Så här vilseleder SVT om D-vitamin – Faktacheck

publicerad 22 december 2020
- av Gästskribent
Faktacheck på SVT om D-vitamin. Foto: Monica Volpin. Montage: NewsVoice
Faktacheck på SVT om D-vitamin. Foto: Monica Volpin. Montage: NewsVoice
Faktacheck på SVT om D-vitamin. Foto: Monica Volpin. Montage: NewsVoice

HÄLSA & DEBATT. Public Service har ända sedan i våras vägrat släppa fram oberoende korrekt information om D-vitamin som medicinsk metod mot coronavirus och Covid-19. När allmänheten börjat inse vikten av en optimal D-vitaminnivå i kroppen publicerar SVT desinformation om vitaminet. SVT gör sitt vanliga trick, man utelämnar väsentlig information.

Text: Per Melin

I informationsvideon: "Nyhetsflödet Här är tre myter om D-vitamin" framför SVT vad kanalen anser är sant eller falskt beträffande tre påståenden om D-vitamin.

"D-vitaminbrist är farligt"

SVT påstår:

"Sant. Jo, så här är det, en långvarig brist utav D-vitamin i samband med ett lågt kalciumintag kan faktiskt leda till nåt som heter rakit hos barn och osteomalaci hos vuxna. Detta kan leda till ett försvagat skelett."

Kommentar: Här vilseleder man tittarna genom utelämnande av fakta om D-vitaminets hälsofrämjande egenskaper. Den enda negativa effekten av D-vitaminbrist är enligt SVT problem med skelettet. I själva verket kan låg D-vitaminnivå i kroppen leda till långt fler sjukdomstillstånd än bara rakit och osteomalaci. Exempel är cancer, diabetes, autoimmuna sjukdomar, depression, MS och inflammation. Dessutom hanterar kroppen smitta bättre, till exempel corona/Covid-19, med en bra nivå av D-vitamin.

"Att sola i ett solarium kan ge oss D-vitamin"

SVT påstår:

"Falskt. Detta beror faktiskt på att solarierna har en högre andel UVA-strålning än den naturliga solen. UVA-strålning är en UV-strålning som inte bidrar till D-vitaminproduktionen."

Kommentar: Solarier skiljer sig  åt när det gäller förhållande mellan UVA- och den D-vitaminfrämjande UVB-strålningen. Det är belagt att solarier med rätt mängd UVB-strålning höjer D-vitaminhalten i kroppen.

"En helkroppssolning i solarium som 24 timmar senare leder till en lätt rosa hudfärg ger 20 000 (IE) internationella enheter D-vitamin" - Michael Holick, expert på D-vitamin

Detta kan jämföras med att expertrekommendationer beträffande dagligt intag av D-vitaminkosttillskott som skydd mot corona/COVID-19 beroende på omständigheterna brukar ligga på mellan 2000 och 10.000 IE .

"Mer sol ger inte mer D-vitamin"

SVT påstår:

"Sant. Om du exponeras mycket för solen under till exempel sommaren, så stänger kroppen av D-vitaminsproduktionen. Du kan alltså inte uppnå höga koncentrationer av D-vitamin enbart genom att sola."

Kommentar: Det stämmer att kroppen stänger av D-vitaminproduktionen när optimal D-vitaminnivå är uppnådd, men dagen därpå början den vid solexponering om på nytt. SVT framställer det dock som att kroppen någon gång under sommaren, när den under en period har fått mycket sol, stänger av D-vitaminproduktionen på obestämd tid.

Det är också osant att man inte kan uppnå en hög D-vitaminkoncentration i kroppen enbart genom att sola:

"Under picture-perfect conditions, the human body is able to produce as much as 10,000 IU to 20,000 IU of vitamin D3 in just 30 minutes" - The George Mateljan Foundation

Detta kan jämföras med att expertrekommendationer beträffande dagligt intag av D-vitaminkosttillskott som skydd mot corona/Covid-19 beroende på omständigheterna brukar ligga på mellan 2000 och 10.000 IE .

Solen ger mest D-vitaminfrämjande UVB-strålning omkring lunchtid när den står högt på himlen. Låt bli krämer med solskyddsfaktor, de blockerar kroppens produkton av D-vitamin, är oftast cancerogena och förgiftar vattendragen. Det finns forskare som anser att koralldöden i haven i hög grad kommer sig av att människor badar insmorda i solkrämer. Använd hatt och kläder som skydd mot solen när så behövs. Bränn dig inte.

Public Service och övrig etablissemangsmedia, politiker och myndighetspersoner vilseleder om i stort sett allt som är viktigt. Jag undrar varifrån de får sina direktiv.

Text: Per Melin

Relaterat