Ilana Rachel Daniel: Coronavaccinet är en mycket riskabel genterapi – inte ett vaccin

publicerad 28 mars 2021
- Gästskribent
ArcanumSkolan
Ilana Rachel Daniel (2021), selfie

OPINION. Det israeliska folket har inte fått den information som krävs för att kunna göra en tillräcklig risk-nytta-analys gällande massvaccinationen i Israel. Det skriver Ilana Rachel Daniel som startat den politiska rörelsen Rappe, vilken kämpar för det israeliska folkets frihet. Rörelsens budskap har censurerats av bla Facebook. Hon varnar för att “vaccinerna” som nu används egentligen är riskabel genterapi.

Text: Ilana Rachel Daniel (Choicesources.com) är rådgivare i hälso och livsstilsfrågor i Jerusalem | Översättning och nedkortning: Torbjörn Sassersson | Källa: “This is not a vaccine”, Israel National News

Nationen Israel är inblandad i en historisk och avgörande tidpunkt som kommer att avgöra framtiden för sitt folk under överskådlig framtid. Det är ingen överdrift.

Som nu allmänt publicerats och som initialt avslöjades av Israels tidigare premiärminister Ehud Barak [1] och sedan av sittande premiärminister Benjamin Netanyahu själv [2], har en överenskommelse slutits där läkemedelsbolaget Pfizer i en överenskommelse valt Israel som en plattform för ett pilotprogram för ett expansivt vaccinexperiment på människor. Enligt Barak har Pfizer valt Israel för att landet sedan decennier noggrant registrerat medicinska data (inkl vaccinationsjournaler), som gör det möjligt att förstå biverkningar av Pfizers vaccin genom tillgång till dessa medicinska data från populationen.

Netanyahu har signerat upp sitt folk, alla sju miljoner medborgare från 12 år och äldre [3], utan vårt informerade samtycke, för att bli det första landet som i sin helhet utgör en stor mänsklig test på en medicinsk teknik som under flera decennier misslyckats i laboratorier.

Pilotstudien genomfördes med en förvånansvärd hastighet cirka två miljoner människor har redan injicerats [c:a 4,8 miljoner per den 3 mars 2021] under ett program som körs dagligen från tidigt på morgonen till sent på kvällen, och även på sabbaten [4].

Emellertid har det israeliska folket inte fått den information som krävs för att göra en tillräcklig risk-nytta-analys i detta extraordinärt ambitiösa program.

Faktum är att människor fått alldeles för lite information och det inkluderar fullständig nolltransparens gällande information om de allvarliga biverkningar som allt mer ger sig till känna.

Vaccinet är inte ett vaccin utan tillämpad genteknik

Vad medborgarna uppmanas att injicera är inte ett vaccin utan som av amerikanska CDC definierats som: “en produkt som stimulerar en persons immunsystem att producera immunitet mot en specifik sjukdom” [5]. Detta är snarare en experimentell och ny teknik. FDA definierar [6] läkemedlet som en komponent som används för att behandla eller påverka kroppens funktioner. Det handlar i själva verket om en medicinsk utrustning [medical device], som distribueras i molekylstorlek.


Genom att felaktigt hänvisa till detta medicinska ingripande såsom en vaccinering utnyttjas allmänhetens knäsvaga förtroende för tidigare vaccinationsprogram. Detta håller oss även låsta i en meningslös debatt i stället för att vidta nödvändiga åtgärder för att undersöka effekterna på vår hälsa.


Det falska vaccinet genererar inte ett immunsvar

DNA är kort sagt grunden för vår genetiska struktur. Inuti varje cell finns koder som överför informationen till proteiner genom messenger-RNA [mRNA] vilket är ett mellansteg mellan gener och proteiner där ett specifikt protein stimulerar immunsvaret, inte RNA:t. Innehållet i dessa injektioner, som ges på experimentell basis, är ett syntetiskt budbärar-RNA som sätts in i det mänskliga systemet för att aktivera cellen för att tillverka, i detta fall, ett spikprotein. [7] Ett mRNA-vaccin är inte ett vaccin, eftersom det inte genererar ett immunsvar. Detta är egentligen tillämpad genteknik.

Cytokinstorm

Det finns ett antal faktorer som framkallar oro för allvarliga biverkningar, vilka kortfattat inkluderar några av följande:

I tidigare kliniska prövningar under 1960-talet [8] vid försök att vaccinera mot RSV, [9] Dengue-feber, [10] SARS och MERS misslyckades studierna redan under djurfasen. Katter, illrar, apor och kaniner upplevde varje gång antikroppsreaktioner (ADE), även känt som patogen priming eller en cytokinstorm. Detta inträffar när immunsystemet skapar en okontrollerad inflammatorisk respons när kroppen konfronteras med patogenen i den verkliga världen, och resultatet, är tragiskt nog döden. Samma immunreaktion ägde rum hos ett antal spädbarn i kliniska prövningar som fick ett RSV-vaccin, liksom cirka 600 filippinska barn som dog efter tidig vaccination mot Dengue-feber [11]. Detta experiment är fortfarande ett allvarligt problem än idag. [12]

Autoimmun sjukdom uppstår när kroppens immunsystem inte kan skilja på sina egna celler och främmande celler och får kroppen att attackera sina egna normala celler. [13] Det har föreslagits att “molekylär mimik” kan bidra till detta problem med antikroppar mot SARS-CoV-2 som korsreagerar med strukturellt liknande värdproteinsekvenser och då svara med en akut autoimmunt reaktion. [14]

Forskare har sett att samma spikprotein som finns i SARS-virus också är ansvarigt för utvecklingen av moderkakan hos däggdjur, inklusive människor, och därför är en viktig förutsättning för en lyckad graviditet. Om en kvinnas kropp är “omprogrammerad” (primed) för att attackera dessa proteinspikar kan immunsystemet förhindra att en moderkaka bildas, vilket skulle göra kvinnan infertil. [15]

Dr Yeadon och Wodarg förklarar vidare; ”Såvitt jag vet har Pfizer/BioNTech ännu inte frisläppt något skriftligt material som tillhandahålls till patienter, så det är oklart om någon,information om (potentiella) fertilitetsspecifika risker orsakade av antikroppar ingår. Enligt avsnitt 10.4.2 i försöksprotokollet Pfizer/BioNTech är en kvinna i fertil ålder berättigad att delta om hon inte är gravid eller ammar och använder en acceptabel preventivmetod som beskrivs i testprotokollet under interventionsperioden (minst 28 dagar efter den sista dosen av studieinterventionen). Det innebär att det kan ta relativt lång tid innan ett märkbart antal fall av infertilitet efter vaccination kan observeras.” [16]

Vi har dessutom sett rapporter om flera fall av Bells pares (halvsidig ansiktsförlamning) [17] och många fall av anafylaktisk chock även när inga tidigare allergier upptäcktes, liksom flera meddelade incidenter av “falskt positiva” HIV-test. [18]

Det största frågetecknet berör manipuleringen av det mänskliga genomet. Det finns mycket vi ännu inte har förstått om människokroppens och immunsystemets komplexitet. Vetenskapen har gjort det fel många gånger tidigare, efter att ha antagit sin förmåga att utöva sin dominans över naturen. Det är fortfarande och alltid naturen som har det sista ordet. I det mänskliga genomprojektet testades ny genteknik genom att ändra en enda gen som de trodde hade en defekt i den genetiska processen. I stället för att korrigera problemet orsakades det oväntat en dominoeffekt av okontrollerad reglering på flera andra gener.

Peter DoshiThe British Medical Journal kommenterade pressmeddelandet från industrin om en påstådd 95% effektivitet att studierna var utformade för att inte misslyckas. Effektiviteten var i själva verket mycket låg.

Pfiizer, Moderna, dr Anthony Fauci och dr Soumya Swaminathan, WHO:s chefsforskare, har gjort det tydligt att den nya mRNA-strängen som kommer in i cellen vid “vaccineringen” inte är avsedd att stoppa överföringen av smitta utan snarare är tänkt som en symptombehandling.

Detta var ett översatt och nedkortat utdrag från Rachel Daniels debattartikel i Israel National News. Läs hela artikeln

Text: Ilana Rachel Daniel (Choicesources.com) | Översättning och nedkortning: Torbjörn Sassersson

Referenser

[1] Sones M (2021) Is Israel a Pfizer test subject?, Arutz Sheva

[2] Holmes O (2021) Netanyahu touts Pfizer deal as 20% of Israelis get Covid jab, The Guardian

[3] Central Bureau of Statistics, Population – Statistical Abstract of Israel 2020 – No.71, 2.3 Population, by Population Group, Religion, Sex and Age

[4] Batito E (2020) Controversy erupts around Health Ministry plan to vaccinate on Shabbat, Jerusalem Post

[5] CDC Website, Vaccines & Immunizations, Immunization: The Basics

[6] US Food and Drug Administration Website, Medical Device Overview

[7] CDC Website (2020) Understanding mRNA COVID-19 Vaccines

[8] Su, S., Du, L. & Jiang, S. Learning from the past: development of safe and effective COVID-19 vaccines. Nat Rev Microbiol (2020).

[9] World Health Organisation Website, Standardization of Respiratory Syncytial Virus (RSV) vaccines

[10] Trial Site News (2020) Philippine Dengue Vaccine Criminal Indictments Includes President of Sanofi Pasteur & their FDA

[11] Trial Site News (2020). Philippine Dengue Vaccine Criminal Indictments Includes President of Sanofi Pasteur & their FDA

[12] Trial Site News (2020) Philippine Dengue Vaccine Criminal Indictments Includes President of Sanofi Pasteur & their FDA

[13] John Hopkins Medicine Website, What Are Common Symptoms of Autoimmune Disease?

[14] White S (2020) Rapid Response: Could COVID-19 mRNA vaccines cause autoimmune diseases?, letter to the British Medical Journal, White S (2020) Rapid Response: Could COVID-19 mRNA vaccines cause autoimmune diseases?, Letter to the British Medical Journal

[15] Petition from Dr Wolfgang Wodarg and Co Petition from Dr. Michael Yeadon to the European Medical Association, Administrative/Regulatory Stay Of Action on the December 1st 2020, page 5

[16] Petition from Dr Wolfgang Wodarg and Co Petition from Dr. Michael Yeadon to the European Medical Association, Administrative/Regulatory Stay Of Action on the December 1st 2020, Page 5

[17] FDA Briefing Document, (2020) Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting December 10, 2020, Page 38 and 43

[18] Rettner R (2020) Why an Australian COVID-19 vaccine caused false-positive HIV test, Live Science

[19] Doshi P (2021) Peter Doshi: Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data, British Medical Journal

[20] Kory, P., MD, Meduri, G. U., MD, Iglesias, J., Varon, J., Berkowitz, K., MD, Kornfeld, H., MD, Marik, P. E. (2020, November 13). Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19

[21] Sigalos M (2020) You can’t sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won’t compensate you for damages either, CNBC

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Något som jag reflekterar över är den skrämmande likheten med Israel och vår svenska sitution där en liten grupp elit extremister medvetet experimenterar genom massexperimentvaccineringar mm för att decimera ländernas egna befolkningar.

  Vi kan inte skylla dessa extremisters onda gärningar på Hitler el på judar som folk.
  Exempel på statsfinansierade extremister i Sverige som vill lägga skulden på judar.
  https://www.youtube.com/watch?v=tzUCwA1_hF8

 • Ja, ja… lagom av allt är bäst. I längden är långsiktigt hållbara lösningar bäst. Men för att komma dit, behöver man ibland först uppfylla kortsiktiga villkor, vilka inte alltid är så bra på sikt. Så att säga… ;O))

 • Fram till 210324 så har det till Läkemedelsverket rapporterats in totalt 221 döda i samband med “vaccination”. Pfizer 114 st, Moderna 3 st och AZ 4 st (men det råder säkert såväl eftersläpning som underrapportering).

  Fram till 210326 så har 1 482 153 människor “vaccinerat” sig enligt FHM:s statistik. Med samma dödsprocent på en fullvaccinerad befolkning blir det ca 1500 döda människor.

  Människor borde bli informerade om oddsen för en eventuell nitlott så att de kan göra ett välavvägt val.

  • Denna “nitlott” kan nog högst sannolikt göra sig påmind med ett antal andra allvarliga bi-effekter man tvingas leva med , om man nu råkar ha sån tur att man slipper dö knall o fall.

   Hur som…hela den här pandemihistorien är en enda stor bluff från första början så varför i h-e skulle nån vettig människa bry sig om psykopaternas vaccin ?!!

   Det enda som är säkert är att nu är det allvar , och om vi som begåvats med erforderligt förnuft och därmed sett igenom agendan inte gör allt vi kan för att försöka stoppa vansinnet så kommer ingen annan hjälpa oss.

  • *totalt 121 st skulle det stå och då blir samma procent ca 800 st döda på en fullvaccinerad befolkning. Får skylla detta missöde på de “vaccinationer” jag påtvingades i barndomen. Men det blir ju i princip ändå en hel Estonia till.

   @Kenneth. En rätt stor del av befolkningen är rätt hopplöst förlorade även utan “vaccin”. Men verkligheten kommer väl framöver ikapp de som frivilligt “vaccinerat” sig och beroende på verkan blir det allt ifrån en upprepning av svininfluensafiaskot till någonting helt annat.

   Hela stats- som sjukvårdsapparaten är ju helt korrumperad eftersom det är dessa nissar som driver på det här. Ska det till någon förändring så krävs det nog massiva protester. Har lite svårt att se det där hända i denna lobotomins hemvist. Men på ett personligt plan kommer jag totalvägra “uppgradering” och tror knappast jag är särskilt ensam på den punkten.

 • Och i Sverige finns en bra statistik att tillgå här :https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody3 I pdf-filerna finner man också rapporterade antalet dödsfall. Det rapportören själv, endera privatperson eller vårdansvarig som utför denna. Det finns ingen tidsgräns utsatt, men det är rapportören som avgör om det finns ett samband. Denna statistik följs av Veronica Arthursson på MPA och hon är mycket mån om en transparens. Däremot vet hon inte hur väl statistiken speglar verkligheten. Dvs relationen mellan verkliga antalet fall versus det reella talet är svår att ens gissa.
  En reflektion . AstraZenecas vccin avbröts temporärt pga dödsfall i Norge . I MPAs statistik är dödsfallen pga av vcaainet bar 3-4 stycken. Däremot noteras över 110 dödsfall i samband med Ffizers genexperiment. . Inget av dessa dödsfall verkar ha orsakat ett massmediadrev, ens uppmärksamhet.

 • Den 5 mars tillkännagavs att organisationen ”Folk av sanningen” lämnade in ett klagomål till Haagdomstolen mot den israeliska regeringen för att ha gjort olagliga experiment på israeliska medborgare genom Pfizer.

 • Instämmer
  ”Man målar raketen blå, då syns den inte i himmelen” (Cornelis)
  ”Vaccinet är inte ett vaccin utan tillämpad genteknik”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *