Hur många personer kom till Tusenmannamarschen 2021?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 mars 2021
- Torbjörn Sassersson
Tusenmannamarschenden 6 mars 2021. Polisen bland folk. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

SVERIGE. Uppfattningen går isär om hur många som egentligen deltog under Tusenmannamarschen den 6 mars 2021. Det beror på hur stor area som man utgår från och hur aktiva människorna är på plats. NewsVoice försöker utreda hur storleken på en folkmassa kan beräknas.

Ytan på Medborgarplatsen kan bestämmas till 5000 kvadratmeter, lågt räknat. Om varje person använder 2 kvadratmeter i folkmassan (i medeltal) blir det totala antalet personer 2500 personer. Videos och foton från Tusenmannamarschen antyder att siffran 2000 närvarande personer inte är orimlig.


Det är skillnad på aktiva demonstranter, passiva demonstranter och observerande personer (som kan samtycka med en manifestation), men alla är närvarande. När systemmedia och polisen informerar allmänheten om antalet personer väljer de att inte sammanräkna grupperna: aktiva eller passiva personer samt nyfikna observatörer.


Politisk beräkning

Av politiska skäl kan systemmedia och polisen vilja att dra ner på siffrorna och därför räknas tex endast de som står närmast scen eller de som står i ett område nära en scen istället för att ta hänsyn till hela ytan där alla typer av personer är närvarande.

Den minsta ytan mycket nära en scen kanske endast rymmer cirka 200 personer. Ett större område runt scenen som är något mindre trångt kan rymma kanske 600 personer att jämföra med Medborgarplatsen som helhet som kan rymma mellan 2500-5000 personer beroende på hur trångt det är (1-2 kvadratmeter per person).

Medborgarplatsen och Tusenmannamarschen 6 mars 2021
Medborgarplatsen och Tusenmannamarschen 6 mars 2021. Satellitfoto från sommartid: Google Maps.

Det är upp till dig som läsare att bedöma denna analys, men det vi vet är att medier och polisen satt mycket låga siffror. Källor uppger dessutom antingen siffror på den stora ansamlingen på Medborgarplatsen eller de mindre ansamlingarna på Guldbron eller i Kungsträdgården.

”Enligt SVT:s reporter på plats samlades människorna väldigt fort. Folksamlingen har uppskattats till mellan 300 och 500 personer.” – SVT

Aftonbladet skrev i en artikel att det kom runt 100 personer och Polisen uppgav i ett läge cirka 300-400 personer, enligt SvD.

Analys: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq