Pentagon släpper rapport om UAP-material

publicerad 19 februari 2021
- Sanja Juric
Bigelow Aerospace.
Bigelow Aerospace. Bild: Google Maps
Bigelow Aerospace. Bild: Google Maps

TEKNIK. Den amerikanska federala myndigheten Defense Intelligence Agency (DIA) har efter tre år äntligen svarat på en förfrågan om huruvida myndigheten innehar information om material från UAP-krascher. Svaret kom i form av en 154-sidig kryptisk rapport om material som DIA har studerat under flera år.

Defense Intelligence Agency (DIA), en amerikansk federal myndighet under försvarsdepartementet, upprättades i början av 1960-talet för att samordna militärdepartementens underrättelseverksamheter. Under 2017 inkom en begäran från Freedom of Information Act (FOIA), inlämnad av forskaren Anthony Braglia.

Ansökan gällde information från oidentifierade flygande föremål såsom spillror och material som har kraschat, samt omständigheterna under vilka de erhölls av personal från Försvarsdepartementet. Efter mer än tre år efter begäran, kom äntligen en 154-sidig rapport om material som DIA har studerat utan att direkt avslöja huruvida dessa material kom från en UAP-krasch.

Dokument

Minnesmetallen nitinol

Rapporten innehåller 30 sidor information om olika metaller och hur dessa potentiellt kan användas inom flygindustrin, 32 sidor avhandlade information om biomaterial, 27 sidor om material för avancerade rymdplattformar, 27 sidor om metallisk spinntronik (spinnelektronik), samt 38 sidor om flygindustrin.

Foton på påstådd minnesmetall. Fotograf okänd.
Foton på påstådd minnesmetall. Fotograf okänd.

En av metallerna som rapporten tar upp är nitinol, även kallad för minnesmetall. Metallen som har lika många delar av nickel och titan, återfår sin ursprungliga form efter deformering samtidigt som den är mycket elastiskt. Det intressanta förutom dess egenskaper menar Braglia är att det observerades redan under den påstådda Roswell-kraschen 1947 i New Mexico.


Anthony Braglia säger vidare att det är ett fantastiskt erkännande från den amerikanska regeringen. Dokumenten menar han avslöjar att en del av spillrorna besitter extraordinära egenskaper inklusive möjligheten att göra saker osynliga eller till och med sakta ner ljusets hastighet.


DIA planerar att offentliggöra mer data på FOIA:s webbplats

Steven Tumiski, chef för byråns Records Management and Information Services har sagt att vissa delar i rapporten har redigerats.

“They are omitting information on the chemical and elemental composition of the material as well as its origin,” – Anthony Braglia

Trots att information om de inblandade forskarna har utelämnats från rapporten, har Anthony Braglia fått tag på deras namn och kommer att kontakta dem. Till American Military News meddelade DIA:s talesman att DIA planerar att så småningom offentliggöra det avslöjade materialet på FOIA:s webbplats.

Rapporten avslöjar att testerna på Unidentified Aerial Phenomenon (UAP), oidentifierade flygande föremål har genomförts på det Las Vegas-baserade Bigelow Aerospace. Rymdteknikföretagets grundare Robert Bigelow har arbetat med NASA och hade enligt New York Times kontaktakts av DIA för att leda ett forskningsprogram om UAP. Pentagon har erkänt att ha tillhandahållit och testat “avvikande” föremål berättar Braglia.

“They have been able to learn some things about the materials of construction which hold tremendous promise as futuristic materials which will change our lives forever”, säger Braglia.

Bigelow Aerospace sa upp all sin personal i Las Vegas i mars förra året på grund av pandemin. För tillfället är det inte känt vart UAP-materialet har flyttats. Personalen som har blivit uppsagd och som hade arbetat vid anläggningen har vägrat att kommentera.

“All former personnel have refused me any real comment…I suspect the material has been returned to the Pentagon.” Antony Braglia.

Robert Bigelow är omöjlig att få tag på, meddelar forskare.

Text: Sanja R. Juric

Källor och relaterat

Relaterade dokument


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: UAP
Stöd NewsVoice 2024
 • Dagens Nyheter idag : Harvardprofessor: Vi måste våga tänka utomjordiskt

  “Det var i mitten av oktober 2017 som teleskopet Panstarrs på Hawaii registrerade ett hittills okänt föremål som var på väg att runda solen 23 miljoner kilometer ifrån oss med en hastighet av 88 kilometer i sekunden. Och det var något underligt med föremålet som roterade på ett sätt som förändrade dess ljusstyrka som om det vore mycket långt och mycket smalt. Dessutom ökade det farten men utan att några gaser syntes strömma ut från dess kropp. Något sådant hade astronomerna aldrig tidigare sett.”

  https://www.dn.se/varlden/harvardprofessor-vi-maste-vaga-tanka-utomjordiskt/

 • Föreställningen att det finns högre utvecklade civilisationer i andra delar av universum som skickar UFO:n till oss bygger på evolutionsteorin. Allt fler forskare tror nu på intelligent design som den bästa förklaringen till livets, jordens och universums uppkomst. Bibeln nämner endast Gud, människor, änglar och demoner. Det går dock inte att förneka att människor har sett och upplevt UFO:n och kommit i kontakt med “utomjordingar”. Men detta är då ett sataniskt bedrägeri, iscensatt av onda andar som enligt bibeln är avfallna änglar. Dessa sataniska varelser i andevärlden finns och kan utge sig som “utomjordingar” för att bedra människor. Att det sker mycket sådant här i USA kan ha möjliga förklaringar i t.ex. satanism.
  https://alienintrusion.com/

 • Det är inte alls osannolikt att det har funnits, finns nu och nya avancerade civilisationer kommer poppa upp i universum. Haken är att dels bör dom då vara samtida med oss samt dels finns inom absoluta närhet. Med fiktiva avslöjanden om div UFO-fynd, kringgår man det problemet.

  Kan snarare vara så att supermakter sitter på väldigt avancerad teknologi som de vill mörka och en del i denna mörkläggning är att vilja länka detta till utomjordingar. Detta kan senare användas när miljö- och coronatjafset förlorat all trovärdighet.

  • Ja, enligt gängse förklaringsmodeller är bara vår egen galax 10 K ljusår tjock och 100 K bred. Lägger man sen till ett ca 13 miljarder år gammalt expanderade universum, så blir tid och plats rätt avgörande. Men som en representant ur den okunniga massan kan jag inte med säkerhet säga att den här sagan är sann. Vi kan ju eventuellt också leva i en enda stor mörklagd petriskål.

  • Uri Geller är ett exempel på det du säger. Hans handledare hade patent på minatyrhörapparater som kunde användas för att hjälpa Uri med fjärrskådandet. Uri påstod att en rymdvarelse från högre dimension gav honom instruktioner. Detta pågick tex 1973.

 • Har man ett stort tekniskt försprång gentemot den primitiva massan så har man ett övertag. TPTB har ju förlagt det världsdominerande krigsmaskineriet på landsplätten USA, som är något av ett geografiskt hangarfartyg utan alltför många grannar. Att så många Ufon ses i USA kanske beror på att det också är där deras privata leksaker är stationerade.

  Kolla bara hur tyskarna började spotta ut ny teknik kring andra världskriget. Visst är tyskarna tekniskt duktiga. Men det här kan ju också bero på att TPTB släppte teknik som skulle gynna själva kriget, eftersom det för tillfället var det övergripande målet, och då var det svårt att hålla landvinningarna alltför hemliga. Men det är ju naivt att tro att det arbetet har avstannat.

  De håller oss i mörkret på precis samma sätt som kyrkan alltid har gjort, med den skillnaden att nu är vetenskapen vår nya religion.

 • Håller med. Har i alla tider funnit detta med aliens och flygande tefat tillhörande underhållning. Tänk efter själv: hur tog dom sig hit; betänk avstånden och tidsrymderna, då det föreligger oerhörda avstånd mellan olika solsystem. Stora avstånd innebär omvänt långa tidsrymder. En avancerad civilisation vara i regel i snitt 150 år, sedan går den under av sig själv – det finns nämligen potentiella dödgrävare inom varje civilisationen. Förfallet börjar i regel i toppen och sprider sig neråt. Hur lång tid skulle en civilisation behövs ha på sig för att hinna utveckla en framdrift som förkortar tidsresorna över dessa enorma avstånd. För att kunna accelerera upp i ljusets hastighet behövs all materia i universum, som bränslen, som då ska stoppas i en ännu större motor.

  • Socialdemokrater i rymden, den ultimata mardrömmen.

   Om en socialdemokratisk civilisation varar i snitt 150 år får vi leva med Socialdemokraterna fram till år 2039. Inte så farligt. Partiet grundades 1889. De har bara kvar 18 år.

   • Ja det verkar inte osannolikt att soceriet möjligen kan ha en ca 20 kvar vid makten; hinner dom på den tiden utveckla avancerad framdrift ala ljusetshastigheten?

  • Du frågar dig hur dom kan ta sig ända hit till jorden ?

   Man måste fråga sig själv om man tror att människan på jorden redan har hittat allting som finns att upptäcka inom teknologin, inom det själsliga eller det mentala. Jag anser att man inte kan förneka påståenden om att andra civilisationer har kommit längre i sin utveckling än vad människan på jorden har gjort, eller att andra civilisationer har utvecklat en teknik för att ta sig ända hit till jorden, när man betänker att andra civilisationer skulle kunna ligga långt före människan inom de flesta områden.

   Om man kunde gå tillbaka några hundra år i tiden och berätta för jordens folk som levde då om dagens högteknologi – skulle de tro på detta ? Antagligen inte !
   Ändå tror dagens folk på att det nu är slut på nya uppfinningar !?

   Jag anser att stora avstånd inte är något problem för många av besökarna eftersom de har förmågan att dematerialisera sig på ett ställe och materialisera sig på ett annat ställe. De kan också ta en genväg förbi tid o rum (3D), genom hyperrymden, genom så kallade maskhål, portaler eller Star Gates. För att komma till och från jordens 3D-värld så använder de konstgjorda eller naturliga portaler, som finns på ett flertal platser på jorden, som resenärerna går in i för att hypersnabbt nå avlägsna stjärnsystem eller för att komma till jorden.

   En Star Gate är en del av tid-rymd-verkligheten från en högre dimension och är inte gjord av samma universella material som den tredje dimensionen och följer heller inte samma lagar. En Star Gate är en rund struktur likt en urtavla som ser ut som en mjukt böljande vattenyta och när man går in i den då är det som att ”gå igenom äggvitor”. I själva verket så består en Star Gate av Eter-Plasma-Energi, en energi som uppträder på gränslandet mellan den fysiska världen och den andliga världen. En Star Gate är med andra ord ett starkt elektromagnetiskt fält som transformerar fysiska former till högre energiformer och tvärtom.

   I de högre dimensionerna är tiden inte linjär och rummet är böjt och här finns former av elektromagnetisk energi som kan flytta på, eller komprimera rymden. Här är tiden vertikal med varje ögonblick av existens staplat på nästa och alla sammanfaller med varandra. Alla tider samexisterar alltså parallellt i en större verklighet där alla ögonblick och alla erfarenheter existerar simultant i icketiden, vilket vanligen kallas för evigheten. Star Gates kan helt enkelt ses som en form av tidsmaskiner som kan öppna portar till parallella dimensioner. De är med andra ord passager, övergångar som överbryggar två olika universum/dimensioner/världar. Man kan säga att Star Gates fungerar ungefär på samma sätt som när människan dör, där människan passerar genom en tunnel med ljus i bortre änden och transporteras från 3D till 4D.

   – Så, att utomjordiska civilisationer redan är här – det är självklart. Det är bara det att eliten på jorden inte vill att folket ska känna till detta.

   • Låt oss stanna vid det vi kan och förstår. Anta att du representerar en avancerad teknologikt civilisation som behärskar framdrift i hastigheter av ljusets. Du befinner dig på andra universum, ca 14 miljarder ljusår bort. Hur lång tid skulle det ta dig att färdas till mig i ljuset hastighet om du befinner dig 14 miljarder ljusår bort? En kuggfråga. Enligt elementär relativitetsteori skulle du vara framme i samma stund du startade, då tiden står till när du färdas i ljuset hastighet. Jag däremot skulle vara död sedan 13 miljarder nio hundra miljoner nio hundra tusen nittio år, om jag levde i 100 år.

    Då länge vi rör oss med massa, avstånd, tid och hastigheter så exemplifiera detta svårigheterna mellan två civilisationer att komma i kontakt med varandra.

    • -Ja, du har säkert rätt i dina beräkningar när det gäller för oss att fysiskt färdas genom universum. Men att färdas genom Star Gates är således något annat och är därmed inte riktigt jämförbart.
     Vi får väl hoppas att Pentagon eller någon annan snart släpper några tydligare bevis på att utomjordiska civilisationer besöker jorden.

    • Instämmer och en ytterligare svårighet som inte går att övervinna är att rymden är full av materia som redan vid halva ljushastigheten ger så stor friktion att raketen måst ha motorn igång hela tiden vilket saboterar varje realistisk energibudget.
     Och det är mkt värre mellan stjärnorna än i de större områdena mellan galaxerna.
     Universum skyddar sig mot vår typ av imperiedrömmare.

 • Jag är kritisk till just det här med UFO.
  Är det fler än jag som finner det märkligt att USA på något sätt blivit
  träffpunkt för allt det här.

  Genom att nu offentliggöra materialet har man också sagt att det finns
  rymdvarelser som kan vara potentiella fiender till oss.
  Ett verktyg att plocka fram i händelse av att det behövs bättre gemensamma fiender än pandemier.

  Det är trots allt bara papper o lite ideer.
  Minnesmetall har funnits i över 20år. Glasögonbågar i minnesmetall var ett kul jippo
  för ett antal år sedan. Metallurgi är liksom ingen ny vetenskap.
  Allt viktigt o stort händer på den amerikanska kontinenten även månresor…
  Kanske vill någon alien studera korruptionen som nån fantasy story.
  Men OK då borde dom ju varit här långt tidigare…
  Så ..nä.

  Leif B

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *