Handel på aktiemarknaden – grundläggande tips

publicerad 17 mars 2021
- Gästskribent
Handel på aktimarknaden. Foto: Mayo Fi Licens: Unsplash
Handel på aktimarknaden. Foto: Mayo Fi Licens: Unsplash
Handel på aktimarknaden. Foto: Mayo Fi Licens: Unsplash

Handel på aktiemarknaden är något som ökar för varje år. Vem har aldrig tänkt på att investera på aktiemarknaden? Den ökande spridningen av börsnyheter i medierna och löftet om stora vinster fortsätter att locka många små och medelstora investerare. Innan börsen introduceras på börsen är det emellertid nödvändigt att ta hänsyn till en rad grundläggande tips. Du måste lär dig handla på börsen!

En minoritet kan ha någon form av ekonomisk utbildning av handel på aktiemarknaden, men den stora majoriteten är “nybies” som för första gången kommer in i världen med aktiv penningförvaltning. Innan den första inköpsordern placeras är det därför lämpligt att beakta en rad principer som kan bidra till att undvika obehagliga erfarenheter eller upprepa misstag som andra investerare redan har gjort.

Hur mycket pengar investerar ska jag investera på handel på aktiemarknaden?

Detta är kanske den viktigaste regeln av alla, och det är frågan som alla investerare bör ställa innan de ens börjar lära sig om handel på aktiemarknaden. Marknaden är ingen rosenvärld och det är mer än möjligt att i slutändan förlora alla investeringar. Vi måste vara medvetna om denna möjlighet och förutsätta att den kan inträffa, så vi bör aldrig investera det vi kan eller kommer att behöva i en nödsituation.

När vi tänker på att investera en del av vårt kapital är det normalt för oss att överväga om vi måste vara en expert på området eller om det är nödvändigt att mobilisera en stor summa pengar. I detta fall är det verkligt viktiga att vara välinformerad, agera försiktigt och framför allt vidta några preliminära åtgärder för att hjälpa oss att fatta rätt beslut.

Definiera Dina mål

Man kan inte komma in och bedriva handel på aktiemarknaden “för att se dem komma”. Ni måste vara tydliga med vad ni vill uppnå utöver det uppenbara svaret: “tjäna pengar.” Det handlar om att beräkna den lönsamhet ni vill uppnå, den period under vilken ni vill uppnå den och den risk ni är villiga att ta. Alla tre variablerna måste justeras eftersom man inte kan förvänta sig en dubbelsidig avkastning, till exempel 20 %, utan att ta risker. Det måste naturligtvis vara ett rimligt mål och kunna vara numeriskt, det vill säga en procentandel av de investerade pengarna. Det viktiga är att glömma bort marknadsutvecklingen och att fokusera på att göra de pengar som ni har satsat lönsamma.

Handel på aktiemarknaden handlar om investering på lång sikt

Investeringens varaktighet kommer att överensstämma med er personlighet, men ni måste komma ihåg att det krävs mer kunskap och erfarenhet för att kunna fungera på kort sikt än för att göra det på lång sikt när det gäller handel på aktiemarknaden. I detta avseende är det lämpligt att titta på den långsiktiga avkastning som är det som bör räknas när du utför din verksamhet. Man måste alltså köpa företag som passar det målet. Om man t.ex. har beslutat att få 10 procent på två år måste man leta efter titlar som anpassar sig till detta antagande. Dessutom kommer blankningen för handel att öka antalet provisioner som ni måste ta itu med och därför kommer er vinst att bli lägre.

Lär dig att tolka informationen

Information är avgörande, särskilt när det gäller handel på aktiemarknaden, där varje företags specifika värde står på spel. Marknaden översvämmas således av nyheter, rapporter och alla typer av uppgifter om inte bara företag utan även makroekonomiska indikatorer, investerarkänslor … Det är mycket viktigt att veta hur man tolkar var och en av dessa uppgifter, och för detta finns det vanligtvis inget annat val än att läsa, läsa och läsa både årsbokslut och litteraturförteckningar för att lära sig att tolka en ekonomisk balans.

Köp företag du känner

Man måste investera i företag, inte i värdepapper, och för detta måste man ha så mycket information som möjligt om företaget. Detta innebär att man både måste känna till de nyheter som omger den och den sektor där den är verksam, och att man måste känna till hur man tolkar dess ekonomiska situation och affärsverksamhet, det vill säga varför den tjänar pengar och varför den kan fortsätta att göra det i framtiden. Här måste ni naturligtvis också ta hänsyn till aspekter som konkurrens eller hela sektorns perspektiv för att kunna bedriva säker och bra handel på aktiemarknaden.

Har du den? Följ dessa tips och börja handla. Lycka till!

Text: Extern skribent

  • Läs mer om ekonomi på NewsVoice

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *