Öppna upp Sverige 1:a maj – Ska bli största manifestationen – Filip Sjöström

publicerad 24 mars 2021
- av Gästskribent
Tusenmannamarschen på Medborgarplatsen den 6 mars 2021. Foto: NewsVoice.se
Öppna upp Sverige nu säger Filip Sjöström. Foto: T. Sassersson, NewsVoice
Filip Sjöström på Medborgarplatsen. Tusenmannamarschen 6 mars 2021. Foto: T. Sassersson, NewsVoice

OPINION. Som arrangör av Tusenmannamarschen för frihet och sanning den 6:e mars i Stockholm har jag fått utstå mängder av hat. Jag har kallats mördare, förrädare och att jag har brist på respekt, men i efterspelet av evenemanget ser jag att vi lyckades med precis det vi ville – det svenska folket har börjat förstå, ansamlat mod och vågar nu ifrågasätta den svenska coronastrategin och de restriktioner som plågar vårt land. Öppna upp Sverige nu!

Från olika håll i vårt avlånga land höjs nu rösterna för att restriktionerna ska tas bort och att vårt samhälle ska öppnas upp.

Facebook: 1:a majtåget för frihet & sanning

Den 11:e mars publicerar Dagens Industri en artikel skriven av två ekonomer från ekonomihögskolan i Lund. I artikeln går de igenom sambandet mellan överdödlighet och graden av tvingande nedstängning i olika länder. Deras slutsats är att en ökad nedstängning av samhället ökar överdödligheten. De drar också slutsatsen att pandemilagen inte står på vetenskaplig grund och endast är en form av pandemipopulism.

Läs mer i DI: Nedstängningar står inte på vetenskaplig grund

Roger Svensson, docent på institutet för näringslivsforskning, har i Svenska Dagbladet publicerat två artiklar där han påstår att nedstängningar gör mer skada än nytta och att hela den svenska coronastrategin är ett gigantiskt experiment.

Läs mer i SvD: ”Nedstängningar är ett gigantiskt experiment”

Det finns fler exempel, inte minst i sociala medier, och det är bara en tidsfråga innan stora svenska opinionsbildare, artister och influencers vågar kliva ut i rampljuset och säga det som de så länge velat säga: Öppna upp Sverige!

För mig är det tydligt att det saknas en debatt kring den svenska strategin och de skador som en nedstängning av samhället orsakar. Den kollektiva skadan av dessa nedstängningar i Sverige och i världen är enligt mig betydligt större än nyttan. Vi ser redan nu hur småföretagarna går på knäna, hur psykakuterna runt om i landet är överfulla och hur barn och ungdomar får svårt att klara av skolgången.

Lägg därtill att det är lika många människor, kanske till och med fler, som dött till följd av restriktionerna världen över.

Listan är lång på människor som far illa av restriktioner och hur vår livskvalité försämras på många områden.

Det finns tre huvudsakliga negativa effekter med nedstängningar och restriktioner som vida överstiger eventuella kortsiktiga medicinska effekter:

  1. Försämrad folkhälsa – ökad psykisk ohälsa, minskad fysisk aktivitet, ökat missbruk m.m
  2. Försämrad samhällsekonomi – ökad arbetslöshet, konkurser, produktionsstopp, försämring av lärande och humankapital m.m
  3. Begränsning av grundlagsskyddade fri- och rättigheter – mötesförbud, reseförbud,
    begränsad rörlighet, vaccinpass m.m

Jag är av uppfattningen att vi måste använda den strategin som hjälper flest antal människor och som skapar mest kollektiv nytta för samhället. Min moraliska kompass vägleder mig att göra det som är bäst för landet och det är att öppna upp det svenska samhället. Förhoppningsvis kan den ansvarsfulla handlingen inspirera fler länder att följa efter.

Öppna upp Sverige nu!

Av anledningarna ovan lanserar jag och frihetsrörelsen nu en stor kampanj – Öppna upp Sverige. Vi kommer ha en stor manifestation den 1:a maj i Stockholm liknande Tusenmannamarschen, men med betydligt fler människor.

Vi kommer också uppmana alla caféägare, restaurangägare, barägare, nattklubbsägare och andra som drabbas av det stängda samhället att den 1:a maj öppna upp sina verksamheter, helt utan restriktioner, så att vi kan visa Sverige och världen att det går att leva fullt ut i frihet.

Låt alla som står bakom budskapet Öppna upp Sverige komma samman den 1:a maj.

Jag tänker på alla de studenter som inte får ta studenten ordentligt, alla artister som inte får hålla konserter och alla idrottssupportrar som inte får se på sport live. Det är många som vill att samhället ska öppnas upp och det finns inga anledningar att vänta.

Låt oss ta ansvar på riktigt - Öppna upp Sverige.

Text: Filip Sjöström, initiativtagare till Tusenmannamarschen och Öppna upp Sverige, en folkrörelse för frihet och sanning