Folktribunal fäller världsledare för brott mot mänskligheten

En folkrörelse mot makthavare och maktmissbrukare

43

VÄRLDEN. En folktribunal baserad på Romstadgan har fällt en lång rad världsledare, finans- och företagstoppar. Statsminister Stefan Löfven vid sidan av namn som Donald Trump, Angela Merkel, Elon Musk, Xi JinPing, Klaus Schwab, Rockefeller, Elizabeth II, Vladimir Putin och Justin Trudeau fälls för brott mot mänskligheten.

Fällande domar gäller bland annat för vad som anses vara kriminella coronarestriktioner som med en växande bevisföring orsakar dödsfall på över en miljon människor i världen. Andra domar gäller risker och skador på grund av skadliga läkemedel (vacciner) och femte generationens mobilnätverk (5G).

Sverige signerade för cirka 20 år sedan den så kallade Romstadgan, vilken ligger till grund för att folktribunalen kallad: “Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice” kunde arrangeras och genomföras.

Enligt dokumentation på Riksdagens hemsida daterad 11 april 2001 undertecknades Romstadgan under ledning av statsminister Göran Persson och justitieminister Thomas Bodström.

“Genom Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som antogs den 17 juli 1998 inrättas en permanent internationell domstol för utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Sverige undertecknade stadgan i oktober 1998. För att stadgan skall träda i kraft och Internationella brottmålsdomstolen komma till stånd krävs att 60 stater ratificerar stadgan. Det kan beräknas ske under våren 2002. I propositionen föreslås att Sverige skall ratificera Romstadgan och därvid avge förklaringar angående de språk och den kommunikationsväg som skall användas vid samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.” – Riksdagen

“Regeringen beslutade den 17 september 1998 att underteckna stadgan. Sverige undertecknade stadgan den 7 oktober 1998. Den 14 juni 2001 beslutade regeringen att ratificera stadgan…” – Regeringen

Rättegången startade den 29 november 2020 och kort därpå meddelades fällande domar. Listan på fällda personer är iögonfallande eftersom den omfattar de flesta höga statsledare som idag sitter vid makten i världen. Den svenska statsministern Stefan Löfven är bara en i raden av makthavare som dömts till tiotals år i fängelse för brott mot mänskligheten. Bakom domsluten uppges finnas en omfattande vetenskaplig dokumentation likväl som individuella vittnesmål och observationer.

Makthavare måste sätta världens folk främst

Michael Zazzio som var en av 31 domare i tribunalen från en rad länder säger att det nu är upp till Interpol, svensk polis eller militär att frihetsberöva de svenska makthavare som dömts, vilket han medger är problematiskt eftersom den sittande regeringen styr över dessa resurser.

För de flesta är det okänt att våra ledare kan åtalas och dömas av folkdomstolar, men i och med att Sverige undertecknat Romstadgan är det fullt möjligt, säger Zazzio. Den tribunal som kanske är mest känd hos allmänheten är Nürnbergtribunalen då krigsförbrytare frihetsberövades, dömdes och sattes i fängelse, men den tribunalen var inte initierad av en folkrörelse utan av maktetablissemanget. Det är en avgörande skillnad.

Det finns goda skäl att anta att denna tribunal, som fällt flertalet statsledare till långa fängelsestraff, väckt starka känslor hos vissa makthavare. Det kanske allra mest kan beror på att tribunalen som fenomen har kraften att väcka starka idéer hos en allmänhet som är trött på sina ledare.

Zazzio hoppas att domarna ska påverka makthavare att bättre prioritera sina beslut för folkets bästa. Han vill även att folkrörelser runt om i världen ska stärkas i sitt arbete att ta tillbaka makten till världens folk.

Ingen av de åtalade infann sig under rättegångens som hölls online, men samtliga var kallade. Domsluten kan inte överklagas.

Text, intervju och videoredigering: Torbjörn Sassersson

Tribunalens referenser

Relaterat

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

43 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Björn Östbye
Björn Östbye
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
1 januari 2021 kl 21:13

Tack för svar. Har du hört något mer från Michael Zazzio?

Björn Östbye
Björn Östbye
Gäst
1 januari 2021 kl 11:10

Har det kommit någon ny information om detta? Eller är det ännu en ”nyhet” som är för bra för att bra sann?

Kent Lagerquist
Gäst
20 december 2020 kl 14:36

Mycket tydligt. Vi, folket, behöver som sagt agera vilket vi kan. Läs på citzenwell.se som denna text är hämtad från:
Nu är vi riktigt illa ute – vår hälsa, ekonomi och mänskliga värde är på väg att försvinna.

Upplysning och folkrörelse
Det är uppenbart att medborgarna som uppdragsgivare och ägare av problemen måste agera för att få stopp på uppdragstagarnas makt. För att detta ska lyckas måste vi upplysa varandra – vilket pågår via så kallade alternativa media och kanaler. Men det räcker inte!

Brott mot mänskligheten
Medborgarna finner vägar för att rättsligt pröva brott mot mänskligheten för skador som orsakats av politiska beslut under exempelvis rubriken Covid-19. Romstadgan har december 2020 levererat domslut och fler är på väg tillsammans med verkställighet. Peoples Court etableras – folket måste resa sig och stoppa alla som har svikit förtroendet och medverkat till sveket. Parallellt behöver vi vara medvetna om och fullt ut använda vår fria vilja. Men det räcker inte!

Vad händer sedan?
Att medborgarna som huvudmän tar över ansvaret för utformningen av demokratisystemet är en åtgärd som har effekter både på kort och lång sikt. I samarbete och sund balans med partier/politiker som på allvar är folkets uppdragstagare kan demokratin transformeras.

Försvaret av demokratin är då inbyggd i systemet.

I ett demokratisystem finns bara ett stort VI. Vi har olika roller och ansvar men samma vision och mål. Det är dags att du/vi, folket, aktivt sätter ner foten och får fart på Medborgarresan. Om du vill allas bästa, tänker själv kring det som pågår i samhället och vill förändra behövs du – NU.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Kent Lagerquist
1 januari 2021 kl 12:11

Alla mellanhänder och ombud måste bort!

Staten är en mellanhand som i styre och myndigheter missbrukar den makt som den enskilde överlämnar via den representativa s k demokratin. En stat ska värna medborgarna, och sörja för objektiv och valfri sjukvård t ex, och detta via skatteintäkterna. Statens intäkter av gruvindustrin, skogsindustrin, fastighetsförvaltningen och andra inkomster från fast egendom ska fördelas mellan medborgarna som en basinkomst. Varje man och kvinna kan därefter genom direktdemokratiska val värna annat i enlighet med sina personliga preferenser, alltså skjuta till pengar till övrig verksamhet som gynnar olikakultur t ex muséer och skolor.

Facket blir då per automatik en överflödig mellanhand. Med hjälp av intäkterna från industrin ägd av medborgarna kan den som vill avstå från lönearbete, men den som vill lönearbeta förhandlar själv sina arbetsvillkor.

Ultrahöger och ultravänster ryms inom samma idé = ideologiernas slutliga död!

Lars Andersson [?]
Lars Andersson [?]
Gäst
10 december 2020 kl 21:35

Kan man läsa domen i sin helhet någonstans med all dokumentation som man tagit ställning till?

steven Eriksson
steven Eriksson
Gäst
8 december 2020 kl 11:42

Michael Z säger att fälla dessa ledare ska inte vara något problem. När kommer det att hända?
Han säger även att 5g, alla vacciner har förbjudits. När kommer det att verkställas?

Många säger att Trump är den som skall rädda oss men även han är åtalad. Varför är han åtalad?

Hur ska de åtala personer från Kina, Indien, Israel och tex USA som inte är med I romstagdarna?

Cecilia Flodin
Cecilia Flodin
Gäst
8 december 2020 kl 07:38

Jag bor i en mindre kommun i Sörmland. Ännu är vi förskonade från 5G men jag räknar med att vi nog kommer att drabbas framöver. Har därför samlat all info om skadan med 5G, material från elöverkänsligas förbunds medlemstidning, artiklar i Miljömagasinet mm, som jag sedan i kuvert adresserade till samtliga politiska gruppledare lämnat in till vårt kommunhus.
I ett bifogat brev har jag uppmanat vederbörande att informera sina partivänner om innehållet och att överväga att utnyttja försiktighetsprincipen och införa moratorium för uppförandet av denna teknik.Det kan vara bra för de drabbade i närliggande Stockholm att ha en tillflyktsort för jag vet att många mår fruktansvärt dåligt där just nu. Lockade med ett ev lyft för vår lilla kommun. Kanske de nappar på det?! Annars är det väl skogen nästa för mej.Kram på er alla

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
7 december 2020 kl 23:45

Stort tack Kalle!

Den värmde…..

Fast det var väl inte meningen att bli en “artikel”.

Men det behöver fan bli ett slut på deras jävla folkmord, så fingrarna skriver väl av sig självt.

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
7 december 2020 kl 20:05

“Löven med alla ja-sägare runt sig”.

Det intressanta är att inför stödpaketen inför CovertId 1984 plandemin så röstade faktiskt alla i Sveriges riksdag nej. Så åkte Steffe ner till Bryssel och sa ja. Vad var det 700 miljarder eller nåt, ofantliga summor? 70 000kr per Svensk medborgare plus ränta. Om jag rånade Steffe på 70 000 kr skulle jag få fängelse sannolikt. Men att råna hela befolkningen mot de folkvaldas vilja? Ehh, inte så noga.

Däremot vill jag inte uppmana någon till våld, det spelar dem bara i händerna. Däremot kan man ju polisanmäla polisen för att de inte gör sitt jobb och arresterar honom.

Men förmodar det förr eller senare kommer gå till våld i alla fall tyvärr. Vilket den riktiga makten gillar. Våld rättfärdigar alltid mer våld…..

Men att montera ner masterna verkar väl allt fler se som enbart självförsvar.
Kanhända är jag också av den åsikten…..

Martina Mathiasson
Martina Mathiasson
Gäst
7 december 2020 kl 11:15

Om polisen inte följer domen så har vi folket rätt att ta saken i egna händer! Vi har rätt by natural law! Common law att skydda våra liv! Våra barns liv! Vi har rätt att verkställa domen!

sonja jonasson
sonja jonasson
Gäst
Reply to  Martina Mathiasson
7 december 2020 kl 17:39

Helt rätt Martina

sonja jonasson
sonja jonasson
Gäst
7 december 2020 kl 06:11

Löfven med alla ja-sägare runt sig, har genomfört Sverige ett land som styrs av galningar med Totalitära medel. 10 år räcker inte långt.

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
6 december 2020 kl 22:49

Land skall med lag byggas…. I grund och botten är ju Svenska grundlagen en överenskommelse mellan oss med-borgare, dvs vi som går i “borgen” för att systemet ska upprätthållas. Hela Sveriges lag är en överenskommelse som vi får följa vare sig vi vill eller inte. I grund och botten är ju Svenska grundlagen sund och riktig, och de flesta följer den av simpel logik och de naturliga (natural law& common law) sätt på vilket vi behandlar varandra med respekt. Det så kallade “samhällskontraktet”, även om jag aldrig skrivit på något, är ju dock brutet. Stefan Löven, liksom resten av patrasket, följer ju inte lagen. Man följer inte grundlagen, man följer inte FNs konvention för mänskliga rättigheter osv. Och eftersom Sveriges Sataniska rättssystem inte upprätthåller lagen, så behöver ju människor upprätta egna “folk- domstolar”. Vilket vi enligt lagen också har rätt att göra. Att vi människor tillsammans bildar Svea rike, och upprätthåller lag och ordning. Eller att vi upprättar ett nytt Svea rike utan folkmördarna och gör exakt samma sak är ju ingen skillnad. Vad som saknas för det ovanstående initiativet är ju bara helt enkelt större folklig tyngd. Jag hör inte någon säga att Steffe faktiskt är oskyldig! Vad jag hör folk dividera om är ifall det går åtala Steffe enligt Steffes system. Och det kommer naturligtvis aldrig gå enligt Steffes system. Hela Sveriges styre är uppbyggd kring total och fullständig ansvarslöshet, och så kan vi inte ha det. Ta 5G som exempel! ICNIRP mobilindustrins privata intresseklubb har lagt fram “rekommendationer”, högst privata åsikter som inte är lag och som de inte är rättsligt skyldiga till. Strålsäkerhetsmyndigheten, exakt samma individer, har så ett vetenskapligt råd som utformar, igen rekommendationer! Privata åsikter vars sagor människor väljer att tro på. SSM utformar inte och verkställer inte lagar, de tycker saker. Regeringen har aldrig frågat folket, aldrig någonsin gjort en oberoende utredning om frågan på något vis, och uppenbarligen inte ens intern bestämt genom beslut vad man ska göra. Man hänvisar till “myndigheter som kan sånt här”. Som att Steffe inte själv skulle sett till att mobilindustrin får granska sig själv. Nämn en i SSMs råd som inte kommer från industrin? Kommunerna har helt slutat tillämpa miljöbalken osv. Man hänvisar till SSM åsikt som om den vore lag. Sverige ska enligt lagen garantera medborgaren telefon, ingenstans står det “ett nytt system skall införas med strålning vi aldrig tidigare tillämpat på detta sätt och… Read more »

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Josef Persson
7 december 2020 kl 15:03

I ljuset av det sagda blir det begripligt att folk tröttnar och bildar medborgargarden alternativt tar saken i individuella händer.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  Josef Persson
7 december 2020 kl 18:25

Heder åt Dig, Josef Persson! Du har ordning på Ditt inlägg! Precis så här uppfattar jag själv det som pågår nu, vad som har pågått, med andra ord, jag skulle inte kunna kommenterat bättre själv…Mitt framför ögonen på oss alla, (som är vakna) pågår dagligen brott mot människan, räcker att titta i “lokalblaskan” att även den är påverkad av tex marknaden för 5G, tex där man gör reklam för “Samsungs fantastiska telefoner” inför kommande 5G. Själv har jag numer besvär med klåda på mina vävnadsskadade armar, detta har förvärrats på sistone, så nog har det blivit värre detta med den “tysta plågan” vi dagligen utsätts för…Nä, nu måste det göras något, upplysning på gator och torg, till framförallt den yngre generationen!!!

Kalle Hellberg
Kalle Hellberg
Gäst
Reply to  Josef Persson
7 december 2020 kl 19:47

Josef Persson, detta var ta mig fan det bästa jag läst om sanningen bakom den trådlösa tekniken, och då har jag ändå 26 års erfarenhet av att kämpa med upplysning för allmänheten om denna tekniks skadeverkan på allt levande! Du sätter enkla och lättförståeliga ord på en verksamhet som bara byggs ut utan några som helst konsekvensberäkningar om vad den ställer till med. Industrins lilla “expertgrupp”, ICNIRP, är en välbetald grupp för att bana väg för denna utbyggnad, vem har gett denna grupp rätten att bestämma vad allt levande tål i fråga om strålning? Svaret är ingen, men regeringar världen runt låter sig vilseföras av denna grupp, som om de sitter inne med kunskap i ämnet, det gör de inte alls och resultatet kommer ingen undan! Tack Josef, för din artikel!

Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
Reply to  Josef Persson
8 december 2020 kl 18:21

Kan du editera ditt inlägg till en artikel som kan kopieras copy left?
Kan det finnas en svensk lag för icke-ingripande vid fara för annan? A la France?

I övrigt har man i Kina forskat fram quantum dator som fungerar på nybörjarnivå. Vad det nu kan leda till, men radio-strålning kanske är i en slutfas?
http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/04/c_139561941.htm

Aninja Fager
Aninja Fager
Gäst
Reply to  Josef Persson
13 december 2020 kl 09:24

Tack Josef

sonja jonasson
sonja jonasson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
7 december 2020 kl 06:02

Rätt talat

Jesper Nilsson
Gäst
6 december 2020 kl 19:28

Hej NewsVoice.
Risken att denna intervjun blir bannad av denna YouTube är extremt stor.
Om den blir bannad kan er artikel på hemsidan länka till en videotjänst som inte förbjuder denna intervjun?

https://newsvoice.se/2020/12/folktribunal-varldsledare-brott-mot-manskligheten/

sonja jonasson
sonja jonasson
Gäst
6 december 2020 kl 13:02

Tack för det jobb ni gör o gjort. Gode Gud må bevara er. Vi Folket vet vad vi utsätts för. Vi har behandlats som luft. SVT visar på ett förakt som slår alla tidigare kända rekord. Tack snälla för hjälpen o omtanken om oss som inget inflytande har. Älskar er alla.

Annika Nyberg
Annika Nyberg
Gäst
6 december 2020 kl 11:42

Så föll Newsvoice till botten.
Romstadgan skrevs inför bildandet av ICC och ger inget mandat till något annat forum att inträda i dess ställe.
Det är verkligen olyckligt att sånt här skräp sprids i dessa tider när det är extra viktigt att hålla rätt på vad som är sant och falskt.
Den här gruppen som kallar sig en tribunal har alltså enligt sig själva fungerat både som åklagare och domstol och ”åtalat” och ”dömt” en rad personer, helt i sin utevaro.
Det är i och för sig inget olagligt i att kalla sin grupp för en tribunal, som normalt avser en domstol, men den här tribunalen saknar helt internationellt erkännande och har därför i praktiken ingen rättskapacitet.
Oavsett vad de har för sig så kommer deras ”domar” inte att leda någon vart eftersom de alltså inte har vare sig rätts- eller verkställande kapacitet.
Även om deras avsikt är god så har de helt felaktigt tagit på sig rollen som Internationella brottmålsdomstolen (ICC), vilken de alltså inte alls är. Många villfars nu alltså tyvärr att detta är en legitim tribunal och kommer därför att snart få sina förhoppningar grusade.

Frida Larsson
Frida Larsson
Gäst
Reply to  Annika Nyberg
6 december 2020 kl 18:15

Precis som jag tänkte. Hur kan man vara både domare, åklagare och utredare samt hur kan man göra detta utanför domstolen. Jag förstår inte varför de utsätter sig själva för det här. Känns mycket underligt.

Anita Larsson
Anita Larsson
Gäst
Reply to  Annika Nyberg
6 december 2020 kl 18:49

Jag är också tveksam till detta. Även om det är i ett gott syfte. Ingen kan väl dömas ohörd och utan försvarsadvokat. Skyldig som oskyldig. Det ger konspirationskritikerna ännu mer vatten på sin kvarn tyvärr.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
Reply to  Annika Nyberg
6 december 2020 kl 19:10

Resultatet av tribunalen beror givetvis på dem som backar upp domarna i en fysisk värld och den världen förändras i rask takt som även djupt insnöade svenska eller utländska jurister bör ha märkt. Sverige ligger ju i bottenläget som svartepetter eftersom landet saknar både tjänstemannaansvar i lagen och författningsdomstol. Ser att du “faktacheckat” helt enligt det schema som allmänt delas av de nya blåa bolsjevikerna. Man ta fram med svenska domar ända upp till HD, det finns det tusentals sidor att läsa där och man kan bläddra mellan domar som är köpta och betalda eller där korruption blir uppenbar. Även om den politiska gallringen av dokument och bevis i domstolar varit effektiv räcker det liksom inte när offer för denna korruption själva sparat dokumentation i förhoppning av upprättelse.

Jesper Nilsson
Reply to  Annika Nyberg
6 december 2020 kl 19:58

ok. Tack för ditt inlägg Annika.
Istället för att kommentera nedsättande om Newsvoice så kanske vi kunde bli mer konstruktiva istället?

Vad krävs för att de människor som utfört brott mot mänskligheten skulle dömas på ett ställe med mandat?
Och hur skulle vi få dessa brottsanmälningar att träda i kraft?

Anita Marttila
Anita Marttila
Gäst
Reply to  Annika Nyberg
7 december 2020 kl 16:35

[Din kommentar är raderad eftersom den angriper person och sprider en falsk bild av NewsVoice. Var god läs kommentarsreglerna. Vi accepterar inte trollkommentarer.]

Anita Marttila
Anita Marttila
Gäst
Reply to  Anita Marttila
7 december 2020 kl 17:43

Trollkommentar? Du skämtar. Ni sprider ju rena rama lögner gällande en tribunal som dömt många människor till långa fängelsestraff? Tycker ni att det är okej att sprida lögner?

Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
6 december 2020 kl 08:22

Det bör finnas en positiv utgång ur synd för att ge ett incitament till förbättring.
Gör upp efter skadan i sådan storhet att skadan blir försumbar. Därav bibelns 7×70.

Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
6 december 2020 kl 07:51

Litet test för att erfara verkligheten i radiovågors kroppsliga påverkan.
Tänk er att varje kroppsdel är en egen individ (enhet) och använd den emotionella frekvensskalan i en jämförande process mot ett idealtillstånd för en enhet t.ex. ett knä, som har en störning.
Låt säga att ett knä värker och det är inte knäets egen intention att värka. Något tvingar ned knäets emotionella tillstånd till en protest, som manifesterar sig som värk. Knäets språk!
Denna kunskap kan användas i energiterapi, eftersom allt fysiskt är en form av energi i olika våglängder.
Den enklaste terapiformen är EFT eller möjligen derivat därav och kan göras själv helt gratis.
Knepet här i terapin är att exakt i ord definiera vad som är den bärande ide’n på den negativa sidan. Den positiva sidan ligger på beundrans nivå. Två poler är ett imperativ!
Exempel på en negativa pol-definition. På grund av strålning från föremålet …. försätts mitt knä i apati….1 Parat med ”beundran”, som motpol i samma tidsenhet.
Efter denna gjorda erfarenhet kan vilken professor som helst babbla emot till tidens ände utan att övertyga.
i övrigt har tydligen 6G lanserats !

Inge-Mo
Inge-Mo
Gäst
Reply to  Åke Södergren
6 december 2020 kl 18:47

Nej! Det forskas på och de har inte kommit vidare långt. Uleåborgs universitet, Finland. Inflrs typ 2028! Ljug inte!!

Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
Reply to  Inge-Mo
6 december 2020 kl 21:39
Josef Persson
Josef Persson
Gäst
5 december 2020 kl 23:31

Helt rätt!

Kör på, 100%, det här stödjer jag med hela mitt väsen.
Jag Josef Persson i egen hög person skriver under på detta.
Fäll folkmördaren Stefan Löven.
Om möjligheten inte finns så ordna så folk
kan ställa sig bakom detta.
Vi är många och de är få, vad väntar vi på….

Sprid till alla du känner, bästa livförsäkringen till Michael Zazzio.
Den enda förmildrande omständigheten är ju att psykopaterna avslöjar sina herrar.
Men det återstår ju att se….

solveig silverin
Gäst
5 december 2020 kl 20:25

Hej! Det är något konstigt med länken Folktribunalens åtal: ”Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice”, 2020. Även om kopierar länkadressen som kommer man inte till dokumentet. Vill du kontrollera att länken är rätt. Jag hade problem med den igår från en annan sida. Är länken “infektera” tro? Så här ser det ut när man klickar på den https://newsvoice.se/indictment-tribunal-public-health-justice-final-ver-1-11-15-4/

Mvh Solveig

Bento Lami
Bento Lami
Gäst
Reply to  solveig silverin
4 februari 2022 kl 06:25

Det är google som stoppar det. Testa swisscows så får du fram det.

Lasse Malmgren
5 december 2020 kl 18:16

För den som kan tänka självständigt är det lätt att se hur de s.k. demokratierna är allt annat än demokratiska. Det är långt ifrån folkviljan som styr, vilket SOM-institutet konstaterade när man via sina undersökningar har visat att den svenska invandringspolitiken helt saknat folkligt stöd utan varit ett rent elitdrivet projekt. “All makt utgår ifrån eliten”, är den devis som politikerna handlar efter – och denna makt ligger också över politikernivån som oftast endast verkställer den ekonomiska makten intentioner. Som också Michael Zazzio påpekade så lever den farligt som sätter sig upp mot denna till synes ‘demokratiska’ och ‘goda’ farligt. Domare hade hotats, attackerats och mördats, här i Sverige har vi anledning att minnas Bechir Rabanis såväl som Julian Assange öde. Det mörknar över världen – skönt då att de finns de som agerar med folks bästa för sina ögon!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
5 december 2020 kl 15:09

Internationella brottmålsdomstolen är baserad på Romstadgan som är en förlängning av Nürnberg-koden, som gällde vid Nürnberg-rättegångarna, där ledande nazister dömdes för sina förbrytelser.

Tyvärr undkom många nazistförbrytare denna rättskipning genom de så kallade RATLINES, som organiserades av Vatikanen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World_War_II_aftermath)

Adolf Eichmann and Josef Mengele var några av alla dem som fick hjälp att fly.

Få se om nya “RÅTT-LINJER” upprättas…