Polisen: Det krävs ytterligare krafttag mot ekonomiska bedrägerier

publicerad 2 december 2020
- Gästskribent
Svenska polisen. Licens: redaktionell, Mostphotos.se

Bedrägeribrotten är omfattande och kriminella aktörer är snabba att hitta nya sätt att luras. Polisen tillsammans med banker, andra myndigheter och företag har stora utmaningar framför sig.

Text: Agneta Massaro, chef på Polisens bedrägerigrupp i Västmanland

Antalet anmälda bedrägeribrott har under flera år varit den näst mest anmälda brottstypen i Västmanland, vilket inte är unikt då det ser likadant ut på andra platser i Sverige. Dessutom finns det troligtvis ett stort mörkertal. Kort sammanfattat begås det massor av bedrägeribrott och inget pekar på att de kommer att minska de närmaste åren.

Motivet till den här typen av brott är uteslutande ekonomisk vinning och tillvägagångssätten, framförallt när elektronisk utrustning används, är snabba. Tusentals målsäganden drabbas och äldre personer är överrepresenterade. Här finns en otroligt kränkande del i att ha blivit bedragen på pengar och i vissa fall livets stora besparingar. Samtidigt ökar bidragsbrotten som får till följd att skattepengar hamnar hos kriminella och får en negativ istället för positiv inverkan på samhället.

Under vissa perioder har de inkomna anmälningarna ökat kraftigt, det kan bero på att en eller flera förövare begår en serie av bedrägerier utan att åka fast. Då kan det handla om hundratals ärenden kopplade till en enskild misstänkt.

Ärendena är ofta komplicerade och behöver utredas i flera led innan en misstänkt ens går att få fram. Sen ska det bevisas att den misstänkte har begått brottet, vilket kan vara problematiskt när förövaren ibland gömmer sig bakom krypterad utrustning på en plats utomlands. Eller när huvudpersonen utnyttjar andra individer, ibland barn, till att vara en del av bedrägerierna. Det leder till utredningar som kräver omfattande tid och resurs, inte bara hos polisen.

När det gäller lag och ordning har skjutningar och andra våldsdåd kopplat till kriminella miljöer dominerat samhällsdebatten. Flera åtgärder har presenterats – större samverkan mellan myndigheter, fler verktyg för polisen och hårdare straff. Bland annat ska polisen kunna gå hårdare åt de kriminellas pengar genom att beslagta kontanter, narkotika, bilar och smycken. Allt ingår i en flitig diskussion och många förslag är bra, men det är i den diskussionen bedrägeribrotten allt för ofta glöms bort.

I samhällsdebatten kopplat till kriminella nätverk lyfts sällan den komplexa frågan om hur vi kommer till bukt med bedrägeribrotten, trots att det i många fall är bevisat att personer som är med i eller har samröre med nätverken begår den här typen av brott för att få tag på pengar. Över åren handlar det om hundratals miljoner som gör kriminella personer och kriminella nätverk starkare. Bedrägerier är nutidens värdetransportsrån men nu med ett snabbare förfarande och riktat mot privatpersoner istället för företag.

Så förutom det viktiga i att tusentals målsäganden får upprättelse, så finns det ytterligare vinster i att arbeta kraftfullt mot bedrägeribrotten.

Polisen har under de senaste åren genomfört flera insatser för att förebygga och utreda bedrägeribrott. Men det behöver göras mer för att minska anmälningar och balanser. En bra start är att polisregion Mitt satsar extra resurser på regionens bedrägerigrupper och att tio nya utredare nyligen har rekryterats i Västmanland.

Polisen tillsammans med banker, andra myndigheter och företag har stora utmaningar framför sig.

Text: Agneta Massaro, chef på bedrägerigruppen i Västmanland | Artikeln har tidigare publicerats på Polisens hemsida

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq