Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Folktribunal fäller världsledare för brott mot mänskligheten

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 december 2020
- Torbjörn Sassersson
Michael Zazzio och Torbjörn Sassersson (foto: egna verk)

VÄRLDEN. En folktribunal baserad på Romstadgan har fällt en lång rad världsledare, finans- och företagstoppar. Statsminister Stefan Löfven vid sidan av namn som Donald Trump, Angela Merkel, Elon Musk, Xi JinPing, Klaus Schwab, Rockefeller, Elizabeth II, Vladimir Putin och Justin Trudeau fälls för brott mot mänskligheten.

Fällande domar gäller bland annat för vad som anses vara kriminella coronarestriktioner som med en växande bevisföring orsakar dödsfall på över en miljon människor i världen. Andra domar gäller risker och skador på grund av skadliga läkemedel (vacciner) och femte generationens mobilnätverk (5G).

Sverige signerade för cirka 20 år sedan den så kallade Romstadgan, vilken ligger till grund för att folktribunalen kallad: “Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice” kunde arrangeras och genomföras.

Enligt dokumentation på Riksdagens hemsida daterad 11 april 2001 undertecknades Romstadgan under ledning av statsminister Göran Persson och justitieminister Thomas Bodström.

“Genom Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som antogs den 17 juli 1998 inrättas en permanent internationell domstol för utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Sverige undertecknade stadgan i oktober 1998. För att stadgan skall träda i kraft och Internationella brottmålsdomstolen komma till stånd krävs att 60 stater ratificerar stadgan. Det kan beräknas ske under våren 2002. I propositionen föreslås att Sverige skall ratificera Romstadgan och därvid avge förklaringar angående de språk och den kommunikationsväg som skall användas vid samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.” – Riksdagen

“Regeringen beslutade den 17 september 1998 att underteckna stadgan. Sverige undertecknade stadgan den 7 oktober 1998. Den 14 juni 2001 beslutade regeringen att ratificera stadgan…” – Regeringen

Rättegången startade den 29 november 2020 och kort därpå meddelades fällande domar. Listan på fällda personer är iögonfallande eftersom den omfattar de flesta höga statsledare som idag sitter vid makten i världen. Den svenska statsministern Stefan Löfven är bara en i raden av makthavare som dömts till tiotals år i fängelse för brott mot mänskligheten. Bakom domsluten uppges finnas en omfattande vetenskaplig dokumentation likväl som individuella vittnesmål och observationer.

Makthavare måste sätta världens folk främst

Michael Zazzio som var en av 31 domare i tribunalen från en rad länder säger att det nu är upp till Interpol, svensk polis eller militär att frihetsberöva de svenska makthavare som dömts, vilket han medger är problematiskt eftersom den sittande regeringen styr över dessa resurser.

För de flesta är det okänt att våra ledare kan åtalas och dömas av folkdomstolar, men i och med att Sverige undertecknat Romstadgan är det fullt möjligt, säger Zazzio. Den tribunal som kanske är mest känd hos allmänheten är Nürnbergtribunalen då krigsförbrytare frihetsberövades, dömdes och sattes i fängelse, men den tribunalen var inte initierad av en folkrörelse utan av maktetablissemanget. Det är en avgörande skillnad.

Det finns goda skäl att anta att denna tribunal, som fällt flertalet statsledare till långa fängelsestraff, väckt starka känslor hos vissa makthavare. Det kanske allra mest kan beror på att tribunalen som fenomen har kraften att väcka starka idéer hos en allmänhet som är trött på sina ledare.

Zazzio hoppas att domarna ska påverka makthavare att bättre prioritera sina beslut för folkets bästa. Han vill även att folkrörelser runt om i världen ska stärkas i sitt arbete att ta tillbaka makten till världens folk.

Ingen av de åtalade infann sig under rättegångens som hölls online, men samtliga var kallade. Domsluten kan inte överklagas.

Text, intervju och videoredigering: Torbjörn Sassersson

Tribunalens referenser

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: folktribunal