Forskare har upptäckt över 140,000 nya virus i mänskliga tarmar

publicerad 9 mars 2021
- Sanja Juric
Konstnärens återgivning av bakteriofage på tarmbakterier. Foto: Spencer Phillips/EMBL-EBI)

Forskare har identifierat 142,809 olika virus som finns i mänskliga tarmar. Hittills har över hälften av dessa virus varit okända. Som de flesta bakterier som finns i tarmen så spelar även virus en viktigt roll för att upprätthålla en hälsosam tarmflora.

Gut Phage Database (GPD) är ett nytt databassystem som har sammanställts genom att analysera 28,060 enskilda metagenom. Exemplen kommer från ett offentligt register över DNA-sekvensering av tarmkanalens bakterieflora (mikrobiota). Exemplen har samlats in från 28 länder, tillsammans med nästan 2,900 referensgenom av odlade tarmbakterier.

Gut Phage Catalog
Gut Phage Catalog

“Det är viktigt att komma ihåg att inte alla virus är skadliga, men utgör en integrerad komponent i tarmfloran“, säger biokemisten Alexandre Almeida från European Molecular Biology Laboratory’s Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) och Wellcome Sanger Institute.

Alexandre Almeida förklarar vidare att proverna kommer från friska individer utan några specifika sjukdomar.

Resultaten visade att dessa virus utgör en specifik typ som kallas bakteriofager, det vill säga virus som angriper bakterier. Bakteriofager anses spela en viktig roll i tarmfloran då dessa reglerar både bakterier och bidrar till att upprätthålla tarmhälsan. Upptäckten välkomnas av forskare världen över, då kunskaperna och förståelsen om bakteriofager har varit mycket begränsad.

“Denna högkvalitativa, storskaliga katalog av mänskliga tarmvirus kommer vid rätt tidpunkt och kan komma att fungera som en ritning för att vägleda framtida evolutionära analyser av virus.”-  Trevor Lawley, mikrobiolog vid Wellcome Sanger Institute.

Text: Sanja R. Juric

Källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq