Pandemilagen är baserad på ett forskningsbedrägeri framröstad av 55 riksdagsledamöter

publicerad 16 januari 2021
- Gästskribent
Lennart Fröderberg - privat foto
Lennart Fröderberg - privat foto
Lennart Fröderberg – privat foto

GRANSKNING & DEBATT. Lennart Fröderberg har analyserat hur den tillfälliga pandemilagen egentligen godkändes. Det röstades igenom på rekordtid av en oinformerad liten skara av riksdagsmän. Det är oklart om remissyttrandena ens har hunnits handläggas. När Fröderberg postade länken till denna artikel på Facebook blev han avstängd i 24 timmar.

Text: Lennart Fröderberg | Uppdaterad kl 11:08, 16 jan

Granskningen visar att remissinstanserna fick endast 2 dagar på sig att att sätta sig in i pandemilagen och propositionens innehåll och sedan sätta ihop ett yttrande. Hur kunde sedan dessa remissvar analyseras och godkännas innan beslutet klubbades, vilket skedde bara en eller par dagar senare?

Röstning 8 jan 2021 för Pandemilagen. Källa Riksdagen

Riksdagen: En tillfällig covid-19-lagSocialutskottets betänkande 2020/21:SoU23

Beslutet fattades i Sveriges riksdag av 45 riksdagsledamöter som röstade för och endast 10 stycken som röstade emot förslaget till en ny och påstått tillfällig pandemilag. Endast 55 ledamöter fick vara närvarande av totalt 349 ledamöter på grund av coronarestriktionerna*.

ArcanumSkolan 2024

Den ovetenskapliga Pandemilagen

Pandemilagens grundargument, den påstådda ökande smittspridningen, för lagens berättigande är baserat på ett 100% forskningsbedrägeri gällande effekten av RT PCR testkitet. Det RT PCR testkit, som pandemilagens återkommande ger hänvisningar till gällande en påstådd ökad smittspridning, har nu avslöjats ge 97% falskt positiva svar. 

Det är samma bedrägliga RT PCR testkit som ligger till grund för pandemilagens uppkomst.

Den studie av Corman-Drosten som WHO nyttjade för att rekommendera sina 193 medlemsländer att nyttja RT PCR som testmetod visade sig, efter en första sk peer-review, uppvisa många flagranta fel och brister. Nämligen 10 st brister som var och en av bristerna var tillräckligt för att underkänna hela studien.

Tycker du att våra lagar skall vara baserade på ett till 100% avslöjat forskningsbedrägeri gällande det testkit vars 97% falska positiva resultat är grunden för hela den påstådda Covid-19 pandemins uppkomst? 

En lång rad instanser har gett sina synpunkter på innehållet i den nya ”tillfälliga” pandemilagen. Remissinstanserna fick endast två dagar på sig att sätta sig in i det enormt viktiga underlaget som utgör grunden till den nya pandemilagen.

  • Har remissinstanserna överhuvud taget tagit del av underlaget och om de svarat samt vad som faktiskt gjordes med svaren?
  • Hur kan svaren från remissinstanserna ha analyserats och på ett seriöst och professionellt sett hunnits med att bearbetas för att ingå i den pandemilag som det beslutades om den 6 januari 2021.

Har remissinstanserna överhuvud taget kunnat ta del av underlaget och har svaren verkligen hanterats seriöst? Hur kan mottagande remissinstans ha hunnit analysera alla svaren på ett seriöst och professionellt sätt? Pandemilagen beslutades den 8 januari 2021 och trädde i kraft söndagen den 10 januari.

Den nya tillfälliga pandemilagen är enbart ett stort tragiskt skämt i ett vittrande demokratiskt samhälle.

Text: Lennart Fröderberg

Relaterat och bilaga

*Coronarestriktionerna i Riksdagen: Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

Listning på de instanser som påstås fått ge sina remissvar. Någon som känner någon som vet något om de här organisationerna öht fått ge något remissvar?

Förteckning över remissinstanserna (promemorian Covid-19-lag)

Remissvar har lämnats av Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Bostadsrätterna, Boverket, Båstads kommun, Centrala studiestödsnämnden, Civil Rights Defenders, Datainspektionen, Destination Gotland, Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket, Exportkreditnämnden, Fairlink, Fastighetsägarna Sverige, Folkets Hus och Parker, Folkhälsomyndigheten, Frisörföretagarna, Företagarna, Försvarsmakten, Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Stockholm, Göteborgs tingsrätt, Handelsanställdas förbund, Helsingborgs kommun, Hotell- och restaurangfacket, Hovrätten för Nedre Norrland, Hudiksvalls kommun, Högskolan Dalarna, Jernhusen, Justitiekanslern, Jönköpings kommun, Kammarrätten i Stockholm, Konkurrensverket, Kungl. biblioteket, Kungsbacka kommun, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Luleå kommun, Lunds kommun, Lunds universitet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Medley, Mjölby kommun, MTR Nordic Group, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för Kulturanalys, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Örebro län, Riksantikvarieämbetet, Riksdagens ombudsmän, Riksidrottsförbundet, SJ AB, Smedjebackens kommun, Smittskyddsläkarföreningen, Småföretagarnas riksförbund, Socialstyrelsen, Statens kulturråd, Statskontoret, Statens skolverk, Stockholm Live, Stockholms kommun, Stockholmsmarknader AB, Stockholms tingsrätt, Strömstads kommun, Svensk biblioteksförening, Svensk dagligvaruhandel, Svensk Handel, Svensk kollektivtrafik, Svensk Live, Svensk Scenkonst, Svenska institutet, Svenska kyrkan, Svenska mässan, Svenska nöjesparksföreningen, Svenska Taxiförbundet, Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sveriges kristna råd, Sveriges museer, Swedavia, Trafikverket, Transportföretagen, Transportstyrelsen, Umeå kommun, Umeå universitet, Uppvidinge kommun, Vaggeryds kommun, Vilhelmina kommun, Visita och Åklagarmyndigheten.

Borgholms kommun och Vänersborgs kommun har avstått från att lämna synpunkter på förslagen i promemorian.

Business Sweden, Filmstaden, FlixBus Sverige, Funktionsrätt Sverige, Gällivare kommun, Göteborgs kommun, Hedemora kommun, Härjedalens kommun, Islamiska Samarbetsrådet (ISR), Karlskoga kommun, Kommunal, Landsorganisationen i Sverige (LO), Leksand kommun, Nässjö kommun, Pensionärernas Riksorganisation, Sollefteå kommun, Solna kommun, Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, Sveriges Biografägarförbund, Ystads kommun, Åre kommun och Örnsköldsviks kommun har inte svarat på remissen.

Synpunkter har även lämnats av advokaten Giedre Jirvell, Almega Friskvårdsföretagen, AlternativAkademin, Astrid Lindgrens Värld, Bygdegårdarnas Riksförbund, Easyfairs Nordic, Föreningen för utgivande av Samhällsmagasinet Avsnitt, Hultsfreds kommun, Kommittén för Komplementär och Alternativ Medicin, Kronofogdemyndigheten, National Health Federation Sverige, Näringslivets Regelnämnd NNR, On-Site Exhibitions AB, Ordenssällskapet för Herrar af Börd, Region Kalmar län, Restaurang Eat & Meet i Söderhamn, Riksföreningen Biograferna, SAS, SES – Sponsrings & Eventsverige, Skara kommun, Societas Divae Clavdiae, SPF Seniorerna, Svensk Sjöfart, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Stockholms universitet, Svenska Energiskolan, Svenska Motionslopp, Sveriges förenade studentkårer, Sveriges Registrerade Tatuerare, Sveriges Unga Blåsare, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Systembolaget, TCO, trossamfundet Romersk-katolska kyrkan, Tågföretagen, VEIDOS hälso- och kunskapscentrum, Vimmerby kommun, Västsvenska handelskammaren, World Freedom Alliance och ett stort antal privatpersoner.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq