Avslöjande: SVT:s Per Andersson producerar fejknyheter för att rädda MPRT

publicerad 19 februari 2021
- av Anders Gustafsson
Anders Gustafsson (NewsVoice). Kulturnyheternas chef Per Andersson. Foto: Don Titelman för SVT
Montage med Anders Gustafsson (NewsVoice) och Kulturnyheternas chef Per Andersson

MEDIA & GRANSKNING. I ett inslag på SVT Kulturnyheterna för två dagar sedan beskrev Charlotte Ingvar-Nilsson, som är generaldirektör på MPRT, problem med att flertalet makthavare på MPRT granskats av NewsVoice, Nya Dagbladet och Samhällsnytt. I inslaget säger dock Ingvar-Nilsson efter 4 minuter tydligt att "Det har aldrig varit fråga om hat eller hot. Det vill jag noga understryka." Trots det väljer Kulturnyheternas chef Per Andersson och hans kollegor att producera fejknyheter där dessa medier sammankopplas med just hat och hot.

Text: Anders Gustafsson

I SVT:s nyhetsflöde framstår det som att MPRT nu iscensätter en forcerad, urspårad och planerad påverkansoperation mot svenska "alternativmedier". De ansvariga för dessa fejkade nyheter är förutom Per Andersson: Maria Lindfors, Simon Pollack Sarnecki, Joachim Voss Sundell, Tara Moshizi, Klara Rönnqvist Fors och redaktören Simon Löfroth.

En transparent produktion av fejkande nyheter

Under parollen "Påtryckningar mot medienämnden" pumpar nu SVT ut nyheter och försöker koppla samman fria medier med "hot och våld", men även "dataintrång" eftersom läckta dokument publicerats av Fria Tider, som i sammanhanget inte ens nämns.

SVT:s Per Andersson fejkar nyheter
SVT:s Per Andersson (kulturredaktör) fejkar nyheter om alternativmedier. Bilder från SVT.se. Montage: NewsVoice.

I den första fejknyheten med rubriken: "Fackförbundet larmar: Hot mot myndigheter ökar" kopplas nyheten om MPRT och alternativmedierna som granskat MPRT helt felaktigt ihop med "hot och våld", en koppling som Charlotte Ingvar-Nilsson redan förnekat i det första inslaget.

SVT Fake News Per Andersson
Per Andersson producerar fejkade nyheter om svenska "alternativmedier"

SVT:s redaktör Simon Löfroth med reportern Klara Rönnqvist i spetsen gör sedan den helt makalösa kopplingen till en polisanmälan som är nästan tre månader gammalt (dec 2020) där alltså Fria Tider ska ha publicerat ett läckt dokument. Eftersom denna nyhet är hela tre månader gammal framstår det som en publicering som är samordnad med MPRT med det enda syftet att svartmåla alternativmedierna som avslöjat korruption på MPRT. I själva verket har myndigheten på något sätt misslyckats med säkerheten och läckt information - något som de borde ställas till svars för, men i ett helt annat sammanhang.

Förnekar eller erkänner SVT att de producerar fejkade nyheter?

Britta Lejon, ordförande på fackförbundet ST används av SVT som målvakt för att binda samma alternativmedier till "hot och våld". Vi ställer några frågor till Andersson.

Här blandar man ju lite. Här pratar man om fackförbundet och så drar man in det i detta fallet [MPRT] som inte handlar om hot. Hur ser du på det?

"Jag tycker ändå det är klart och tydligt. Hon på fackförbundet talar ju inte om dem exemplen som är vår andra publicering. Det är en angränsande sidovinkel."

Något helt annat då, för det handlar ju inte om hot. Det står ändå att: ”Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) hängs ut på alternativmedier, vilket upplevs som en påverkanskampanj. Nu larmar även fackförbundet ST om att hot och våld mot tjänstemän på myndigheter ökar.”
Du menar att man inte skall läsa ihop detta utan se Britta Lejons uttalande som helt separat?

"Man skall läsa det precis som du citerar det. Hon uttalar sig inte om de specifika fallen."

I slutet står det att: ”Hoten får konsekvenser för den enskilda som drabbas, och för samhället i stort eftersom rättssäkerheten skadas. Vi kan se att de som utsätts för hot och våld påverkas i sin myndighetsutövning. De fattar beslut de inte hade gjort annars, eller låter bli att fatta beslut som de borde ha fattat.”
Sedan frågar er reporter: "Samtidigt har vissa tjänstemän stort inflytande, ska de inte kunna hantera kritik även offentligt?"
Här är intervjuaren inne på artikeln om MPRT, att de har fått sina tjänstemän uthängda.

Britta Lejon svarar:

”Absolut, men det är inte kritik vi pratar om HÄR.”

Vad är det hon svarar på då [HÄR]? Svarar hon på att MPRT har blivit uthängda eller pratar hon om att Migrationsverket eller Försäkringskassan blir hotade? Detta är ju som jag uppfattar det ren propaganda. Ni försöker måla upp att personer på MPRT har blivit hotade. Det stämmer ju inte.

"Det tycker inte jag. Det tycker inte jag. Alltså det tycker inte jag. Jag håller inte med dig. Jag tycker inte vi gör den sammanblandningen."

Det står ju ”HÄR”. Vad är det hon pratar om? Absolut, det är inte kritik vi pratar om ”HÄR”. Vad är det hon svarar på för fråga?

"Det är väldigt tydligt att det är en bred bild baserad på hela hennes informationsinhämtning som fackbas."

Det här sätter fingret på hur viktigt det är att alternativmedia faktiskt gör de här granskningarna. I det här fallet har det framkommit flera fall av stort bedrägeri via alternativmedia. När det uppdagas är ni tysta, fram till att handläggare blivit ”uthängda” för felaktigheter. Då är det vinkeln. Sedan kommer ni in med vinkeln att tjänstemän på Migrationsverket blir hotade, vilket är ett sidospår. Den tredje artikeln handlar om "misstänkt dataintrång". På tre artiklar får man inte någon som helst bild av vilken härva detta är – vad själva ämnet handlar om. Det verkar som att några bara sitter och hänger ut.

Andersson avslutar:

"Det är ovanligt att man namnger en handläggare som inte har en ansvarsposition. Det är en ovanlig publicering och det är själva nyhetskvalitén i det. Absolut, folk har snuvat till sig bidrag på falska grunder, men att vi inom vanliga medier skulle förtiga detta tycker inte jag stämmer."

NewsVoice konstaterar att när ETC:s omfattande fusk uppdagades slöt SVT:s personal upp bakom kamraterna och hjälpte till med en insamling. Inte nog med att de förteg händelsen, de hyllade istället Johan Ehrenbergs fusk och samlade in pengar till vad de anser är en politisk bundsförvant som får fuska utan konsekvenser.

Text: Anders Gustafsson