Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Tandhälsa – Var tredje tandläkarbesök ställdes in 2020

publicerad 21 januari 2021
- Gästskribent
Tandhälsa. Foto: Caroline LM. Licens: Unsplash.com https://unsplash.com/@carocaro1987
Tandhälsa - Var tredje tandläkarbesök ställdes in 2020. Foto: Caroline LM. Licens: Unsplash.com https://unsplash.com/@carocaro1987
Tandhälsa. Foto: Caroline LM. Licens: Unsplash.com

TANDHÄLSA. Tandvården påverkades av pandemins utbrott under 2020. Antalet tandläkarbesök minskade drastiskt jämfört med föregående år. Som mest var 60 procent av alla vuxna personers besök inställda.

Under 2020 påverkades tandvården negativt av viruset Covid-19 och den rådande pandemin. Siffror från Försäkringskassan visar att omkring var tredje tandläkarbesök ställdes in under föregående år.


Under delar av året var det nästan endast akuttandvård som genomfördes och i slutet av mars var nästan 60 procent av alla vuxenbesök inställda.


Regelbundna tandläkarbesök har minskat mest för de äldsta

Enligt en rapport Socialstyrelsen är det främst regelbundna kontroller, basundersökningar och hygienistbehandlingar som har minskat och den åldersgrupp som till störst del har valt bort tandvård under 2020 är personer över 70 år.

Det fanns även stora skillnader mellan regionerna i landet. Varför skillnaderna såg ut på det sättet är enligt rapporten svårt att fastställa, men kan självklart ha sitt ursprung i att nedstängningarna inom tandvården sett olika ut varierande på regionerna. I några regioner som exempelvis Stockholm och Skåne stänges Folktandvården för vuxna nästan helt.

Privattandläkare i Stockholm sticker ut

Även privattandvården drabbades hårt under 2020 men inte i samma utsträckning som den offentliga. En förklaring är bland annat att privattandläkarna var bättre och snabbare i anskaffningen av skyddsmaterial. En aktör som verkligen sticker ut från mängden är tandläkarkedjan Aqua Dental i Stockholm. De har under pandemin fortsatt att växa jämfört med föregående år.

“ Vi värnar om en tillgänglig tandvård för alla, 365 dagar om året. Vi har arbetat intensivt under året med att säkerställa trygga miljöer för både tandläkare och patienter att vistas i. Dessutom har vi erbjudit våra patienter kostnadsfria och säkra transporter till våra kliniker. Det är viktigt med regelbundna besök hos tandläkaren och vi har gjort allt i vår makt för att underlätta det”, säger Rikard Virta, medgrundare och huvudägare av Aqua Dental.

Fler akuta tandläkarbesök

En annan trend som gick att skönja i Socialstyrelsens rapport är att av de om besökte tandvården under våren har en större andel fått antibiotika och smärtstillande utskrivet jämfört med samma period tidigare år.

Det kan betyda att den tandvårds som utförts har varit av sådant slag att den inte kunnat vänta. Att en så pass stor andel patienter har valt att skjuta upp sin tandvård indikerar att trycket på tandvården kommer att öka när pandemin är över då många personer kommer att vara i behov av flera olika typer av behandlingar.

Eftersom många valt att inte besöka tandvården under rådande pandemi så har regeringen valt att förlänga högkostnadsskyddet. Denna förlängning gäller för de som är över 70 år, tillhör en riskgrupp eller som inte kunnat ta del av vården på grund av nedstängningar. Den årliga ersättningsperioden förlängs från 1 april till 1 september.

Extern skribent

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq