Acta Publica kan få indraget utgivningsbevis

publicerad 8 januari 2021
- Anders Gustafsson

GRANSKNING & DEBATT. Företaget Acta Publica som driver rättsdatabaser kan nu få sitt utgivningsbevis indraget eftersom deras produkter inte är tillgängliga för allmänheten. Flertalet personer som försökt betala för tjänsten har nekats av delägaren Martin Fredriksson. Företagets databas är därmed inte tillgänglig för allmänheten.

Acta Publica driver även uthängningssidan ”Be Informed” som de har ett utgivningsbevis för. Det är dock inte fastställt om den är tillgänglig för allmänheten.

Acta Publica utgivningsbevis ogiltigt
Acta Publica bryter mot reglerna när allmänheten inte kan få tillgång till databasen.

Tidigare har Acta Publica bara vänt sig till de som har utgivningsbevis, men detta har de sedan länge ändrat. Nu verkar de istället enbart vara tillgängliga för en sluten politisk grupp och personer som Fredriksson anser vara politiska allierade.


Acta Publica Grundlagsskydd
Acta Publica bryter mot Dataskyddsförordningen GDPR då deras utgivningsbevis är ogiltigt. Med utgivningsbeviset kan de i dag publicera uppgifter som annars är olagliga att lägga ut på internet.
Martin Anders Fredriksson Acta Publica
Martin Anders Fredriksson med Acta Publica bryter mot reglerna gällande utgivningsbevis. Allmänheten kan inte få tillgång till databasen. Kollage: NewsVoice.

Begäran om indraget utgivningsbevis inlämnad för Acta Publica

Efter en förfrågan från ett alternativmedium att få tillgång till Acta Publicas databas skrev Fredriksson som svar att ”det kan du glömma”. Svaret utvecklades inte vidare och kan därför enbart tolkas som att kunden nekas tillgång i strid mot bestämmelserna som gäller under utgivningsbeviset.

Acta Publica GDPR
Acta Publica låter inte allmänheten få tillgång till databaserna. ”Det kan du glömma” skriver Martin Fredriksson efter en förfrågan.

En begäran om återkallelse av utgivningsbevis för Acta Publica har därför lämnats in till Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT). Anmälaren skriver att ”vem som helst kan inte prenumerera på tjänsten utan det framstår som en sluten politisk gruppering”.

MPRT har visserligen tidigare ansett att man kan begränsa sin produkt eller databas till enbart företag då ”företag” har ansetts vara ”allmänheten”. I detta fall förvägrar dock Fredriksson kunder från alla kategorier utan tydliga riktlinjer och utgivningsbeviset borde därför anses vara förverkat.

Regelverket aldrig prövat enligt MPRT

Ola Vigström på MPRT är expert på regelverket gällande utgivningsbevis. Han påstår dock att frågeställningen om vad ”allmänheten” exakt är inte tidigare har prövats. Detta trots att det är det första givna kriteriet för att få tillståndet/beviset.

Det står i ert regelverk att databasen ska vara tillgänglig för allmänheten. Vad syftar det på exakt?

”Att den skall vara tillgänglig för vem som helst som vill ta del av innehållet.”

Att man kan bli prenumerant?

”Ja, men precis. Förutsättning handlar om någon form av masskommunikation.”

NewsVoice har tidigare skrivit om Simon Rose och enhetschefen Georg Lagerberg, båda på MPRT, varav den senare drivit en blogg som tar skarp politisk ställning mot SD. Det är därmed ganska troligt att nya ”banbrytande” tolkningar av lagen kommer att lanseras istället för att Acta Publicas utgivningsbevis blir indraget.

Text: Anders Gustafsson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq