Genvacciner – Öppet brev till Johan Carlson och Stefan Löfven

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 december 2020
- NewsVoice redaktion
Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Pressfoto: FHM
Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Pressfoto: FHM
Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Pressfoto: FHM

Öppet brev till Sveriges Statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten från en mycket stor och hälsointresserad del av svenska befolkningen.

ÖPPET BREV. Ni har beslutat köpa in miljontals doser av ett helt nytt, oprövat och icke säkerhetstestat RNA-vaccin mot SARS-cov-19, baserat på genmanipulation och nanoteknologi. Det innebär att gener ska sättas in i våra mänskliga celler för att producera Coronaprotein för all evighet. FDA i USA har konstaterat att detta vaccin kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. Vilka är era grunder för att godkänna detta experimentvaccin?

Öppet brev av Sanna Ehdin, immunolog, PhD och har studerat hälsa och självläkning i 40 år totalt – och jag har viktiga frågor som 100 000-tals följare på Sociala media vill ha svar på snarast möjligt. Löfven och Carlson har båda fått detta tillskickat sina respektive myndigheter. | Brevet har tidihare publicerats i Ekotappen

I närmare 20 års tid har Läkemedelsbolagen försökt ta fram ett vaccin mot SARS men misslyckats. För det blivit stora negativa effekter med framför allt autoimmunitet, cancer och även dödsfall hos försöksdjuren. Men nu under 2020 lyckas tydligen flera läkemedelsbolag på mindre än ett år ta fram ett vaccin mot SARS-Cov-19. Det är dock en helt ny oprövad metod med RNA-vaccination, där med hjälp av nanoteknologi ska gener sättas in i våra mänskliga celler för att producera Coronaprotein – vilket så ska trigga en immunrespons.

Frågor som det svenska folket vill ha svar på

Informerat samtycke för en medicinsk behandling är viktigt, särskilt när det gäller ett snabbt, experimentellt vaccin där tillverkaren är helt ansvarsbefriad för eventuell skada vaccinet kan orsaka. Det finns flera oklarheter så vad svarar ni på följande:

1. Säkerheten – vilka garantier har ni?

Läkemedelsindustrin fick hoppa över de obligatoriska säkerhetstesterna på djur och gå direkt på humanförsök. Detta trots att samtliga djur i de första försöken med vaccin mot Covid-19 avled en smärtsam död när de utsattes för vildtypen av viruset.

De fick en AID -antybodyinduced disease vilket satte igång cytokinkaskader i lungorna och djuren kvävdes ihjäl. De första humanförsöken 2020 avbröts pga allvarliga biverkningar hos ca 20 procent i Modernastudien, siffrorna var inte redovisade för de övriga (AstraZeneca och Pfizer) men även deras humanstudierna avbröts. Men nu ett par månader senare hävdas att “effektivt” vaccin finns – hos flera läkemedelsbolagen.

  • Så vad är säkerheten för detta nya RNA-vaccin?
  • Vilka parametrar har ni använt för att göra den bedömningen?
  • Vad exakt är grundvalen för erat beslut att köpa in miljontals doser för många miljarder kronor?

2. Varför tillåter ni genetisk modifiering av människor celler?

För första gången i vaccinationshistorien ingriper de så kallade “senaste generationen” mRNA-vaccinen direkt i genetiskt material av patienten. De ändrar därför en persons individuella genetiska material, för all evighet. Detta förfarande är genetisk manipulation, som varit förbjudet länge och hittills anses vara kriminellt. Hur kan ni nu tillåta det?

3. Vad innebär “effektiv”?

När läkemedelsbolagen talar om ett effektivt vaccin – vad avses då? Vilka siffror redovisas – och framför allt vad är kontrollen? Jag läser och ser ingen parameter angiven för denna påstådda “effektivitet”:

  • Analysen utvärderade 94 bekräftade Covid-19-infektioner bland försökspersonerna omfattande 43 538 deltagare. Pfizer och den amerikanska läkemedelsjättens tyska bioteknikpartner sa att “case april” – fallet delades mellan vaccinerade individer och de som fick placebo indikerade en vaccineffektivitetsgrad på över 90 procent sju dagar efter den andra dosen. Det var då efter endast 28 dagar, vilket är en extremt kort tid för utvärdering av immunförsvaret. (Referens 1 och referens 2 First Glimpse at Pfizer COVID Vaccine Safety and Efficacy Data from the UK)

Vad är effektiviteten? Vad är parametern för immunförsvarets respons? Initialt kan det ju verka bra med att Coronaproteinet finns i kroppen – men långtidseffekt på 6 månader måste finnas innan man kan injicera människor. Speciellt de mer utsatta samhällsgrupperna, som ni tänker börja injicera med detta experimentvaccin.

4. Varför ansvarsbefriad tillverkare – läkemedelsindustri?

Läkemedelsbolagen är helt ansvarsbefriade för detta nya och oprövade RNA-vaccin, alltså tar det inget ekonomiskt ansvar för sin produkt. Och de varnar själva för okända långtidseffekter, då inga som helst långtidsstudier finns. Hur kan ni acceptera att köpa in en produkt där tillverkaren inte har någon som helst ansvar för resultatet och eventuella biverkningar, skador och förtidig död? Forskare och läkare uppger risker för autoimmunitet, infertilitet och cancer. Industrin får tusentals miljarder i intäkter – men har inget ansvar…? Verkar det inte konstigt?

Är inte det att köpa grisen i säcken?

Skulle du Johan Carlson eller Stefan Löfven köpa in och köra en bil av en biltillverkare som inte har något som helst ansvar för sin bil? Är det vad ni rekommenderar? För detta är ämnen som ska injiceras i oskyldiga människor – och det går inte att göra ogjort. Blir det allvarliga autoimmuna effekter så kan den drabbade människan inte bli av med det, eftersom cellerna kommer fortsätta att producera detta Coronaprotein. Det går inte att göra ogjort.

5. FDA redogör för 21 risker inkl dödsfall

Läckta dokument och offentliga diskussioner från FDA (USA läkemedelsverk) avslöjar att FDA vet om att de Cov*d-19-vaccin som nu rusas ut på marknaden kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. (Se bilden) Om inte allmänheten görs medveten om deras verkliga effekter och får ett val, strider det mot att ett medicinskt preparat ska vara “säkert och effektivt” och “nödvändigt” samt den medicinska etiska principen om informerat samtycke. Länk här.

6. Coronaprotein – starka antigen i din kropp – för evigt

Det finns inget sätt att stänga av produktionen av Coronaprotein i mänskliga celler om det väl är igång. Hur ser ni på den saken? Främmande genmaterial ska alltså sättas in i våra celler. Vet ni något alls om vilka celler som kommer ta upp främmande genen eller är det samtliga, inklusive hjärnan? Detta är frågor som vi önskar besvarade för att ta ställning till innan injicering. Allt detta ska redovisas och vara klart innan ni beställer och köper in.

Den stundande Coronavaccinationen påminner allt mer om Kejsarens nya kläder… Alla nickar och tror blint på att det är “lösningen” – men vilket är er underlag för att invagga folk i dessa – sannolikt falska – förhoppningar?

Sockerproteinerna på virushöljets yta är starkt antigena, ökända för att ge autoimmuna reaktioner hos försöksdjur. Det är risk för en Trojansk häst med detta Genoccin…

Coronaprotein har starka antigener och är ökända för att trigga autoimmuna reaktioner, som även kan leda till cytokinkaskader och snabb död. Immunförsvaret är extremt potentiellt, och kan bli dödligt farligt om det riktas mot egen vävnad – det vet vi redan. Välrenommerade forskare säger: det finns ett begrepp ”förstärkning av sjukdomen på grund av patogen priming” och det är vad Coronaprotinerna kan göra. Lyssna på Dr. James Lyons-Weiler här.

  • Vem tar ansvaret om det går helt helt fel med detta nya, oprövade vaccin? Även om ni tar ansvaret är det vi Skattebetalare som finansierar ert verk – så vi är förlorarna i detta vaccinexperiment oavsett…

7. “Informed consent”

Patienter har rätt att kunna välja informerat samtycke, men det är inte möjligt här eftersom de och vi i Sverige inte blir informerade. Det är en persons rättighet att få full information om vad detta är för ett “vaccin” och vad är risker och bieffekter. Det finns som sagt absolut inga data på långsiktiga säkerhet. Att Pfizer uppger de har ett effektivt vaccin efter 28 dagar betyder absolut INGENTING i en kropp som ska leva resten av livet med att producera Coronaprotein, vilket är en helt främmande substans för människans kropp.

8. Vi bekostar ett humanexperiment – Vem tar ansvaret?

Vi svenska skattebetalare står alltså för alla kostnader, och ni köper in det från Läkemedelsindustrin som tar noll ansvar för sin produkt. “Vaccinet” är oprövat i säkerhetsstudier och långtidsstudier, och det baseras på en helt ny metod – tycker ni själva att detta låter som ett förtroendeingivande upplägg?

  • Kan ni se svenska folket i ögonen med detta? Säga att ni gjorde det bästa ni kunde med detta? Ni statstjänstemän är ju själva ansvarsbefriade – vilket ni beslutat om, så vem axlar ansvaret för detta gigantiska humanexperiment?

9. Vad kostar kalaset?

Regeringen avsätter nu 300 miljoner kronor för att stärka regionernas förberedelser – men vad kostar inköpen av dessa oprövade medel? I Läkartidningen redogörs denna vecka: ” EMA väntas godkänna Pfizers vaccin redan den 29 december och Modernas vaccin den 11 januari. När det gäller Astra Zeneca – som ännu inte lämnat in sin ansökan – finns en förhoppning om godkännande i slutet av januari. Det innebär i så fall att Sverige får ungefär 4 miljoner doser under det första kvartalet nästa år. I april väntas också godkännande av Janssens och Curevacs vacciner.

Så vad kostar dessa 4 miljoner doser? För en infektion som redan är hanterbar, vi kommer inte ha signifikant fler dödsfall 2020 än föregående år på 2000-talet och nu är det halverad vårdnad på IVA med propplösande medel tidigt. Covidsjukdomen kan förebyggas, lindras och i hög grad läkas med den kunskap vi fått på kort tid, se nedan.

10. Varför noll resurser till friskmedel?

När kommer Folkhälsomyndigheten med rekommendationer för att stärka hälsan och bygga kompetent immunförsvar? Ni lovade i juni att rekommendationer för att stärka immunförsvaret skulle komma till hösten, men inget har ni sagt mer än tvätta händer, håll distans och håll er hemma. Inga kostråd, inga råd kring aktiviteter och naturliga preparat som är erkänt effektiva att stärka immunförsvaret. Inget om att det är viktigt att få ner inflammationen, åtgärda metabola syndrom etcetera. Att dela ut gratis C-vitamin, D-vitamin och zink skulle vara enormt viktig folkhälsoinsats då fler forskningsstudier visat att det är kraftigt antiviralt. Och det kostar en bråkdel av vad Läkemedelsindustrin experimentvaccin kostar.

  • Brist på D-vitamin innebär en ökad risk för flera sjukdomar. Och nu visar en spansk studie att en stor majoritet av covid 19-patienter som vistats på sjukhus hade just brist på det viktiga vitaminet. Hela 82,2 % hade inte tillräckliga nivåer av vitamin D i blodet, och män hade lägre nivåer än kvinnor. Referens: Spansk studie: D-vitaminbrist hos 80 procent av covid 19-patienter på sjukhus
Sanna Ehdin. Pressfoto: BladhbyBladh.se
Sanna Ehdin. Pressfoto: BladhbyBladh.se

Ett nytt svininfluensafiasko?

Eller ser vi ett nytt “Svininfluensavaccination” med bortslängda pengar och ännu värre sjuka människor? Det var precis herrarna Johan Carlson och Anders Tegnell, numera Statsepidemiolog, som bestämde om det inköpet och massvaccinationen också. Det kostade oss svenska skattebetalare 1,6 miljarder helt i onödan för en ofarlig infektion, och hundratals fick narkolepsi med skador för livet av detta vaccin. Fick de axla sitt ansvar för det erkända misslyckandet? Nej de befordrades båda.

Svenska folket har dock lärt sig något av skräckexemplet med hysterin kring vaccinationen mot svininfluensan, där ni statliga myndigheter och Sjukvården bedrev en hetsjakt på alla människor som inte ville vaccinera sig eller de som uttalade sig kritiskt hängdes i pressen. Men det visade sig vara en dåligt underbyggd luftbubbla iscensatt av läkemedelsindustrin via WHO, och först vid en presskonferens den 29 mars 2011 erkände Läkemedelsverket till slut sitt misstag och misslyckandet med massvaccinationen mot svininfluensa.

Men kostnaderna stod vi skattebetalare för. Samt att Svenska myndigheterna köpte dessutom vaccin med kvicksilver som konserveringsmedel, trots beslut att detta ämne inte får förekomma i vacciner.

“Den svenska massvaccineringen mot svininfluensan var en skandal och en medicinhistorisk katastrof.” – Lars Olof Kallings, tidigare chef för Smittskyddsinstitutet och internationellt erkänd epidemiolog.

Nu piskar ni åter upp en hets kring detta fantastiska nya “vaccin” som ska vara lösningen på den nerstängning av samhället som ni själva beordrat. Som trots allt inte är så livshotande då överlevnaden är 99,x procent, och det kommer inte vara signifikant fler döda under 2020 än de tidigare tio åren – om man räknar bort de 2 800 äldre personer som avled för att de endast fick smärtstillande (och andningehåämmande) medel som morfin. Vårdtiden för covidpatienter på IVA har nästan halverats jämfört med i våras, pga vården sätter in proppförebyggande mediciner rapporterade IVA precis.

Men allt kommer ner till samma soppa: – vilka garantier har ni att det nya vaccin ni lovordar för ALLA i Sverige tar bort denna Covid-infektion?

Vi svenska medborgare har rätt att få ärliga svar på dessa frågor – och jag kommer att dela era svar vidare.

Genoccin är en mer korrekt term

Slutligen, detta är inte ett vaccin i dess egentliga betydelse så ni lurar folk genom att använda det begreppet. Det finns inga likheter med traditionella vaccin med högt avdödade patogener. Detta nya är ett genmodifierat, nanoteknikbaserat experiment med en rad främmande produkter – och korrekt namn vore “Genoccin”.

Genoccin är ett mer korrekt namn på det nya genmodifierande, nanoteknikbaserade injuceringslösningen tänkt mot SARS-Cov-19.

Jag ser fram emot ert svar snarast, för nu kablar ni ut överallt hur fantastiskt bra detta experimentella RNA-vaccin är – så ge oss Svenska medborgare som finansierar hela detta Humana fas IV-experiment grunderna för era beslut. T ex vad Johan Carlson sagt precis i Läkartidningen: 600.000 personer står först i kön till att få Coronavaccin.

Öppet brev av Sanna Ehdin, PhD, immunolog författare och föreläsare

Relaterat

Tillägg: Fick följande korta svar från “Svarstjänst kring covid-19” hos Folkhälsomyndigheten: “Det finns ännu inte något godkänt vaccin i Sverige, därför går det ännu inte att svara på detaljer kring vaccineringen, det finns helt enkelt inte tillräcklig kunskap än.” Men ni har ju beslutat er för att köpa in de och marknadsför det redan i läkartidningen, så ni får stå till svars för era handlingar och motivera era mycket kostsamma beslut och handlingar.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq