Öppet brev till allmänheten och politiker om coronakrisen

publicerad 11 december 2020
- av Gästskribent
Kvinna skeptisk. Foto: Maura Silva. Licens: Unsplash.com
Kvinna skeptisk. Foto: Maura Silva. Licens: Unsplash.com
Temafoto: Maura Silva. Licens: Unsplash.com

DEBATT. Till alla er som vill verka för rättrådighet, rättsinnighet, pålitlighet, sanningsenlighet och avsiktens renhet. Till alla er som har åsikter om hur saker och ting borde vara för att ett samhälle skall kunna fungera.

Till alla er som har olika befattningar i samhället och verkar för det allmännas bästa. Till alla er som är förtroendevalda av samhällsmedborgarna därför att ni visar att ni är beredda att arbeta för ett fungerande och tryggt samhälle till gagn för alla oss medborgare som utgör samhället. Till er vill vi ställa några frågor. Om du är vetgirig och står för de ovan skrivna egenskaperna, fundera på hur du skulle vilja svara på följande frågor.

Ponera att du arbetar och forskar med infektionssjukdomar, detta har du sysslat med under större delen av ditt liv. Du har skapat ett stort erfarenhetsunderlag och på grund av dina erfarenheter har du mycket lätt att sätta dig in i problematik som förekommer i samband med immunologiska störningar. Du har förmåga att kunna utbyta och sätta dig in och dela erfarenheter med andra som sysslar med liknade forskning och arbete, vilket onekligen leder till en kunskapsfördjupning i ämnet.

Om du som läser denna text nu tycker att detta påstående så långt verkar logiskt, vettigt och hållbart – eftersom det grundar sig på förvärvad kunskap och beprövad erfarenhet om ett ämne genom vetenskaplig forskning och arbete under större delen av ditt yrkesliv, vill vi ställa några förhållningsfrågor med beaktande av detta.

Hur skulle du reagera och agera om du upptäckte att statens myndigheter hanterar skyddsåtgärderna i syfte att kväsa en immunologisk farsot på fel sätt?

Skulle du välja att vara tyst och bara se på? Skulle du känna dig manad att ta kontakt med de berörda myndigheterna i syfte att påtala de felaktiga tillvägagångssätt som enligt din analys är mycket undermåliga och bristfälliga, och vilka riskerar att istället för att skydda skapa mera förödelse i samhället? Du upptäcker också att det är flera, med liknande yrke som du, som har kommit till samma slutsatser, att de insatser som samhällsmyndigheterna använder sig av är felaktiga och kontraproduktiva.

Ni träffas och beslutar er att göra bruk av er plikt som experter i ämnet och informera om de felaktiga åtgärderna som de ansvariga myndigheterna använder sig av, vilkas åtgärder riskerar att skapa förödelse i samhället.

I hela ert yrkesverksamma liv har ni haft till vana att följa den vetenskapliga utvärderingsmetodens viktigaste grund att syna, att utvärdera, att påvisa felkällor, att utbyta erfarenheter, att kritiskt granska i syfte att visa eventuella stridiga, motstridiga och motsägelsefulla påståenden, och eliminera felaktigheter som kan smyga sig in i de olika vetenskapliga arbeten som framläggs av andra i ämnet.

Ni märker till er förvåning att de berörda samhällsmyndigheterna inte är intresserade av att höra vad ni har att säga, de har inte ens intresse att träffa er; ni som är experter i frågan, er långa yrkeskunskap när den verkligen behövs, kastas istället till intet.

Er plikt att belysa felaktigheterna och farorna driver er vidare till att upplysa allmänheten om faran med den felaktiga hanteringen av problematiken som bevisligen börjar att mer och mer inverka negativt i samhällets vardag.

Ni försöker ta kontakt med samhällets medier och ni märker att media som har ansvar att rapportera i allmänhetens intresse inte är villiga att ta in era vetenskapliga artiklar eller era kritiska granskningar, som är av avgörande betydelse, och vidarebefordra till allmänheten era varningar om de felaktiga handlingsmönster och förfaringssätt som används av dessa statliga myndigheter, för att på det sättet skapa en opposition, och tvinga dessa berörda myndigheter att lyssna.

Du märker att både de statliga myndigheterna och statens politiker undanhåller viktig vetenskaplig information från allmänheten och istället sprider denna information till allmänheten utan vetenskaplig granskning av er expertis i frågan. Detta antivetenskapliga sätt som staten och dess berörda myndigheter använder sig av börjar intressera andra yrkesgrupper som ska se till att man följer lagar och förordningar.

Läs resten av artikeln

Text: Janne Hanhela, Veidos hälsocenter (ideell förening)

Relaterat