12.400 israeler fick Covid-19 efter första vaccindosen

16
Professor Nachman Ash. Pressfoto: Nihpconf.org.il
Professor Nachman Ash. Pressfoto: Nihpconf.org.il

CORONAKRISEN. 12.400 israeler testades positivt för Covid-19 inom två veckor efter att ha fått den första dosen av Pfizers vaccin. Cirka 2,15 miljoner människor har vaccinerats i Israel under den senaste månaden, varav 300.000 har fått en andra dos.

Israels ledande coronavirusexpert professor Nachman Ash säger att den första dosen av Pfizers vaccin ger mindre skydd mot Covid-19 än vad det amerikanska läkemedelsföretaget ursprungligen uppgivit och varnade för att det kanske inte skyddar mot nya stammar av viruset.

Under samtal mellan hälsoministeriets tjänstemän inför gårdagens regeringsmöte om möjligheten att förlänga den landsomfattande lockdown, ifrågasatte Nachman Ash effektiviteten av vaccinet efter bara en dos.

Israels hälsomyndigheter kan ännu inte dra några slutgiltiga slutsatser om vaccinets effektivitet. Den överväldigande majoriteten har ännu inte vaccinerats. De flesta som vaccinerats är över 60 år gamla.

Text: NewsVoice

Källor

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

16 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
4 februari 2021 kl 00:28
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
23 januari 2021 kl 11:37

I Norge ska de stänga ned hela Oslo p.g.a. att den engelska virusmutationen upptäckts i en grannkommun där den misstänks ha orsakat döden hos två personer som var över 90 år. Samtidigt som norska myndigheter tycker att det inte är alarmerande när 23 st dör i samband med vaccinationen. När man gör dessa jämförelser blir agendan mycket tydlig.

Vad gäller den engelska virusmutationen så uppstod den ett par veckor efter att de hade börjat vaccinera människor i England. Kan man insjukna trots att man är vaccinerad så kan väl även andra saker inträffa för som de själva säger så är det väldigt mycket de inte vet om vaccinet eller dess verkningar. Men det är ju precis det här ett experiment går ut på. Man tror saker som man sen testar och så ser man vad som händer med experimentets labbråttor.

Ulrik Tuvelid
Gäst
23 januari 2021 kl 09:35
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
21 januari 2021 kl 22:31

Smitta efter Vaccination är ju inte heller direkt ny läkarkunskap: Utdrag ur läkarebok 1919


Vaccinationens vådor.

Vaccinationen medför vådor, antingen man ympar från
arm till arm eller använder kalvlymfa. T. o. m. en fullt
regelrätt genomförd vaccination kan giva upphov till
vaccins jukdorn (Vaccinosis*) Det hemskaste är dock, att
möjlighet föreligger, att man med vaccination kan överföra
syfilis och tuberkulos.

Enligt läkarnes egna utlåtande hava 1,069 barn avlidit
i England och Wales på grund av vaccinering,
(överregi-stratorns till regeringen ingivna berättelse för åren 1859—
1893.) Hur många hava blivit sjuka av vaccineringen och ej
därav avlidit? Därom säger berättelsen intet

Man säger: vaccineringen är ej så farlig numera, sedan
animal lymfa begagnas. Villigt medgives, att animal lymfa
ej är så farlig som humaniserad, då genom den sist nämnda
lätt inympas* ärftliga och smittosamma sjukdomar, såsom
syjiiis< tuberkulos, ros varfeber, etc., men den animala
lymfan är farlig i alla fdK enär man rned densamma lätt kan
inympa tuberkulos — ett av vårt lands svåraste plågoris —
och även om kalven, varav ympämnet tages, kan anses frisk,
så kan lymfan lätt förorenas under behandlingen, och man
kan ej pröva, om1 lymfan är ren och smittfri eller icke.
Må vi dcck tänka på den mindre bemedlade, som ej har råd
att betala böter, utan måste underkasta sina barn
tvångs-vaccinering, även orn det sker mot samvete och övertygelse.
Må även vi tänka.på de föräldrar och barn, som lyckats
för-diöja vaccinationen, tills barnen — enligt skollagen —måste
begynna skolan. Då befinnes skolan stängd för det friska
och rödkindade ba*net, emedan det är ovaccinerat.
Föräldrarna nödras nu företaga vaccination för att ej försumma
rätta tij.cn för barnets skolgång; så erhåller barnet i sista
stund ympgiftet i sin kropp och får då göra sitt inträde i
skolan med svullna och ömma armar, allmänt illamående
oro och feber, ett i sanning högit olämpligt inträde och en —
minst sagt — besynnerlig inträdesbiljett. Kan sådant
anses lämpligt i tjugonde århundradet? Svaret måste
bliva nej.

Ammat vaccin.

Någon säterfat att anirnal vaccin är smiltfri förefinnes’
ej., emedan det saknas ett prövningsmedel, varmed man
skulle kunna pröva, om en lymfa är oskadlig eller ej.
Tuberkulosen finns i de flesta ladugårdar. Kan rnan ej ha skäl att
misstänka, att vaccinationen med anirnal vaccin sprider
tuberkulos? "

http://runeberg.org/lakarebok/1764.html

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
21 januari 2021 kl 14:18

Tack för fantastiska historier Torjörn och Erik!

Vår Riksdag är uppenbart ändå oroliga för “fåglar” trots 97 års kännedom om vaccinskador.
Klara Franzén jobbade ideellt som homeopat i Sverige under första halvan av 1900-talet. Hon höll ett uppmärksammat tal till Svenska Riksdagen år 1924. Talet inleddes så här:

”När jag fördes in i min nuvarande verksamhet, hade jag endast kännedom om att det fanns personer, och bland dem ett fåtal läkare, som kämpade mot den obligatoriska vaccinationen. Jag tänkte att de måste vara fantaster och vilseledda. Det var ju orimligt att tro, att läkarkåren, vår hälsas säkra skyddsvärn, skulle tillåta, ja, med lagens omutliga stränghet påbjuda något, som kunde skada vår hälsa och vårt liv. Absolut otänkbart! Min tro på detta skyddsvärn var orubblig. Så började jag röja mark för homeopatin, och människoskaror kom för att pröva denna för dem nya läkekonst. Genom detta utvidgades fältet. Deras prov blev en erfarenhet för dem, och för mig blev det ökad kunskap om allehanda sjukdomar och ett fördjupande i och förståelse av homeopatin. Bland dem som kom var mödrar med små och stora barn – bleka, hålögda, med ansvällda körtlar, matta, trötta och nervösa. De hade alla undersökts av läkare, som förklarat, att de ej kunde finna någon sjukdom hos dem. ’Nå’, frågade jag, ’hur länge har de varit så här?’ De svarade alla i regel på samma sätt: ’Vårt barn var det mest blomstrande, friskaste man kunde se, men så tvingades vi att vaccinera det och sedan… har det varit så här.’ Detta svar har jag fått av hundratals föräldrar.”

Ur Klara Franzéns bok: den homeopatiska-sjalvlakaren

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
21 januari 2021 kl 18:48

Vi är många som blivit oerhört sjuka och förstörda av vacciner och en del av oss blev aldrig friska eller normala igen.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
21 januari 2021 kl 10:21

Fick höra följande igår från en nära vän som vi kan kalla A.

A berättar om en tudelning gällande villigheten att vaccinera sig på arbetsplatsen mot Covid-19. En kollega till A, som vi kan kalla B, ville ha vaccin så fort som möjligt, medan andra på arbetsplatsen vägrar vaccin.

Person B berättade att denne minsann äntligen vaccinerat sig och det gjorde inte alls ont. B berättade även att när denne kom hem direkt efter sprutan höll B på att svimma, en reaktion som B aldrig tidigare upplevt.

B berättar då för A att detta är ett BEVIS för att vaccinet fungerar!

Så här är det med vaccintroende människor. Inte ens när deras kroppar reagerar negativt aktiveras kritiskt tänkande och reflektioner om att något är fel. Att läsa på vad vaccinerna egentligen innehåller är överhuvudtaget inte aktuellt för de troende.

Erik Forsman
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
21 januari 2021 kl 12:09

Helt rätt Torbjörn du har fångat dessa människors psyket. Skall nu berätta en så kallad rolig historia som också väl styrker hur sjuka människor tänker håll till godo:

En äldre dam, vars anhöriga misstänkte att hon drabbats av en psykos (hon var fullkomligt övertygad om att hon blivit ett fågelfrö) kördes till psykakuten och blev mycket riktigt inlagd på psykosprogrammet och fick en sängplats, randig morgonrock samt lite piller. Efter en tid klingade psykosen av och damen hade sista samtalet med läkaren innan utskrivning. Läkaren frågade om hon skulle ta taxi hem, nej, nej svarade damen, det hade hon inte råd med. Läkaren föreslog då en kort promenad genom parken för att ta bussen hem, vad vid damen då undrade: men, men… Finns det inte fåglar i parken då? Jovisst, svarade läkaren men ni vet ju att ni inte är ett fågelfrö längre. Självklart svarade damen, visst vet jag det, men hur vet fåglarna det?

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
21 januari 2021 kl 16:52

Jag har också en vän som är såväl intelligent som bra mycket kunnigare än jag på ett flertal områden, men han tycks ändå lida av någon form av mental blockering. Trots att han blev jättesjuk av svininfluensavaccinet så funderar han ändå på att vaccinera sig mot Corona. Då är han också som egen företagare i en drabbad branch starkt misstänksam mot hela cirkusen kring det här. Tror att den livslånga hjärntvätten i kombination med den senaste skrämselpropagandan hindrar människor från att lyssna på självbevarelsedriftens magkänsla. Om man sen också gör precis som någon annan säger så slipper man ta ansvar för egna beslut.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
21 januari 2021 kl 00:49
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
20 januari 2021 kl 17:38

Skrämmande!
Inte ens 10 kända Svenska dödsfall godtas som “biverkan” för ett nödvändigt vaccinstopp.
utdrag ur: https://samnytt.se/norge-slar-larm-om-vaccinet-efter-23-doda/


I Sverige har ett tiotal dödsfall skett i närtid efter en vaccination men Arthurson menar att det inte behöver ha ett samband.

– Vi har i nuläget inga signaler om att de dödsfall vi sett i Sverige (eller i övriga EU) skulle vara kopplade till vaccination mot covid-19.

“det krävs större underlag än ”enskilda misstänkta biverkningar” innan man ändrar hur man hanterar vaccinationerna.”

Hur många skall behöva skadas eller dö av framtvingade “vacciner” ingen vill ta ansvar för?

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
21 januari 2021 kl 14:33

Den som är road av att räkna kan då fundera på vad det skulle innebära i dödsfall när en hel befolkning i princip är vaccinerade. 10 delat på antalet hittils vaccinerade torde ge en procentsats även om det inte ännu är så många så man kan prata om statistiskt säkerställda siffror, utan mera om tendenser.

De döda får vi anta istället har avlidit av underliggande problematik, såsom sjukdomar och syndrom – alltså tvärt om gällande coviden, där ingen har ansett ha avlidit av den underliggande problematiken, utan alltid med covid-1984.

Ytterligare en aspekt på hur världen har vridits 180 grader åt helvete!

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Carina Agrell
21 januari 2021 kl 16:20

Jag är inte road men tycker det är viktiga siffror. Till och med 17:e januari har 146 775 st vaccinerat sig i Sverige. Om tio har dött (men jag har läst om ett högre antal) så blir samma procent 681 stycken döda på tio miljoner vaccinerade.

Men eftersom vaccinationsrelaterade dödsfall är så mycket svårare att fastställa än Corona dito så kommer de väl även avskriva dem som MED Corona.

Erik Stålgren
Erik Stålgren
Gäst
20 januari 2021 kl 17:27

Vad du än har tagit vill jag oxå prova 🙂

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
20 januari 2021 kl 16:00

Stavningrättelse: PCR-tester skall det förstås vara, sorry!

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
20 januari 2021 kl 15:44

Spännande fynd med psr-tester som inte är tillförlitliga, men det finns ju fler problem.

https://samnytt.se/lackt-epost-sags-visa-hur-eu-pressades-att-godkanna-pfizers-vaccin-trots-problem/