Ytterst få dödsfall efter covidvaccinationer rapporteras i USA – Indikationer

publicerad 13 februari 2021
- av NewsVoice
Data, grafer, laptop. Foto: Campaigncreators.com. Licens: Unsplash.com
Data, grafer, laptop. Foto: Campaigncreators.com. Licens: Unsplash.com
Foto: Campaigncreators.com. Licens: Unsplash.com

VACCINSKADOR. Det har fram till den 4 februari endast inrapporterats 653 dödsfall av totalt 12.697 fall av allvarliga biverkningar till det amerikanska VAERS-registret efter Covid-19-vaccinationer. Historiska data visar att färre än 1% av biverkningarna rapporteras till VAERS, ett system som Childrens Health Defense anser är ett misslyckat rapporteringssystem som snarare döljer verkligheten än visar den.

VAERS är det primära registret för rapportering av negativa vaccinreaktioner i USA. Biverkningsrapporter som lämnats till VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) kräver ytterligare undersökning innan det kan bekräftas att den inrapporterade biverkningen orsakats av vaccinerna. Den senaste och mest aktuella tidsperioden för datainsamlingen är mellan 14 december 2020 och 4 februari 2021.

Robert F. Kennedy Jr. Photo: Own work. License: Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0
Robert F. Kennedy Jr. Photo: Own work. License: Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0

Den 10 februari hade cirka 44,77 miljoner människor i USA fått en eller båda doserna av de i USA godkända covidvaccinerna. Hittills har endast Pfizer- och Moderna-vacciner beviljats ett akut användningstillstånd i USA av Food and Drug Administration (FDA). Enligt FDA:s egen definition anses vaccinerna fortfarande vara experimentella tills de är helt licensierade, skriver Childrens Health Defense som leds av Robert F. Kennedy Junior.

En av de vanligaste dödsorsakerna relaterade till vaccinerna är hjärtinfarkt. Medelåldern för dödsfallen är 77 år. Pfizer-vaccinet togs av cirka 58% av de som dog, medan Moderna-vaccinet togs av 42%. De flesta skadorna och dödsfallen inföll efter den andra dosen.

Enligt New York Times kopplar flera läkare biverkningar av covidvaccinerna från Pfizer- och Moderna till immuntrombocytopeni (ITP), ett tillstånd som utvecklas när immunsystemet attackerar blodplättar (en blodkomponent som är nödvändig för koagulation) eller de celler som skapar dem. Tillståndet leder till blodproppar.

Childrens Health Defense skriver att det faktiska antalet biverkningar ute i samhället sannolikt är betydligt högre eftersom VAERS är ett passivt övervakningssystem som förlitar sig på individers villighet att frivilligt lämna in biverkningsrapporter. Historiskt sett brukar färre än 1% av biverkningarna rapporterats till VAERS, ett system som Childrens Health Defense anser är ett misslyckat rapporteringssystem som snarare döljer verkligheten än visar den.

Text: NewsVoice | Källa: Childrenshealthdefense.org