Öppet brev till allmänheten och politiker om coronakrisen

publicerad 11 december 2020
- Gästskribent
Kvinna skeptisk. Foto: Maura Silva. Licens: Unsplash.com
Kvinna skeptisk. Foto: Maura Silva. Licens: Unsplash.com
Temafoto: Maura Silva. Licens: Unsplash.com

DEBATT. Till alla er som vill verka för rättrådighet, rättsinnighet, pålitlighet, sanningsenlighet och avsiktens renhet. Till alla er som har åsikter om hur saker och ting borde vara för att ett samhälle skall kunna fungera.

Till alla er som har olika befattningar i samhället och verkar för det allmännas bästa. Till alla er som är förtroendevalda av samhällsmedborgarna därför att ni visar att ni är beredda att arbeta för ett fungerande och tryggt samhälle till gagn för alla oss medborgare som utgör samhället. Till er vill vi ställa några frågor. Om du är vetgirig och står för de ovan skrivna egenskaperna, fundera på hur du skulle vilja svara på följande frågor.

Ponera att du arbetar och forskar med infektionssjukdomar, detta har du sysslat med under större delen av ditt liv. Du har skapat ett stort erfarenhetsunderlag och på grund av dina erfarenheter har du mycket lätt att sätta dig in i problematik som förekommer i samband med immunologiska störningar. Du har förmåga att kunna utbyta och sätta dig in och dela erfarenheter med andra som sysslar med liknade forskning och arbete, vilket onekligen leder till en kunskapsfördjupning i ämnet.

Om du som läser denna text nu tycker att detta påstående så långt verkar logiskt, vettigt och hållbart – eftersom det grundar sig på förvärvad kunskap och beprövad erfarenhet om ett ämne genom vetenskaplig forskning och arbete under större delen av ditt yrkesliv, vill vi ställa några förhållningsfrågor med beaktande av detta.

Hur skulle du reagera och agera om du upptäckte att statens myndigheter hanterar skyddsåtgärderna i syfte att kväsa en immunologisk farsot på fel sätt?

ArcanumSkolan 2024

Skulle du välja att vara tyst och bara se på? Skulle du känna dig manad att ta kontakt med de berörda myndigheterna i syfte att påtala de felaktiga tillvägagångssätt som enligt din analys är mycket undermåliga och bristfälliga, och vilka riskerar att istället för att skydda skapa mera förödelse i samhället? Du upptäcker också att det är flera, med liknande yrke som du, som har kommit till samma slutsatser, att de insatser som samhällsmyndigheterna använder sig av är felaktiga och kontraproduktiva.

Ni träffas och beslutar er att göra bruk av er plikt som experter i ämnet och informera om de felaktiga åtgärderna som de ansvariga myndigheterna använder sig av, vilkas åtgärder riskerar att skapa förödelse i samhället.

I hela ert yrkesverksamma liv har ni haft till vana att följa den vetenskapliga utvärderingsmetodens viktigaste grund att syna, att utvärdera, att påvisa felkällor, att utbyta erfarenheter, att kritiskt granska i syfte att visa eventuella stridiga, motstridiga och motsägelsefulla påståenden, och eliminera felaktigheter som kan smyga sig in i de olika vetenskapliga arbeten som framläggs av andra i ämnet.

Ni märker till er förvåning att de berörda samhällsmyndigheterna inte är intresserade av att höra vad ni har att säga, de har inte ens intresse att träffa er; ni som är experter i frågan, er långa yrkeskunskap när den verkligen behövs, kastas istället till intet.

Er plikt att belysa felaktigheterna och farorna driver er vidare till att upplysa allmänheten om faran med den felaktiga hanteringen av problematiken som bevisligen börjar att mer och mer inverka negativt i samhällets vardag.

Ni försöker ta kontakt med samhällets medier och ni märker att media som har ansvar att rapportera i allmänhetens intresse inte är villiga att ta in era vetenskapliga artiklar eller era kritiska granskningar, som är av avgörande betydelse, och vidarebefordra till allmänheten era varningar om de felaktiga handlingsmönster och förfaringssätt som används av dessa statliga myndigheter, för att på det sättet skapa en opposition, och tvinga dessa berörda myndigheter att lyssna.

Du märker att både de statliga myndigheterna och statens politiker undanhåller viktig vetenskaplig information från allmänheten och istället sprider denna information till allmänheten utan vetenskaplig granskning av er expertis i frågan. Detta antivetenskapliga sätt som staten och dess berörda myndigheter använder sig av börjar intressera andra yrkesgrupper som ska se till att man följer lagar och förordningar.

Läs resten av artikeln

Text: Janne Hanhela, Veidos hälsocenter (ideell förening)

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Hans Dahl, du glömde en devis: “Att verka utan att synas”. De Fria med Carl Norberg har youtube sändningar Ons och Fredagskvällar. Dendärna djupa staten är närmare än vi i allmänhet tror.
  Tack till Janne Hanhela för en föredömlig skrivelse som jag hoppas att många
  visselblåsare tar efter.

  • Ja, den devisen är mycket viktig för dem!

   – Esse Non Videri (Att verka utan att synas)

   Vissa av dem omger sig av en aura av skenhelighet, men de är genomruttna!

   Jesu ord i Matteus 23:

   Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

 • Problemet är att de personer man vill tilltala inte låter sig tilltalas. Maktpersoner har ingen epost.
  Tidningars journalister vägrar att ens svara. Svt o h TV4 svarar inte och vägrar att kommunicera.
  Det verkar som om det är förutbestämt…planerat att inte ta några råd…nyheter…andra synpunkter att med tystnad kväsa alla andra uppfattningar. Det är hemskt att säga. Men jag tror att allt är planlagt o h registrerat av maktens män.

 • Bra beskrivning av läget i klimatfrågan de senaste 10-20 åren!
  All samhällsutveckling är numera frikopplad från demokratin – allt är politiserat.
  Känn på den paradoxen och fundera en stund på vad det leder till.

 • Sankta Corona:

  “Yes, there’s actually a St. Corona! And her remains are in Northern Italy”
  https://aleteia.org/2020/03/14/yes-theres-actually-a-st-corona-and-shes-buried-in-the-middle-of-the-pandemic/

  Och Sankta Corona firas den 14 maj av Katolska kyrkan:

  “Their feast day is May 14, according to the Roman Martyrology, the Catholic Church’s official list of recognized saints and people who have been beatified.”
  https://thecatholicsun.com/st-corona-pray-for-us/

  Passande då att Påven passade på att be tillsammans med muslimska ledare över hela jorden den 14 maj för att bli av med Corona:

  “Pope Francis joined the Muslim leaders and other individuals across the globe in calling for world day of prayer to end COVID-19 pandemic. Pope Francis has called on “believers of all faiths” to join the call to worldwide prayer on May 14, to observe Ramadan fast and prayer and works of charity to implore “God to help humankind overcome the coronavirus pandemic.”
  https://www.siasat.com/pope-francis-calls-prayer-and-fasting-end-covid-19-1885957/

  Och FN hängde på i bönerna den 14 maj:

  “UN Secretary-General Antonio Guterres announced he supports the Higher Committee of Human Fraternity’s call to pray for humanity on May 14, joining Head of the Catholic Church Pope Francis, and Grand Imam of Al-Azhar and Chairman of the Muslim Council of Elders Ahmed el-Tayeb.”
  https://www.egypttoday.com/Article/1/85404/UN-chief-joins-Pope-Francis-Azhar-Imam-to-pray-for

  • För den som tycker att det är konstigt att ledarna för Katolska kyrkan och FN ber tillsammans med muslimska ledare kan det kanske vara intressant med en jämförelse av

   symbolen för krigsmakten i det antika Rom:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_ancient_Rome

   med symbolen för Muslimska brödraskapet:
   https://beta.swebbtv.se/videos/watch/a0ce483e-5a44-4153-beb8-f36d60d40ebf?utm_campaign=cmp_2366751&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

   • Gång på gång har frågan om tvångsvaccinering behandlats i Riksdagen.

    När det gäller medicinska övergrepp och tvångsåtgärder så associerar jag osökt till läkaren Josef Mengele, även känd som Dödsängeln, en tysk nazistisk läkare, humangenetiker och människorättsbrottsling. Mengele utförde experiment på människor i koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau.

    Krigsförbrytaren Josef Mengele var en av många nazister som undkom rättegångarna mot krigsförbrytarna i Nürnberg genom de så kallade RATLINES, som var flyktvägar som organiserades av Katolska kyrkan för utvalda krigsförbrytare.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World_War_II_aftermath)

    Om vi lyssnar på intervjun i länken ovan om Muslimska brödraskapet så får vi kunskap om att Hitler hade mycket nära samarbete med muslimska nazistiska organisationer och att många muslimer fanns med i hans krigsmaskineri.

    En av dessa muslimska nazister var Ante Pavelić.

    Om vi öppnar länken till RATLINES ser vi tre fotografier på kända nazister som fick hjälp att fly från Nürnberg-rättegångarna. Två av dessa var Josef Mengele och Ante Pavelić.

    Wikipedia skriver:
    “Pavelić also attended a Jesuit primary[dubious – discuss] school in Travnik, growing up in a Muslim-majority city. Bosnian Muslim culture later became a major influence on his political views.”

   • Hela världen är nedstängd på grund av Corona.
    Experter inom medicin och statistik pekar på att denna “pandemi” inte orsakat fler dödsfall än vad de årliga influensorna brukar göra.

    Mängder av företag går nu i konkurs och kan köpas upp för småpengar av de multinationella företagen. Ägarna till dessa jätteföretag är de rikaste av de rika och nu blir de ännu rikare.

    På dagordningen för Bilderbergmötet i Köpenhamn 2014 hittar vi punkten:
    “The Future of Democracy and the Middle Class Trap”
    https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-overview.365913

    Många ställer sig nu frågan:

    VEM ÄR MÄKTIG NOG ATT FÅ ALLA DESSA LÄNDER ATT STÄNGA NER SÅ MYCKET OCH TA IFRÅN MÄNNISKOR DERAS FRIHET?

    Det spekuleras en hel del.

    Intressant i detta sammanhang är det som nämns i intervjun (ovan) om Muslimska brödraskapet:
    – En medlem av Muslimska brödraskapet talar vitt och brett om planerna för att erövra hela världen i nyhetskanalen Al Jazeera, vilket leder till en husrannsakan i hans hem och där hittas dokument som ingående visar hur världen ska erövras.
    Detta sprids sedan i nyheter över hela världen, utom i Sverige förstås.

    Detta dokument för tankarna till ett annat dokument som kom till hela världens kännedom 1905, nämligen Sions vises protokoll.

    Min åsikt att de som verkligen ligger bakom allt detta med nedstängningar, tvångsvaccinationer konkurser och skuldsättning till storbankerna – och så mycket annat – använder sig av “halmgubbar” för att själva verka i mörkret, halmgubbar som de dessutom på alla sätt utnyttjar för sina syften genom deviserna:

    Divide Et Impera (Söndra och härska)

    Ordo Ad Chao (Ordning genom kaos)

 • Mycker bra publicerat på Newsvoice Janne. Jag har precis rest den resan du beskriver. Trots att jag kanske är den ende som gjort avhandling på Aids i Sverige och dito doktorerat så är det svenska etablissemanget kallhamrade. Fick vara med i 1,5 minuter i RingP1 via kupp. Kunde ändå förmedla då att kineserna nådde låga dödstal för de gav all sjukpersonal högdos C.vitamin så att de inte smittade sina patienter. När jag skulle fortsätta med D.vitamin bröt de sändningen. Hur som helst här är min resa https://almanova.eu/vitbok-om-corona-i-sverige/ och i slutet på den finns nästan 60, de flesta klickbara , referenser, för den som vill faktabasera sina slutsatser

 • Vad bra att någon skriver om detta. Det har sen första stund för mig framstått som åtgärderna inte alls syftat till det man sagt att de skulle syfta. Att man över stora delar av världen prövat metoder för att som man sagt hindra kaos i vården och hindra smittspridning. Men det man gjort har aldrig prövats förut och det fanns ingen vetenskaplig evidens för att det kunde fungera. Ändå var det så många länder som gjorde samma sak. Och med facit i hand alla kurvor som ritats alla jämförande studier som gjorts. Som bara bekräftar det jag och många med mig instinktivt trott att dessa åtgärder inte räddar några liv eller hindrar någon smittspridning.

  Och ändå fortsätter man på samma spår nu i Sverige med ändå strängare åtgärder. Trots att de inte fungerat någonstans. Mer än för att drabba ekonomin och förstöra möjligheterna för många småföretagare att försörja sig själva. Men inte kan väl det vara meningen?

  Och alla som förutsagt den här corona krisen och pandemin, Bill Gates, Fauci (Trumps ärvda rådgivare i hälsofrågor), Madonna i Eurovision 2019, OS invigningen 2010… kommer inte på fler just nu… Men lite märkligt är det väl ändå??

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *