Pandemilagen är baserad på ett forskningsbedrägeri framröstad av 55 riksdagsledamöter

publicerad 16 januari 2021
- Gästskribent
Lennart Fröderberg - privat foto
Lennart Fröderberg - privat foto
Lennart Fröderberg – privat foto

GRANSKNING & DEBATT. Lennart Fröderberg har analyserat hur den tillfälliga pandemilagen egentligen godkändes. Det röstades igenom på rekordtid av en oinformerad liten skara av riksdagsmän. Det är oklart om remissyttrandena ens har hunnits handläggas. När Fröderberg postade länken till denna artikel på Facebook blev han avstängd i 24 timmar.

Text: Lennart Fröderberg | Uppdaterad kl 11:08, 16 jan

Granskningen visar att remissinstanserna fick endast 2 dagar på sig att att sätta sig in i pandemilagen och propositionens innehåll och sedan sätta ihop ett yttrande. Hur kunde sedan dessa remissvar analyseras och godkännas innan beslutet klubbades, vilket skedde bara en eller par dagar senare?

Röstning 8 jan 2021 för Pandemilagen. Källa Riksdagen

Riksdagen: En tillfällig covid-19-lagSocialutskottets betänkande 2020/21:SoU23

Beslutet fattades i Sveriges riksdag av 45 riksdagsledamöter som röstade för och endast 10 stycken som röstade emot förslaget till en ny och påstått tillfällig pandemilag. Endast 55 ledamöter fick vara närvarande av totalt 349 ledamöter på grund av coronarestriktionerna*.

ArcanumSkolan 2024

Den ovetenskapliga Pandemilagen

Pandemilagens grundargument, den påstådda ökande smittspridningen, för lagens berättigande är baserat på ett 100% forskningsbedrägeri gällande effekten av RT PCR testkitet. Det RT PCR testkit, som pandemilagens återkommande ger hänvisningar till gällande en påstådd ökad smittspridning, har nu avslöjats ge 97% falskt positiva svar. 

Det är samma bedrägliga RT PCR testkit som ligger till grund för pandemilagens uppkomst.

Den studie av Corman-Drosten som WHO nyttjade för att rekommendera sina 193 medlemsländer att nyttja RT PCR som testmetod visade sig, efter en första sk peer-review, uppvisa många flagranta fel och brister. Nämligen 10 st brister som var och en av bristerna var tillräckligt för att underkänna hela studien.

Tycker du att våra lagar skall vara baserade på ett till 100% avslöjat forskningsbedrägeri gällande det testkit vars 97% falska positiva resultat är grunden för hela den påstådda Covid-19 pandemins uppkomst? 

En lång rad instanser har gett sina synpunkter på innehållet i den nya ”tillfälliga” pandemilagen. Remissinstanserna fick endast två dagar på sig att sätta sig in i det enormt viktiga underlaget som utgör grunden till den nya pandemilagen.

 • Har remissinstanserna överhuvud taget tagit del av underlaget och om de svarat samt vad som faktiskt gjordes med svaren?
 • Hur kan svaren från remissinstanserna ha analyserats och på ett seriöst och professionellt sett hunnits med att bearbetas för att ingå i den pandemilag som det beslutades om den 6 januari 2021.

Har remissinstanserna överhuvud taget kunnat ta del av underlaget och har svaren verkligen hanterats seriöst? Hur kan mottagande remissinstans ha hunnit analysera alla svaren på ett seriöst och professionellt sätt? Pandemilagen beslutades den 8 januari 2021 och trädde i kraft söndagen den 10 januari.

Den nya tillfälliga pandemilagen är enbart ett stort tragiskt skämt i ett vittrande demokratiskt samhälle.

Text: Lennart Fröderberg

Relaterat och bilaga

*Coronarestriktionerna i Riksdagen: Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

Listning på de instanser som påstås fått ge sina remissvar. Någon som känner någon som vet något om de här organisationerna öht fått ge något remissvar?

Förteckning över remissinstanserna (promemorian Covid-19-lag)

Remissvar har lämnats av Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Bostadsrätterna, Boverket, Båstads kommun, Centrala studiestödsnämnden, Civil Rights Defenders, Datainspektionen, Destination Gotland, Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket, Exportkreditnämnden, Fairlink, Fastighetsägarna Sverige, Folkets Hus och Parker, Folkhälsomyndigheten, Frisörföretagarna, Företagarna, Försvarsmakten, Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Stockholm, Göteborgs tingsrätt, Handelsanställdas förbund, Helsingborgs kommun, Hotell- och restaurangfacket, Hovrätten för Nedre Norrland, Hudiksvalls kommun, Högskolan Dalarna, Jernhusen, Justitiekanslern, Jönköpings kommun, Kammarrätten i Stockholm, Konkurrensverket, Kungl. biblioteket, Kungsbacka kommun, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Luleå kommun, Lunds kommun, Lunds universitet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Medley, Mjölby kommun, MTR Nordic Group, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för Kulturanalys, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Örebro län, Riksantikvarieämbetet, Riksdagens ombudsmän, Riksidrottsförbundet, SJ AB, Smedjebackens kommun, Smittskyddsläkarföreningen, Småföretagarnas riksförbund, Socialstyrelsen, Statens kulturråd, Statskontoret, Statens skolverk, Stockholm Live, Stockholms kommun, Stockholmsmarknader AB, Stockholms tingsrätt, Strömstads kommun, Svensk biblioteksförening, Svensk dagligvaruhandel, Svensk Handel, Svensk kollektivtrafik, Svensk Live, Svensk Scenkonst, Svenska institutet, Svenska kyrkan, Svenska mässan, Svenska nöjesparksföreningen, Svenska Taxiförbundet, Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sveriges kristna råd, Sveriges museer, Swedavia, Trafikverket, Transportföretagen, Transportstyrelsen, Umeå kommun, Umeå universitet, Uppvidinge kommun, Vaggeryds kommun, Vilhelmina kommun, Visita och Åklagarmyndigheten.

Borgholms kommun och Vänersborgs kommun har avstått från att lämna synpunkter på förslagen i promemorian.

Business Sweden, Filmstaden, FlixBus Sverige, Funktionsrätt Sverige, Gällivare kommun, Göteborgs kommun, Hedemora kommun, Härjedalens kommun, Islamiska Samarbetsrådet (ISR), Karlskoga kommun, Kommunal, Landsorganisationen i Sverige (LO), Leksand kommun, Nässjö kommun, Pensionärernas Riksorganisation, Sollefteå kommun, Solna kommun, Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, Sveriges Biografägarförbund, Ystads kommun, Åre kommun och Örnsköldsviks kommun har inte svarat på remissen.

Synpunkter har även lämnats av advokaten Giedre Jirvell, Almega Friskvårdsföretagen, AlternativAkademin, Astrid Lindgrens Värld, Bygdegårdarnas Riksförbund, Easyfairs Nordic, Föreningen för utgivande av Samhällsmagasinet Avsnitt, Hultsfreds kommun, Kommittén för Komplementär och Alternativ Medicin, Kronofogdemyndigheten, National Health Federation Sverige, Näringslivets Regelnämnd NNR, On-Site Exhibitions AB, Ordenssällskapet för Herrar af Börd, Region Kalmar län, Restaurang Eat & Meet i Söderhamn, Riksföreningen Biograferna, SAS, SES – Sponsrings & Eventsverige, Skara kommun, Societas Divae Clavdiae, SPF Seniorerna, Svensk Sjöfart, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Stockholms universitet, Svenska Energiskolan, Svenska Motionslopp, Sveriges förenade studentkårer, Sveriges Registrerade Tatuerare, Sveriges Unga Blåsare, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Systembolaget, TCO, trossamfundet Romersk-katolska kyrkan, Tågföretagen, VEIDOS hälso- och kunskapscentrum, Vimmerby kommun, Västsvenska handelskammaren, World Freedom Alliance och ett stort antal privatpersoner.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Läste artikeln. Det står faktiskt inte någonstans att PCR testet ger 97% falskt positiva. Det finns en diskussion om att 35 cyklers amplifiering kan ge ett sådant resultat, vilket inte är samma sak (hur ofta baserar man diagnos på 35 cykler?).

  • Alla dessa tester: antikroppstester, PCR-tester, så kallade snabbtester. Dessa PCR-tester körs i cykler (25, 35 eller till och med 55 cykler) och till slut får man ut något, men vad är då man får ut? Dessa tester är helt betydelselösa och Ddå faller också all statistik.

   PCR-tester är inget annat än än tillverkningsteknik. Börja med en molekyl och för varje cykel fördubblas mängden. Det låter kanske inte så mycket, men om du dubblar 30 gånger får du ungefär en miljard gånger mer material än vad du började med. Vad jämför man testerna med och hur bevisas viruset utan isolering och rening från allt annat?

   Vad som först borde krävs är virusisolering, som då blir beviset på att ett “nytt” virus har skapats eller upptäckts. Sedan islolera ett helt fenomen om minst 30 000 par. Sedan görs en jämförelse med denna profil i ett labb, men det gör naturligtvis inte, för viruset har aldrig isolersts. Dessa PCR-tester är extremt känsliga och kan upptäcka även de minsta bitar från DNA eller RNA men aldrig avgöra var dessa partiklar kommer från.

   PCR detekterar ett mycket litet segment av nukleinsyran, som man anser är en del av ett virus. Men det är bara ett antagande. Nukleinsyra finns naturligt i levande organismer i form av DNA och RNA. För att göra bedrägeriet än värre kör man bara några få cykler på vaccinerade och hela 45 på ovaccinerade. På så sätt konstruerar man vad man vill konstruera i form av provsvar.

 • Det skrämmande är att pandemilagremissen ej drogs tillbaka trots att folkhalsomyndigheten
  backat om pcr-testers tillförlitlighet, objektivt samband med covid-19 och proportionalitet saknades därför helt i remissen.

  https://nyadagbladet.se/inrikes/folkhalsomyndigheten-backar-pcr-test-kan-inte-avgora-om-nagon-ar-smittsam/

  Trots regeringens kännedom sändes vilseledande remiss uppsåtligen ut till lagrådet 28/12
  som om stor smittspridningen av covid-19 var styrkt och orsakade “extraordinär situation”


  Beredningen av lagstiftningsärendet
  I remissen anges att efter en period med förhållandevis låg smittspridning har antalet rapporterade fall av covid-19 ökat kraftigt under
  senare delen av hösten och inledningen av vintern 2020. Det uttalas
  vidare att Sverige alltjämt befinner sig i en extraordinär situation”

  https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/12/Covid-19-lag.pdf

  • Ja, det är skrämmande. nu inser jag att de riksdagsledamöter som jag tidigare haft kontakt med svikit oss alla på grövsta tänkbara sätt.

   I trettiotalets Tyskland behövdes det en brand i Riksdagshuset för att införa den fascistiska diktaturen. Här och nu räckte det med ett knapptryck.

 • Och tydligen blev det för jobbiga frågor så att man nu slagit på förhandsmoderering…så mycket för det goda samtalet.

 • Eftersom PCR-testet inte är en tillförlitligt markör kan inte hävdad “coronapandemi” styrkas.

  Pandemilagremissens påstående att “Sverige alltjämt befinner sig i en extraordinär situation”

  saknar därför legal grund, då objektivt samband med covid-19 och proportionalitet saknas.

  • OK. Vad menar du då att överbeläggningsrna på intensivvårdsavdelningarna, med folk som inte kan andas runt om i världen istället är orsakade av, om det inte äe covid?

   • Du svänger dig med stora ord – “runt om världen”. Ge belägg!

    I Sverige är HELA sjukvården överbelastad – allt! Och om du händelsevis inte upptäckt det än ska jag gärna ge belägg.

    Och antalet intensivvårdsplatser har skurits ner dramatiskt under senare år trots en starkt växande befolkning och alltmer kroniska sjukdomar.

    I svensk “sjukvård” prioriteras administrationens högre hierarki – precis som i hela svenska samhällsbyggnaden. Det finns hur mycket pengar som helst till tjänsteresor till Kanarieholmarna för hela skocken med GD:ar och deras följen, tycks det, medan sjukvårdspersonalen pressas till det yttersta i allt snabbare snurrande ekorrhjul.

    Enormt dyra mediciner prioriteras framför enkla, billiga och tillförlitliga metoder i monopolsamarbetet med de multinationella läkemedelsjättarna.

    Oprövade DNA-förändrande “vacciner” innehållande substanser gjorda på aborterade foster och människoblod tillsammans med allehanda extremt giftiga andra substanser, såsom formaldehyd, köps in för svindlande miljardbelopp.

    Så kvar finns inga pengar för att vårda sjuka människor.

    Vanvård, undernäring, förgiftning “pallitativa” insatser riktade mot alla överstigande en viss ålder – detta gör att de få intensivvårdsplatser som finns kvar i Sverige är sprängfyllda!

   • @Thomas. Överbeläggningen på IVA beror på en medveten politisk nedmontering av hela sjukvårdsapparaten och en värre säsongsinfluensa har nu visat de mänskliga konsekvenserna av de politiska besluten.

    Att människor sen inte kan andas kan ju eventuellt bero på att de varit oinformerat godtrogna att ta en massa andra vacciner som har nedsatt funktionen hos det egna immunförsvaret. Men det är ju lite svårt att veta eftersom en stor del utav medicinvetenskapen tycks vara precis lika korrumperad som politiken. För kan jag som lekman ta reda på att PCR-testet är otillförlitligt för att fastställa en coronainfektion så kan även varenda läkare göra detsamma. En medicinvetenskap som är direkt oärlig får inte utföra medicinska experiment på mig och jag tycker det är för djävligt att de gör det på andra oinformerade och uppskrämda människor.

    Själv ser jag till att försöka få i mig de näringsämnen kosten saknar samtidigt som jag i största möjliga mån försöker undvika skadliga ämnen. Till kategorin skadliga ämnen hör definitivt ett framhastat experimentellt vaccin som bygger på en lika experimentell mRNA-vaccinteknik Min strategi har än så länge tjänat mig väl då jag bara brukar ha en tre-fyra dagars lätt förkylning vart fjärde år.

    Så avslutar jag med en personlig vaccinanekdot. Vid svininfluensahysterin 2009 så tog jag det välinformerade beslutet att inte vaccinera mig och inte heller fick jag någon influensa. En vän till mig tog det oinformerade beslutet att vaccinera sig och han blev sjuk som fan av vaccinet, men fick i.o.f.s. inte heller influensan och som tur var inte någon narkolepsi.

    • Tack för ditt svar Anders. Så om du vore ledare för landet Sverige så skulle den nuvarade prekära situationen lösas med bättre kost och en utbygd sjukvård. Tolkar jag dig rätt då?
     Kommer det även rädda redan vaccinskadade åldringar som du ser det?

     • @Thomas. Tack för ditt lite smådryga svar. Men du kanske borde ställa den frågan till t.ex. de 23 åldringar som dog i samband med vaccination i Norge. Det kan ju i och för sig bli lite svårt eftersom de är DÖDA.

      Sen är massvaccination med experimentella vaccin inte någon lösning på decennier av sjukvårdspolitiskt vanstyre. Men om du vill kavla upp ärmen för att vara labbråtta, så är det ditt eget val. Men du ska inte prata för andra.

      • Förlåt, det är inte meningen att vara smådryg. Min initiala fråga handlar om att få svar och förståelse för hur en alternativ strategi – utan vacciner – skulle kunna se ut i detta nu. Alltså VAD för akuta åtgärder man i dagsläget skulle vilja se för en snabb återgång till ett normalt liv, där vi samtidigt skyddar de svaga. Det var därför jag söker, kanske tjatiga, klargöranden på åtgärder. Men jag släpper detta nu.

      • @Thomas. Det är ju bara att öppna upp igen eftersom nedstängningen är ett rent politiskt beslut baserat på helt felaktiga antaganden. För vi har inte haft någon exceptionell överdödlighet 2020 som inte går att förklara med en helt normal fluktuation av dödlighet från år till år. Likaså är antalet smittade baserat på en felaktig tillämpning av PCR-testet.

       Eftersom vi då varken har haft överdödlighet eller en korrekt mätning av antalet smittade, så har vi inte heller någon “pandemi” och absolut ingen anledning till massvaccination med experimentellt vaccin.

       Det är bara att försöka tillföra sjukvården mer resurser samtidigt som man ger fan i att smitta ned åldringarna med ett lämmeltåg av nya vikarier. Lite sunt folkvett helt enkelt. Sen öppnar man upp resten av samhället, så att man kan bekosta allt det här, innan hela ekonomin fått irreparabla skador.

 • Man bör nog allra först reda ut vilka symptom som orsakas av nya 5G experimentet.
  Regeringen har ju tidigt pratat om att det skulle komma en ny våg, är det 5g våg?

  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/23/mycket-hog-stralning-i-bostader-manniskor-har-svara-symtom/

  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/03/skadliga-effekter-kanda-1969-fornekas-an-i-dag/

  Hur reagerar människor som behandlas med kemikalier när de utsätts för mer mikrovågor?

  https://www.nyteknik.se/startup/personal-chemistry-satter-fart-pa-kemiska-reaktioner-6464684

  • Ett förbud mot 5G så behövs inget vaccin? Det skulle betyda att länder och områden där 5G ännu inte finns skulle vara förskonade från covid, men så är det ju knappast?

   • Som jag skrev ovan så är hela programmet en psyop där PCR-testet använts som indikator, med upp till 95% falska positiva svar för att skapa en allmän rädsla grundad på en teori från 1800-talet. Man ökar bara CT-talet vid det testet för att få fram ett önskat resultat och vips dyker det upp en ny patient. 5G är en kontroll och styrfunktion som finns för att kontrollera dem som eventuellt kommer att vilja utsätta sej för det genetiska experiment som man nu kallar vaccin. Men det verkar bli rätt frivilligt att utsätta sej för en labbråttemiljö i en snar framtid.

   • Ge gärna statistiska data från sådana länder, som en bekräftelse på att du har fakta bakom ditt påstående, tack!

    • Någon sådan data sitter jag inte på, men jag har svårt att tänka mig att utbyggnad kommit långt i exempelvis Brasilien och Peru som är hårt drabbade.

 • En liten fråga.
  Kan den ökade mängden bekräftade fall som blivit smittade under hösten helt enkelt bero på att man då började testa betydligt fler människor.
  Och att det egentligen inte är smittspridningen som ökat

  • Ja. Bekräftade fall ökar naturligtvis med antalet utförda test. Men du kan ju även titta på kurvan på folk som krävt slutenvård samt intensivvårdsinläggningar för att få absoluta tal relaterade till smittan. Alla dessa tal har ökat dramatiskt under hösten.

   Dessa tal slår ju allt som vi normalt ser i en säsongsinfluensa. Nu kan man ju naturligtvis hävda att dessa inläggningar bara är bluff, men då blir det ju samtidigt svårt att argumentera vidare.

   Det skulle vara intressant att höra hur vaccinskeptiker ser att vi utan vaccin skall kunna återgå till ett normalt liv. Viruset kommer ju inte försvinna. Sätter man istället sin tro till typ ”stärkandet av egna immunförsvaret” med silverlösningar, vitaminer och diverse kosttillskott. Skulle detta även räcka för 90-åringar på äldreboenden.

   Ärligt intresserad hur man ser alternativet.

   • Vad kul att du ställer denna fråga, Thomas!

    Då behöver vi undersöka vilka grupper av människor som inte alls tycks drabbas!

    Kungligheter, politiker, myndighetspersoner, prelater, potentater, miljardärer tycks ha immunitet runt om och överallt.

    Inte ens urgamla stofiler som Soros och Kissinger tycks befinna sig i någon som helst fara.

    Vad har dessa grupper gemensamt?

    De är inte misshandlade, förtryckta, sönderstressade och undernärda.

    Så om fler skulle få leva sina liv utan misshandel, förtryck, stress och skräpmat, så skulle nog coronan inte göra sig mer märkbar än en fis i vinden.

    • Tack för ditt svar Hans. Men jag är intresserad vad man skall göra här och nu för att kunna återgå till ett normalt liv, och samtidigt rädda våra sköra äldre. Vad är den alternativa strategin till ett vaccin?

     • Antingen förstår du inte eller också vill du inte förstå.

      Jag ska förtydliga.

      Sverige hade länge betydligt mindre restriktioner än omvärlden – ändå har Sverige inte haft någon markant överdödlighet. Den allra flesta som insjuknar med de influensaliknande symptom som kallas corona tillfrisknar fullständigt.

      Det faktum att de priviligierade grupper, som jag räknade upp några av, i stort sett inte drabbats alls, indikerar med hög sannolikhet att de människor som blivit svårt sjuka och de som avlidit varit starkt försvagade.

      OCH DET KAN MAKTHAVARNA GÖRA NÅGOT ÅT ALLDELES PRECIS NU – OM VILJAN FINNS!

      Genom att:

      – Ge näringsrik mat till gamla på institutioner – och inga gifter.

      – Se till att ingen lider svår brist av livsnödvändiga substanser som exempelvis D-vitamin.

      – Införa trygghet genom att upphöra med utnyttja människor när det gäller arbete, bostad, liv, säkerhet, egendom.

      – Införa frihet att resa, träffas,
      uttrycka sin mening.

      Systematiskt har otrygghet och ofrihet skapats.
      DET MÖRDAR!

      • Ok, nu var det tydligare. Rätt mat, vitaminer och trygghet är det som behövs för äldre alltså för att göra dem immuna.

      • Din arroganta ton kan på inget sätt förringa det faktum att trygghet, glädje, frihet från gifter och frihet från undernäring är helt essentiellt för överlevnad.

       Det är en skam att hålla gamla människor inlåsta på institutioner utan att de får träffa sina nära och kära – och när det gäller dina bassilusker så är smittrisken minimal när de träffar sina närmaste i jämförelse med vad de utsätts för av ständigt nytillströmmande, snabbutbildade “vårdbiträden” som inte sällan inte ens förstår svenska.

       Vårdinstitutionerna är rena helvetet!

       Och deras pensioner har ni stulit med!

 • Lagrådet fick två dagar, istället för två veckor att bedöma om påståenden i remiss uppfyllde
  Sveriges lagstadgade grunder för god förvaltning, Legalitet, objektivitet och proportionalitet.


  Beredningen av lagstiftningsärendet
  I remissen anges att efter en period med förhållandevis låg smittspridning har antalet rapporterade fall av covid-19 ökat kraftigt under
  senare delen av hösten och inledningen av vintern 2020. Det uttalas
  vidare att Sverige alltjämt befinner sig i en extraordinär situation”

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-12-30
  Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden
  Per Classon och Stefan Johansson
  Covid-19-lag
  Enligt en lagrådsremiss den 28 december 2020 har regeringen
  (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över
  förslag till
  1. lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
  sjukdomen covid-19,
  2. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
  3. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
  4. lag om ändring i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskydds-
  åtgärder på serveringsställen.

  https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/12/Covid-19-lag.pdf

 • Det kan knappast vara förvånande för någon att dagens politiker inte bryr sig, utan röstar med sina ledare. Bekvämlighetsurval är väl bekanta för oss vetenskapsteoretiskt bevandrade, och det är inget problem så länge inte den undersökta gruppen påverkas av ett sådant val. Vi har dessvärre ju det mest flagranta av alla valsituationer att referera till, d v s “Knapptryckarkompaniet”av Ann-Marie Paulsson, där det avslöjades att ledamöter förväntades rösta som moderatledaren.
  Det är uppenbart att endast en total demolering, följt av en återuppbyggnad måste komma till stånd.

 • Nu inför POTUS-övergången i USA så har helt plötsligt pandemin blivit tämligen harmlös! Nu skall nedstängda städer öppnas upp! Passligt eller….?

 • Men snälla. Är fröderberg okunnig, eller är det bara ännu ett exempel av intellektuell ohederlighet då Riksdagen utmålas som tom med 55 närvarande röstande?

  Riksdagen har arbetat så att endast 55 riksdagsledamöter medverkar under omröstningarna i kammaren sedan i Mars förra året, genom överrenskommelse med gruppledarna.

  Läs på, snälla.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *