LO Landin: Joe Biden kommer att hantera coronakrisen med en överreaktionsstrategi

publicerad 23 januari 2021
- Gästskribent
Lars-Olof Landin. Foto: Kerstin Karlsson, Sveriges Radio
Lars-Olof Landin. Foto: Kerstin Karlsson, Sveriges Radio
Lars-Olof Landin. Foto: Kerstin Karlsson, Sveriges Radio

DEBATT. TV och tidningar fylls med traditionella referat dagen efter den nye presidenten Joe Bidens installationstal 20 januari 2021. Jag lyssnade också och känner att någon ändå måste framföra vad troligen många med mig såg.

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande i nätverksalliansen Kreaprenör för nytänkande

Ett mera förutsägbart och tråkigt tal är svårt att föreställa sig. Redan efter några minuter upphörde jag att höra vad han sa i den oändliga strömmen av vackra med förutsägbara ord. Amerika tar sig igenom och Amerika klarar av om vi håller ihop. Amerikas konstitution är den bästa i världen – vars säte en liten polisstyrka 6 januari visserligen inte lyckades försvara. Abraham Lincoln sa i sitt installationstal 1861 och så vidare. Googlar du på ”Sleepy Joe” får du fram följande bild.

Joe Biden som installationstalar 2021 är 77 år gammal och ska efter alla vackra ord börja regera ett land där 45% av befolkningen, även en del demokrater, inte tror att valet gick helt rätt till och där 55% av befolkningen tror att han inte kommer att lyckas. Landet är inte bara i en kulturell och en politisk kris av gigantiska mått utan också i lika gigantisk ekonomi och hälsokris. Biden har bara en kort karriär som advokatbiträde och därefter en 47 årig livslång karriär som statstjänsteman bakom sig. Det är med sådana ögon och öron han får sina intryck av världen och bygger sin strategi.

För exakt 40 år sedan sa den ytterligt populäre presidenten Ronald Reagan i sitt installationstal. ”Staten är inte lösningen på våra problem. Staten är problemet.” Sex år senare höll Reagan ett annat bejublat tal i Berlin med temat ”Gorbatjov – riv ner denna mur.” Där någonstans nådde USA en höjdpunkt, varefter den pågående nedgången inleddes med samma historiskt västerländska underskattning av Ryssland, som har en längre historia än USAs och till vilket numera också kan adderas problemen med ett historiskt revanschsuget Kina. Nutidens historielöshet är världens värsta farsot.

Joe Biden ska nu tackla dessa problem i ett land med stora ekonomiska problem, det senaste året förvärrade av en hälsomässig kris och en statlig överreaktion samt felhantering av en influensaepidemi. 400.000 amerikaner (dvs endast en promille av dagens befolkning i USA på 330 miljoner) jämförde Biden i sitt tal med att samma antal dödades i andra världskriget för 100 år sedan (dvs tre promille av en befolkning på då 130 miljoner). För 100 år sedan dog alltså 400.000 unga och friska amerikaner i ett världskrig, som de i hög grad bidrog till att få slut på.

Att som Biden jämföra denna heroiska krigsinsats med att lika många oftast gamla och sjuka amerikaner har dött med influensa det senaste året, mycket beroende på att 7 av 8 amerikaner har ett kraftigt försvagat immunförsvar efter att i 50 år har ätit hälsovådlig mat och ätit mängder av symtomlindrande mediciner allt i enlighet med statliga rekommendationer.

Det är ingen vidare bra jämförelse och särskilt inte av en installationstalade statstjänsteman, som tror sig om att kunna rädda USA ur den pågående krisen.

Den avgående president Trump, som den nye presidenten i förväg t.o.m. sa sig vara glad att slippa ha med på sin installation (lite onödigt sagt kan man tycka av någon med ”enighet och tillsammans” som strategi), denne Trump talade faktiskt under valrörelsen om en mer verklighetsförankrad politik mot influensan. För det blev han bespottad i en enig amerikansk och västeuropeisk mediapropaganda, som sedan länge har gått på de globala företagens för sig själva orimligt lönsamma livsmedels- och läkemedelsstrategi. Utan Coronaepidemin hade nog Trump vunnit valet. Det är många experter eniga om, vilket gör det lättare att förstå miljontals amerikaners missnöje.

USA har tyvärr inte bara fått en ny president, utan också en nygammal. Han kommer att bekämpa Coronainfluensan med samma överreaktionsstrategi, med för läkemedelsindustrin lönsamma symtomlindrande vacciner med oklar och kortsiktig verkan och med en gigantisk krisbudget på 1900 miljarder dollar. Han har inga planer för hur de underliggande hälsoproblemen ska tacklas med en preventiv medicinsk strategi. Och många med mig tvivlar säkert också på hur fortsatt förföljelse av den i fyra år jagade tidigare presidenten och en återgång till den västerländska politik, som har lett till den 30 åriga nedgången för västerlandet, kommer att bidra till att ena USA.

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande i nätverksalliansen Kreaprenör för nytänkande


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq