Vårdgivare får sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kr

Brister i hur vårdgivare styr personalens åtkomst till journaluppgifter

1
Medicinsk journal. Foto: Felipe Caparros Cruz . Licens: Mostphotos.se
Medicinsk journal. Foto: Felipe Caparros Cruz. Licens: Mostphotos.se

Datainspektionen har granskat hur åtta vårdgivare styr och begränsar personalens åtkomst till huvudjournalsystemen. Myndigheten har upptäckt brister som i sju av de åtta fallen leder till administrativa sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor.

Datainspektionen är klar med en granskning av åtta vårdgivare. Det som framför allt har granskats är om vårdgivarna har gjort den behovs- och riskanalys som krävs för att kunna ge personalen rätt behörighet till personuppgifter i huvudjournalsystemen.

“Vårdgivare måste göra en noggrann analys och bedömning av vilka behov personalen har till uppgifter i journalsystemen och vilka risker som finns om personal har för vid tillgång till patientuppgifter. Utan en sådan analys kan vårdgivarna inte tilldela personalen rätt behörighet vilket i sin tur innebär att verksamheterna inte kan garantera patienterna det integritetsskydd de har rätt till”, säger Magnus Bergström som är samordnare för de åtta granskningarna.

Datainspektionen konstaterar att sju av vårdgivarna inte har genomfört en behovs- och riskanalys medan en vårdgivare har genomfört en analys som dock har vissa brister.

Myndigheten konstaterar även att sju av vårdgivarna inte begränsar användarnas behörigheter för åtkomst till respektive journalsystem till vad som enbart behövs för att användaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

“Det innebär att de sju vårdgivarna inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna säkerställa och påvisa en lämplig säkerhet för personuppgifterna i journalsystemen.”

Bristerna hos sju vårdgivare är så pass allvarliga att de mynnar ut i administrativa sanktionsavgifter på mellan 2,5 miljoner och 30 miljoner kronor.

Beräkningen av sanktionsavgiftens storlek skiljer sig väsentligt åt beroende på om det handlar om ett företag eller en myndighet. För företag kan avgiften som mest vara 20 miljoner euro eller fyra procent av bolagets globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst. För myndigheter kan avgiften som mest vara 10 miljoner kronor.

Datainspektionen har tagit fram en vägledning som sammanfattar slutsatserna från granskningarna vad gäller kraven på att genomföra behovs- och riskanalyser.

“Den här vägledningen pekar på vikten av att vårdgivare säkerställer att behovs- och riskanalyser sker och ger stöd till vårdgivare vid genomförandet av sådana analyser som behöver göras innan behörighet ska tilldelas i journalsystem. Vår förhoppning är nu att landets alla vårdgivare tar till sig informationen i den här vägledningen i sitt arbete med att säkerställa att rätt behörighetstilldelning sker, i syfte att garantera patienterna det integritetsskydd de har rätt till”, säger Magnus Bergström.

Text: Datainspektionen

Referenser

  • Wikipedia: “Vårdgivare är en juridisk person (t ex statlig myndighet, region, kommun eller enskild näringsidkare) som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. Vårdgivare kan också tex vara ett apotek eller ett laboratorium…”
Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

1 Kommentar
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Sören Turesson
Sören Turesson
Gäst
7 december 2020 kl 21:36

Covid eller china-virus som ex president Trump kallar den pågående pandemin har blivit en anledning för all världens tyckarproffs att sprida sina teorier och själv säger jag som aktieanalytiker brukar säga i alla väder sitt still i båten