Kan ålderspyramiden ligga bakom skillnaden i coronavirusdödstalen i Norden?

publicerad 25 januari 2021
- Hedi Bel Habib
Foto: Philippe Leone. Licens: Unsplash.com
Foto: Philippe Leone. Licens: Unsplash.com
Foto: Philippe Leone. Licens: Unsplash.com

ANALYS. Många forskare, debattörer och politiker har förespråkat nedstängning av samhället genom att åberopa de låga dödstalen i de övriga nordiska länderna som har stängt ner sina samhällen och som haft lägre dödstal än Sverige.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare med 30 års erfarenhet av utredning och utvecklingsarbete inom statsförvaltning, varav 15 år på Regeringskansliet

En närmare granskning visar att de jämförelser som hittills har gjorts mellan de nordiska länderna inte kan vara vägledande för politiska beslut. Dessa jämförelser är alldeles för förenklade och lider av en fundamental brist, eftersom dessa inte tar hänsyn till skillnaden i ålderspyramiden i respektive land.

Regeringen bör därför utse en expertgrupp som tar fram korrekta jämförelser för att kunna utröna om skillnaderna i dödstalen beror på skillnaden i de valda strategierna eller på ålderspyramiden i respektive land. I följande artikel ges en kort vägledning för hur ett sådant uppdrag skulle kunna läggas upp.

Ålderspyramiden central vid jämförelse

Norska experter och forskare har riktat hård kritik mot Sveriges coronavirusstrategi.   Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland är kritisk mot Sveriges coronavirusstrategi. ”Det har varit tio, tjugo gånger fler dödsfall i Sverige än i Norge, även om man räknar i förhållande till befolkningen” säger hon.

Problemet med alla jämförelser som hittills har gjorts är att dessa bortser från skillnaden i ålderspyramiden i respektive land. Populationen 70-plussare har pekats ut som en extra utsatt riskgrupp i den pågående coronaviruspandemin. Drygt 90 procent av alla som dött i covid-19 i Sverige och Norge var 70 år eller äldre. För att göra en korrekt jämförelse av antalet döda i COVID 19 behöver man ta hänsyn till ålderspyramiden eftersom 70 plussare är en särskild riskgrupp.

Sverige Norge
Andel 70 plus  i den totala befolkningen 16 % 10 %
Andelen utrikes födda i befolkningen 19,6 % 15 %
Andelen 70 plus bland utrikesfödda 9,2 % 3,4 %

Källa:  United Nations Population Division och statistisk från respektive land

Tabellen ovan visar att andelen 70 plussare i den totala befolkningen är 16 procent i Sverige jämfört med bara 10 procent i Norge. Att Sverige har en högre andel coronavirusdöda per capita behöver inte nödvändigtvis tolkas som överdödlighet utan att andelen 70-plussare är högre i Sverige jämfört med Norge.

I Sverige finns över 1,6 miljoner personer över 70 år, eller för att vara exakt 1 627 250, enligt statistik från SCB. Det motsvarar 16 procent av Sveriges befolkning. I Norge utgör motsvarande population bara 10 procent.

Det finns också en överdödlighet bland utrikesfödda såväl i Norge som i Sverige. Socioekonomisk utsatthet är huvudförklaringen till denna överdödlighet. Sverige har nästan 20 procent utrikes födda jämfört med Norges som har cirka 15 procent, enligt statistikmyndigheterna SCB och norska SSB.

Även där är åldersskillnader stora mellan Sverige och Norge. Andelen utrikesfödda som är 70 plus är 9,2 i Sverige jämfört med 3,4 i Norge.

Sverige har högre andel utrikes födda och högre andel 70 plussare bland utrikes födda

Utrikesfödda är överrepresenterade i coronavirusdödlighet i alla nordiska länder.

Utrikes födda tycks utgöra en population med dubbel risk: en åldersfaktor,70 plus och en socioekonomisk faktor. Kombinationen av dessa två faktorer gör att det är också viktigt att ta hänsyn till andelen utrikesfödda i Sverige och andelen 70 plussare i dessa grupper jämfört med de övriga nordiska länderna.

Andel utrikesfödda Andelen 70 + bland utrikesfödda
Sverige 19,6 9,2 procent
Finland 6 3
Norge 15 3,4
Danmark 10 5,1
Island 11 2,6

Källa: Källa:  United Nations Population Division

Tabellen ovan visar att Sverige skiljer sig från de övriga nordiska länderna både vad gäller andelen utrikes födda som andelen 70 plussare bland dessa grupper.

Sverige har inte bara en högre andel utrikes födda utan också en högre andel 70 plussare bland dessa grupper: 9,2 procent jämfört med 3 procent i Finland, 3,4 procent i Norge, 2,6 procent på Island och 5,1 procent i Danmark.

Regeringen bör utse en expertgrupp för nordisk jämförelse

Kan ålderspyramiden och inte strategin ligga bakom skillnaden i coronavirusdödstalen i norden? Detta är en outforskad fråga. 

Många forskare, debattörer och politiker i Sverige har förespråkat nedstängning av samhället genom att åberopa de låga dödstalen i de övriga nordiska länderna som har stängt ner sina samhällen och som haft lägre dödstal än Sverige.

Ett grundläggande problem är dock att forskare och experter har jämfört coronavirusdödstalen i de nordiska länderna utan att beakta ålderspyramiden i respektive land. Eftersom 70 plussare är en särskilt riskgrupp kan det vara vilseledande att jämföra dödstalen utan att beakta åldersstrukturen i respektive land.

Som ett led i att kvalitetssäkra utvärderingen av den svenska coronavirusstrategin bör regeringen utse en expertgrupp som tar fram en nordisk jämförelse av dödstalen i coronavirus som tar hänsyn till ålderspyramiden i respektive land.   

Ett sådant kunskapsunderlag är inte bara viktigt för att få fram en korrekt och kvalitetssäkrad utvärdering av Sveriges strategi för hantering av coronaviruset utan också kan vara vägledande för att höja och förbättra Sveriges framtida pandemiberedskap.

Text: Hedi Bel Habib


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • “Okunskapen bland svenskarna är ALLDELES för låg, både om den andliga dispositionen
  och utgångspunkten till vad Bibeln beskriver som vildjurets märke.”

  Borde det kanske stått: “Kunskapen bland svenskarna är alldeles för låg…” eller alternativt “Okunskapen bland sv. är alldeles för hög..” eller har jag helt missförstått och du menar vad du skriver ..?

 • Fullständigt irrelevant att tala om ett ”kines-virus” (covid-19) i dagsläget när det socialistiske monstret Löfven har lovat en fullödig granskning och statistik över virusskadorna i Sverige men först efter valet 2022, om han inte rent av lyckas ställa in det helt och hållet.
  Ulf Kristersson, vågar du peta hål på varbölden?

 • “Okunskapen bland svenskarna är ALLDELES för låg, både om den andliga dispositionen
  och utgångspunkten till vad Bibeln beskriver som vildjurets märke.”

  Borde det kanske stått: “Kunskapen bland svenskarna är alldeles för låg…” eller alternativt “Okunskapen bland sv. är alldeles för hög..” eller har jag helt missförstått och du menar vad du skriver ..?

 • Det är också osäkert att hävda statistiska åldrar för boende i sverige, bla för att vi har ett okänt mörkertal av utvisade personer som lever illegalt “under jord”. Oavsett anledning att leva här illegalt kommer även dessa grupper också att dö en dag och ovsett när detta sker.
  Dödssiffrorna i sverige är därför baserad på större mängd människor en legala medborgare.

  Det finns även invandrare som uppgett för låg ålder för att få svensk pension före 65 år ex

  https://petterssonsblogg.se/2017/07/02/varldens-aldsta-bedragerska-blev-23-ar-yngre-den-15-juni-2017/

  Sen finns ju gruppen ensamkommande som uppgivit att de är yngre “barn” för att få stanna.

  https://petterssonsblogg.se/2017/12/27/nar-ska-lagen-borja-galla-barnen/comment-page-1/

  Eftersom otillförlitlig “ålderspyramid” har ignorerats oavsett regering i mer än 40 år kan inte några tillförlitliga slutsatser för åtgärder dras, då vi varken vet hur många boende som dör i sverige utöver medborgare eller hur gamla Sveriges medborgares “åldersgrupper” egentligen är.

  Eftersom även denna regering anlitar Dan Eliasson trots kännedom att han bryter mot regler och tom raderat offentliga handlingar saknar regeringskansliet legalitet enl förvaltningslagen.
  ex på allvarligt lagbrott av nu tilltdädande generaldirektör med placering i Regeringskansliet
  https://www.expressen.se/nyheter/eliasson-raderade-mejl-hos-f-kassan/


  Eliasson lämnade myndigheten för samhällsskydd och beredskap den 6 januari 2021 och blev generaldirektör med placering i Regeringskansliet. Den 22 januari 2021 meddelade regeringen att han ska arbeta vid Regeringskansliets enhet för krisberedskap med uppgiften att se över Sveriges krislagstiftning. Anställningen, med bibehållen lön, är tidsbegränsad till utgången av 2022.”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dan_Eliasson

 • Fullständigt irrelevant att tala om ett “kines-virus” (covid-19) i dagsläget när det socialistiske monstret Löfven har lovat en fullödig granskning och statistik över virusskadorna i Sverige men först efter valet 2022, om han inte rent av lyckas ställa in det helt och hållet.
  Ulf Kristersson, vågar du peta hål på varbölden?

 • Det är också osäkert att hävda statistiska åldrar för boende i sverige, bla för att vi har ett okänt mörkertal av utvisade personer som lever illegalt “under jord”. Oavsett anledning att leva här illegalt kommer även dessa grupper också att dö en dag och ovsett när detta sker.
  Dödssiffrorna i sverige är därför baserad på större mängd människor en legala medborgare.

  Det finns även invandrare som uppgett för låg ålder för att få svensk pension före 65 år ex

  https://petterssonsblogg.se/2017/07/02/varldens-aldsta-bedragerska-blev-23-ar-yngre-den-15-juni-2017/

  Sen finns ju gruppen ensamkommande som uppgivit att de är yngre “barn” för att få stanna.

  https://petterssonsblogg.se/2017/12/27/nar-ska-lagen-borja-galla-barnen/comment-page-1/

  Eftersom otillförlitlig “ålderspyramid” har ignorerats oavsett regering i mer än 40 år kan inte några tillförlitliga slutsatser för åtgärder dras, då vi varken vet hur många boende som dör i sverige utöver medborgare eller hur gamla Sveriges medborgares “åldersgrupper” egentligen är.

  Eftersom även denna regering anlitar Dan Eliasson trots kännedom att han bryter mot regler och tom raderat offentliga handlingar saknar regeringskansliet legalitet enl förvaltningslagen.
  ex på allvarligt lagbrott av nu tilltdädande generaldirektör med placering i Regeringskansliet
  https://www.expressen.se/nyheter/eliasson-raderade-mejl-hos-f-kassan/


  Eliasson lämnade myndigheten för samhällsskydd och beredskap den 6 januari 2021 och blev generaldirektör med placering i Regeringskansliet. Den 22 januari 2021 meddelade regeringen att han ska arbeta vid Regeringskansliets enhet för krisberedskap med uppgiften att se över Sveriges krislagstiftning. Anställningen, med bibehållen lön, är tidsbegränsad till utgången av 2022.”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dan_Eliasson

 • En mycket tydlig förklaring är helt enkelt att Sverige haft mycket lägre dödlighet bland de äldsta de senaste par åren. Då följer ett lämmelår. Här en väletablerad modell som är mest känd från årliga variationer i skogsbränder. När en skog inte brunnit på länge så fylls den av torrt fnöske tills ett desto värre skogsbrandsår återställer den naturliga balansen. För ett halvår sen:
  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3702595

 • Äldre sköra människor med hemtjänst kan under ett par veckor ha ca 20-25 olika personer springande hemma. När de sen väl hade lyckats smitta de gamla så undanhölls de syrgas samtidigt som de gavs lugnande och andningshämmande morfininjektioner.

  Det här medvetna dödandet av våra äldre går inte att bortförklara med varken överbelastad vård eller Stefan Löfvens “misslyckande”. I Stockholm t.ex. stod fältsjukhusets 140 st IVA-platser helt tomma fram till dess att det sjukhuset demonterades. Samtidigt som de i andra delar av staden medvetet avlivade gamla människor.

  Om det är samhället av idag så hur tror ni då den framtid de “erbjuder” kommer se ut. När det blir dags för mig att stämpla ut så får jag hoppas de har övergått till snabbare metoder än kvävningsdöden.

  • Sen är IVA-vård väldigt påfrestande även för unga människor. Men om det fanns lediga platser för avancerad IVA-vård så fanns det även plats för enklare vård med syrgas. Om man sen ger andningshämmande preparat till någon som redan har svårt att andas är det inte “lindrande vård i livets slutskede” utan det blir injektioner som direkt orsakar döden. Om man administrerar preparat som direkt orsakar döden utan att patienten själv har bett om det kan det inte ens kallas för läkarassisterat självmord, utan då är det faktiskt mord. Man får inte mörda människor. Inte ens om de är väldigt gamla.

   I Sverige är läkarassisterat självmord inte tillåtet ens när patienten själv har bett om det.

   “Ivo åtalsanmäler läkare som hjälpte ALS-patient att dö”
   https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/08/ivo-atalsanmaler-lakare-som-hjalpte-als-patient-att-do/

   Så enligt samma argumentation borde IVO då även åtalsanmäla de läkare som mördade våra åldringar. Att IVO inte ens tänker den tanken är ett sorgligt betyg på den myndigheten.

 • En mycket tydlig förklaring är helt enkelt att Sverige haft mycket lägre dödlighet bland de äldsta de senaste par åren. Då följer ett lämmelår. Här en väletablerad modell som är mest känd från årliga variationer i skogsbränder. När en skog inte brunnit på länge så fylls den av torrt fnöske tills ett desto värre skogsbrandsår återställer den naturliga balansen. För ett halvår sen:
  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3702595

 • Äldre sköra människor med hemtjänst kan under ett par veckor ha ca 20-25 olika personer springande hemma. När de sen väl hade lyckats smitta de gamla så undanhölls de syrgas samtidigt som de gavs lugnande och andningshämmande morfininjektioner.

  Det här medvetna dödandet av våra äldre går inte att bortförklara med varken överbelastad vård eller Stefan Löfvens “misslyckande”. I Stockholm t.ex. stod fältsjukhusets 140 st IVA-platser helt tomma fram till dess att det sjukhuset demonterades. Samtidigt som de i andra delar av staden medvetet avlivade gamla människor.

  Om det är samhället av idag så hur tror ni då den framtid de “erbjuder” kommer se ut. När det blir dags för mig att stämpla ut så får jag hoppas de har övergått till snabbare metoder än kvävningsdöden.

  • Sen är IVA-vård väldigt påfrestande även för unga människor. Men om det fanns lediga platser för avancerad IVA-vård så fanns det även plats för enklare vård med syrgas. Om man sen ger andningshämmande preparat till någon som redan har svårt att andas är det inte “lindrande vård i livets slutskede” utan det blir injektioner som direkt orsakar döden. Om man administrerar preparat som direkt orsakar döden utan att patienten själv har bett om det kan det inte ens kallas för läkarassisterat självmord, utan då är det faktiskt mord. Man får inte mörda människor. Inte ens om de är väldigt gamla.

   I Sverige är läkarassisterat självmord inte tillåtet ens när patienten själv har bett om det.

   “Ivo åtalsanmäler läkare som hjälpte ALS-patient att dö”
   https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/08/ivo-atalsanmaler-lakare-som-hjalpte-als-patient-att-do/

   Så enligt samma argumentation borde IVO då även åtalsanmäla de läkare som mördade våra åldringar. Att IVO inte ens tänker den tanken är ett sorgligt betyg på den myndigheten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *