgärder som hålla avstånd, noggrann handhygien, stanna hemma vid minsta symtom, sedan nöjt sig med att vi ska avvakta ett vaccin.

Vi har i vårt land en förmodad metabol ohälsa där näringsstatusen är mer eller mindre katastrofal. Denna förstärks också på äldreboendena där kostens näringsinnehåll är dålig. Dessutom förekommer en övermedicinering som gör att de som får plats inom vården har en stor ökad risk att dö tidigare. Här har Cecilia Lenander vid Lunds Universitet klarlagt detta i flera rapporter (REF 3). Därmed måste det också riktas en kraftfull kritik mot Coronakommissionens arbete då de inte införlivat den kompetensen. Då är faktiskt de råd som refereras i vitboken mycket mer klara och tydliga. På tjugo sidor överträffar dessa råd de som åstadkommits på 318 sidor text (REF 1).

Ett annat exempel är när man föreslår att man på äldreboendena ska ha tillgång till såväl syrgas som till näringslösning i droppform. Men man anger inte vad som ska utgöra näringen och då blir det ju fel. Det skulle kunna vara glukos, vilket knappast förlänger livet, men gäller det vitamindropp med vitamin C och/eller D så skulle helt andra resultat uppnås.

Den antagna PCR-testningen vilar på forskningsfusk

Sedan har på sistone uppdagats att den testning medelst PCR-metoden som varit basen i den huvudsakliga smittspårningen och som legat till grund för att proklamera en andra våg, helt är byggd på forskningsfusk. Den artikel av Corman och Drosten som gjordes redan i januari anammades av WHO som standard och eftersom Sverige okritiskt följt WHO, frånsett en viss liberalare attityd när det gäller nedstängning i samhället, så är hela grunden för mycket av det preventiva arbetet instabilt (REF 4). Det definitiva sågandet gjordes i november av en grupp på drygt 20 specialistläkare med olika kompetenser. Denna oerhört viktiga kritik av forskningen har inte medtagits i Melins undersökning.

Vaccinframtagning

Att man i undersökningen ännu inte riktat en utvärdering mor vaccinprocessen är kanske förståeligt, men även här föreligger en oerhört kraftfull kritik mot de vacciner som är på gång. Kraftfullaste kritiken har riktats av Yeadon och Wodarg som exempelvis dömer ut Pfizers vaccin som mycket riskabelt (REF 5). Från USA föreligger nu vissa riskbedömningar där man i det korta perspektivet kan räkna med en halv procent av allvarliga biverkningar. Om man räknar med att hälften av Sveriges befolkning tar vaccinet blir det grava biverkningar hos 25000 människor.

Yttrandefriheten inskränks av myndigheterna

Det finns emellertid flera aspekter till som borde belysas och det är yttrandefriheten för de som arbetar inom vården. När läkaren Mikael Nordfors i ett tidigt skede förmedlade de behandlingsframgångar man uppnått i andra länder, både med metoder och medel som redan är medicinskt godkända i Sverige såsom C-vitamin dropp och D-vitamin tillskott och genom att använda klorokin, så blev han föremål för IVO:s granskning som anmälde honom till HSAN i akt och mening att han skulle berövas sin läkarlegitimation.

Nordfors har också informerat om metoder där Sverige ligger efter i utveckling men som är godkända utomlands, som till exempel ozonterapi. När svenska myndigheter med sådana hot försöker kväsa anställda vårdarbetare i hälsans tjänst så är det allvarligt. Inte med ett enda ord tar Coronakommissionen upp övergreppet. Eftersom detta fall förmedlats kan man heller inte påsta att man inget visste. Socialstyrelsen slirar i frågan om munskydd – men är tydlig i att sätta munkavle på legitimerad personal.

Kunskapen finns registrerad

Det finns också flera andra som i ord förmedlat till myndigheter just den positiva forskning som föreligger. En av dess som tålmodigt och oförtrutet sänt in relevant material är Ulf Bittner som varje vecka under flera år registrerat sina nyhetsbrev hos de myndigheter som ålagts att följa forskning inom det medicinska området (REF finns i bilaga, kan beställas hos Socialdepartementets registrator). Om man sedan från berörda myndigheter underlåter att granska dessa så är det klen tröst. Man kan aldrig i efterhand kunna påstå att man inget visste.

Lena Hallengren vilseleder eller så vill hon arrestera kunskaparna

Lena Hallengren sade sedan i en lång radiointervju dagarna efter:” – Om det visade sig att det fanns åtgärder som hade effekt, så skulle vi sätta in dem. “ (REF Radions veckintervju) Denna utsaga kan tolkas på två sätt. Ettdera efterlyser Socialministern just de mediciner och medel som gör att Coronan förvandlas till en relativt harmlös influensa, men då ljuger hon.

Både Ulf Bittner och Mikael Nordfors har informerat om dessa. Uttalande kan också tolkas på ett annat sätt dvs. att ministern faktiskt vill sätta in de människor bakom lås och bom som sitter med kunskap om sådana medel som gör folk friska. Hon har redan bevisat detta genom att inte lyfta ett finger för att förhindra att Susanne Johansson, en av Sveriges absolut främsta terapeuter, med kroniska sjukdomar som specialitet hamnade i fängelse 2019 (REF 9).

Likadant har det under Lena Hallengrens mandatperiod levererats en ny utredning (REF 6) där man exempelvis förbjuder kunniga alternativterapeuter att behandla barn i åldern 8-15 år.  Istället ska dessa tvingas till offentlig sjukvård vars personal sedan år tillbaka redan har pressats till det yttersta.

Det är faktiskt symtomatiskt att också kommissionen helt förtiger att denna möjlighet att inkludera dessa tusentals terapeuter när epidemin hade en topp under april – maj.

Det var viktigare att försvara läkemedelsindustrins intresse än svenska åldringar

Just detta resonemang och också de råd som delats ut från Folkhälsomyndighetens sida visar att det var viktigare för dem att försvara läkemedelsindustrins egenintresse att göra vinster på de sjuka. Detta var långt viktigare för dem än att ha det uttalade målet att göra patienterna friska.

Det bekräftas också av resonemanget i Coronakommissionens rapport där man har gjort internationella jämförelser med så kallade ”relevanta länder”. Eftersom man då exkluderar Kina och Sydkorea som faktiskt förvandlat den hotande pandemin till en ganska oskyldig epidemi där dödsfallen var få, med hjälp av sina behandlingsinsatser. I Asien har inte den västerländska allopatiska medicinen samma monopolkaraktär som i de flesta västländer.

Det ska bli oerhört intressant att se hur kommissionen med omskrivningen ”relevanta länder” också i fortsättningen bara jämför de länder där läkemedelsindustrin är dominant.

Coronakommissionen bekräftar att Sveriges epidemiologi ytterst vilar på forskningsfusk

Vad som har framkommit med tydlighet i samband med Coronakommissionens första avrapportering är att man i avsnitt 7.9 som handlar om provtagning, faktiskt slår fast att man utgår från det arbete som Corman och Drosten gjorde redan i januari 2020 och där man förespråkar PCR-metoden som en bas för exempelvis smittspårning (REF 4). Det har senare slagits fast att det arbete Corman och Drosten gjort är, på inte mindre än tio punkter, gravt felaktigt och som till sin helhet borde betraktas som forskningsfusk (REF 4). Därmed har Coronakommissionen också indirekt påvisat att all statistik runt de som testats bygger på stora felaktigheter.

Om detta blir föremål för en grundlig undersökning måste man också granska vilka krafter som varit pådrivande för att skapa denna hysteri runt ett virus som inte varit speciellt mycket farligare än sina föregångare. Då måste man också ställa sig frågan om inte själva sjukdomen bara var en förevändning för en total omvandling av hela samhällsstrukturen så som den exempelvis beskrivs i boken “The Great Reset” av Klaus Schwab.

Iatrogen sjukdom och död

Upp-haussningen av epidemin med återkommande välregisserade presskonferenser måste också ställas i relation till alla de dödsfall där vården och andra medicinska aktiviteter, istället för att förlänga livet påskyndar döden. Dessa kallas för iatrogena dödsfall. Dessa har aldrig noggrant utretts, men torde omfatta någonting mellan 5000 – 12000 fall per år i Sverige (REF 7). Dessa har aldrig omfattas av några stora presskonferenser trots att dessa pågått under åtminstone en 30-års period. Alltså har vården varje dag skyndat på döden för 15 – 30 personer.

En öppen diskussion om detta skulle självklart medföra att detta antal skulle krympa. En av dessa forskare i Sverige är Cecilia Lenander som följt och studerat de äldre och deras möte med en medicinsk värld som i många fall påskyndar åldrandet mycket kraftfullt och därmed dödens inträffande. Lenanders undersökningar skulle också kunna förklara varför Coronaviruset under den första vägen orsakade en så kraftfull överdödlighet inom samhällets äldreomsorg, eftersom deras hälsostatus redan var nedsatt på grund av bristande kost och en övermedicinering (REF 3). En annan forskande kvinna som undersökt detta är Anna K Jönsson från Linköping (REF 8).

Lögnen som vapen för eliten

Det är idag oerhört viktigt att vara kritisk mot myndigheter, industrin, deras media och ledande politiker – för dessa tillhör ju exakt detsamma etablissemang som marknadsförde lögnen för att bedra det svenska folket på sanningen bakom Estonias undergång.

Den föreliggande Coronakommissionen har inte direkt ljugit för oss, men om den inte i sin andra rapport lyfter fram de sanningar som skulle göra att vi helt kan lägga coronaåret 2020 helt bakom oss, så kommer det svenska folket ändå att bedras.

Signerat av:

Marianne Liljeholt, Arboga, leg sjuksköterska, orädd aktivist som var med I Kungsan den 31 oktober

Hans Dahl, Åtvidaberg, ideellt  grävande journalist för sanning, omtanke och frihet under ansvar.

Ulf Beijerstrand, Tyresö, musiker, artistförmedlare, var med I Kungsan den 31 oktober

Boris Dragin, Göteborg. Dipl akupunktör , klinikchef. Var med och grundade Doctors Alliance i Berlin och WFA  30/10 – 1/11 i Sthlm

Peter Aspelin, Uppsala, allmänläkare,  pensionär och livskonstnär.

Monica Lindgren, Stockholm,  Reg. Naturläkare (SNLF), alternativterapeut, Core member of WFA

Sven-Erik Nordin, Gnarp, Författare till Cancern bara försvann. Bloggare www.svaradoktorn.se

Niels Harrit, Dragör, Danmark   Ph.D,  Påvisade nanotermit vid WTC 9/11. Var med och grundade WFA 30/10-1/11

Ingemar Ljungqvist, Uppsala, Dr Science, författare m.m Var med och grundade WFA 30/10-1/11

Referenser

REF 1. https://almanova.eu/vitbok-om-corona-i-sverige/
REF 2. https://patrickholford.com/blog/vitamin-c-cuts-covid-deaths-two-thirds
REF 3. http://www.svaradoktorn.se/427029039/6659377/posting/
REF 4. https://cormandrostenreview.com/report/”rmandrostenreview.com/report/
REF 5. https://ippocrateorg.org/en/2020/12/16/ex-pfizer-exec-demands-eu-halt-covid-19-vaccine-studies-over-indefinite-infertility-and-other-health-concerns/
REF 6. https://metabolhalsa.se/2019/10/27/almanovas-yttrande-over-kam-utredningen
REF 7. https://almanova.eu/iatrogen-sjukdom-iatrogen-dod/
REF 8. https://almanova.eu/iatrogen-sjukdom-hela-artikeln/
REF 9. https://almanova.eu/laserterapeut-i-fangelse-raddade-liv/

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq