Genvacciner – Öppet brev till Johan Carlson och Stefan Löfven

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 december 2020
- NewsVoice redaktion
Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Pressfoto: FHM
Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Pressfoto: FHM
Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Pressfoto: FHM

Öppet brev till Sveriges Statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten från en mycket stor och hälsointresserad del av svenska befolkningen.

ÖPPET BREV. Ni har beslutat köpa in miljontals doser av ett helt nytt, oprövat och icke säkerhetstestat RNA-vaccin mot SARS-cov-19, baserat på genmanipulation och nanoteknologi. Det innebär att gener ska sättas in i våra mänskliga celler för att producera Coronaprotein för all evighet. FDA i USA har konstaterat att detta vaccin kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. Vilka är era grunder för att godkänna detta experimentvaccin?

Öppet brev av Sanna Ehdin, immunolog, PhD och har studerat hälsa och självläkning i 40 år totalt – och jag har viktiga frågor som 100 000-tals följare på Sociala media vill ha svar på snarast möjligt. Löfven och Carlson har båda fått detta tillskickat sina respektive myndigheter. | Brevet har tidihare publicerats i Ekotappen

I närmare 20 års tid har Läkemedelsbolagen försökt ta fram ett vaccin mot SARS men misslyckats. För det blivit stora negativa effekter med framför allt autoimmunitet, cancer och även dödsfall hos försöksdjuren. Men nu under 2020 lyckas tydligen flera läkemedelsbolag på mindre än ett år ta fram ett vaccin mot SARS-Cov-19. Det är dock en helt ny oprövad metod med RNA-vaccination, där med hjälp av nanoteknologi ska gener sättas in i våra mänskliga celler för att producera Coronaprotein – vilket så ska trigga en immunrespons.

Frågor som det svenska folket vill ha svar på

Informerat samtycke för en medicinsk behandling är viktigt, särskilt när det gäller ett snabbt, experimentellt vaccin där tillverkaren är helt ansvarsbefriad för eventuell skada vaccinet kan orsaka. Det finns flera oklarheter så vad svarar ni på följande:

1. Säkerheten – vilka garantier har ni?

Läkemedelsindustrin fick hoppa över de obligatoriska säkerhetstesterna på djur och gå direkt på humanförsök. Detta trots att samtliga djur i de första försöken med vaccin mot Covid-19 avled en smärtsam död när de utsattes för vildtypen av viruset.

De fick en AID -antybodyinduced disease vilket satte igång cytokinkaskader i lungorna och djuren kvävdes ihjäl. De första humanförsöken 2020 avbröts pga allvarliga biverkningar hos ca 20 procent i Modernastudien, siffrorna var inte redovisade för de övriga (AstraZeneca och Pfizer) men även deras humanstudierna avbröts. Men nu ett par månader senare hävdas att “effektivt” vaccin finns – hos flera läkemedelsbolagen.

 • Så vad är säkerheten för detta nya RNA-vaccin?
 • Vilka parametrar har ni använt för att göra den bedömningen?
 • Vad exakt är grundvalen för erat beslut att köpa in miljontals doser för många miljarder kronor?

2. Varför tillåter ni genetisk modifiering av människor celler?

För första gången i vaccinationshistorien ingriper de så kallade “senaste generationen” mRNA-vaccinen direkt i genetiskt material av patienten. De ändrar därför en persons individuella genetiska material, för all evighet. Detta förfarande är genetisk manipulation, som varit förbjudet länge och hittills anses vara kriminellt. Hur kan ni nu tillåta det?

3. Vad innebär “effektiv”?

När läkemedelsbolagen talar om ett effektivt vaccin – vad avses då? Vilka siffror redovisas – och framför allt vad är kontrollen? Jag läser och ser ingen parameter angiven för denna påstådda “effektivitet”:

 • Analysen utvärderade 94 bekräftade Covid-19-infektioner bland försökspersonerna omfattande 43 538 deltagare. Pfizer och den amerikanska läkemedelsjättens tyska bioteknikpartner sa att “case april” – fallet delades mellan vaccinerade individer och de som fick placebo indikerade en vaccineffektivitetsgrad på över 90 procent sju dagar efter den andra dosen. Det var då efter endast 28 dagar, vilket är en extremt kort tid för utvärdering av immunförsvaret. (Referens 1 och referens 2 First Glimpse at Pfizer COVID Vaccine Safety and Efficacy Data from the UK)

Vad är effektiviteten? Vad är parametern för immunförsvarets respons? Initialt kan det ju verka bra med att Coronaproteinet finns i kroppen – men långtidseffekt på 6 månader måste finnas innan man kan injicera människor. Speciellt de mer utsatta samhällsgrupperna, som ni tänker börja injicera med detta experimentvaccin.

4. Varför ansvarsbefriad tillverkare – läkemedelsindustri?

Läkemedelsbolagen är helt ansvarsbefriade för detta nya och oprövade RNA-vaccin, alltså tar det inget ekonomiskt ansvar för sin produkt. Och de varnar själva för okända långtidseffekter, då inga som helst långtidsstudier finns. Hur kan ni acceptera att köpa in en produkt där tillverkaren inte har någon som helst ansvar för resultatet och eventuella biverkningar, skador och förtidig död? Forskare och läkare uppger risker för autoimmunitet, infertilitet och cancer. Industrin får tusentals miljarder i intäkter – men har inget ansvar…? Verkar det inte konstigt?

Är inte det att köpa grisen i säcken?

Skulle du Johan Carlson eller Stefan Löfven köpa in och köra en bil av en biltillverkare som inte har något som helst ansvar för sin bil? Är det vad ni rekommenderar? För detta är ämnen som ska injiceras i oskyldiga människor – och det går inte att göra ogjort. Blir det allvarliga autoimmuna effekter så kan den drabbade människan inte bli av med det, eftersom cellerna kommer fortsätta att producera detta Coronaprotein. Det går inte att göra ogjort.

5. FDA redogör för 21 risker inkl dödsfall

Läckta dokument och offentliga diskussioner från FDA (USA läkemedelsverk) avslöjar att FDA vet om att de Cov*d-19-vaccin som nu rusas ut på marknaden kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. (Se bilden) Om inte allmänheten görs medveten om deras verkliga effekter och får ett val, strider det mot att ett medicinskt preparat ska vara “säkert och effektivt” och “nödvändigt” samt den medicinska etiska principen om informerat samtycke. Länk här.

6. Coronaprotein – starka antigen i din kropp – för evigt

Det finns inget sätt att stänga av produktionen av Coronaprotein i mänskliga celler om det väl är igång. Hur ser ni på den saken? Främmande genmaterial ska alltså sättas in i våra celler. Vet ni något alls om vilka celler som kommer ta upp främmande genen eller är det samtliga, inklusive hjärnan? Detta är frågor som vi önskar besvarade för att ta ställning till innan injicering. Allt detta ska redovisas och vara klart innan ni beställer och köper in.

Den stundande Coronavaccinationen påminner allt mer om Kejsarens nya kläder… Alla nickar och tror blint på att det är “lösningen” – men vilket är er underlag för att invagga folk i dessa – sannolikt falska – förhoppningar?

Sockerproteinerna på virushöljets yta är starkt antigena, ökända för att ge autoimmuna reaktioner hos försöksdjur. Det är risk för en Trojansk häst med detta Genoccin…

Coronaprotein har starka antigener och är ökända för att trigga autoimmuna reaktioner, som även kan leda till cytokinkaskader och snabb död. Immunförsvaret är extremt potentiellt, och kan bli dödligt farligt om det riktas mot egen vävnad – det vet vi redan. Välrenommerade forskare säger: det finns ett begrepp ”förstärkning av sjukdomen på grund av patogen priming” och det är vad Coronaprotinerna kan göra. Lyssna på Dr. James Lyons-Weiler här.

 • Vem tar ansvaret om det går helt helt fel med detta nya, oprövade vaccin? Även om ni tar ansvaret är det vi Skattebetalare som finansierar ert verk – så vi är förlorarna i detta vaccinexperiment oavsett…

7. “Informed consent”

Patienter har rätt att kunna välja informerat samtycke, men det är inte möjligt här eftersom de och vi i Sverige inte blir informerade. Det är en persons rättighet att få full information om vad detta är för ett “vaccin” och vad är risker och bieffekter. Det finns som sagt absolut inga data på långsiktiga säkerhet. Att Pfizer uppger de har ett effektivt vaccin efter 28 dagar betyder absolut INGENTING i en kropp som ska leva resten av livet med att producera Coronaprotein, vilket är en helt främmande substans för människans kropp.

8. Vi bekostar ett humanexperiment – Vem tar ansvaret?

Vi svenska skattebetalare står alltså för alla kostnader, och ni köper in det från Läkemedelsindustrin som tar noll ansvar för sin produkt. “Vaccinet” är oprövat i säkerhetsstudier och långtidsstudier, och det baseras på en helt ny metod – tycker ni själva att detta låter som ett förtroendeingivande upplägg?

 • Kan ni se svenska folket i ögonen med detta? Säga att ni gjorde det bästa ni kunde med detta? Ni statstjänstemän är ju själva ansvarsbefriade – vilket ni beslutat om, så vem axlar ansvaret för detta gigantiska humanexperiment?

9. Vad kostar kalaset?

Regeringen avsätter nu 300 miljoner kronor för att stärka regionernas förberedelser – men vad kostar inköpen av dessa oprövade medel? I Läkartidningen redogörs denna vecka: ” EMA väntas godkänna Pfizers vaccin redan den 29 december och Modernas vaccin den 11 januari. När det gäller Astra Zeneca – som ännu inte lämnat in sin ansökan – finns en förhoppning om godkännande i slutet av januari. Det innebär i så fall att Sverige får ungefär 4 miljoner doser under det första kvartalet nästa år. I april väntas också godkännande av Janssens och Curevacs vacciner.

Så vad kostar dessa 4 miljoner doser? För en infektion som redan är hanterbar, vi kommer inte ha signifikant fler dödsfall 2020 än föregående år på 2000-talet och nu är det halverad vårdnad på IVA med propplösande medel tidigt. Covidsjukdomen kan förebyggas, lindras och i hög grad läkas med den kunskap vi fått på kort tid, se nedan.

10. Varför noll resurser till friskmedel?

När kommer Folkhälsomyndigheten med rekommendationer för att stärka hälsan och bygga kompetent immunförsvar? Ni lovade i juni att rekommendationer för att stärka immunförsvaret skulle komma till hösten, men inget har ni sagt mer än tvätta händer, håll distans och håll er hemma. Inga kostråd, inga råd kring aktiviteter och naturliga preparat som är erkänt effektiva att stärka immunförsvaret. Inget om att det är viktigt att få ner inflammationen, åtgärda metabola syndrom etcetera. Att dela ut gratis C-vitamin, D-vitamin och zink skulle vara enormt viktig folkhälsoinsats då fler forskningsstudier visat att det är kraftigt antiviralt. Och det kostar en bråkdel av vad Läkemedelsindustrin experimentvaccin kostar.

 • Brist på D-vitamin innebär en ökad risk för flera sjukdomar. Och nu visar en spansk studie att en stor majoritet av covid 19-patienter som vistats på sjukhus hade just brist på det viktiga vitaminet. Hela 82,2 % hade inte tillräckliga nivåer av vitamin D i blodet, och män hade lägre nivåer än kvinnor. Referens: Spansk studie: D-vitaminbrist hos 80 procent av covid 19-patienter på sjukhus
Sanna Ehdin. Pressfoto: BladhbyBladh.se
Sanna Ehdin. Pressfoto: BladhbyBladh.se

Ett nytt svininfluensafiasko?

Eller ser vi ett nytt “Svininfluensavaccination” med bortslängda pengar och ännu värre sjuka människor? Det var precis herrarna Johan Carlson och Anders Tegnell, numera Statsepidemiolog, som bestämde om det inköpet och massvaccinationen också. Det kostade oss svenska skattebetalare 1,6 miljarder helt i onödan för en ofarlig infektion, och hundratals fick narkolepsi med skador för livet av detta vaccin. Fick de axla sitt ansvar för det erkända misslyckandet? Nej de befordrades båda.

Svenska folket har dock lärt sig något av skräckexemplet med hysterin kring vaccinationen mot svininfluensan, där ni statliga myndigheter och Sjukvården bedrev en hetsjakt på alla människor som inte ville vaccinera sig eller de som uttalade sig kritiskt hängdes i pressen. Men det visade sig vara en dåligt underbyggd luftbubbla iscensatt av läkemedelsindustrin via WHO, och först vid en presskonferens den 29 mars 2011 erkände Läkemedelsverket till slut sitt misstag och misslyckandet med massvaccinationen mot svininfluensa.

Men kostnaderna stod vi skattebetalare för. Samt att Svenska myndigheterna köpte dessutom vaccin med kvicksilver som konserveringsmedel, trots beslut att detta ämne inte får förekomma i vacciner.

“Den svenska massvaccineringen mot svininfluensan var en skandal och en medicinhistorisk katastrof.” – Lars Olof Kallings, tidigare chef för Smittskyddsinstitutet och internationellt erkänd epidemiolog.

Nu piskar ni åter upp en hets kring detta fantastiska nya “vaccin” som ska vara lösningen på den nerstängning av samhället som ni själva beordrat. Som trots allt inte är så livshotande då överlevnaden är 99,x procent, och det kommer inte vara signifikant fler döda under 2020 än de tidigare tio åren – om man räknar bort de 2 800 äldre personer som avled för att de endast fick smärtstillande (och andningehåämmande) medel som morfin. Vårdtiden för covidpatienter på IVA har nästan halverats jämfört med i våras, pga vården sätter in proppförebyggande mediciner rapporterade IVA precis.

Men allt kommer ner till samma soppa: – vilka garantier har ni att det nya vaccin ni lovordar för ALLA i Sverige tar bort denna Covid-infektion?

Vi svenska medborgare har rätt att få ärliga svar på dessa frågor – och jag kommer att dela era svar vidare.

Genoccin är en mer korrekt term

Slutligen, detta är inte ett vaccin i dess egentliga betydelse så ni lurar folk genom att använda det begreppet. Det finns inga likheter med traditionella vaccin med högt avdödade patogener. Detta nya är ett genmodifierat, nanoteknikbaserat experiment med en rad främmande produkter – och korrekt namn vore “Genoccin”.

Genoccin är ett mer korrekt namn på det nya genmodifierande, nanoteknikbaserade injuceringslösningen tänkt mot SARS-Cov-19.

Jag ser fram emot ert svar snarast, för nu kablar ni ut överallt hur fantastiskt bra detta experimentella RNA-vaccin är – så ge oss Svenska medborgare som finansierar hela detta Humana fas IV-experiment grunderna för era beslut. T ex vad Johan Carlson sagt precis i Läkartidningen: 600.000 personer står först i kön till att få Coronavaccin.

Öppet brev av Sanna Ehdin, PhD, immunolog författare och föreläsare

Relaterat

Tillägg: Fick följande korta svar från “Svarstjänst kring covid-19” hos Folkhälsomyndigheten: “Det finns ännu inte något godkänt vaccin i Sverige, därför går det ännu inte att svara på detaljer kring vaccineringen, det finns helt enkelt inte tillräcklig kunskap än.” Men ni har ju beslutat er för att köpa in de och marknadsför det redan i läkartidningen, så ni får stå till svars för era handlingar och motivera era mycket kostsamma beslut och handlingar.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Symboliken i statsministerns handlande inför julen är nästan komisk:

  “Stefan Löfven har varit ute i affärer innan jul, så sent som dagen före julafton besökte han en butik på Kungsgatan i Stockholm. Samtidigt har han hotat med att stänga ned stora delar av samhället om svenskarna inte “tar sitt ansvar” och stannar inomhus.
  Stefan Löfvens pressekreterare Mikael Lindström uppger för P3 Nyheter att Löfven varit och shoppat innan jul, detta trots att regeringen lämnat besked om att ingen trängsel får uppstå i julhandeln.
  https://nyadagbladet.se/inrikes/trots-stenharda-krav-och-hot-mot-naringsidkare-lofven-sprang-sjalv-i-julhandeln/

  Talande symbolik, eller?

  Stefan Löfven och hans hov-livvakter kan handla julklappar utan trängsel och snuviga medmänniskor, för alla andra har i ett dekret uppmanats att hålla sig hemma.

  De mäktiga vill kanske inte dela livets privilegier med så många andra.

  Men vi som ska fösas ihop och kontrolleras och vaccineras och manipuleras har ju utlovats lycka:

  “You will own nothing and you will be happy”

 • Symboliken i statsministerns handlande inför julen är nästan komisk:

  “Stefan Löfven har varit ute i affärer innan jul, så sent som dagen före julafton besökte han en butik på Kungsgatan i Stockholm. Samtidigt har han hotat med att stänga ned stora delar av samhället om svenskarna inte “tar sitt ansvar” och stannar inomhus.
  Stefan Löfvens pressekreterare Mikael Lindström uppger för P3 Nyheter att Löfven varit och shoppat innan jul, detta trots att regeringen lämnat besked om att ingen trängsel får uppstå i julhandeln.
  https://nyadagbladet.se/inrikes/trots-stenharda-krav-och-hot-mot-naringsidkare-lofven-sprang-sjalv-i-julhandeln/

  Talande symbolik, eller?

  Stefan Löfven och hans hov-livvakter kan handla julklappar utan trängsel och snuviga medmänniskor, för alla andra har i ett dekret uppmanats att hålla sig hemma.

  De mäktiga vill kanske inte dela livets privilegier med så många andra.

  Men vi som ska fösas ihop och kontrolleras och vaccineras och manipuleras har ju utlovats lycka:

  “You will own nothing and you will be happy”

 • RNA-vaccination i kombination med den starka mikrovågsstrålningen från alla dessa 5G-master – Vad kan det att leda till?

  Så här står det i en forskningsrapport från 1975 om effekter av mikrovågsstrålning på cellfunktionen”

  “Irradiation of cell suspensions in vitro with microwave energy results in functional disturbances at the cellular and subcellular level, which include inhibition of cell growth, chromosomal damage, increased cell membrane permeability, depression of phagocytois and formation of atypical cells. In certain
  instances, small nonthermal doses of microwave radiation in vitro may stimulate human lymphocytes to divide and transform.”

  EFFECT OF MICROWAVES ON CELL FUNCTION
  AND VIRUS REPLICATION IN CELL CULTURES
  IRRADIATED IN VITRO

  S. Szmigielski,* M. Luczak, and Marzenna Wiranowska
  Institute of Aviation Medicine and Department of Medical Microbiology University Medical School Warsaw, Poland

  [Länk till din privata mailkorg borttagen]

  Och vaccinationer med nanopartiklar och DNA-preparat kan det leda till att människor kan identifieras och lokaliseras?

  – 5G-strålning kan riktas mot ett speciellt objekt.
  – 5G har mycket stor överkapacitet i fråga om strålningsstyrka.
  – 5G som styrs via Artificiell Intelligens som kan ge varje individ som anses “behöva det” en riktad dos av mikrovågsstrålning med lite högre strålningsstyrka…

  Låter inte detta som eugenikernas våta dröm?

  Jag tänker på människorna i Wuhan, med världens högst utbyggda 5G, som föll raklånga som statyer rakt ner i gatan

  DET ÄR HÖG TID ATT MÄNNISKOR BÖRJAR REAGERA PÅ ALLVAR!

 • Hej Torbjörn!
  Är det ok att kopiera hela artikeln för utskrift?
  Jag och min hustru tänkte skicka flera brev direkt till aktuellt berörda ( har inte kollat in ännu vilka) men det är säkert många i regeringen och FHM som kan behöva ge oss svaren på alla frågor i Sanna Ehdins öppet brev.
  Om det är ok så vill jag passa på och uppmana/uppmuntra alla andra att göra detsamma.
  Lycka till!

 • RNA-vaccination i kombination med den starka mikrovågsstrålningen från alla dessa 5G-master – Vad kan det att leda till?

  Så här står det i en forskningsrapport från 1975 om effekter av mikrovågsstrålning på cellfunktionen”

  “Irradiation of cell suspensions in vitro with microwave energy results in functional disturbances at the cellular and subcellular level, which include inhibition of cell growth, chromosomal damage, increased cell membrane permeability, depression of phagocytois and formation of atypical cells. In certain
  instances, small nonthermal doses of microwave radiation in vitro may stimulate human lymphocytes to divide and transform.”

  EFFECT OF MICROWAVES ON CELL FUNCTION
  AND VIRUS REPLICATION IN CELL CULTURES
  IRRADIATED IN VITRO

  S. Szmigielski,* M. Luczak, and Marzenna Wiranowska
  Institute of Aviation Medicine and Department of Medical Microbiology University Medical School Warsaw, Poland

  [Länk till din privata mailkorg borttagen]

  Och vaccinationer med nanopartiklar och DNA-preparat kan det leda till att människor kan identifieras och lokaliseras?

  – 5G-strålning kan riktas mot ett speciellt objekt.
  – 5G har mycket stor överkapacitet i fråga om strålningsstyrka.
  – 5G som styrs via Artificiell Intelligens som kan ge varje individ som anses “behöva det” en riktad dos av mikrovågsstrålning med lite högre strålningsstyrka…

  Låter inte detta som eugenikernas våta dröm?

  Jag tänker på människorna i Wuhan, med världens högst utbyggda 5G, som föll raklånga som statyer rakt ner i gatan

  DET ÄR HÖG TID ATT MÄNNISKOR BÖRJAR REAGERA PÅ ALLVAR!

 • Då får vi använda den gamla beprövade metoden. Skriva brev för hand.
  All inkommande post måste enligt lag diarieföras.

 • Hej Torbjörn!
  Är det ok att kopiera hela artikeln för utskrift?
  Jag och min hustru tänkte skicka flera brev direkt till aktuellt berörda ( har inte kollat in ännu vilka) men det är säkert många i regeringen och FHM som kan behöva ge oss svaren på alla frågor i Sanna Ehdins öppet brev.
  Om det är ok så vill jag passa på och uppmana/uppmuntra alla andra att göra detsamma.
  Lycka till!

 • Då får vi använda den gamla beprövade metoden. Skriva brev för hand.
  All inkommande post måste enligt lag diarieföras.

 • Citat från detta öppna brev:

  “Läkemedelsindustrin fick hoppa över de obligatoriska säkerhetstesterna på djur och gå direkt på humanförsök. Detta trots att samtliga djur i de första försöken med vaccin mot Covid-19 avled en smärtsam död när de utsattes för vildtypen av viruset.”

  Och här är en kul bild i anslutning till dessa ord:
  https://pbs.twimg.com/media/EpM5b_aW4AITL73?format=jpg&name=900×900

  Översättning av texten i pratbubblorna:

  Råtta 1:
  – Kommer du att låta dig vaccineras mot corona?

  Råtta 2:
  – Är du inte klok? Försöken på människor pågår ju fortfarande.

 • Citat från detta öppna brev:

  “Läkemedelsindustrin fick hoppa över de obligatoriska säkerhetstesterna på djur och gå direkt på humanförsök. Detta trots att samtliga djur i de första försöken med vaccin mot Covid-19 avled en smärtsam död när de utsattes för vildtypen av viruset.”

  Och här är en kul bild i anslutning till dessa ord:
  https://pbs.twimg.com/media/EpM5b_aW4AITL73?format=jpg&name=900×900

  Översättning av texten i pratbubblorna:

  Råtta 1:
  – Kommer du att låta dig vaccineras mot corona?

  Råtta 2:
  – Är du inte klok? Försöken på människor pågår ju fortfarande.

 • Du har rätt Torbjörn I alla fall måste vara personer som kan genomföra projektet och vara en ledare för vi är många som är redo att kämpa för folket Jag tycker att vi behöver mer än lista med undskrift med våra protester.

  Vi behöver klara och fasta handlingar som ställer våra landsförrädare till politiker att besvara dessa viktiga frågor som rör även poliser, militärer och deras familj. De får tänka att vi alla sitter i samma båt och när dessa landsförrädare kommer fly landet de blir kvar och får ta mot folkets vrede för att de har skyddat tyranner. Glöm inte vad de militärer från Nürnberg processen har sagt Vi följde bara order.

 • Du har rätt Torbjörn I alla fall måste vara personer som kan genomföra projektet och vara en ledare för vi är många som är redo att kämpa för folket Jag tycker att vi behöver mer än lista med undskrift med våra protester.

  Vi behöver klara och fasta handlingar som ställer våra landsförrädare till politiker att besvara dessa viktiga frågor som rör även poliser, militärer och deras familj. De får tänka att vi alla sitter i samma båt och när dessa landsförrädare kommer fly landet de blir kvar och får ta mot folkets vrede för att de har skyddat tyranner. Glöm inte vad de militärer från Nürnberg processen har sagt Vi följde bara order.

 • Länken “Ask the experts” funkar inte heller.

  Enligt youtubes policy får läkare inte uttrycka sin medicinska åsikt om den åsikten inte är i linje med icke medicinskt utbildade hos tex WHO.

  Men du kan se filmen här. https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-covid19_eZsej9Uiah1gNlP.html

  Räkna dock med att videon kommer ställa sig och tugga hela tiden. Censur är nu bara förnamnet på techjättarnas nya propagandaregim.

  Det enda vi kan göra är väl fortsätta belysa saken för alla genom fler och fler exempel.
  I Sverige är det tex fullt tillåtet att öppet hota med inbördeskrig om Sverigedemokraterna
  kommer till makten. https://www.youtube.com/watch?v=ANDseeI_Bj8

  Men en professor i immunologi får inte ge medicinsk rådgivning. Då är youtube framme efter några minuter.

  Ska man skratta eller gråta?

 • Mycket bra sammanfattat av Sanna Ehdin. Sent på söndagskvällen hade redan mer än 5000 stött det öppna brevet med sin namnunderskrift. Ännu viktigare är att få många fler att skriva under. Då får vi med automatik en mycket bättre diskussion med de oerhört riskabla vaccinerna, som samtidigt är tämligen ineffektiva.

 • Torbjörn,vi skulle kunna skicka denna brev i tryckt form och som rekommenderat brev till alla i Riksdagen och då måste de besvara eftersom det finns ett lag som tvingar de att besvara ett brev från folket.
  Gör en uppskattning vad allt detta kommer kosta och publicera den och be folk att bidra med den summan de har råd med för att bekosta detta projekt.Jag är helt övertygad att vi är rätt många som kommer att bidra med pengar och du kommer få in den nödvändiga summan för att kunna skicka iväg alla brev rekommenderat.På detta sättet alla som kommer bidra med pengar kommer känna att vi gör något konkret inte bara pratar och pratar istället sätter vi igång något verkligt och fast som kommer sätta dessa landsförrädare i alert.

  • Det är här folkkraften måste engagera sig dvs att några privatpersoner griper in i historieskrivningen och gör exakt det du säger. Din idé är utmärkt. Min roll är att leverera fakta, nyheter och debatt sedan måste andra ta vid.

   Landet och folket kommer inte räddas av enstaka eldsjälar. Allt handlar nu om att rekrytera, engagera, agera och följa upp för att sedan repetera allt.

  • Alla kan skicka till kanske 10-20 personer och betala själva…det blir i alla fall många tusen då till dessa…snabbt fullt i inkorgen..

 • Det skulle inte förvåna mig om man medvetet försöker förhindra all kommunikation med information som går emot agendan, alltså till och med lägger sig i kommunikation till våra folkvalda.
  Man skulle kanske kunna klistra in detta viktiga öppna brev direkt i mailet istället och skicka det från flera håll?
  För övrigt borde våra politiker även få kännedom om skandalen med testerna, utmärkt sammanfattat av F. William Engdahl:
  https://www.globalresearch.ca/coronavirus-scandal-breaking-merkel-germany/5731891

  Intressant att Wodarg återigen är aktiv och försöker förhindra en katastrof precis som under svininfluensan:
  “Dr. Wolfgang Wodarg, former SPD Member of the German Bundestag and now chairman of the Health Committee of PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe). Wodarg is a medical doctor and epidemiologist, a specialist in lung disease and environmental medicine, who considers the current “pandemic” Swine Flu campaign of the WHO to be “one of the greatest medicine scandals of the Century.”

 • Länken “Ask the experts” funkar inte heller.

  Enligt youtubes policy får läkare inte uttrycka sin medicinska åsikt om den åsikten inte är i linje med icke medicinskt utbildade hos tex WHO.

  Men du kan se filmen här. https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-covid19_eZsej9Uiah1gNlP.html

  Räkna dock med att videon kommer ställa sig och tugga hela tiden. Censur är nu bara förnamnet på techjättarnas nya propagandaregim.

  Det enda vi kan göra är väl fortsätta belysa saken för alla genom fler och fler exempel.
  I Sverige är det tex fullt tillåtet att öppet hota med inbördeskrig om Sverigedemokraterna
  kommer till makten. https://www.youtube.com/watch?v=ANDseeI_Bj8

  Men en professor i immunologi får inte ge medicinsk rådgivning. Då är youtube framme efter några minuter.

  Ska man skratta eller gråta?

 • Mycket bra sammanfattat av Sanna Ehdin. Sent på söndagskvällen hade redan mer än 5000 stött det öppna brevet med sin namnunderskrift. Ännu viktigare är att få många fler att skriva under. Då får vi med automatik en mycket bättre diskussion med de oerhört riskabla vaccinerna, som samtidigt är tämligen ineffektiva.

  • Jag har samma erfarenhet. När jag kontaktar medias alla kontakt möjligheter så svarar ingen.
   Skickade email till alla som jobbar på folkhälsomyndigheten, inget gick fram…alla emailadresser på deras hemsida var inaktiverade det känns som om det är en stor gemensam maskopi att mörka, vägra att svara.
   Så här har det varit hela tiden som covid härjat

  • Skicka till registratorn samt att du skriver
   “innehåll skall lämnas till samtliga riksdagsledamöter…”

   Registratorn är skyldig att göra detta på begäran.

   Lycka till ! 🙂

   • Precis så, eller sök ut dem som du anser det vara lönt att skriva till.

    Här kan vi välja ut dem som kan tänkas lyssna:
    https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

    Vi behöver skriva till dem! De har utsatts för den allra värsta sortens hjärntvätt, eftersom de befinner sig i ett besluts-läge, och det finns säkert många mycket intelligenta – och förhoppningsvis ärliga – människor bland dem.

    För att kunna nå dem i deras propaganda-mättade tillstånd behöver vi vara FLERA som ger dem en möjlighet till nytänkande.

    Jag tror att i grunden ärliga Riksdagsledamöter är vårt stora hopp till positiv förändring, så hjälp till med att ge dem ALTERNATIV information!

    Jag kan berätta att jag har fått tack för den alternativa information jag hittills gett vidare till riksdagsledamöter!

    • Enligt min mening finns det många i vår riksdag, till skillnad från “vår” regering, som är ärliga och välmenande. Vi behöver nå dem!

     Så länge Sverige inte antagit de föreslagna pandemi-lagarna, så är det riksdagen som innehar den formella makten.

     Låt oss hoppas att det förblir så – och låt oss hjälpas åt att ge sann information till riksdagsledamöterna!

    • Hjärntvätt? Sedan vilken tid tvättar man hjärnan med pengar?
     Finns den någonn kvar som tror att vi lever i en Demokarti i Sverige?

     • Hjärntvätt via pengar gammalt som gatan och dess värre har avarterna spritt sig till den så kallade oberoende forskningen då ju få kan erhålla ett nobelpris men även forskare behöver pengar

 • Torbjörn,vi skulle kunna skicka denna brev i tryckt form och som rekommenderat brev till alla i Riksdagen och då måste de besvara eftersom det finns ett lag som tvingar de att besvara ett brev från folket.
  Gör en uppskattning vad allt detta kommer kosta och publicera den och be folk att bidra med den summan de har råd med för att bekosta detta projekt.Jag är helt övertygad att vi är rätt många som kommer att bidra med pengar och du kommer få in den nödvändiga summan för att kunna skicka iväg alla brev rekommenderat.På detta sättet alla som kommer bidra med pengar kommer känna att vi gör något konkret inte bara pratar och pratar istället sätter vi igång något verkligt och fast som kommer sätta dessa landsförrädare i alert.

  • Det är här folkkraften måste engagera sig dvs att några privatpersoner griper in i historieskrivningen och gör exakt det du säger. Din idé är utmärkt. Min roll är att leverera fakta, nyheter och debatt sedan måste andra ta vid.

   Landet och folket kommer inte räddas av enstaka eldsjälar. Allt handlar nu om att rekrytera, engagera, agera och följa upp för att sedan repetera allt.

  • Alla kan skicka till kanske 10-20 personer och betala själva…det blir i alla fall många tusen då till dessa…snabbt fullt i inkorgen..

 • Det skulle inte förvåna mig om man medvetet försöker förhindra all kommunikation med information som går emot agendan, alltså till och med lägger sig i kommunikation till våra folkvalda.
  Man skulle kanske kunna klistra in detta viktiga öppna brev direkt i mailet istället och skicka det från flera håll?
  För övrigt borde våra politiker även få kännedom om skandalen med testerna, utmärkt sammanfattat av F. William Engdahl:
  https://www.globalresearch.ca/coronavirus-scandal-breaking-merkel-germany/5731891

  Intressant att Wodarg återigen är aktiv och försöker förhindra en katastrof precis som under svininfluensan:
  “Dr. Wolfgang Wodarg, former SPD Member of the German Bundestag and now chairman of the Health Committee of PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe). Wodarg is a medical doctor and epidemiologist, a specialist in lung disease and environmental medicine, who considers the current “pandemic” Swine Flu campaign of the WHO to be “one of the greatest medicine scandals of the Century.”

  • Jag har samma erfarenhet. När jag kontaktar medias alla kontakt möjligheter så svarar ingen.
   Skickade email till alla som jobbar på folkhälsomyndigheten, inget gick fram…alla emailadresser på deras hemsida var inaktiverade det känns som om det är en stor gemensam maskopi att mörka, vägra att svara.
   Så här har det varit hela tiden som covid härjat

  • Skicka till registratorn samt att du skriver
   “innehåll skall lämnas till samtliga riksdagsledamöter…”

   Registratorn är skyldig att göra detta på begäran.

   Lycka till ! 🙂

   • Precis så, eller sök ut dem som du anser det vara lönt att skriva till.

    Här kan vi välja ut dem som kan tänkas lyssna:
    https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

    Vi behöver skriva till dem! De har utsatts för den allra värsta sortens hjärntvätt, eftersom de befinner sig i ett besluts-läge, och det finns säkert många mycket intelligenta – och förhoppningsvis ärliga – människor bland dem.

    För att kunna nå dem i deras propaganda-mättade tillstånd behöver vi vara FLERA som ger dem en möjlighet till nytänkande.

    Jag tror att i grunden ärliga Riksdagsledamöter är vårt stora hopp till positiv förändring, så hjälp till med att ge dem ALTERNATIV information!

    Jag kan berätta att jag har fått tack för den alternativa information jag hittills gett vidare till riksdagsledamöter!

    • Enligt min mening finns det många i vår riksdag, till skillnad från “vår” regering, som är ärliga och välmenande. Vi behöver nå dem!

     Så länge Sverige inte antagit de föreslagna pandemi-lagarna, så är det riksdagen som innehar den formella makten.

     Låt oss hoppas att det förblir så – och låt oss hjälpas åt att ge sann information till riksdagsledamöterna!

    • Hjärntvätt? Sedan vilken tid tvättar man hjärnan med pengar?
     Finns den någonn kvar som tror att vi lever i en Demokarti i Sverige?

     • Hjärntvätt via pengar gammalt som gatan och dess värre har avarterna spritt sig till den så kallade oberoende forskningen då ju få kan erhålla ett nobelpris men även forskare behöver pengar

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *