Läkemedelsföretaget Moderna meddelade förra tisdag att de har påbörjat en studie där företaget nu testar sitt covid-vaccin på spädbarn från sex månader och barn upp till 12 år. Antal friska barn från USA och Kanada som ingår i studien uppges vara 6750. Syftet med att testa vaccinet på unga är att hjälpa till att producera flockimmuniteten för att i sin tur stoppa pandemin, skriver New York Times. 

Varje barn kommer att få två doser med 28 dagars mellanrum och studien kommer att delas upp i två delar. De första vaccinerade barnen i varje grupp kommer att få den lägsta dosen och efter övervakning kommer de senare deltagarna att tilldelas högre doser. Resultaten kommer att leda till att avgöra vilken dos som är säkrast och mest sannolikt skyddar olika åldersgrupper. Barn som kommer att ingå i del 2 i studien kommer att ges antingen den valda dosen efter analysen av första delen eller placebo bestående av saltvatten.

Övervakning av barnen kommer att pågå i ett år. Forskarna kommer att leta efter biverkningar och mäta antikroppsnivåer som är huvudindikatorn för att avgöra om vaccinet ger skydd.

Det finns ett stort behov att testa hur vaccinet påverkar barnen, säger dr. David Wohl, medicinsk direktör för vaccinkliniken vid University of North Carolina, men ifrågasätter varför barnen skulle övervakas endast ett år, när vuxna i Modernas andra studie följs i två år.

Dr. Wohl var också förvånad att vaccinet testas på så unga så snart, då de flesta inte blir särskilt sjuka av covid, även om vissa utvecklar ett allvarligt inflammatoriskt syndrom som kan vara livshotande, säger han. Även läkemedelsföretagen Johnson & Johnson och Pfizer-BioNTech har påbörjat studier på barn och väntas gå ner i åldrarna. AstraZeneca började testa sitt vaccin i Storbritannien på barn 6 år och äldre under februari månad.

Samtidigt testar företaget Moderna sitt vaccin på 3000 barn mellan 12 och 17 år i en annan studie och resultaten förväntas vara klara till sommaren.

Biverkningar

Läkare påpekar att vaccinbiverkningarna hos barn kan vara mer intensiva än hos vuxna, något som föräldrar bör vara medvetna om och kan vänta sig. Biverkningarna efter vaccinet uppges vara: feber, ömma armar, trötthet och värkande leder och muskler.

Moderna ville inte avslöja hur många som redan har registrerat sig för att ingå i studien eller vilka som har hunnit få den första dosen.

Text: Sanja R Juric

Källor

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

13 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
27 mars 2021 kl 00:04

Mer om Bilderbergaren Bildt som inte nöjer sig med riksdagsarvode och lönen från FN.

https://nyadagbladet.se/inrikes/carl-bildt-far-nytt-toppjobb-blir-vaccinlobbyist-pa-who/

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
24 mars 2021 kl 02:10

Bill gates WHO får nu Svensk nödhjälp av bilderbergaren Bildt som ny vaccitopp…

Bildt blir vaccintopp på WHO
https://www.friatider.se/bildt-blir-vaccintopp-pa-who

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bilderberg_participants

Sofia Sjöblom
Sofia Sjöblom
Gäst
22 mars 2021 kl 18:44

Hur ska små barn kunna utveckla ett bra immunförsvar om de redan vid 6 månaders ålder får en injektion som gör att immunförsvaret är fullt upptaget med ett enda protein?! Fruktansvärt.

Gunnel Fahlberg
Gunnel Fahlberg
Gäst
21 mars 2021 kl 23:08

Blir knäsvag och mår illa! Betalar företagen för att få tillgång till bebisar att experimentera med? Är principiellt emot dödsstraff men ibland kommer tanken ändå…

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
21 mars 2021 kl 22:56

Svenska myndigheter har utredningsansvar med riksdag och regering som ytterst ansvarig.

Jag kan inte se att staten skall betala efterspelet utan riksdagspartierna som uppsåtligt helt okritiskt ställt sig bakom all skada och därför har det solidariska ansvaret till skadeslöshet med de miljarder som krävs att ersätta orsakade dödsfall, lidande och förmögenhetsförlust.
Ansvarsfrihet kan knappast gälla vid uppsåtlig skada genom agerande utanför grundlagar.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/om-dina-rattigheter-kranks/

Skadeståndslag (1972:207)

3 kap. Skadeståndsansvar för annans vållande och för det allmänna

2 § Staten eller en kommun skall ersätta
1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och
2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning. Lag (2001:732).

3 § Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades. Lag (1998:715).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skadestandslag-1972207_sfs-1972-207

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
21 mars 2021 kl 21:18

Klart en sexmånaders baby kan ge sitt medgivande, vid den åldern är man ju fullt mogen och införstådd med vad vaccin är……

Vad vuxna människor gör med sin kropp lägger jag mig inte i, men det här är ju barnmisshandel! Och fullständigt och totalt i onödan. En sexmånaders baby har inte ens ett färdigutvecklat immunsystem som kan ge en immunrespons.

Fredrik Eriksson
Gäst
21 mars 2021 kl 21:17

Får det vara lite Gott och Blandat kanske?

Under senhösten räknar Astra Zeneca med att ha uppdaterat sitt vaccin mot covid-19 så att det även ger skydd mot den sydafrikanska virusmutationen, skriver DN. Företaget ska också utvärdera hur länge vaccinets skydd kvarstår samt vilken effekt en så kallad ”boosterdos”, en tredje dos som tas en tid efter de första, ger.

Även möjligheten att kombinera Astra Zenecas vaccin med andra tillverkares vaccin ska studeras.

– Kan man boosta med ett annat vaccin, går det bra att blanda? För de här vaccinen kan man misstänka att det inte spelar så stor roll, men det vet vi inte, säger bolagets medicinska chef Andreas Heddini.

Notering: Nu blir det inte dummare än så här kära vänner!
Varför inte blanda vacciner med andra,vilket i sig har kanske mera att göra med att Astra Zeneca nu har insett att de kanske trots allt blir ansvariga för miljoner människors dåliga hälsa. Förutom att de vill blanda vacciner kommer de med största sannolikhet testa detta på både bebisar,barn och unga vuxna för att se vilken “immunitet” det kommer att frammana.

https://omni.se/astra-hoppas-ha-uppdaterat-vaccin-klart-under-hosten/a/39PEMM

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Fredrik Eriksson
21 mars 2021 kl 21:36

Tar en person flera vacciner och sedan blir sjuk säger tillverkarna att det inte går att fastställa vilket vaccin som orsakade skadan förstås…

martin
martin
Gäst
21 mars 2021 kl 20:38

Vanden Bossche lovade nagra dagar sedan att “Fragor och Svar om Massvaccinering under Pandemi” skulle komma snart, sag just nu att videon finns pa YouTube:

Deep Dive Q&A – Mass Vaccination in a Pandemic with Geert Vanden Bossche and Dr Philip McMillan

https://www.youtube.com/watch?v=_eqoCLHH1e8

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
21 mars 2021 kl 19:02

Ovaccinerade barn är betydligt friskare än dem som injicerats med vaccin. Det är slutsatsen av en studie som utförts av forskaren James Lyons-Weiler och barnläkaren Paul Thomas och publicerats i The International Journal of Enviromental Research and Public Health utgående från data från 3300 patienter som besökt Thomas barnklinik i Oregon, USA.
https://nyadagbladet.se/vetenskap/studie-icke-vaccinerade-barn-ar-friskare/

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
21 mars 2021 kl 15:24

Dr. Fauci och NIH:s historia för att experimentera med fosterbarn och att använda sig av aborterad fostervävnad för att utveckla ett HIV-vaccin

Dr. Fauci och NIH:s historia om att experimentera med fosterbarn och aborterad fostervävnad för att utveckla ett HIV-vaccin, men nu ett Covid-vaccin

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
21 mars 2021 kl 14:44

Att läkemedelsindustrin är både vårdslös som ondskefull är ingen direkt nyhet. Men vad är det för sorts föräldrar som går med på att använda sina egna spädbarn som labbråttor?

solveig silverin
Reply to  Anders Johansson
29 mars 2021 kl 21:48

Bra fråga.