Ingemar Ljungqvist om manifestationen den 20 mars 2021

publicerad 25 mars 2021
- Gästskribent
Polisen Mats Löfving och journalisten Ingemar Ljungqvist
Polisen Mats Löfving och journalisten Ingemar Ljungqvist
Polisen Mats Löfving och journalisten Ingemar Ljungqvist

OPINION. “Det var mycket kärlek i den bussen”. Så blev avslutningsorden av Samuel Andreasson, sedan han släppts ut ur Polisens piketfordon efter den lite ostrukturerade park- och torgvandringen för frihet och sanning som hölls i Stockholm den 20 mars.

Text: Ingemar Ljungqvist, för Frihet Sverige

Friheten och polisen

Manifestationen hade börjat bra. Bara minuterna före samlingstiden klockan 13 vandrade jag runt bland de talrika polisfordonen som hade belägrat Norrmalmstorg. Där stod också en ensam lite äldre polisman i sin gula väst och uniform. Vi fick en fin pratstund. För Polisen gäller både Grundlagen med dess långtgående frihet, men också den nya Pandemilagen. Polismannens uppgift var att respektera dessa båda lagar, men som han sa, det gäller att stå på folkets sida. Så presenterade vi oss.

Jag Ingemar Ljungqvist från AlmaNova och han var Mats Löfving, tf polischef för hela Sverige. Då fick han beröm av mig för att han förra året hade brutit det Orwellska språkbruket och informerat om de 40 utländska/invandrare maffiagrupperna som härjar i flera av Sveriges städer och då kallat dem för klaner. Det var inte fråga om någon enkel gängkriminalitet. Det är nog inte någon större överdrift att säga att majoriteten av poliser djupt inne i sina hjärtan helt står på vår sida.

Högtalaren hamnade  i polisbilen

Själv hade jag förberett att ställa mig i talarposition, men den första att bli omhändertagen och bortforslad var den kvinna som i sin ryggsäck bar på högtalaren. Där rök det talet, men här kommer det allt uttänkt efter rörelsen Frihets Sveriges grundläggande värderingar.

ArcanumSkolan 2024

“Vi har samlats här för att manifestera för Frihet, Sanning och Demokrati. Vår frihet har beskurits och också då den inre friheten där massmedia under ett års tid dagligen sköljt över oss med att skrämma oss för virus och död.  Vi skulle bara tvåla händerna och hålla oss isolerade. Sedan skulle vi bara vänta på ett mirakelvaccin. Inte ett ord om hur vi kunde ta eget ansvar och stärka det egna immunsystemet. Vi som samlats här är ett levande bevis för att vi överlevt den mentala skrämseltaktiken.”

99 år av demokrati

När det gäller Demokrati så är historien en viktig del för att förstå sin samtid. Precis för hundra år sedan, 1921, togs ett avgörande steg för demokrati. Då hade kvinnorna, såväl från arbetarrörelsens håll som från liberalt håll kämpat så länge att de hade fått rösträtt till Riksdagen. Det skulle betyda att de mjuka frågorna fick allt större utrymme inom parlamentets två kamrar. Man fick ett folkhemstänk och vi fick en välfärdsstat, vars positiva rykte spreds över hela världen, men så hände det som inte fick hända. Efter ett förslag från Socialdepartement, där en kvinna håller i klubban förbereddes en pandemilag där mötesfriheten och därmed yttrandefriheten skulle beskäras kraftigt. Alltså betyder det åtskilliga steg bakåt i demokratiutvecklingen. Dessutom är det ett brott mot den viktiga Grundlagen.

Ådalen 1931

För precis nittio år sedan så hade västvärlden drabbtas av en ekonomisk härdsmälta. De stora bankirerna hade medvetet eller omedvetet orsakat en djupgående börskrasch som medförde lockdowns i många länder. Arbetare skickades ut i massarbetslöshet och de som var kvar fick försämrade löner. I Ångermanland-Ådalen ledde detta till olagliga demonstrationer som ledde till att militären sändes ut. I Lunde den 14 maj blev fem skjutna till döds. En händelse som på djupet skakade Sverige. Att dödstalet stannade vid fem berodde till stor del på en ung musikant i Unga Örnars orkester blåste “Eld Upphör” på sin trumpet.

Samuel Andreasson den 6:e mars 2021, Guldbron, Slussen. Foto: Newsvoice.se
Samuel Andreasson den 6:e mars 2021, Guldbron, Slussen. Foto: Newsvoice.se

När Samuel Andresson uppmanade poliserna att stå i givakt inför den avslutande nationalsången vid den 6:e mars manifestationen, fungerade taktiken inte lika bra. Förmodligen hade poliserna fått andra order i sina öronsnäckor.

Macchiarinis experiment är redan glömda

Det finns också en mycket närliggande historia bara sex år gammal. Då hade Mästercharmören Paolo Macchiarini lyckats dupera en hel rektorsgrupp på Karolinska så att han fick genomföra experimentella transplantationer med plaststrupar. En metod som kanske i en avlägsen framtid kan komma i bruk, men gör man detta på människor utan föregående djurförsök så är det ett brott mot all forskningsetik. Samma sak gäller nu där de genmodifierade injektionerna från Pfizer och Moderna med mRNA-komponenter måste anses som rena experimenten, men denna gång föreligger faktiskt djurförsöken då metoden provats fram under bortemot tjugo år. Det är bara en hake och det var att försöksdjuren i stor utsträckning avled, speciellt när de konfronterades med ett nytt snarlikt smittämne.

Ytterst få drar paralleller till det nyliga experimentet. Minnet är kort.

Sanningen

Sanningen är dock viktig när vi granskar en ny sjukdom. I mitten av april gick virologen och Nobelpristagaren Luc Montagnier ut i franska TV-kanaler och påstod att coronaviruset är sprunget ur ett laboratorium.

Ungefär samtidigt hade den nationella epidemin i Italien vuxit deras vårdapparat över huvudet. Man bad om assistans från andra EU-länder. Deras begäran fick avslag av EU-länderna. Istället var det Kina och Ryssland som flög in materiell assistans och från Kuba kom en kontingent med läkare.

Vid denna tidpunkten hade också dödsstatistiken från Kina stannat. Cirka 5000 hade efter ett halvår avlidit, men så blev det inte så många fler. Detta förhållande har flera delorsaker. Man gav exempelvis sjukhuspersonal C och D-vitamin att ta i optimala doser för att de inte själva skulle bli smittade och framförallt att inte smitta sina patienter. På sjukhusen fick man rätt att prova Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) oftast i form av kända läkeörter. De som var framgångsrika delade man med sig av och skulle man ändå få en mycket livshotande coronainfektion kunde man ge vitamin C-vitaminbehandling i droppform. I Kina liksom i flera andra länder som Tanzania, Madagaskar och Kuba hade man förvandlat coronan till en behandlingsbar sjukdom, där ytterst få behövde dö.

Vi lyfter de media som beskrev sanningen

Dessa ovanstående fakta undanhölls genomgående en svensk allmänhet om de enbart förlitade sig på gängse media. Därför vore det mycket mer konstuktivt att lyfta fram de medier som höll fram dess fakta. Dit hör Anna Böhlmark på AlmaNova, Eva Donell på Education4Future, Zoia på Modiga Människor. Redaktören på Vaken, Nya Dagbladet , Torbjörn Sassersson på Newsvoice , Jesper Johansson för SwebbTV och säkert många fler. Nu är vi inne på begreppet sanningen. Den finns, men det urval som gjorts från såväl myndigheter som deras lierade medier har klart visat att de hade en agenda. Att locka in människorna in i en vaccinfälla. Att därmed i bästa fall överföra miljarder från samhällets resurser till läkemedelsindustrins kassakonton.  Att undanhålla viktiga fakta har betytt att lilla Sverige i detta sammanhang har fått se dubbelt så många som avlidit med Corona än Kina per 100,000 fall.

Kort sagt: Botemedlen fanns på plats men myndigheter och systemmedia i armkrok förhindrade att dessa fick användas.

Grundlag, Pandemilag och Jantelag

Vi står fast på den demokratiska Grundlagen och ser att den ger oss Frihet . Det är pandemilagens inskränkningar av demokratin som vi protesterar mot. Och pandemilagen hade säkert varit en munsbit för folkviljan om inte en ännu kraftfullare lag suttit i vägen och det är Jantelagen. Den vars första bud lyder “Du ska inte tro att du är något” Och i  sin svenska tappning har fått tillämpningen:” Slicka uppåt, sparka nedåt.”

  • Det är just den lagen som gör att vi på sociala medier kritiserar våra jämlikar för minsta fel, istället för att ära dem för deras förtjänster.
  • Det är den lagen som gör att vi halvt kverulerar oss sönder samman när myndigheter inför nya restriktioner  – istället för att backa upp de som går i täten för positiva förändringar.
  • Det är också den lagen som gör att vi ibland förtretat knyter näven, men lika fort stoppar ned den i byxfickan.
  • Det är just den lagen som gör att det samlats 600-700 till mötet här idag. Ni som är har brutit mot lagen, men det kunde varit 10.000 som manifesterat tillsammans med oss. Samma antal som rapporteras från bland annat Tyskland och Polen

Bryt mot Jantelagen!

Ska Sverige överhuvudtaget återigen ta upp kampen för Demokrati, Frihet och Sanning då krävs det att vi alla varje dag begår ett brott mot Jantelagen.

Jag gör det nu genom att istället för att kritisera makten lyfta fram de människor mitt ibland oss som i sin handling varit föredömen. Där befinner sig läkaren Mikael Nordfors, som varit den som satt sin legitimaition på spel genom att utan den minsta tanke på sin egen trovärdighet hela tiden lyft fram de medicinska fakta som kunde gjort att antal döda i corona kunde ha mer än halverats. Där befinner sig också den nya generationens Filip Sjöström, som nästintill ensam tog på sig ansvaret för den första tusenmannamarschen i Stockholm.

Bland kvinnorna finns sjuksköterskan Marianne Liljeholt som är den som talar polisen tillrätta och med en ettrighet och frenesi vill se en sjukvård som sätter patienterna främst. Dit hör också terapeuten Susanne Johansson, terapeut från Södermalm som utvecklat  en förbättring av lasertekniken så att hon med livgivande ljusfrekvenser får patienter med svåra kroniska sjukdomar att återvända till hälsa. Hon är idag förföljd av de myndigheter som arbetar i symbios med läkemedelsindustrin, men hon var med oss på Medborgarplatsen.

Det dags för oss alla att hylla och lyfta dessa personer till den position de förtjänar. Då får vi också ett sannare, friare och mer demokratiskt samhälle. Ett samhälle som har folkhälsan som ett av sina främsta mål.

Text: Ingemar Ljungqvist,  för Frihet Sverige

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq