Läkemedelsföretaget Moderna testar covid-19 vaccin på spädbarn och unga

publicerad 21 mars 2021
- Sanja Juric
Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Läkemedelsföretaget Moderna meddelade förra tisdag att de har påbörjat en studie där företaget nu testar sitt covid-vaccin på spädbarn från sex månader och barn upp till 12 år. Antal friska barn från USA och Kanada som ingår i studien uppges vara 6750. Syftet med att testa vaccinet på unga är att hjälpa till att producera flockimmuniteten för att i sin tur stoppa pandemin, skriver New York Times. 

Varje barn kommer att få två doser med 28 dagars mellanrum och studien kommer att delas upp i två delar. De första vaccinerade barnen i varje grupp kommer att få den lägsta dosen och efter övervakning kommer de senare deltagarna att tilldelas högre doser. Resultaten kommer att leda till att avgöra vilken dos som är säkrast och mest sannolikt skyddar olika åldersgrupper. Barn som kommer att ingå i del 2 i studien kommer att ges antingen den valda dosen efter analysen av första delen eller placebo bestående av saltvatten.

Övervakning av barnen kommer att pågå i ett år. Forskarna kommer att leta efter biverkningar och mäta antikroppsnivåer som är huvudindikatorn för att avgöra om vaccinet ger skydd.

Det finns ett stort behov att testa hur vaccinet påverkar barnen, säger dr. David Wohl, medicinsk direktör för vaccinkliniken vid University of North Carolina, men ifrågasätter varför barnen skulle övervakas endast ett år, när vuxna i Modernas andra studie följs i två år.

Dr. Wohl var också förvånad att vaccinet testas på så unga så snart, då de flesta inte blir särskilt sjuka av covid, även om vissa utvecklar ett allvarligt inflammatoriskt syndrom som kan vara livshotande, säger han. Även läkemedelsföretagen Johnson & Johnson och Pfizer-BioNTech har påbörjat studier på barn och väntas gå ner i åldrarna. AstraZeneca började testa sitt vaccin i Storbritannien på barn 6 år och äldre under februari månad.

Samtidigt testar företaget Moderna sitt vaccin på 3000 barn mellan 12 och 17 år i en annan studie och resultaten förväntas vara klara till sommaren.

Biverkningar

Läkare påpekar att vaccinbiverkningarna hos barn kan vara mer intensiva än hos vuxna, något som föräldrar bör vara medvetna om och kan vänta sig. Biverkningarna efter vaccinet uppges vara: feber, ömma armar, trötthet och värkande leder och muskler.

Moderna ville inte avslöja hur många som redan har registrerat sig för att ingå i studien eller vilka som har hunnit få den första dosen.

Text: Sanja R Juric

Källor

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hur ska små barn kunna utveckla ett bra immunförsvar om de redan vid 6 månaders ålder får en injektion som gör att immunförsvaret är fullt upptaget med ett enda protein?! Fruktansvärt.

 • Hur ska små barn kunna utveckla ett bra immunförsvar om de redan vid 6 månaders ålder får en injektion som gör att immunförsvaret är fullt upptaget med ett enda protein?! Fruktansvärt.

 • Blir knäsvag och mår illa! Betalar företagen för att få tillgång till bebisar att experimentera med? Är principiellt emot dödsstraff men ibland kommer tanken ändå…

 • Svenska myndigheter har utredningsansvar med riksdag och regering som ytterst ansvarig.

  Jag kan inte se att staten skall betala efterspelet utan riksdagspartierna som uppsåtligt helt okritiskt ställt sig bakom all skada och därför har det solidariska ansvaret till skadeslöshet med de miljarder som krävs att ersätta orsakade dödsfall, lidande och förmögenhetsförlust.
  Ansvarsfrihet kan knappast gälla vid uppsåtlig skada genom agerande utanför grundlagar.

  https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/om-dina-rattigheter-kranks/

  Skadeståndslag (1972:207)

  3 kap. Skadeståndsansvar för annans vållande och för det allmänna

  2 § Staten eller en kommun skall ersätta
  1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och
  2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning. Lag (2001:732).

  3 § Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades. Lag (1998:715).

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skadestandslag-1972207_sfs-1972-207

 • Klart en sexmånaders baby kan ge sitt medgivande, vid den åldern är man ju fullt mogen och införstådd med vad vaccin är……

  Vad vuxna människor gör med sin kropp lägger jag mig inte i, men det här är ju barnmisshandel! Och fullständigt och totalt i onödan. En sexmånaders baby har inte ens ett färdigutvecklat immunsystem som kan ge en immunrespons.

 • Blir knäsvag och mår illa! Betalar företagen för att få tillgång till bebisar att experimentera med? Är principiellt emot dödsstraff men ibland kommer tanken ändå…

 • Svenska myndigheter har utredningsansvar med riksdag och regering som ytterst ansvarig.

  Jag kan inte se att staten skall betala efterspelet utan riksdagspartierna som uppsåtligt helt okritiskt ställt sig bakom all skada och därför har det solidariska ansvaret till skadeslöshet med de miljarder som krävs att ersätta orsakade dödsfall, lidande och förmögenhetsförlust.
  Ansvarsfrihet kan knappast gälla vid uppsåtlig skada genom agerande utanför grundlagar.

  https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/om-dina-rattigheter-kranks/

  Skadeståndslag (1972:207)

  3 kap. Skadeståndsansvar för annans vållande och för det allmänna

  2 § Staten eller en kommun skall ersätta
  1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och
  2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning. Lag (2001:732).

  3 § Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades. Lag (1998:715).

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skadestandslag-1972207_sfs-1972-207

 • Klart en sexmånaders baby kan ge sitt medgivande, vid den åldern är man ju fullt mogen och införstådd med vad vaccin är……

  Vad vuxna människor gör med sin kropp lägger jag mig inte i, men det här är ju barnmisshandel! Och fullständigt och totalt i onödan. En sexmånaders baby har inte ens ett färdigutvecklat immunsystem som kan ge en immunrespons.

 • Att läkemedelsindustrin är både vårdslös som ondskefull är ingen direkt nyhet. Men vad är det för sorts föräldrar som går med på att använda sina egna spädbarn som labbråttor?

 • Dr. Fauci och NIH:s historia för att experimentera med fosterbarn och att använda sig av aborterad fostervävnad för att utveckla ett HIV-vaccin

  Dr. Fauci och NIH:s historia om att experimentera med fosterbarn och aborterad fostervävnad för att utveckla ett HIV-vaccin, men nu ett Covid-vaccin

 • Att läkemedelsindustrin är både vårdslös som ondskefull är ingen direkt nyhet. Men vad är det för sorts föräldrar som går med på att använda sina egna spädbarn som labbråttor?

 • Dr. Fauci och NIH:s historia för att experimentera med fosterbarn och att använda sig av aborterad fostervävnad för att utveckla ett HIV-vaccin

  Dr. Fauci och NIH:s historia om att experimentera med fosterbarn och aborterad fostervävnad för att utveckla ett HIV-vaccin, men nu ett Covid-vaccin

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *