Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Bostadspriserna ökar kraftigt under coronakrisen

publicerad 1 januari 2021
- Gästskribent
Bild som visar komplex av förmodade bostadsrätter. Illustration: Daniel DiNuzzo (Unsplash.com)
Bostadspriserna ökar kraftigt under coronakrisen, skriver Pontus Levén. Pressfoto: Republiken
Pontus Levén. Pressfoto: Republiken

MARKNADSANALYS. Arbetslösheten stiger och en sättning i ekonomin sker till följd av coronakrisen. Hur påverkar det bostadspriserna och utvecklingen på bostadsmarknaden? Trots att arbetslösheten stiger och ekonomin gått ner i Sverige stiger bostadspriserna. Priserna för bostadsrätter i riket har stigit med 5,47% under perioden mars till oktober 2020. Hur kommer det sig?

Text: Pontus Levén som driver Parapedia.se som hjälper kunder med privatekonomin | Denna artikel är inte en annons | Bild visar komplex av förmodade bostadsrätter av Daniel DiNuzzo (Unsplash.com)

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden brukar hänga samman med utvecklingen av den större ekonomin i ett land. Vid stigande arbetslöshet, avstannande löneutveckling och en dämpad konjunktur brukar bostadsmarknaden dämpas.

Bostadspriserna ökar kraftigt under coronakrisen. Källor: Parapedia.se, Mäklarstatistik.se
Prisutveckling bostadsrätter mars-oktober 2020. Källor: Parapedia.se, Mäklarstatistik.se

Räntorna håller nere priserna. Räntorna är en av de viktigaste variablerna för bostadspriserna och krisen kommer förmodligen hålla nere räntorna. Det gör paradoxalt nog att coronakrisen kan bidra till ökade bostadspriser, åtminstone på kort sikt.


Bostadspriserna ökar kraftigt i Sverige

Trots coronakrisen så är priserna för bostadsrätter på rekordhög nivå i riket.

Bostadspriserna ökar kraftigt under coronakrisen. Källa: Maklarstatistik.se
Priser på bostadsrätter 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se

Prisutveckling Centrala Stockholm

Priserna för bostadsrätter är uppe på rekordnivåer i centrala Stockholm.

Priser på bostadsrätter i centrala Stockholm 2016-2020.Priser på bostadsrätter i centrala Stockholm 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se
Priser på bostadsrätter i centrala Stockholm 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se

Prisutveckling Centrala Göteborg

Priserna för bostadsrätter nådde rekordnivåer i augusti för att sedan stiga något.

Priser på bostadsrätter i centrala Göteborg 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se
Priser på bostadsrätter i centrala Göteborg 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se

Prisutveckling Centrala Malmö

Priserna för bostadsrätter är uppe på rekordnivåer i Malmö.

Priser på bostadsrätter i centrala Malmö 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se
Priser på bostadsrätter i centrala Malmö 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se

Vad händer 2021 med bostadspriserna?

Det är svårt att sia om framtiden, men det vi vi kan konstatera hittills är bostadspriserna för bostadsrätter stigit under coronakrisen.

Kommer coronakrisen sätta landet i en djup ekonomisk kris som håller nere räntorna vilket i sin tur fortsatt bidrar till stigande bostadspriser eller hamnar vi en mardrömssitutation där vi både får hög arbetslöshet och stigande räntor? Ett sådant scenario skulle tala för sjunkande bostadspriser.

Text: Pontus Levén som driver Parapedia.se som hjälper kunder med privatekonomin

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq