Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Expertgrupp: Ivermectin är bästa tidiga behandling mot Covid-19

publicerad 18 december 2020
- Gästskribent
Dr Pierre Kory, MD. Video: Senator Ron Johnson (USA)
Dr Pierre Kory, MD. Video: Senator Ron Johnson (USA)

Medicinen Ivermectin är den bästa tidiga behandlingsinsatsen mot Covid-19. Det visar erfarenheter från många sjukhus och forskningsinstitutioner i flera länder. Ivermectin kallas ibland: “en mirakelmedicin”, utan farliga biverkningar.

Text: Heléne Karlsson | YouTube tog ned videon i denna artikel

SVT fortsätter trots fakta att gå läkemedelsindustrins ärenden om att endast vaccin är lösningen. Skattebetalarna betalar. Läkemedelsindustrin verkar ha en rak kanal rakt in till SVT, men det har inte vetenskapen.

Dr Pierre Kory och ett antal fler läkare, se nedan länk till den längre versionen redogör i den amerikanska senaten om många granskade studier och mängder av data, från flera högt aktade läkare, sjukhus, välrenommerade professorer och forskningsinstitut runt om i världen.

Ivermectin är den bästa tidiga medicinen mot Covdid-19. Det finns fler, men den är den som fungerar bäst och den har knappt några biverkningar. Resultatet av deras arbete visar att det finns tillräckligt med underlag för att vården skall ändra sina behandlingsinsatser till det som arbetsgruppen FLCCC föreslår.

Senator Ron Johnson från Wisconsin har lagt ut två filmer på sin youtube kanal. Den ena ligger överst i denna artikel. Se även en lång version av videon ovan. Fördjupande information och behandlingsprotokoll för forskare, vårdpersonal och beslutsfattare.

Vitaminer som komplement

I den längre videoversionen förklarar en av experterna att zink är mycket effektivt i doser om 50 mg/dag och att D-vitamin är ett mycket viktigt komplement som minskar risken för insjuknande och svåra symptom. Han berättar också att insjuknande och dödlighet är mycket högre hos afroamerikaner och latinamerikaner samt den äldre befolkningen. Detta med koppling till D-vitaminbrist. Vidare berättar en av läkarna att man nu i Skottland och England börjat dela ut D-vitamin åt den äldre delen av befolkningen.

FLCCC:s arbete och hindren på vägen

Dr Pierre Kory är ordförande i FLCCC (Frontline Covid-19 Critical Care Alliance) som skapades av en grupp experter som i ett tidigt skede började samarbeta för att hitta lösningar mot de skrämmande dåliga behandlingsresultat med många dödsfall, som vården har vid Covid-19.

Slutsatserna de kommit fram till bygger på mängder av data som kommit in från hela världen om Covid-19 under året. Gruppen har samarbetat i ca 9 månader.

Han påpekar att ingen av myndigheterna har gjort detta arbete, som de egentligen borde ha gjort. Allt har bara handlat om att skapa nya dyra mediciner eller vacciner, istället för att använda sådana som redan finns i sortimenten.

Det är mycket vanligt att mediciner som redan under en tid funnits på marknaden mot vissa sjukdomar, senare även visat sig fungera effektivt mot andra sjukdomar. Det är därför sådant här arbete är av största vikt. Precis som fallet med Ivermectin och Covid-19.

Läkarna påpekar också att själva byråkratin i sig runt den medicinska utvecklingen utgör ett stort hinder. Dr Pierre Kory berättar om hur Facebook blockerar deras meddelande kring deras viktiga arbete. Facebook har utgjort ett hinder eftersom läkarna har behov av att kunna knyta samman nätverk av experter världen över genom sociala medier.

Läs mer på FASS om Ivermectin

Vad säger vetenskapen om läkemedelsbolagen?

Vi måste inse att vinstdrivande organisationer som läkemedelsindustrin och lobbyister från dessa inte värnar om medborgarnas intressen. Det är deras försäljning, vinster och i bästa fall goda ryckte som är viktigast. Därför skall vi alla vara kritiska, samt också lyssna på vad vetenskapsmän säger om medicinindustrin.

Några citat och tips från Lars Berns senaste krönika och Hans Dahl som kommentator till föregående artikel:

”De akademiska institutionerna i detta land tillåter sig att vara läkemedelsindustrins betalda agenter” – Arnold Seymour Relman, professor i medicin vid Harvard

”Evidensbaserad medicin är faktiskt så korrumperad att den blir värdelös eller skadlig”
– Marcia Angell Chefsredaktör för den ansedda medicinska tidsskriften New England Journal of medicin

Varför huvuddelen av publicerade forskningsresultat är falska”- John Ioannidis en av världens främsta epidemiologer

”Vacciner: Sanning lögner och kontroverser” – bok av professor och specialistläkare Peter Gøtzsche

”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet – Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovård” – bok av professor och specialistläkare Peter Gøtzsche

Selling Sickness: How the World’s Biggest Pharmaceutical Companies are Turning us All into patients” – bok av Ray Moynihan, hälsojournalist, dokumentärfilmare och forskare

Text: Heléne Karlsson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq