Nya Dagbladet nekades stöd av MPRT – Politisk diskriminering

publicerad 19 februari 2021
- Anders Gustafsson
Bild: Anders Gustafsson intervjuar Georg Lagerberg på MPRT (th, privat foto, pixelerat). Montage: NewsVoice

En frilansjournalist har i veckan samtalat med Alinea Förlag som ger ut Lidingö Nyheter (LT). De fick i december del av det nya redaktionsstödet under handläggaren Alva F. Klockar på Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) Detta trots att de inte har en enda anställd och att ägaren jobbar ideellt utan lön. 

Text: Anders Gustafsson

Precis som i fallet med Nya Dagbladet (NyD) har LT väldigt låga personalkostnader. Enligt deras ansökan om stöd uppgick de redaktionella kostnaderna för helåret till 123.379 kronor och de totala kostnaderna för hela utgivningen till 214.238 kronor. Detta är alltså betydligt lägre än kostnaderna för NyD. Trots detta har MPRT valt att avslå NyD:s ansökan, med inte LT.

I beslutet om avslag för NyD hänvisades det till “paragraf 9a” och MPRT meddelade att:

“Nya Dagbladet anger att redaktionellt innehåll i stor utsträckning tas fram av ideella resurser. Nya Dagbladet kan därför inte anses ha behov av ekonomiskt stöd”.

I övrigt hade handläggaren Dinara Berg meddelat att tidningen helt korrekt uppfyllde alla allmänna förutsättningar för redaktionsstöd. Hon gjorde sitt jobb rätt.

Överlag har LT och NyD ungefär samma teckenmängd på ett helår. Den stora skillnaden är att NyD:s redaktionella kostnader är dubbelt så stora så de har valt att förlita sig på en mycket lägre andel ideella resurser. I fallet med LT har de nämligen enbart ideella resurser.

Chefredaktören och ägaren för LT, Andreas Lindberg förklarar:

“Jag har inga anställda. Jag gör det här själv och gör det på deltid. Resten av tiden ägnar jag åt annat, så jag kan inte ut någon lön.”

Han menar vidare att han skulle vilja anställa en deltidare och att det just nu blir det väldigt mycket klippa och klistra.

Myndigheten jobbar på efterhandskonstruktioner

MPRT, med Georg Lagerberg i spetsen, har i skrivande stund inte inkommit med en bra förklaring på varför NyD utsattes för den nu slutgiltigt bevisade politiska diskrimineringen. Lagerberg får därför ett uppföljande samtal:

Lidingö tidning som inte har anställda och arbetar ideellt fick stöd med 44 125 kronor?

“Jag har ställt frågor till personalen, men inte fått svar.”

Han menar vidare att det finns samordnare som skall kunna svara på frågorna och att han förväntar sig ha svaren snart.

I sin ansökan om redaktionsstöd har LT angett att det har “en redaktör som jobbar deltid” plus “ett tiotal skribenter” varav “alla utom tre arbetar helt ideellt”. MPRT menar dock i ett anonymt svar från deras registratur att “de uppfyller alla krav” till skillnad från NyD.

Enligt Skatteverket betalar tidningen in 1708 kronor i arbetsgivaravgifter fortlöpande per månad just nu. När MPRT fattar ett beslut om indraget presstöd innebär det nästa alltid en omedelbar konkurs. NyD har efter att detta blev känt begärt överprövning i sitt ärende gällande redaktionsstöd.

Text: Anders Gustafsson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *