Vad ligger bakom lockdowns? Öppet brev till FBI och MI5

publicerad 1 februari 2021
- av Sanja R. Juric
Lockdown, empty street. Foto: Wes Hicks. Licens Unsplash.com

https://www.youtube.com/watch?v=978zLJJLo-I

DEN GLOBALA CORONAKRISEN. Ett internationellt team av forskare, yrkesverksamma inom olika områden och aktivister har skrivit ett öppet brev till bland annat FBI (Federal Bureau of Investigation) och det brittiska MI5. Teamet begär att en federal utredning inleds angående den vetenskapliga debatten om viktiga politiska beslut under Covid-19-krisen. Har världen manipulerats till lockdown?

Text: Sanja R. Juric | #pandemipolitik, #coronalockdown | Foto: lockdown, Wes Hicks

Under vårt arbete har vi identifierat frågor av potentiellt kriminell karaktär och anser att denna utredning är nödvändig för att säkerställa att allmänhetens intressen har representerats ordentligt av de som främjar en viss pandemipolitik.”

I brevet tar författarna bland annat upp bevismaterial om ursprunget av lockdowns, historiska prejudikat, den vetenskapliga litteraturen och debatten bakom, samt ursprunget och kvalitén hos dominerande Covid-19 testprotokoll och modeller.

Det öppna brevet: The CCP's Global Lockdown Fraud

Viktigaste huvudpunkterna i brevet - Kina pekas ut som källa

  • Lockdowns har kommit efter order av Xi Jinping, generalsekreteraren för det kinesiska kommunistpartiet och förordnades som global politik av Världshälsoorganisationen efter bristande analys eller logik.
  • Den mest inflytelserika institutionen för Covid-19-modeller, självbetecknad som "Kinas bästa akademiska partner i väst", har varit den mest alarmistiska och felaktiga Covid-19-modellen.
  • Dödliga rekommendationer för mekanisk ventilation kom från Kina.
  • Felaktiga PCR-testprotokoll är baserade på ofullständiga och teoretiska genomsekvenseringar från Kina.
  • Övervägande, överdrivna PCR-testprotokoll kom från Kina.
  • KKP (Kinesiska kommunistpartiet) deltog i en tidig, bred, systematisk och global propagandakampanj för att främja lockdown som lösning.
  • Många framstående forskare, positiva till lockdowns har visat sig vara Kinavänliga.
  • Många andra inflytelserika lockdown-supportrar är inte kvalificerade för att ge råd till världsledare om pandemipolitik och de visar sig ofta vara Kinavänliga. 

WHO gick emot sin egen rekommendation

Världhälsoorganisationens slutsats i mitten av februari 2020 var att Kinas reduktion av antal smittade i Covid-19 berodde på ett lyckat genomförande av lockdown i landet. Även om en nedåtgående kurva kunde ha tillskrivits Kinas lockdown, var det lika troligt att det nya viruset ändå hade planat ut naturligt.


Att som WHO rekommendera nedstängning av hela nationer, något som aldrig förr i historien hade genomförts, betydde inte per automatik att det skulle fungera i praktiken. Detta i synnerhet med tanke på WHO:s egna rekommendationer för pandemier från 2019, om att varken gränsstängningar eller omfattande spårning av smittade bör ske under några omständigheter.


Inte heller hade WHO tagit i beaktande andra länders ekonomiska förutsättningar, demografi, antal smittade, för att inte tala om eventuella konsekvenser av en fullskalig nedstängning av ett helt samhälle.

Lockdowns härstammar från Xi Jingping policyn och bör inte negligeras enligt det öppna brevet. Fullskaliga nedstängningar av samhällen har aldrig förr i historien genomförts förrän av Xi Jingping i januari 2020.

Text: Sanja R. Juric