Föreningen Humanism och Kunskap värnar om kultur, människa, vetenskap och sanning

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 februari 2021
- NewsVoice redaktion
HK-veteranerna Börje Peratt, Kersti Wistrand, Carl-Johan Ljungberg och Lisbet Gemzell i entrén på Historiska Museet. Foto: Ritva Peratt
HK-veteranerna Börje Peratt, Kersti Wistrand, Carl-Johan Ljungberg och Lisbet Gemzell i entrén på Historiska Museet. Foto: Ritva Peratt
HK-veteranerna Börje Peratt, Kersti Wistrand, Carl-Johan Ljungberg och Lisbet Gemzell i entrén på Historiska Museet. Foto: Ritva Peratt

KULTUR. Humanism och Kunskap (HK) bildades på initiativ av Börje Peratt, Torbjörn Sassersson och Terry Evans som i slutet av 2011 drog upp riktlinjerna för en verksamhet som skulle sätta genuin humanism och vetenskap på kartan igen.

Som motpol till den utveckling som HK ville se fanns skeptikerföreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) och föreningen Humanisterna som kritiserat oliktänkande på gränsen till förföljelse. HK bildades formellt i början på 2012. Ett av de första ställena där föreningen hade möten var på Örtagården vid Östermalmstorg.

Så här uttrycker Carl Johan Ljungberg, en tidig styrelsemedlem, verksamhetens syfte:

“Samtliga hade ett intresse för att återvinna ett öppnare klimat för andlig frihet, vetenskaplig nyfikenhet och hälsofrågor. Vi kom att ingående diskutera hur den ursprungliga humanismens tolerans och öppenhet skulle återvinnas och vi kom att utforma det manifest som skulle ligga till grund för föreningens utåtriktade verksamhet.”

Verksamheten har sedan början letts av en mångsidig Börje Peratt som med outsinlig energi tillsammans med styrelsen arrangerat events, utställningar, resor både inom och utom landet samt många träffar. Det som präglat verksamheten är kulturyttringar som tex vetenskap, hälsa, artikelpublicering, naturlig andlighet och humanism.

I föreningens nättidning har HK:s ordförande Börje Peratt i många granskande artiklar utmanat antihumanismen hydra. Kersti Wistrand har bidragit med över femhundra artiklar med fokus på kunskapsbildning om ursprungskulturer, kvinnliga perspektiv och psykologi.

HK har gjort två dokumentärer om förföljelsen av dr Erik Enby: Läkaren som vägrade ge upp vilken fått en lång rad internationella priser. Uppföljaren Sista striden hade premiär på Kvinnodagen den 8 mars 2020 på den sista dagen filmer kunde visas på biografer i Sverige innan coronarestriktionerna stängde Sverige, förklarar Carl Johan Ljungberg. Erik Enby kom under 2021 ut med boken: Läkaren som vägrade låta sig tystas.

Humanism och Kunskap har delat ut utmärkelser bla till: Erland Lagerroth, Jan Pilotti, Torbjörn Sassersson, Åsa Simma, Erik Enby, Ursula Flatters och Anna Bornstein. Annika Dahlqvist fick 2020 priset Universal Globe.

Läs en mer rättvis sammanfattning av HK:s första 9-10 år.

Text: NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq