”Ut med det nya och in med det gamla när vi startar om välfärdssamhället”

publicerad 12 januari 2021
- av Harriet Larsson
Harriet Larsson
Harriet Larsson
Harriet Larsson

REPLIK. Att läsa DN under den senaste veckan, är som att ta del av en framvällande hatstorm mot allt och alla som kan associeras med avgående president Trump. Populister, högerextremister, nationalister, rasister, nazister, SD, alternativa medier, tom Bulletin, osv utgör nu alla beklagansvärda “deplorables”.

Text: Harriet Larsson, Utanför åsiktskorridoren

Jag själv och många av alternativmedias läsare står nu för den ledes anhang. Nu sjunger inte “änglakören” längre utan skriker. Det som hörs högt är omstart, både lokalt och globalt. Att alla händelser har en bakgrund och att inget sker i ett vacuum är en sanning som gått systemmedia helt förbi i redaktörernas bubbla av mångkulturens och globaliseringens välsignelser.

Välsignelser för deras egen klass, men inte för det vanligt folket, som den gamla sjuksköterskan så väl uttryckte, när hon och andra nyligen demonstrerade i huvudstaden mot lock down och pandemilagen.

”Nu försöker de ta död på alla småföretagare, för de vill bara ha två klasser: En underklass och en klass som bestämmer över oss. Och är vi inte snälla så fryser bankerna våra konton så får vi svälta också, säger Margit Olofsdotter Järlebrandt…”

Då kom polisen fort…

Till slut fann jag fann en läsvärd, men avslöjande krönika av Maria Schottenius i DN från den 11:e januari vars rubrik lyder: ”Ut med det nya och in med det gamla när vi startar om välfärdssamhället”.

Hon konstaterar att det krävdes en pandemi för att förstå att sociala klyftor inte gynnat någon. DN har tyvärr aldrig förstått vad som orsakat äldrevårdens fattigauktioner i kommunerna.

Det som avslöjas är dubbelmoral och hyckleri om äldrevårdens moras, ett hyckleri som är signifikant för hela samhällets upplösning genom symbiosen mellan vänsterliberala politikers och systemmedias hybris för den humanitära stormakten.

Hon skriver:

“Det är inte längre partiskiljande att vilja ha en bra skola för alla barn, inte heller tanken att det ska finnas anställd, utbildad personal inom äldreomsorgen. Omstarten kan betyda att vi representerar det välfärdssamhälle en bortskämd generation kastat bort.”

Tyvärr sker ingen analys av en bortskämd generation och orsaken till sociala klyftor. Min analys av denna krönika är enbart godhets-positionering, en framträdande egenskap hos den korrekta eliten.

Nu, plötsligt predikar alla om trygga anställningsförhållanden inom äldrevården av främst journalister som i sin mångkulturella propaganda bidragit till att den urholkats och nått bottennivå, där många anställda varken kan prata med de gamla eller förstå vad de säger.

Låga löner, delade arbetsturer och outbildad, skattefinansierad personal har fått miljoner att strömma in till privata entreprenörer med skatteparadisen som adressater.


Extratjänster, nystarts- etablerings- och ingångsjobb och Gud vet allt vad dessa mångfaldspolitiker lyckats prångla fram för att frisera invandringens arbetslöshetsstatistik och samtidigt fortsätta med sin gränslösa politik.


 

I fjol välkomnades nästan 89.000 migranter in i landet, vilket regeringen i sina lögner anser vara EU:s mininivå, eftersom de behöver nya bidragsröster för att behålla makten inför nästa års val.

Vilket kom först hönan eller ägget är frågan? New public management från näringslivet eller postmoderna vänsterliberaler? Båda föll i varandras armar och ökade i symbios välfärdens moras.

Schottenius skriver att:

“…Det känns som Sverige mot bättre vetande bestämt sig för ett politiskt och socialt experiment där det land som män och kvinnor tillsammans byggt upp under 1900-talet skulle rivas ner…”

Att hon själv som DN-journalist varit med och rivit ner vad min mor, far och far/morföräldrar byggt upp, genom hennes egen bubbla av värdegrund och mångkultur, är en insikt som inte finns.

DN:s hatpropaganda i CNN:s anda mot Trump, hans nästan 75 miljoner väljare och mot alla oss som vill värna och bevara fosterlandet har ökat sprickan mellan folket och den globala eliten.

När allt fler inser att medborgardemokratin har kidnappats av elitens universella principer om mänskliga rättigheter, som inte tillfaller folket, då får dagens klasskrig mer bensin. När Tech-jättarnas miljardärer bestämmer vad som skall ingå i yttrandefriheten, då återstår bara gatan och utomparlamentariska aktioner.

Text: Harriet Larsson, Utanför åsiktskorridoren

Relaterat