Bertil Östberg (L) hånar journalist efter fusk med mediestöd – Tidningen NU

publicerad 22 januari 2021
- Anders Gustafsson
Bertil Östberg Liberalerna
Bertil Östberg Liberalerna
Bild: Bertil Östberg (foto: Wikimedia, CC BY-SA 3.0). Liberalerna fuskade till sig redaktionsstöd. Kollage: NewsVoice.

GRANSKNING. NewsVoice kan nu avslöja att Liberalernas statssekreterare Bertil Östberg under oktober 2020 fuskade med en ansökan om redaktionsstöd till Myndigheten för press, radio och TV (MPRT). I sin ansökan har Östberg angett att Tidningen NU är en ”allmän nyhetstidning” och att den ”primära uppgiften” för mediet är ”att bedriva nyhetsbevakning”. Efter en kontakt med Skatteverket framkommer det dock att NU är undantagen moms eftersom den är en organisationstidskrift och inte alls en ”allmän nyhetstidning”.

Text: Anders Gustafsson

När NewsVoice journalist ringer Bertil Östberg och frågar om de tar moms för sina tidningar skrattar han och säger ”nej”. Han hänvisar sedan till ett beslut från ”80-talet” och svär sig helt fri från delaktighet.

Tidningen NU kan därmed läggas till raden av de alla tidningar som sluppit en revision av Georg Lagerberg och hans kollegor på MPRT samtidigt som ”alternativmedier” punktmarkerats.

Utöver detta kan Liberalerna (Liab Liberal Information AB) ha fuskat med press- och mediestöd ända tillbaka till 1984. Tidningen har sedan den startades av Lars Leijonborg under 1983 fått statligt presstöd, trots att den är registrerad som ett medlemsblad eller organisationstidskrift och är undantaget från nästan all moms under 3 kap. 13/14 § mervärdesskattelagen.

Tidningen NU momsfusk
Företaget som ger ut Tidningen NU är inte registrerade för moms. Skatteverket.

Dessutom har Liberalernas riksdagsman Bengt Eliasson medverkat i utdelningen av redaktionsstöd (en ny form av mediestöd) till tidningen. Tidigare noterade mediestödsledamoten Eliasson sig som jävig och deltog inte i den egna partitidningens beslut. Enligt det senaste protokollet gällande redaktionsstöd deltog han dock trots att han var jävig. Det är oklart om detta har något samband med att han avgick från nämnden veckorna efter.

Östberg hånar journalist som ställer frågor

Tar ni moms på annonser och prenumerationer?

”Ha, ha, ha, ha. Nej.”

Östberg skyller sen på ”80-talet” och tycker att journalisten skall ”trösta sig med” att de inte kan söka mediestöd under 2021.

Ett mycket omfattande bedrägeri

Tidningen NU, nr 21, januari 2021
Tidningen NU, nr 21, januari 2021

Det första året som Tidningen NU fick presstöd var 1984 och sedan dess har de fått runt 130 miljoner kronor justerat för inflation. Under alla dessa år har dock inte tidningen varit ett allmänt nyhetsmedium utan har istället haft en registrering som ”medlemsblad” eller ”organisationstidskrift” med Skatteverket. Att vara en organisationstidskrift innebär enligt Skatteverket att man inte är en ”allmän nyhetstidning” – utan en momsbefriad verksamhet.

Tidningen NU får till exempel följande förmåner av Skatteverket eftersom den inte är en allmän nyhetstidning:

  • De säljer sin tidning helt utan moms. Alla andra allmänna nyhetstidningar måste fakturera sex procent moms. De digitala tidningarna har dessutom behövt ta in 25% moms fram till mitten av 2019. NU hade under 2019 hela 157 digitala prenumeranter som slapp betala denna moms.
  • Annonser har sålts sen 1983 utan att moms läggs på fakturorna.
  • De har sluppit betala moms på runt en miljon i tryckeritjänster per år. Detta är alltså momsfria tjänster som avser runt 35 miljoner kronor sen starten.
  • Kostnader för postdistribution har hela tiden varit momsfritt. Detta omfattar runt 800.000 kronor i momsfria fakturor per år. Det innebär över 20 miljoner i momsfri distribution sedan 1983.

Avseende prenumerationerna är momsbeloppet 2,5 miljoner kronor. Även skatten för annonseringen handlar om flertalet miljoner.

Trots detta har tidningen alltså fått fullt icke-jämkat presstöd som en allmännyttig dagstidning eller allmän nyhetstidning och nu även det nya mediestödet.

Ännu mer fusk under ny förordning

Den nya mediestödsförordningen är ännu mer tydlig om vilka som kan få stöd av staten för en tidning. I denna förordning står det att man skall vara ett ”allmänt nyhetsmedium” och att den primära uppgiften skall bestå i att ”bedriva nyhetsbevakning”. Den ska också ha ett ”redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling”, men trots att tidningen NU är en registrerad organisationstidskrift har de i sin ansökan uppgett att de är ett ”allmänt nyhetsmedium” och fastställt att de primärt bedriver nyhetsbevakning.

Att Bertil Östberg påstår detta stämmer helt enkelt inte. Han vet mycket väl att de inte är en allmän nyhetstidning och att de aldrig har varit det. Han verkar helt enkelt ha hoppats på att MPRT inte skulle upptäcka detta även under den ”nya mediestödsförordningen”. Det gjorde visserligen inte handläggarna heller.

Ni har sökt stöd av Myndigheten för press, radio och TV. Där har ni sagt att ni är en allmän nyhetstidning. Varför har ni sagt detta i er ansökan?

”Vi anser ju att vi uppfyller de krav som ställs.”

Men till Skatteverket har ni sagt att ni är en organisationstidskrift. Varför har ni gjort det?

”Du, de, de, eh, de vet. Det. Det känns. Det var en diskussion på 80-talet med Skatteverket. Jag var inte med riktigt från början och då försökte vi bli momspliktiga.”

Men Skatteverket definition av en organisationstidskrift som ni är, det är att man inte är en allmän nyhetstidning. Hur ser du på det?

”Ah, jag har inte satt mig in i det.”

Tidningen NU mediestödsfusk
Skärmdump från Skatteverkets hemsidan. Tidningen NU är en organisationstidskrift och därmed inte en allmän nyhetstidning.

På Skatteverket hemsida står det om organisationstidskrifter ”vad är en organisationstidskrifter, med en organisationstidskrifter menas en publikation som INTE är en allmän nyhetstidning”, men ändå påstår du det i dag?

”Det rådde delade meningar på 80-talet där, med Skatteverket.”

Men ni är väl en organisationstidskrift?

”Nä. Det beror på vad du menar, ur skattemässig synvinkel eller vadå?”

Ni är ju en en organisationstidskrift med Skatteverket?

”Tidning är vad vi är. Vi har fått presstöd.”

Men nu har ni fått mediestöd. Det är en annan förordning?

”Ja, allmänt redaktionsstöd ja. Du kan trösta dig med ett vi inte kan söka det 2021, om det tröstar dig något.”


Vem som helst kan se på Tidningen NU:s hemsida att den inte är en allmän nyhetstidning. Den politisk kopplade klassen vet uppenbarligen att konsekvensfritt fusk med bidrag i mångmiljonklassen är en del av livet.


Handläggare godkände

Handläggare för redaktionsstödet var A. F. Klockar och totalt godkände hon 750.000 kronor inför nämnden.

På en direkt fråga till MPRT om organisationstidskrifter skriver de:

Det är inget begrepp vi använder eller tillämpar i vår prövning.

 

I vår handläggning tar vi inte hänsyn till skatterättsliga begrepp eller regelverket gällande moms.

Tidningen NU påstår sig dock vara en organisationstidskrift och är just detta enligt den egna hemsidan. MPRT argumenterar alltså på ett mycket märkligt sätt att de helt enkelt vet bättre än alla andra.

Text: Anders Gustafsson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq