Katolska nunnor i Köln lånade ut föräldralösa barn till rika pedofiler

publicerad 10 februari 2021
- Nya Dagbladet
Temabild: Katolsk nunna. Foto: Robert Cheaib. Licens. Pixabay.com
Temabild: Katolsk nunna.

En 560 sidor lång rapport vittnar om hur katolska nunnor i Köln ”hyrde ut” föräldralösa barn till rika affärsmän och präster som våldförde sig på dem i veckor innan barnen ”lämnades tillbaka”.

RT skriver att övergreppen framför allt ägde rum på 1960- och 70-talet och att det handlar om en omfattande och synnerligen grov pedofilhärva som nunnorna ska ha varit drivande i.

Totalt ska närmare 175 barn varav majoriteten pojkar mellan 8 och 14 år ha utsätts för sexuella övergrepp under två decennier. Det framkommer också information om att nunnorna medvetet såg till att vissa av pojkarna inte adopterades eller sattes i fosterhem så att övergreppen istället kunde fortsätta.

Kyrkan har själva vägrat att offentliggöra utredningen och släppa den till allmänheten, men någon har ändå valt att läcka den till flera medier och på så sätt har övergreppen och dess omfattning blivit kända.

Biskop Karl-Heinz Wiesmann sade till tyska medier att rapporten inte lämpade sig för allmänhetens ögon och att han själv blev så illa berörd av det som framkom i den att han kände sig tvingad att ta en månads tjänstledighet efter att ha tagit del av den.

Avslöjandena om nunnornas pedofilring kommer mindre än ett år efter att det framkommit att tyska myndigheter placerat barn hos kända pedofiler under 30 års tid – ända fram till 2003. Dessa placeringar möjliggjorde också ett stort antal sexuella övergrepp på de barn som sattes i pedofilernas vård.

Text: Per Nordin, Nya Dagbladet

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • En annan viktig aspekt som inte skall förglömmas är att pedofilerna ser sig själv som friska individer tillhörande en unik grupp eller kanske vi skall kalla det för kult eller sekt. Medlemmar där brukar ta hand om varandra.
  Barnen har i deras ögon inget stort människovärde och offerritualer är kanske mer vanligt förekommande inom vissa religioner än vad vi vill tro. Det kanske i grund och botten inte handlar om sex.

  • Kanske har du delvis rätt Pia: “pedofilerna ser sig själv som friska individer”, men det finns pedofiler och pedofiler. Alltså pedofiler som aldrig praktiserar sin pedofili. En organisation som hjälper människor med sin pedofili är bland annat https://pedofilen.se/hjalp-stod/ Hörde en dokumentär på P1 för där anonyma pedofiler vittnade om medvetenhet om sin pedofila sexuallivet och var noga med att undvika kontakt med barn. Det finns alltså pedofiler som är medvetna om sin läggning och som vet att detta är fel, som skadar andra människor för livet och tar ansvar kring detta. Sedan har vi den grupp du nämner.

   Debatten är både mångbottnad och svåröverskådlig. Olika psykologiska förklaringsmodeller lägger betoningen olika. Det populära påståendet att pedofili inte handlar om sex, bör nog problematiseras; eller att (t ex) våldtäkter inte heller handlar om sex utan om just makt. Då frågar man sig vän av ordning: vad handlar om sex och vad handlar sex om samt vad handlar inte om sex samt framför allt vad handlar makt om?

   För pedofilen, med sin snedvridna läggningen, handlar det naturligtvis om sex, men inte på det sätt som vi övriga kanske tänker oss – nämligen att sexualitet är något som uppstår interpersonellt, alltså något som växer fram mellan människor som känner ömsesidig attraktions och därifrån kommunicerar och improviserar sig fram till kroppsligt förenande som bägge finner önskvärt, till skillnad från att objektifiera människor och genom tvång, skrämsel eller manipulation använder försvarslösa människa mot deras vilja för sin egen njutning. För dessa människor kanske det handlar om makt och kontroll? Är av den absoluta övertygelsen att detta inte alls behöver vara sexuellt, utan all strävan att skaffa sig makt över andra människor, mot deras vilja är uttryck för en sjukdom.

 • Vet inte om jag fattade ex med jakt kontra pedofil inom katolska kyrkan, men, men…

  Om vi ska hålla till katolska präster, då bör präster inte vara gifta eftersom, prästen ska vara ogift som Kristus. De ska verka “in persona Christi” eller “i Kristi person” och kan därför inte vara gifta.

  Detta liknar lite den kulturmarxsistiska utopin, att män kan leva utan sex. Detta är ett känsligt ämne, men manlig sexualitet är kompromislös; det fungerar dåligt att försöka hindra sexualdriften genom ett helt liv. Det är alltså en dålig idé att avstå äktenskap för män. Det finns flera studier som pekar just i den riktningen att när det inte finns kvinnor nog att gifta sig med för män tenderar samhället att förändras i negativ riktning. Samma sak gäller om en mäktig man tar sig ett harem av många kvinnor så att andra män blir utan. Män som förnekar och skuldbelägger sin egen sexualitet får sin sexualitet perverterad; troligtvis saknar trycket en obalans och tenderar därför att skuldbelägga offer i ställe Dagens debatt som berör detta är allt sexuellt våld som ökat i samhället samt debatten om vita mäns incel.

  Det här faktumet kan naturligtvis politiseras, men biologi är vad den är. På så vis skapar katolska kyrkan de problem som den samma verkar vilja spela ner. Då kommer frågan varför då?

  • Att vänsterfeministerna vill styra alla mäns sexualitet är ingen nyhet. Det är deras credo.
   Håller med om att en tänkbar utveckling av det kan bli att vissa män söker utlopp för sin sexualitet på annat sätt än tillsammans med vuxna kvinnor. Konsekvenser, spridningseffekter och kedjereaktioner är inte alltid lätta att överblicka.

 • Att det kan finnas en och annan pedofil i världen kan jag förstå, rent logiskt. Det verkar som om det måste finnas minst en av varje avvikande sort för att universum ska vara i balans.

  Men hur kan det finnas så många och så lätta att hitta att det finns en marknad för organiserad verksamhet? Mitt i bedrövelsen över detta tragiska, hemska fenomen blir det till slut logistiken som blir svårast förstå.

  • Det går ju inte att komma ifrån, att på något sätt är katolska kyrkans präster överrepresenterade gällande anklagelser om pedofil.

   Jag har ingen fördomar mot t ex lastbilschaufförer; låt oss därför leka med tanken, samt för pedagogikens skull, anta för att gruppen lastbilschaufförer är överrepresenterade gällande anklagelser om pedofil. Den signal denna nyheter sänder ut, måste då attrahera just pedofiler till lastbilschaufföryrket eller hur? Frågor på det?

   Yrkesgruppen (lastbilschaufförer) är ju liksom inte moraliskt höjd över alla skyar, som katolskt präst är; så med facit i hand vilka söker sig till yrket “katolsk präst” och varför?

   Tja… Risken finns att just pedofiler gör just det, söker sig till katolska kyrkan, för pedofilin så klart! Som katolsk präst är du oantastlig. Bättre kan det knappast bli!

   • Förstår den tanken. Jag brukar dra ett annat exempel, i ett ämne där folk uppvisar starka åsikter som inte alltid är rationella.

    Anta att vi vill förbjuda alla vapen utom de allra mest nödvändiga. De som behövs för att skydda samhället.
    Därmed skulle vi förbjuda all jakt och bara tillåta att lidande djur avlivas av statsanställda med de nödvändiga vapnen. Ingen skulle tillåtas finna privat nöje i vare sig vapen eller att döda djur.

    Vilka tror du det är som skulle klara alla krav och tester för att få ha vapen och döda djur?
    Självklart är de med de mest osunda drifterna att hantera vapen och önskan döda djur, kanske även plåga dem!
    De skulle klara alla kontroller med bästa betyg. Vad de sedan tar sig för när ingen ser, det vågar man knappt tänka sig.

    När alla tillåts ha vapen och jakt är en vanlig syssla där jakt är möjlig, då är det många som ser och förstår vad som händer. Då blir det mycket svårare att komma undan med sjuka böjelser!

 • Katolska kyrkan har ju haft återkommande s.k. “problem” med präster som har begått pedofila övergrepp. Om prästerna själva är/var pedofiler så blir det naturligt att pimpa ut barn till andra rika pedofiler, eftersom kyrkans penningbegär är ett minst lika starkt begär som pedofilin i sig, och på så vis tjänar man både pengar som man får hållhake på rika människor.

  • En annan viktig aspekt som inte skall förglömmas är att pedofilerna ser sig själv som friska individer tillhörande en unik grupp eller kanske vi skall kalla det för kult eller sekt. Medlemmar där brukar ta hand om varandra.
   Barnen har i deras ögon inget stort människovärde och offerritualer är kanske mer vanligt förekommande inom vissa religioner än vad vi vill tro. Det kanske i grund och botten inte handlar om sex.

 • Torbjörn Sassersson: Har du hittat och kollat källan till denna artikel? Det låter sig inte göras om man läser och följer artikeln. Ingenstans anges vad RT, som anges som den som skrivit om den, är för något. Vet du? V.v. återkom med mer info, du som är duktig på källforskning.
  Det här låter som ett påhitt annars, så lätt att göra på Facebook, att fabricera ihop vad som helst…

 • När jag läste artikeln för några dagar sedan blev jag dels helt förstummad av ondskan, men samtidigt blasé eftersom rapporter om pedofili och människohandel numera är så frekventa att ingenting förvånar mig längre. Vad finns det mer att säga?

 • Inte heller jag har någon kommentar förutom att makten har makten att förslava slavarna. Det tycker jag är tecken på en mycket djup olycka. Stackars dårar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *