Vaccinism breder ut sig i samhället – Lennart Fröderberg

publicerad 9 februari 2021
- Gästskribent
Lyckliga människor. Foto: StockSnap. Licens: Pixabay.com
Vaccinism. Foto: StockSnap. Licens: Pixabay.com
Vaccinism – vissa människor upplever lycka och trygghet av att bli vaccinerade. Foto: StockSnap. Licens: Pixabay.com

DEBATT. Vi känner ju till lite olika varianter av ismer ur ett historiskt perspektiv. Gemensamt för samtliga är att det ligger något fanatiskt över dem samtidigt som de som är inne i en ism tycker att det är fantastiskt. Det blir nästan något religiöst över hela det som ismen berör.

Text: Lennart Fröderberg | #vaccinism

En tro och inte så mycket saklig vetenskap eller på annat sätt oberoende verifierad kunskap ligger nog till grund för de flesta ismer. Jag har ännu inte nämnt någon ism specifikt utan gör bara en generell översyn när jag nu förhoppningsvis myntat en ny form av ism, vaccinism.

Definition på fenomenet Vaccinismen:

En enormt stark övertro på att det kemiska innehållet i injektionerna som kallas för vaccin skall hjälpa mot diverse patogener och tillhörande så kallade sjukdomar.

Slut definition.

Appropå sjukdomar, som egentligen enligt mitt synsätt, mer är en felstavning. Det borde vara ett mellanslag mellan orden sjuk och dom.

Vaccinismen är väldigt styrd av ekonomiska intressen så till den milda grad att de som tillverkar innehållet i vaccinet inte kan åtalas och således inte behöver betala något skadestånd om/när deras produkter skadar eller orsakar att någon avlider.

Så inom vaccinismen verkar det vara ett samband mellan produkternas tillverkare/ägare och de som stiftar lagar och bestämmelser över ett land. De kallas för politiker, men vad de arbetar med har jag aldrig riktigt förstått. De måste vara ”duktiga” för de tjänar ju bättre än de flesta.

Det verkar ligga inom ramen för vaccinismen att den inte gillar folk, varken folksamlingar eller mänskligheten överlag, se bara på hur reglerna ändrades gällande närvaron för våra riksdagsledamöter. Högst 55 stycken av de 349 folkvalda får lov att träffas samtidigt vid omröstning av nya lagar och bestämmelser. Lagar som styr vad befolkningen får och inte får lov att göra.

Det betyder att vaccinismen har reducerat antalet politiker som tillverkarna av vaccin behöver smörja för att få igenom nya önskemål. Som gör de redan förmögna ägarna av de produkter ännu rikare, de som utgör själva grunden i den här nya kyrkan som jag genom den här artikeln nu givit namnet vaccinism.

Vaccinismens folkminskningsideal verkar vara ledstjärnan hos de oligarker som de senaste 120 åren verkat i ljuset av detta ideal.

Vaccinismen verkar även ha en magnetisk påverkan på media, både tidningar och TV. Det verkar som om vaccinismen drar till sig journalister med extremt begränsad etik och moral och som skriver vilken dynga som helst när de parallellt stöter ifrån sig alla former av verifierbara fakta. Befolkningen verkar bli som förtrollade av det ljus som vaccinismen sprider. Detta mörka ljus verkar helt släcka alla möjligheter till rationellt tänkande.

Text: Lennart Fröderberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Vaccinism