Pentagon släpper rapport om UAP-material

publicerad 19 februari 2021
- av Sanja R. Juric
Bigelow Aerospace.
Bigelow Aerospace. Bild: Google Maps
Bigelow Aerospace. Bild: Google Maps

TEKNIK. Den amerikanska federala myndigheten Defense Intelligence Agency (DIA) har efter tre år äntligen svarat på en förfrågan om huruvida myndigheten innehar information om material från UAP-krascher. Svaret kom i form av en 154-sidig kryptisk rapport om material som DIA har studerat under flera år.

Defense Intelligence Agency (DIA), en amerikansk federal myndighet under försvarsdepartementet, upprättades i början av 1960-talet för att samordna militärdepartementens underrättelseverksamheter. Under 2017 inkom en begäran från Freedom of Information Act (FOIA), inlämnad av forskaren Anthony Braglia.

Ansökan gällde information från oidentifierade flygande föremål såsom spillror och material som har kraschat, samt omständigheterna under vilka de erhölls av personal från Försvarsdepartementet. Efter mer än tre år efter begäran, kom äntligen en 154-sidig rapport om material som DIA har studerat utan att direkt avslöja huruvida dessa material kom från en UAP-krasch.

Dokument

Minnesmetallen nitinol

Rapporten innehåller 30 sidor information om olika metaller och hur dessa potentiellt kan användas inom flygindustrin, 32 sidor avhandlade information om biomaterial, 27 sidor om material för avancerade rymdplattformar, 27 sidor om metallisk spinntronik (spinnelektronik), samt 38 sidor om flygindustrin.

Foton på påstådd minnesmetall. Fotograf okänd.
Foton på påstådd minnesmetall. Fotograf okänd.

En av metallerna som rapporten tar upp är nitinol, även kallad för minnesmetall. Metallen som har lika många delar av nickel och titan, återfår sin ursprungliga form efter deformering samtidigt som den är mycket elastiskt. Det intressanta förutom dess egenskaper menar Braglia är att det observerades redan under den påstådda Roswell-kraschen 1947 i New Mexico.


Anthony Braglia säger vidare att det är ett fantastiskt erkännande från den amerikanska regeringen. Dokumenten menar han avslöjar att en del av spillrorna besitter extraordinära egenskaper inklusive möjligheten att göra saker osynliga eller till och med sakta ner ljusets hastighet.


DIA planerar att offentliggöra mer data på FOIA:s webbplats

Steven Tumiski, chef för byråns Records Management and Information Services har sagt att vissa delar i rapporten har redigerats.

"They are omitting information on the chemical and elemental composition of the material as well as its origin," - Anthony Braglia

Trots att information om de inblandade forskarna har utelämnats från rapporten, har Anthony Braglia fått tag på deras namn och kommer att kontakta dem. Till American Military News meddelade DIA:s talesman att DIA planerar att så småningom offentliggöra det avslöjade materialet på FOIA:s webbplats.

Rapporten avslöjar att testerna på Unidentified Aerial Phenomenon (UAP), oidentifierade flygande föremål har genomförts på det Las Vegas-baserade Bigelow Aerospace. Rymdteknikföretagets grundare Robert Bigelow har arbetat med NASA och hade enligt New York Times kontaktakts av DIA för att leda ett forskningsprogram om UAP. Pentagon har erkänt att ha tillhandahållit och testat "avvikande" föremål berättar Braglia.

"They have been able to learn some things about the materials of construction which hold tremendous promise as futuristic materials which will change our lives forever", säger Braglia.

Bigelow Aerospace sa upp all sin personal i Las Vegas i mars förra året på grund av pandemin. För tillfället är det inte känt vart UAP-materialet har flyttats. Personalen som har blivit uppsagd och som hade arbetat vid anläggningen har vägrat att kommentera.

"All former personnel have refused me any real comment...I suspect the material has been returned to the Pentagon." Antony Braglia.

Robert Bigelow är omöjlig att få tag på, meddelar forskare.

Text: Sanja R. Juric

Källor och relaterat

Relaterade dokument