Tege Tornvall: “Vår mat påverkar inte klimatet”

publicerad 20 januari 2021
- Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

REPLIK. Tege Tornvall replikerar TT:s artikel i Falu-Kuriren “Ta reda på matens koldioxidavtryck!” från den 18:e januari om matens påstått “farliga” koldioxidavtryck. Istället sker något annat. Solens aktivitet är minimal. Mer kosmisk strålning når jorden. Kallare klimat kommer och då spelar koldioxid ingen roll. Koldioxid är växternas näring och fotosyntesen ger oss livsnödvändigt syre.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans

Hur varm atmosfären är på marknivå beror dels på hur mycket solvärme som når land och vatten, dels på hur atmosfären komprimeras (dras mot marken) av Jordens dragningskraft. Hinder och begränsningar för solvärmen är mörka dygns- och årstider, moln och stoft i atmosfären samt lägre solvinkel närmare polerna. Cykliskt växlande solmagnetism påverkar också inkommande kosmisk strålning i atmosfären.

Atmosfärens kompression växlar inte nämnvärt, eftersom både atmosfärens massa och Jordens gravitation är konstanta för överskådlig tid. Kompressionens värmande effekt är en följd av allmänna gaslagen. Atmosfärens sammansättning spelar i sig ingen roll. Genom klar atmosfär utan skymmande moln eller stoft når solvärmen marken med olika värmande effekt beroende på infallsvinkeln.

Över ekvatorn värmer Solen rätt uppifrån i rät vinkel. Mot polerna minskar vinkeln för att till slut bli noll, då Solen vintertid inte når över horisonten. I snäv vinkel har Solen låg – eller ingen – värmande effekt.

Mängden moln i atmosfären beror dels på hur mycket vattenånga som varma hav och vatten dunstar ut, dels på hur många partiklar i atmosfären som vattenånga kan kondensera på. Partiklar tillförs atmosfären både nedifrån och uppifrån och bildas även av kemiska reaktioner i atmosfären.

Nedifrån får atmosfären partiklar från vad som händer på jordytan. Sedan över fyra miljarder år är det naturliga processer. Numera är de marginellt även från mänsklig aktivitet. T. ex. sot från förbränning.

Kosmisk strålning

Utifrån tillförs atmosfären partiklar från inkommande kosmisk strålning. Solen hindrar med växlande solvind en del av denna strålning. Stark solmagnetism ger mer solvind och mindre kosmisk instrålning. Svag solmagnetism ger mindre solvind och mer kosmisk instrålning.

Kosmisk strålning bildar mikropartiklar i atmosfären. På dessa kan vattenånga kondenseras och bilda skymmande moln och kylande nederbörd. Det växlar cykliskt i bl. a. runt 11-åriga perioder.

Under Lilla Istiden ca 1300-1870 var Solen i flera perioder minimalt aktiv med kallare klimat. Det vållade missväxt, nöd och svält.

Nu är Solen åter minimalt aktiv med mer kosmisk instrålning. Det förebådar kallare klimat framöver. Det är inget att se fram emot, men väl att planera för. Då spelar koldioxid ingen roll. Koldioxid är växternas livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre. Det skall vi vara glada för.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hej Tege det förstår jag att du inte ser som din uppgift att förgifta jorden.Man du kan inte undvika se på konsekvensen av hur vi konsumerar och lever. Svedjebruken är just ett tecken på hur man bränner och skövlar skogar för att skapa jordbruksmark.Hur tror du att Amazonas djungel skövlas om det inte vore för att omvandla skogen till storplantage av genetiskt odlade spannmålsprodukter ( föda till djuren) som sen vi i rikare länder sedan slukar i oss och dessutom blir ganska sjuka av (för mycket köttintag är och förblir cancerframkallande). När man letar olja och börja pumpa upp den åstadkommer vi grov miljöförstöring. Minskar vi oljeupptaget för vilken som helst anledning, har vi gjort oss själva och vem som helst en stor tjänst. Om vi konsumerar mindre kött kommer vi också att rädda åkermark till att skapa nyttiga grönsaker , baljväxter och spannmål som inte behöver gå genom djurens magar för att föda oss.
  Regenerativt jord har studerats på forskningsnivå i många år och det visar sig vara lika lönsamt i långa loppet som industrialiserat jordbruk. Det ät dit vi ska sträva för vi är inte ensamma här på Jorden och vi vill gärna återfå biodiversitet. Ju mer antibiotika vi äter ju större motståndskraft får våra dåliga bakterier.Samma med jorden. Ju mer vi förgiftar ( kemikalier i jordbruket kommer ofta från olja) ju mer motståndskraftiga blir skade insekter och ogräs.Naturen vinner alltid. Så vi får lov att lägga om rodret och däri ingår att lämna oljan i marken. Mikroplaster kommer också från olja och det håller nu på att döda fisken och därmed den mat som vi får från haven.Allt hänger ihop och jag vet att vi måste gå över till en ekonomi som inte stödjer sig på olja. Oavsett hur många grader vi kommer att leva med.
  Hans Dahl tack för tips och kan inte hålla med mer för Bill Gates har verkligen visat sig vara ett miljömonster.

 • Kerstin: Jordbrukets uppgift är att förse mänskligheten med mat. Helt utan eller med för litet jordbruk dör folk. Kan vi ta det med jämnmod specifikt för att skydda naturen? Modernt jordbruk är per yta, insats och arbetstimme mycket mer effektivt än gammaldags. Forna tiders svedjebruk (förekommer ännu i Afrika och Asien) krävde stora ytor för klen bärgning.

  Jag förordar ingalunda onödiga och farliga gifter, men skördar och bete måste skyddas mot skador. Jag är inte expert på jordbruk men ser problemen och konflikten. Hur skulle du själv göra som gårdsägare med höga kostnader och pressade priser?

 • Om vi tror det är bra med träd och att de tillåter Jorden andas och vilda djur att ha ett hem, så måste vi nog förstå att skogar skövlas för att införa industrialiserat jordbruk samt agro business för djur/köttindustrin som behöver mycket åkerareal för att kunna föda upp dem Detta är sambandet mellan vad vi äter och hur naturen ser ut och hur Jorden mår.Jag tillhör ingen religios sekt, utan tror bara att nu får det slut på människans förstörelse och förgiftning (ja jag vet att CO2 inte är giftigt) från alla de gifter som vanligtvis medföljer CO2 utsläppen. Storindustriellt jordbruk bidrar mer än många industrier till en allmän nersmutsning av vår miljö, minskar biodiversitet och så mycket annat. Vi måste helt enkelt lägga om rodret och börja känna med jordens och vår egen hälsa. Det är “common sense” och kan omfattas av alla politiska inriktningar.Kan ni komma på ett konstruktivt förslag Tege och Lars Bern, som motverkar industriellt jordbruk och främjar en giftfri miljö så skulle jag ha större förståelse för vad ni säger, men det gör ni inte.

  • Ja, visst behöver vi lägga om rodret! Det finns väl utvecklade metoder i skogsbruk som inte använder sig av kalhyggen och skövlingar. De är både effektiva och skonsamma mot djurvärlden, ekologin – och nya träd självsås av de som står kvar.

   Vi behöver frångå det storskaliga, industriella på ALLA områden.
   Industrijättarna har blivit till tyranner och de är enormt oflexibla.

   Jordbruket är sannerligen också i största behov av att göras om till effektiva, sparsamma, ekologiska små och mellanstora enheter.
   Permakultur är en synnerligen sant miljövänlig metod för odling, som ger oss ett underbart vackert och giftfritt landskap.

   Bill Gates och andra till synes superförmögna bulvaner köper upp enormt mycket mark just nu på uppdrag av dem som står bakom dem.

   Mänskligheten behöver frigöra sig från de så fruktansvärt negativa krafter som styr de formellt maktutövande.
   Därför är det viktigt att ha inblick i hur infiltration och verklig maktutövning sker.
   Här är en mycket viktig PDF-bok som beskriver det:
   https://ultimatecause.files.wordpress.com/2009/08/the-black-pope-final.pdf

 • Mäktiga krafter trummar ut sina budskap i propagandakanaler över hela världen och pockar på massiva ingripanden.

  Deras budskap, som till fullo anammas av jordens politiska makthavare, är laddade med panikskapande lögner och bedrägerier.

  Corona-agendan och klimat-agendan är varandras katalysatorer.

  Båda dessa agendor har vederlagts grundligt av tusentals ärliga forskare och människor med djup inblick.

  En av dessa är Lars Bern som skrivit mängder med krönikor på sin blogg anthropocene.live om hur överdrivna och lögnaktiga budskapen är som trummas ut gällande corona-influensan och klimat-hysterin.

  Lars Bern brukar ofta framhålla att förespråkarna av klimat-hysterin är en religiös sekt.

  Därför är det intressant att hela klimat-agendan finns nedtecknad som ett religiöst dokument.

  Påven Franciskus andra encyklika, LAUDATO SI,’ kom ut
  2015 – samma år som Sveriges och många andra nationers ledare förpliktade sina länder att följa FN:s AGENDA 2030.

  Från paragraf 20 och framåt i denna religiösa programskrift återfinns alla de påståenden om klimatet som Romklubben, Al Gore et al. har låtit basunera ut i mängder med Tv-kanaler, tidningar och kyrkor.

  http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

  • Har inte orkat läsa hela dokumentet ännu det var väldigt långt. Men så otroligt manipulativt skrivet. Vilket BS, vilket hyckleri!

   Står mycket om fattigdom men inget om det betalningssystem vi har som gör oss alla till slavar under det och gör att en liten grupp stadigt blir rikare på restens bekostnad. Eller något om de många länder där privata bolag profiterar på landets naturresurser så att de inte kommer det landets befolkning till godo.

   Det står mycket om ägande och man ondgör sig över det och skuldbelägger ägande. Men inget om allt det Vatikanen och engelska kungahuset äger. Tror knappast att de kommer att ge upp sitt ägande. Eller för den delen alla storbolag. Nej det är bara “vanligt folk” som måste ge upp sitt ägande. Nej, det var något av det mest hycklande jag läst men det lurar säkert många. Vi behöver verkligen ett massivt uppvaknande på många plan.

   • Hela klimat-spektaklet är ett utstuderat sätt för de allra rikaste att lura av människor ännu mer pengar.

    Här är några av de syften som ligger bakom Klimatagendan:

    1.Upprättandet av ett världsomfattande regelverk som står över nationella lagar.

    2.Genom detta världsomfattande regelverk kunna styra den tekniska och ekonomiska utvecklingen i olika delar av världen.

    3.Handeln med ”utsläppsrätter” är enormt lönsam – för dem som kasserar in!

    4. Klimat-agendan fokuserar på ett icke-problem och tar på så vis människors uppmärksamhet från verkliga globala – och nationella – problem.

    5. Klimat-agendan ger en ursäkt för extra-beskattning av allt som är ”fossilt”.

    6. Nationerna ”mjölkas” på mångmiljardbelopp till FN och andra överstatliga organisationer via avgifter för ”klimatåtgärder”.

    7.Klimat-agendan är en väg mot ett globalt styrelseskick, där alla jordens människoskaror är underordnade dem som gör upp reglerna.

    Katolska kyrkan är sannolikt världens i särklass rikaste av alla de superrika som genom sin kontroll av massmedia målar fan på väggen när det gäller koldioxid och klimat för att skrämma människor så till den milda grad att de kan lägga beslag på ännu mer av deras pengar.

    På medeltiden skrämde Katolska kyrkan med helvetes-pinor för att roffa åt sig av andras pengar – nu är det klimatet.

    Efter 21 minuter i följande video berättas det om hur det gick till när avlats-handlaren med pompa, sång och ståt gjorde sin entré i en medeltida stad. För oss nu innehåller scenen en viss komik:
    https://www.youtube.com/watch?v=QuTkBhPRBLs&list=PLf8pXpMRcLXsR53nSSXkIlsRaKpROj7uq&index=7

    Texten på kassa-kistan:
    “As soon as the money in the casket rings, the troubled soul from Purgatory springs”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *