Professor: PCR-testerna skapar en falsk terrorbild av Covid-19

publicerad 3 december 2020
- av Gästskribent
PCR-test. Foto: I. Municipalidad de Santiago (STGO). Licens: Flickr.com
PCR-test. Foto: I. Municipalidad de Santiago (STGO). Licens: Flickr.com
PCR-test. Foto: I. Municipalidad de Santiago (STGO). Licens: Flickr.com

ANALYS & DEBATT. "Vi kan fira jul som vanligt om Folkhälsomyndigheten gör vad den ska", skriver Björn Hammarskjöld på sin blogg. PCR-testerna är vetenskapligt värdelösa och de trissar upp en falsk bild av antalet smittade. I själva verket är dödstalen för Covid-19 för närvarande lägre än vid vanliga influensaår och följden blir att vi inte heller behöver vaccineras mot SARS-CoV-2. Det kommer vaccinindustrin att motsätta sig eftersom de i princip utlovats 1100 miljarder kronor i vaccininkomster, säger Hammarskjöld på telefon till NewsVoice.

Text: Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi. Fd överläkare i pediatrik. Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971),
oberoende senior vetenskapare i nutrition | Informationen i denna artikel har skickats till Folkhälsomyndigheten (om rt-PCR) med ärendenummer: 05709-2020 hos FHM. | Denna artikel har tidigare publicerats på Hammarskjölds blogg.

PCR-testerna ger ett mycket högt antal falska positiva resultat

Björn Hammarskjöld
Björn Hammarskjöld

En artikel om rt-PCR-testet publicerad av Corman, Drosten den 23 januari 2020 i Eurosurveillance ligger till grund för all testning av SARS-CoV-2 och Covid-19 [1]. Den artikeln skickades in för publicering 2020-01-23 och publicerades ett dygn senare. Någon peer-review kan knappast ha gjorts på högst ett dygn.

Nu har en peer-review publicerats av Borger och Kämmerer tillsammans med 20 andra oberoende vetenskapare i International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) [2]. I denna peer-review-rapport framkommes så grava felaktigheter i Corman-Drostens artikel att hela problemet med rt-PCT-testet för SARS-CoV-2 och Covid-2 invaliderar testet.

Artikeln av Borger-Kämmerer finner att Eurosurveillance saknar möjlighet att underlåta att dra tillbaka Corman-Drosten-artikeln på grund av mycket stora metodologiska och vetenskapliga problem. Till detta kommer flera författares i Corman-Drostenartikeln underlåtelse att redovisa samtliga jäv (Conflict of Interest, CoI).

ICSLS har begärt att Eurosurveillance kommer till slutsatsen att det finns ingen annan möjlighet än att dra tillbaka artikeln av Corman-Drosten [3] .

Detta innebär att resultaten av de rt-PCR-tester som gjorts enligt Corman-Drosten är minst sagt otillförlitliga och hela systemet med rt-PCR för SARS-CoV-2 faller och får inte användas kliniskt.

Slutsats: Vården kan inte längre använda rt-PCR för SARS-CoV-2

Då kan vi följa våra grundlagsfästa fri- och rättigheter igen. Fri rörlighet, yttrandefrihet med mera [5]. Då kan vi öppna samhället igen, helt och fullt och vi kommer att må mycket bättre, ekonomin har då en möjlighet att förbättras, arbetslösheten går ner igen, människorna mår bättre. Den befarade svälten i världen som med nuvarande begränsningar kommer att öka för hundratals miljoner människor kan begränsas.

Nu faller det på Folkhälsomyndigheten, som har goda kontakter med EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), att erkänna att hela coronapandemin var ett stort lurendrejeri för att enskilda skulle tjäna pengar på människornas rädsla att dö i en vanlig säsongsförkylning. Fortfarande saknas en total överdödlighet från 1 januari 2020 till och med vecka 45. Läs mer på min blogg.

Om Folkhälsomyndigheten, som en oberoende svensk myndighet, vågar följa vetenskapen återstår att se. Jag är medveten om att det finns enormt stora ekonomiska intressen bakom coronapandemifalsariet som med lätthet kan påverka myndigheter.

Ett annat stort problem är att kunna lugna alla som är livrädda att dö i Covid-19. Det blir en svår uppgift för alla våra myndigheter och även för den enskilde.

Man kan, för att kraftigt minska samhällets kostnader och den enskildes lidande för förkylningar inklusive Covid-19 [4], följa Livsmedelsverkets rekommendationer om vitamin D3 för nyfödda barn. Nyfödingar och barn upp till ett års ålder är sällan förkylda. Nyfödingar ska enligt Livsmedelsverket ha 10 mikrogram (400 IE) vitamin D3 från dag 1 och dagligen därefter. En vuxen om 75 kg ska då ha 250 mikrogram (10 000 IE) vitamin D3, 25 gånger mer än en nyföding om 3 kg.

Då behövs inget vaccin mot SARS-CoV-2 heller, en det kommer vaccinindustrin att motsätta sig å det våldsammaste, de är ju redan lovade mer än 1100 miljarder kronor i vaccinintäkter om alla på Jorden måste ta en vaccindos och det lär behövas minst 2 doser.

Text: Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik. Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971)
oberoende senior vetenskapare i nutrition.

Referenser

  1. Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian.
    Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045.
  2. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra(, Michael Yeadon , Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer
    Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020.
  3. Cormand Rosten Review.com: Retraction request letter to Eurosurveillance editorial board
  4. Läkartidningen: D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19, Health Line: 8 Signs and Symptoms of Vitamin D Deficiency och Pubmed: Vitamin D3 supplementation in patients with frequent respiratory tract infections: a randomised and double-blind intervention study
  5. Björn Hammarskjöld: Where did our freedom go?