Vladimir Putin – den enda riktiga Statsman som världen kan uppvisa

publicerad 26 januari 2021
- Hans Myrebro
Putin - Foto: Ramil Sitdikov
Vladimir Putin.

I en tid då både inhemska och utländska krafter gör sitt bästa för att detronisera och förminska Rysslands president, Vladimir Putin, kan det vara berättigat att teckna en bild av Putin, och inte minst, hans vedersakares motiv.

Statsman är det statsöverhuvud som gjort sitt land ovärderliga tjänster samt utanför landets gränser skapat förutsättningar för fred och samförstånd.

Putin kom till makten år 2000 i ett Ryssland, härjat och blödande efter CIA:s och Wall Street:s våldtäkt av landet, under Boris Jeltsins tid. Den politiska och ekonomiska våldtäkten orsakade ekonomisk katastrof och social misär med följd att mer än 5 miljoner ryssar avled.

Från den grunden och i en tid av ekonomisk krigföring från EU och USA mot Ryssland har genom Vladimir Putins försorg ändå en kraftfull uppryckning och utveckling skett.

På det internationella planet framstår Vladimir Putin alltmer som den framgångsrike fredsmäklaren. Länder i Mellanöstern och Nordafrika, men också i Sydamerika vädjar alltmer till Putin om hjälp mot imperialistiska hökar svepta i stjärnbaneret eller i NATO-flaggan.

Vem kan utmana Vladimir Putin om titeln ”vår tids ende statsman”?

Man har ständigt som ett mantra upprepat från NATO-håll, att Putin visat förkrossande aggressivitet i Georgien, Ukraina och Krim. Själv har även jag själv som ett mantra upprepat, att de anklagelserna mot Ryssland måste kunna bevisas, men några bevis har aldrig levererats.  Knappast förvånande – anklagelserna mot Tyskland för att vara skuld till Första Världskriget har aldrig bevisats – men anklagelserna står ändå kvar efter 100 år.

Långt borta i öster håller kommunistledaren Xi jiping på att terrorisera och kanske även utrota uigurer i massor, samtidigt som han bedriver en imperialistisk politik mot Taiwan. Han kan aldrig komma att ses som en statsman

På andra sidan Atlanten har det just ägt rum ett tronskifte. En pajas har nu ersatts av en hök, en dyrkare av militära aktioner. Som vice-president under Barack Obama fick Joe Biden vara med och utforma sju krigsföretag och ett hundratal militära interventioner, där ingen av dessa var godkänd av kongressen, enligt Cato-institutet. Offer för dessa operationer uppgår till tiotals miljoner.

Joe Biden har en tung ryggsäck att bära på gamla dagar och kommer aldrig att kunna ses som en statsman.

Eftersom NATO – organisationen utmärkt sig som hotfull terrororganisation kan ingen regeringschef ansluten till denna organisation komma ifråga för ett hedersutnämnande.

Varför allt detta ordande om statsmän? Därför att i våra dagar pågår ett medialt, men också ett ekonomiskt krig mot den man som ensam gjort sig förtjänst av epitetet statsman, nämligen Vladimir Putin.

Kan en statsman agera för att oskadliggöra en medborgare genom förgiftning? Möjligtvis, men i så fall gör han det på ett sätt så att inga spår ska finnas kvar  hos offret. Det är så israeliska Mossad arbetar. De ser novitjok som en secondhand-vara och föredrar mer moderna och effektiva gifter.

Det är inte smart att använda novitjok, och Putin är mycket smart, enligt både vänner och fiender, men de västerländska politiker och journalister som försökt nagla fast Putin vid novitjok, är mycket osmarta närmast infantila i sin bedömning.

Man kan också undra om Alexsej Navalnyj förstår vad han talar om och man kan också ifrågasätta Navalnyj omdöme, när han i en situation där 27 NATO-stater likt en vargflock har omringat Ryssland och bara inväntar anfallsorder från Washington. I det läget agiterar och upphetsar Navalnyj mot statschefen i landet. Ingen annan stat skulle tillåta något sådant.

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten

Korruptionen i Ryssland

Det brännjärn som Navalnyj fått tag på och slungat mot Vladimir Putin är ett flott hotell där man inte vet vilka ägarna är, men inget talar för att Putin skulle vara inblandad som ägare. Korruptionen i Ryssland är idag omfattande, men den bekämpas inte genom ogrundade politiska rallarsvingar.

Ryssland har idag en lika omfattande korruption som Ukraina – det land som för sex år sedan lät USA genomföra en statskupp med delmål att bemästra korruptionen. Sedan dess har landets korruption bara vuxit och exemplet Ukraina är bara ett.

Man gör sig inte av med korruptionen genom att låta en främmande makt största ett folkvalt statsöverhuvud i det aktuella landet. I fallet med Ukraina kunde en av USA:s medlöpare, den ukrainske oligarken, Ihor Kolomoyskyi, strax efter statskuppen kila iväg med 1,8 miljarder USD (ca: 17 miljarder svenska kronor) alltså mycket mer än vad det omtalade hotellet har kostat. Uppgifterna hämtade från Deutsche Wirshaftts Nachrichten, april 13, 2015.

Det kusliga är att slantarna var bidrag och lån från IMF till ett kaotiskt Ukraina. Nu finns de oåtkomliga för bidragsgivaren, men på Cypern, Virgin Islands och i Karibien finns de under Kolomoyskyis kontroll. Något rabalder från EU-håll har knappast hörts om detta.

Nåja, Kolomoyskyi hade ju lagt ut en det pengar i samband med statskuppen i Kiev. Enligt uppgift hade han finansierat upprorsmakarna på Maidantorget och försett dem med mat och fickpengar.

Det ena är Ukraina och det andra är Ryssland. Gemensamt för båda är ett massivt stöd från EU-NATO till upprorsmakarna, samhällsomstörtarna. Sambandet är tydligt och förödande.

Chefen för National Endowment for Democracy, Carl Gershman, kunde den 26 september 2014 triumferande beskriva Ukraina som ”den största trofén och ett viktigt steg på vägen att största Putin.” Gersmans organisation får ett kraftfullt ekonomiskt stöd från USA, och dess uppgift är att bedriva omstörtande verksamhet i andra länder.

Man kan ju undra hur mycket bidrag Navalnyjs organisation får från Gershman, eller är han bara naiv och bortser från det dödliga, strategiska hot, som gastkramar Ryssland och som han är med och underblåser?

Vår globala värld kan idag bara uppvisa en internationell Statsman – låt oss bekämpa de krafter som vill störta honom.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Så här långt Januari 2021 håller jag med om att Putin är en statsman vi i väst saknar, framförallt hans frispråkighet oaktat en dubbel agenda från Rysslands egna djupa stat.

  I denna video ber Putin om uppmärksamhet och vilken framtid vi är på väg mot, något som inte många av dagens västerländska “statsmän” vill förmedla.

  Många saker blir omnämnda och andra inte och det är väl som vanligt när det gäller politik.
  Men läs gärna översättningen själva av hans tal helt nyligen.

  http://www.informationclearinghouse.info/56254.htm

 • Putin verkar här ha blivit alt right rörelsens enda kvarvarande gunstling och fyller tomrummet efter Trump, i rollen att hålla hoppets låga vid liv som globalisternas största motståndare. Ingen ställer sig frågan om han är korrupt, kanske för att det är tämligen självklart: bara att titta på filmen: https://youtu.be/ipAnwilMncI (med engelsk översättning).

  Här är det första gången som Putin inte själv kontrollerar berättelsen om honom själv. Har han tillskansat sig enorma förmögenheter? En rimlig fråga, inte sant? Tja, frågan får tydligen inte ens ställas, men så gjorde även Muammar al-Gaddafi, Milan Martić, Yassir Arafat samt en lång rad andra ledare också.

  Putin vet en hel del om hur bygger makt och förmögenhet kring sig: det första han gjorde var att se till att samtliga medier blev statskontrollerade och på så sätt driver ryska medier det narrativ han vill. Så gör en klok och sann ledare. Den part som har kontroll över medierna besitter samtidigt propagandamonopolet och kan med detta bygga den bild som behövs för att dölja sin egen korruption.

  Så för att bredda diskussionen och nyansera bilden råder jag kollektivet här att se filmen samt läsa Juri Linas artikel som jag länkade till ovan.

 • Så här långt Januari 2021 håller jag med om att Putin är en statsman vi i väst saknar, framförallt hans frispråkighet oaktat en dubbel agenda från Rysslands egna djupa stat.

  I denna video ber Putin om uppmärksamhet och vilken framtid vi är på väg mot, något som inte många av dagens västerländska “statsmän” vill förmedla.

  Många saker blir omnämnda och andra inte och det är väl som vanligt när det gäller politik.
  Men läs gärna översättningen själva av hans tal helt nyligen.

  http://www.informationclearinghouse.info/56254.htm

 • Putin verkar här ha blivit alt right rörelsens enda kvarvarande gunstling och fyller tomrummet efter Trump, i rollen att hålla hoppets låga vid liv som globalisternas största motståndare. Ingen ställer sig frågan om han är korrupt, kanske för att det är tämligen självklart: bara att titta på filmen: https://youtu.be/ipAnwilMncI (med engelsk översättning).

  Här är det första gången som Putin inte själv kontrollerar berättelsen om honom själv. Har han tillskansat sig enorma förmögenheter? En rimlig fråga, inte sant? Tja, frågan får tydligen inte ens ställas, men så gjorde även Muammar al-Gaddafi, Milan Martić, Yassir Arafat samt en lång rad andra ledare också.

  Putin vet en hel del om hur bygger makt och förmögenhet kring sig: det första han gjorde var att se till att samtliga medier blev statskontrollerade och på så sätt driver ryska medier det narrativ han vill. Så gör en klok och sann ledare. Den part som har kontroll över medierna besitter samtidigt propagandamonopolet och kan med detta bygga den bild som behövs för att dölja sin egen korruption.

  Så för att bredda diskussionen och nyansera bilden råder jag kollektivet här att se filmen samt läsa Juri Linas artikel som jag länkade till ovan.

 • Putin visade också prov på att vara äkta statsman mot Svenska folket vid skogsbranden
  2014 då Persson och Reinfeldts avveckling av vårt totalförsvar var slutförd.

  https://www.gp.se/ledare/hur-sverige-slarvade-bort-sin-beredskap-1.26107481

  Reaktionen på erbjuden rysk hjälp 2014 visade att Putin hade större omsorg om Sverige
  än våra myndigeter, som istället valde att låta skogsbränderna sprida sig okontrollerat.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/raddningsledningen-tackar-nej-till-ryskt-jatteplan

 • Putin visade också prov på att vara äkta statsman mot Svenska folket vid skogsbranden
  2014 då Persson och Reinfeldts avveckling av vårt totalförsvar var slutförd.

  https://www.gp.se/ledare/hur-sverige-slarvade-bort-sin-beredskap-1.26107481

  Reaktionen på erbjuden rysk hjälp 2014 visade att Putin hade större omsorg om Sverige
  än våra myndigeter, som istället valde att låta skogsbränderna sprida sig okontrollerat.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/raddningsledningen-tackar-nej-till-ryskt-jatteplan

 • Håller helt med skribenten och Sassersson om att synen på Putin måste revideras.

  Den är i själva verket en följd av en medveten kampanj mot Putin för att han faktiskt räddade Ryssland från att bli uppköpt av USA och UK efter Sovjets upplösning. Kommer fortfarande ihåg de bilder som visades av den ryska befolkningen som svalt och köade för basvaror i ett fattigt och söndrat Ryssland från tiden med Jeltsin.

  Läs boken som Bill Browder har skrivit om hur han och hans företag köpte upp ryska företag till en bråkdel av det pris som de egentligen var värda. Boken heter nåt i stil med “Mitt krig med Putin” el liknande, kommer inte riktigt ihåg titeln. Det märkliga är att Browder och hans likasinnade inte alls verkade förstå vad de gjorde mot nationen Ryssland.

  Den ekonomiska globalismen är ett otyg som inte har med demokrati att göra. Tvärtom. Rikast vinner och de fattiga blir fattigare och hamnar längre och längre ner på den sociala stegen. Det här såg Putin och stiftade de lagar och regler som behövdes för att sätta stopp på rovdriften. Och de vet det ryska folket.

 • Krigen, revolutionerna, fiendskapen mellan nationer gällande såväl Ryssland som världen i övrigt har ständigt varit av dialektisk natur och riktade mot befolkning, kultur och religion.

  I Vietnam spirar nu katolsk och närbesläktad religion upp efter krigen där som maskar ur jorden efter ett kraftigt regnfall.

  Vad anser ni om denna religion där?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Caodaism

 • Håller helt med skribenten och Sassersson om att synen på Putin måste revideras.

  Den är i själva verket en följd av en medveten kampanj mot Putin för att han faktiskt räddade Ryssland från att bli uppköpt av USA och UK efter Sovjets upplösning. Kommer fortfarande ihåg de bilder som visades av den ryska befolkningen som svalt och köade för basvaror i ett fattigt och söndrat Ryssland från tiden med Jeltsin.

  Läs boken som Bill Browder har skrivit om hur han och hans företag köpte upp ryska företag till en bråkdel av det pris som de egentligen var värda. Boken heter nåt i stil med “Mitt krig med Putin” el liknande, kommer inte riktigt ihåg titeln. Det märkliga är att Browder och hans likasinnade inte alls verkade förstå vad de gjorde mot nationen Ryssland.

  Den ekonomiska globalismen är ett otyg som inte har med demokrati att göra. Tvärtom. Rikast vinner och de fattiga blir fattigare och hamnar längre och längre ner på den sociala stegen. Det här såg Putin och stiftade de lagar och regler som behövdes för att sätta stopp på rovdriften. Och de vet det ryska folket.

  • Det är sant att Ryssland skyddar sina gränsområden och då varit hårdhänta, men Ryssland uppskattas i omvärlden bland miljontals människor. I Ryssland är det ryska folket i stor majoritet för Putin, inte emot.

   Ryssland hjälpte Syriska folket att stå emot angreppen från USA och Saudis proxystyrkor (ISIS, samma legosoldater som krossade Libyen). Assad uppger att Putin inte ställde några krav på en motprestation (se artikel i NewsVoice). Ryssland bekämpade ISIS i Syrien när omvärlden tittade på och istället stödde angreppen mot landet.

   Ryssland ställde upp för Venezuela mot USA.

   I Afrika uppskattas Ryssland för att landet inte bedriver exploatering av kontinenten som framför allt Europa gör och har gjort i flera 100 år.

   Putin har ett motto som handlar om att Ryssland måste få bestämma sitt eget öde och därför inte vill delta i de globalistiska perversiteter som Europa, USA och många andra länder sysslar med.

   Putin måste omvärderas, därför uppskattar jag Myrebros artikel. Anledningen till att han är anonym handlar om att skydda sig mot repressalier i ett Sverige som borde värna om yttrandefrihet och pressfrihet, men som inte gör det utanför PK-korridoren.

  • Ja detta borde möjligen problematiseras lite, lite mer än vad som görs i diskussionen. Det stämmer som många här hävdar att han är för Ryssland och försvarar landets gränser; dvs Putin är en kompromiss mellan globalist och nationalist, men fortfarande korrupt i bemärkelsen berika sig själv.

   Men nu är det en gång så att människor är folkdjur och tenderar att bli en aningen svartvita i sina ställningstaganden. Man skulle också kunna säga att makt byggs med hjälp av propaganda. Utan en ensidig propaganda kan igen regim i längden överleva. Det jag vänder mig i mot är den snövita bilden av Putin som den sanna hjälten.

 • Krigen, revolutionerna, fiendskapen mellan nationer gällande såväl Ryssland som världen i övrigt har ständigt varit av dialektisk natur och riktade mot befolkning, kultur och religion.

  I Vietnam spirar nu katolsk och närbesläktad religion upp efter krigen där som maskar ur jorden efter ett kraftigt regnfall.

  Vad anser ni om denna religion där?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Caodaism

  • Det är sant att Ryssland skyddar sina gränsområden och då varit hårdhänta, men Ryssland uppskattas i omvärlden bland miljontals människor. I Ryssland är det ryska folket i stor majoritet för Putin, inte emot.

   Ryssland hjälpte Syriska folket att stå emot angreppen från USA och Saudis proxystyrkor (ISIS, samma legosoldater som krossade Libyen). Assad uppger att Putin inte ställde några krav på en motprestation (se artikel i NewsVoice). Ryssland bekämpade ISIS i Syrien när omvärlden tittade på och istället stödde angreppen mot landet.

   Ryssland ställde upp för Venezuela mot USA.

   I Afrika uppskattas Ryssland för att landet inte bedriver exploatering av kontinenten som framför allt Europa gör och har gjort i flera 100 år.

   Putin har ett motto som handlar om att Ryssland måste få bestämma sitt eget öde och därför inte vill delta i de globalistiska perversiteter som Europa, USA och många andra länder sysslar med.

   Putin måste omvärderas, därför uppskattar jag Myrebros artikel. Anledningen till att han är anonym handlar om att skydda sig mot repressalier i ett Sverige som borde värna om yttrandefrihet och pressfrihet, men som inte gör det utanför PK-korridoren.

  • Ja detta borde möjligen problematiseras lite, lite mer än vad som görs i diskussionen. Det stämmer som många här hävdar att han är för Ryssland och försvarar landets gränser; dvs Putin är en kompromiss mellan globalist och nationalist, men fortfarande korrupt i bemärkelsen berika sig själv.

   Men nu är det en gång så att människor är folkdjur och tenderar att bli en aningen svartvita i sina ställningstaganden. Man skulle också kunna säga att makt byggs med hjälp av propaganda. Utan en ensidig propaganda kan igen regim i längden överleva. Det jag vänder mig i mot är den snövita bilden av Putin som den sanna hjälten.

  • Ryssland förstördes genom Ryska revolutionen och det destruktiva styret under Sovjetledningen. Ofattbart lidande för människor och djur!

   Syftet var att omstrukturera samhället och ur askan uppstod en “fågel Fenix”.

   Nu är religionsutövningen i hela Ryssland strängt kontrollerad av den Ortodoxa kyrkan som införlivats i och underordnats den Katolska kyrkan.

   Ekonomen Antony Sutton har framlagt bevis för att finansieringen av Ryska revolutionen, uppbyggnaden av Sovjetunionen och dess insatser i Vietnam och andra krigsområden hela tiden stöddes av världens finanselit, vilket indikerar att Ryssland sedan 1900-talets början aldrig varit fritt från “globalismen”.

   Putin svingades upp till makten efter sitt förflutna inom underrättelsetjänsten.

   Putin ses som en räddare med kristna ideal och goda avsikter av många…

   “The Night Wolves may call themselves a humanitarian and religious organization – but their mix of Orthodox Christianity and Slavic nationalism has the potential to cause trouble in a fragile, war-scarred region.”
   https://www.balkancrossroads.com/balkans-should-beware-of-putins

   Några klipp från Wikipedia om Putins kompisar och trosfränder:

   – The Night Wolves were referred to as “Putin’s Angels” in western media coverage in 2015.

   – The representative of the Hells Angels in Russia told the Moscow Times, “We call each other brothers…”

   – Yale University historian Timothy Snyder believes it serves “as a paramilitary and propaganda arm of the Putin regime.”

   – The Night Wolves are funded by the Kremlin, receiving “several hundred million rubles a year” according to a report in 2013. In May 2015, Alexei Navalny claimed that the Russian government had given 56 million rubles to the group in the preceding year and a half.

   – The club has long taken an interest in the political and social life of Russia, engaging in youth social issues, forging close links to the Kremlin and establishing a friendship with President Putin. They also contributed to the invasion of Crimea by patrolling the streets of the peninsula with unmarked soldiers sent from Russia and fought for the pro-Russian side in the Donbass war. They are involved with the Russian Orthodox Church and make a motorcycle pilgrimage to holy Russian Orthodox sites several times a year.

   Här ser vi Putin med några av hans “medkristna”, Night Wolves:
   https://www.youtube.com/watch?v=nqBCwsHalzo

   • Detta är ett deepstateproblem. Night Wolves liksom Hells Angels globalt är skapade som undergrupper för att sköta om stabilitet när ett korrupt juridiskt system går omkull. Fritänkande patriotiska hojåkare i små enheter som inte behöver fyra hjul och ett fuskande röstsystem ska bli det som räddar frihet för individen i ett fallerande system. De har idag bolag, jurister och våldsmonopol som inte är så litet. Det här kräver givetvis att bli balanserat rätt fort, många har sökt sej till klubbarna undan den expanderande globalismen och vill dra in kulor likt den nuvarande politiska sk eliten. Ur askan i elden.

  • Juri Lina har kunskapsbasen och vet vad som hänt. En bra grund för upplysning som också ger en fantastisk fokusering på det som kommer att hända och hur man kan förhindra negativa delar. Många bra inlägg här.

  • Ryssland förstördes genom Ryska revolutionen och det destruktiva styret under Sovjetledningen. Ofattbart lidande för människor och djur!

   Syftet var att omstrukturera samhället och ur askan uppstod en “fågel Fenix”.

   Nu är religionsutövningen i hela Ryssland strängt kontrollerad av den Ortodoxa kyrkan som införlivats i och underordnats den Katolska kyrkan.

   Ekonomen Antony Sutton har framlagt bevis för att finansieringen av Ryska revolutionen, uppbyggnaden av Sovjetunionen och dess insatser i Vietnam och andra krigsområden hela tiden stöddes av världens finanselit, vilket indikerar att Ryssland sedan 1900-talets början aldrig varit fritt från “globalismen”.

   Putin svingades upp till makten efter sitt förflutna inom underrättelsetjänsten.

   Putin ses som en räddare med kristna ideal och goda avsikter av många…

   “The Night Wolves may call themselves a humanitarian and religious organization – but their mix of Orthodox Christianity and Slavic nationalism has the potential to cause trouble in a fragile, war-scarred region.”
   https://www.balkancrossroads.com/balkans-should-beware-of-putins

   Några klipp från Wikipedia om Putins kompisar och trosfränder:

   – The Night Wolves were referred to as “Putin’s Angels” in western media coverage in 2015.

   – The representative of the Hells Angels in Russia told the Moscow Times, “We call each other brothers…”

   – Yale University historian Timothy Snyder believes it serves “as a paramilitary and propaganda arm of the Putin regime.”

   – The Night Wolves are funded by the Kremlin, receiving “several hundred million rubles a year” according to a report in 2013. In May 2015, Alexei Navalny claimed that the Russian government had given 56 million rubles to the group in the preceding year and a half.

   – The club has long taken an interest in the political and social life of Russia, engaging in youth social issues, forging close links to the Kremlin and establishing a friendship with President Putin. They also contributed to the invasion of Crimea by patrolling the streets of the peninsula with unmarked soldiers sent from Russia and fought for the pro-Russian side in the Donbass war. They are involved with the Russian Orthodox Church and make a motorcycle pilgrimage to holy Russian Orthodox sites several times a year.

   Här ser vi Putin med några av hans “medkristna”, Night Wolves:
   https://www.youtube.com/watch?v=nqBCwsHalzo

   • Detta är ett deepstateproblem. Night Wolves liksom Hells Angels globalt är skapade som undergrupper för att sköta om stabilitet när ett korrupt juridiskt system går omkull. Fritänkande patriotiska hojåkare i små enheter som inte behöver fyra hjul och ett fuskande röstsystem ska bli det som räddar frihet för individen i ett fallerande system. De har idag bolag, jurister och våldsmonopol som inte är så litet. Det här kräver givetvis att bli balanserat rätt fort, många har sökt sej till klubbarna undan den expanderande globalismen och vill dra in kulor likt den nuvarande politiska sk eliten. Ur askan i elden.

  • Juri Lina har kunskapsbasen och vet vad som hänt. En bra grund för upplysning som också ger en fantastisk fokusering på det som kommer att hända och hur man kan förhindra negativa delar. Många bra inlägg här.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *